haritada ara :   km  
S������tl��' 32 yerleşim bulundu.
sırala 
Ağacık mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Ağacık
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 harbi vesilesiyle başlayan göç mahallenin şu anki yerleşimin başlangıcıdır.
■ Kandıra'nın Şeyhler Nahiyesi'ne bağlı Ağacık karyesinde sakin Tırnova muhacirlerinin her türlü zulm ve baskılardan korunması. H-10-04-1316 Manav
■ Koord: 41° 0' 45'' D, 30° 30' 25'' K
Akçukur mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Akçukur
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi. Rumeli göçmeni/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bulgaristandaki Trnovo şehri civârlarından gelmişlerdir. Manav
■ Koord: 40° 56' 17'' D, 30° 33' 7'' K
Akgöl mahalle - Söğütlü - Sakarya
■ Koord: 40° 52' 19'' D, 30° 26' 33'' K
Bakırlı mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Bakırlı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 41° 3' 4'' D, 30° 31' 6'' K
Çiftlik mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Çiftlik
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 59' 51'' D, 30° 30' 2'' K
Damlık mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1902hk 📖: Damlık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan’a göre Adapazarı Ermenilerinin yazlığı idi. SN
■ Koord: 40° 56' 0'' D, 30° 31' 11'' K
Değirmencik mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Değirmencik
■ Koord: 40° 56' 22'' D, 30° 31' 7'' K
Demirbey mahalle - Adapazarı (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Demirbey İcbariye
1890hk 📖: Çerkeskışla
■ Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Balkan harbinden kaçan Rumeli göçmenlerinin yerleştiği bir köy haline gelmiştir.
■ Koord: 40° 50' 59'' D, 30° 29' 13'' K
Ferizli ilçe - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Firuzlu / Ferizli
1573t 📖: Fîruz [ Türkçe "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Rumeli göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Eski Söğütlü bucağından ayrılarak 1990’da ilçe oldu. Nüfusu büyük ölçüde Rumeli muhacirlerinden oluşurken 1980’lerden sonra yoğun Karadenizli göçü oldu. SN
■ Mübâdele ile Selânik vilâyetine bağlı Vodinalı Pomaklar iskân edilmiştir. Son yıllarda Karadeniz bölgesinden göç almıştır. Manav
■ Koord: 40° 56' 22'' D, 30° 29' 18'' K
Fındıklı mahalle - Söğütlü - Sakarya
hl 📖: Ayazmalı
1573t 📖: Bunduklı [ Türkçe bunduk "han, konukevi" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Yunanistan göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Köyün Kapadokya göçmeni olan Rum halkından sağ kalanlar Kozani'ye bağlı Melissia (Sinekli) köyüne yerleştirilmiş, yerine Sarışaban'dan (Hrisupoli) gelen Türk ve Çingene nüfus iskan edilmiştir. SN
■ Bugün Manav, Rumeli ve Sudan göçmeni yerleşimi. Bir vakitler Fırat nehri/Kapadokya'dan buraya göçen Rum Ortodoks Ermeni halkı zulümden kurtulmak için 1920'de köyü terketmiş, Kozani'deki Melissia (eski ismi Sinekli) köyünde iskân edilmişlerdir. Fındıklı yakınında Ayazma denilen yerde de Rum yerleşimi olduğu söylenir. Kemalist bir telgrafta "Kandıra’nın Aşağı Kundaklı köyünden Hristo Efendi" ifâdesinde geçen yer burası olmalı. Manav
■ Hakan Kırımlı'nın "Türkiye'de Kırım Tatar ve Nogay Köy Yerleşimleri" kitabına göre, çoğunlukla Rumeli muhaciri(Selanik+Bulgaristan) Türk, 200 kişi(50 hane) Karadeniz illerinden göç eden vatandaşlar var, Sudan kökenli haneler 2-3 tane, 9 hane de Kırım Tatarı ve Nogay bulunmakta. Kırım Tatarları da, Nogaylar da Dobruca rotası üzerinden gelmiş. Denizcan Dede
■ Koord: 40° 56' 11'' D, 30° 25' 45'' K
Hasanfakı mahalle - Söğütlü - Sakarya
1928 📖: Hasanfakı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Silistreli muhâcirler tarafından sıfırdan kurulmuştur. Manav
■ Koord: 40° 54' 53'' D, 30° 31' 14'' K
İstiklal mahalle (Ferizli bağ) - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1902hk 📖: Papazköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 57' 21'' D, 30° 29' 52'' K
Karadiken mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1902hk 📖: Karadiken [ Türkçe kara tigin? ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 57' 42'' D, 30° 28' 28'' K
Karateke mahalle - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖: Karadiken [ Türkçe kara tigin? ]
■ Koord: 40° 54' 31'' D, 30° 33' 55'' K
Konuklu mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
Eski adı: Abdürrezak
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Kandıra kazası Abdürrezzak köyünde iskan edilen Rumeli muhacirlerine zahire verilmesi.H-07-11-1318 Manav
■ Koord: 40° 59' 49'' D, 30° 27' 24'' K
Kurudil mahalle - Söğütlü - Sakarya
Ç 📖: Gusart Hable
1909hb 📖: Kurudil
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
