haritada ara :   km  
Sütlüce'de 11 yerleşim bulundu.
sırala 
Dilek köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1928 📖: Siliç [ Zz Sılezu "Süleymanoğulları" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Sıl: Süleyman, Zaene: doğmak, ''u/un'' oblik hal çoğul eki; Sılê zu < sılê zau(n) oen
Dedeağaç köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Pilvank [ Zz "büyük manastır?" ]
1518b : Pilvenklü (aş.) [ Erm pılvank "yıkık manastır?" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1938'de katliama maruz kalan Pilvankan/Pilvenkan Alevi aşireti adını bu köyde ikamet eden dedelerden alır. Aşiretin merkez köyde yaşayan kısmı Zazaca, diğerleri ise Kurmanci konuşur. SN
■ Mezralar: Budaklı (Çeşemir). HayDar
Suvat köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Vanariç [ Erm vanaric "manastır aric (?)" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
■ Mezralar: Anafatma, Avcılar, Komkar, Ürünlü (Banasor/Yukarıvarinç), Yoğurtlu (Angıdak/Andgah/Avundak), Yoncalı (Tahtibor), Yukarısuvat. HayDar
Tüllük köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Tüllük
■ Mezralar: Güneşli (Pagan), Kavaktepe, Kemer, Pirtarla, Zime/Zimme. HayDar
Çıralı köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
Z 📖: Gıniye | Bor [ Zz ]
1928 📖: Gini
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Alideresi, Alihankomu, Aşağıbor, Çatderesi, Yukarıbor (Keçizeken). HayDar
Baldan köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Ağdad [ Erm "tuzlu, şorak" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Gümüşkapı (Deşt), Güneşli (Pagan). HayDar
Kocalar köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Keşişan [ Kr/Tr "keşişler" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Doluca (Nurşit), Mutlu (Ohunda/Ohundu/Ohandi), Yuvacık (Velikaş/Velikes). HayDar
Güleç köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Saxsik [ Kr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Alıç, Aşağıdere (Aşağıderehağ), Bağbaşı/Bağlarbaşı (Kahmur/Kahmut/Kâxmut/Kâmxud/Gağnud), Darlıhan/Dadlığan (Nurşit/Nüşüt), Erdemli (Marçik), Han/Hankomu, Sinan (Şehir), Tepecik, Topaldere, Yukarıdere (Yukarıderehağ). HayDar
Uzuntarla köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
Z 📖: Hegao Pilê [ Zz "büyük tarla" ]
1925h 📖: Heğavpil | Uzuntarla
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Şahsik köyüne bağlı Pağal (Paga'al), Hozmerek, Uzuntarla, Holosi Kalkundur mezraları 17.6.1954'te birleştirilerek Uzuntarla adıyla köy oldu. SN
■ Mezralar: Holosi (Hulus), Samanlı (Hozmerek/Hozmerik), Tarlabaşı (Pagal/Pağaali/Paga'al), Toklu (Haluç), Yapraklı (Kalkundur). HayDar
Gökçek köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Seyidxan [ Zz seydîxan "seyit evi" ]
Eski adı: Kutudere
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Kutuderesi burada biten vadinin, Seyidhan ise dere ağzındaki yerleşimin adıdır. SN
■ Eski adı ve en çok bilinen adı Kutudere'dir. caglar_ugur
■ Mezralar: Barıkbaşı/Barikbaşı, Gündere (Rojdere), Güzelce/Güzelçe (Vartinik/Vartink), Heybeli (Deşt/Dest), Keklik, Koçlu (Areke/Ariki), Örentaş (Pakördek/Pakurdik/Pakirdük), Özlüce (Kurvarik), Pardi, Salvenk (Akbulut), Seyithan/Sehithan, Taşlıca (Gevrek), Uğurlu, Y.Mirik, Yağmurlu (Mirik), Zime/Zimı. HayDar
Alacık köy - Tunceli_m (Sütlüce bucağı) - Tunceli
1946 📖: Taht
1928 📖: Roşnek [ Zz rosnage/roşnage "aydınlık" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Mezralar: Bilgili (Zagge), Bozdere, Çırtan, Evcehiz (Köhakar), Galbasan, Kanatlı (Ternesi/Tarnasi/Ternas), Köklüce (Masırban), Karagöl (Hengırban/Hıngırvar/Hıngırvank/Hengirvan), Mezra/Mezre, Ortanca (Kur), Ramazan/Ramadan, Sağlık (Köspuğ/Körpuğ), SerhatYayla, Subaşı (Küçükzel), Taht (Ziyaret), Yanık (Yanıkkom), Yapracık (Tacihan), Yazıcık/Yakacık (Kunik/Könük), Yukarı Alacık (Yukarı Rojnek). HayDar


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.