■ Koord: 40° 52' 27'' D, 30° 29' 30'' K
Küçüksöğütlü mahalle (Söğütlü bağ) - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖: Kç. Söğüdlü
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Adapazarı'nın Söğütlü nahiyesinde meskun Bulgaristan'ın Razgrad muhacirlerinden Ali oğlu Mustafa'nın iskanına izin verildiği. 01.06.1925 Manav
■ Koord: 40° 53' 3'' D, 30° 27' 48'' K
Levent mahalle - Söğütlü - Sakarya
1909hb 📖: Levent Fındıklı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Rumeli göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 57' 1'' D, 30° 25' 33'' K
Mağara mahalle - Söğütlü - Sakarya
1928 📖: Mağara İlyasiye
1890hk 📖: Mağara
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 55' 8'' D, 30° 35' 33'' K
Maksudiye mahalle - Söğütlü - Sakarya
1928 📖: Maksudiye
Ç1920~ 📖: Tutuvko Habl
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Kafkas göçmeni yerleşimi
■ Çerkez soykırımı sonucunda Kafkaslardan sürülen Çerkezlerce kurulmuştur. Halen köyde Çerkezce konuşulur. Muradi
■ Koord: 40° 52' 12'' D, 30° 31' 22'' K
Nalköy mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1915h 📖: Nalköy
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 41° 2' 29'' D, 30° 27' 53'' K
Rüstemler mahalle - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖: Çingânbayırı
■ 20. yy başında Roman (Çingene) yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 51' 57'' D, 30° 28' 21'' K
Sarıahmetler mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Sarıahmetler
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 41° 1' 38'' D, 30° 26' 35'' K
Seyifler mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1910h 📖: Seyfler
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Sapanca gölünden gelip Sakarya nehriyle birleşen Melas (Çark) deresi buradan geçer. Köyde bir hisar bulunmaktadır. Manav
■ Koord: 40° 58' 37'' D, 30° 29' 42'' K
Sinanoğlu mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1912h 📖: Sinanoğlu
1487a 📖: Sinanlı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Abhazların kurduğu köye cumhuriyetle beraber Doğu Karadenizden göç başlamıştır. Geldikleri yöreye göre mahallede; Trabzonlular, Oflular, Gürcüler, Manavlar, Muhacirler, Fatsalılar ve Sürmeneliler bir arada yaşar
■ 15. asırda bahsi geçen köy 19. asır sonunda Manav yerleşimi. 16. asırda Sinanoğlu Çiftliği nam-ı diğer Balabancı ve Sinanoğlu Çiftliği nam-ı diğer Bahseklü olarak iki ayrı yerleşimden bahsedilir. Balabancı için; Mirliva hassı olan köyde 11’i hariçten 58 kişi yerleşik olarak kaydedilmiş olup, toplam 7120 akçe gelir yazılıdır. Söz konusu gelirin 5500 akçesinin hububat türü vergilerden, 636 akçesinin hane ve mücerred, 500 akçesinin keten ve meyve, 300 akçesinin hayvancılık, 15 akçesinin değirmen ve 149 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır. Bahseklü için; Mirliva hassı olan köyde 13’ü hariçten 50 kişi yerleşik olarak kaydedilmiş olup, toplam 3400 akçe gelir yazılıdır. Söz konusu gelirin 2200 akçesinin hububat türü vergilerden, 535 akçesinin hane ve mücerred, 300 akçesinin keten ve meyve, 170 akçesinin hayvancılık, 60 akçesinin değirmen ve 135 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır diye kaydedilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 58' 17'' D, 30° 32' 45'' K
Soğucak mahalle - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖: Soğucak
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 53' 51'' D, 30° 30' 12'' K
Söğütlü ilçe - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖: By. Söğüdlü
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 54' 10'' D, 30° 28' 15'' K
Teberik mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Teberikli [ Türkçe Teberük "aş." ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 41° 0' 5'' D, 30° 29' 22'' K
Tokat mahalle - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Tokat
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 59' 22'' D, 30° 29' 9'' K
Tokmaklıdere mahalle - Söğütlü - Sakarya
1908h: Tokmaklıdere (neh)
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Bulgaristan göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Bulgaristan Momčilgrad muhâcirleri iskân edilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 56' 16'' D, 30° 26' 29'' K
Türkbeylikkışla mahalle - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖: Beylikkışla
■ Adapazarı kazası, Beylikkışla karyesi temettuat defteri. H-29-12-1261 Manav
■ Koord: 40° 51' 28'' D, 30° 30' 36'' K
Yeniköy mahalle - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖: Damlık Yeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 54' 23'' D, 30° 32' 17'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.