Sürmene'de 44 yerleşim bulundu.
sırala 
  Oylum mah - Sürmene (Küçükdere bucağı) - Trabzon
1928 📖 Vunit [ Yun vunída "dağcık" ]
  Fındıcak mah - Sürmene (Küçükdere bucağı) - Trabzon
1928 📖 B. Ğorğor
1583t 📖 Aya Ğorğor [ Yun áyios Grigórios ]
  Birlik mah - Sürmene - Trabzon
1876s 1928 📖 📖 B. Ğorğor [ Yun áyios Grigórios ]
  Armutlu mah - Sürmene - Trabzon
1876s 1928 📖 📖 B. Ğorğor [ Yun áyios Grigórios ]
■ 1960'lı yıllarda Fındıcak köyünden ayrılmıştır. kadirb.
  Yazıoba mah - Sürmene (Küçükdere bucağı) - Trabzon
1928 📖 Ovya
1876s 📖 İvyan [ Yun (ágios) Evgénios ]
  Küçükdere mah - Sürmene (Küçükdere bucağı) - Trabzon
1876s 📖 K. Ğorğor [ Yun áyios Grigórios ]
  Petekli mah - Sürmene - Trabzon
1876s 📖 Makavla [ Yun ]
  Üzümlü mah - Sürmene - Trabzon
1876s 📖 Xora / Xuvra [ Yun ]
1522t 📖 Zaxora
  Yukarıovalı mah - Sürmene (Küçükdere bucağı) - Trabzon
1876s 📖 Vizera yk. [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi.
  Gültepe mah - Sürmene - Trabzon
1928 📖 Xocera
Y1895 📖 Xocarándon [ Yun ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi
  Çimenli mah - Sürmene (Küçükdere bucağı) - Trabzon
1876s 📖 Lazant / Lazanat [ Yun lazántôn "Laz yurdu" ]
  Aşağıovalı mah - Sürmene (Küçükdere bucağı) - Trabzon
1876s 📖 Vizera aş. [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum dilli Müslüman yerleşimi.
■ Bu köyün Köprübaşı’daki Rumca anadilli Müslümanlarla akrabalığı vardır. Tahtacı
  Konak mah - Sürmene (Küçükdere bucağı) - Trabzon
1928 📖 Zol [ Yun ]
  Yukarıçavuşlu mah - Sürmene - Trabzon
1876s 📖 Kumanit yk. [ Yun ]
  Aşağıçavuşlu mah - Sürmene - Trabzon
1914h 📖 Komanit aş. [ Yun ]
■ Bir Türk kavmi olan Koman'larla ilişki kurulması fantezidir. SN
  Karacakaya mah - Sürmene - Trabzon
1876s 📖 Macuka [ Yun matsoúka? ]
  Muratlı mah - Sürmene - Trabzon
1876s 📖 Zavli
  Yokuşbaşı mah - Sürmene - Trabzon
1928 📖 Cikoli
Y1895 📖 Tsikolí [ Tr cikoğlu "Çingene" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Sürmene neh - Sürmene - Trabzon
1925h 📖 Manahos [ Yun monáxos "keşiş (dere)" ]
1890hk 📖 Monakos Su
  Sürmene ilçe - Sürmene - Trabzon
1522t 📖 Sürmene (idari bölge)
Y17 📖 Susurmêna / Sousarmia (idari bölge) [ AnaD ]
■ Sürmene esasen bugünkü Araklı, Sürmene ve Köprübaşı ilçelerini kapsayan bölgenin adıdır. 20. yy başına dek Sürmene adını taşıyan kaza merkezi, şimdiki Araklı kasabasıdır. Cumhuriyetten sonra Sürmene adı eski Homurgan, Gölense, Civra ve Kastel mahallelerini kapsayan alana taşındı. SN
  Çiftesu mah - Sürmene - Trabzon
1928 📖 Çiftesu
Eski adı: Fildoz + Bedras [ Yun ]
■ Macuka'ya bağlı Fildoz ile Cikoli (Yokuşbaşı) na bağlı Bediras mahallelerinin birleştirilmesiyle 20. yy başlarında kurulmuş bir köydür. SN
  Yemişli mah Sürmene - Sürmene - Trabzon
1876s 📖 Anaraş [ Yun aná ráxi "tepe üstü" ]
■ Manahos esasen Sürmene ırmağının adıdır, ancak kasaba ve mahalle için de bu ad kullanılır. SN
  Çarşıbaşı mah Sürmene - Sürmene - Trabzon
1928 📖 Murgandoz
1914h 📖 Xamurgan
Y1895 📖 Xumurganton [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Ortaköy mah - Sürmene - Trabzon
Eski adı: Cikaron / Zikaron [ Yun "Çingenler" ]
■ Cikaron, Cikandoz, Cikanoy adları için bkz. Vakfıkebir-Karatepe. SN
  Aksu mah - Sürmene - Trabzon
Eski adı: Ayfoka [ Yun áyios Fókas "Aziz Foka" ]
Y1895 📖 Asso / Assóu [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Ayfoka burada köyün mü, yoksa bir mevki veya mahallenin adı mıdır, anlaşılamadı. Sinoplu Ayioz Fokas Karadeniz denizcilerinin koruyucusu sayılırdı. Makamı Sinop'tadır. SN
  Zeytinli mah Sürmene - Sürmene - Trabzon
1928 📖 Xalanik
Y1458 📖 Xalanikê [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1458 yılında Trabzon prensesi Theodora'nın Akkoyunlu Uzun Hasan'a sunduğu çeyiz listesinde bu köy vardır. 1876 salnamesinde Halanik-i İslam ve Halanik-i Rum olmak üzere iki mahalle idi. SN
  Orta mah Sürmene - Sürmene - Trabzon
1914h 📖 Zarxa [ Lz ]
  Soğuksu mah Sürmene - Sürmene - Trabzon
1914h 📖 Gölansa
Y1895 📖 Kelónissa [ Yun "küçük mezarlık?" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Dirlik mah - Sürmene - Trabzon
Y1895 📖 Tsíta
1876s 📖 Cida [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Üstündağ mah - Sürmene - Trabzon
1876s 📖 Karakanzi [ Yun kalokánzi ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Orhan Öztürk Rumca adın `iyi pay` gibi bir anlam taşıdığını tahmin eder. SN
  Balıklı mah Sürmene - Sürmene - Trabzon
1522t 📖 Civra / Zivra [ Yun ]
  Ormanseven mah - Sürmene - Trabzon
1876s 📖 Sevexo [ Yun ]
■ Ermenice sevhoğ `kara toprak` ile alakalı olması uzak olasılıktır. SN
  Kastel mah - Sürmene - Trabzon
Eski adı: Kastel [ Yun kasteli "kalecik" ]
  Baştimar mah Yeniay - Sürmene - Trabzon
1876s 📖 Baştimar
  Yeniay mah - Sürmene - Trabzon
1928 📖 Sargona
1876s 📖 Sarkona Mesaxoru [ Yun mesoxora "ortaköy" ]
■ Eski Adı: Mahno kadirb.
  Kumru mah Yeniay - Sürmene - Trabzon
1913hk 📖 Xamanda
1876s 📖 Xamandoz [ Yun "topraklı" ]
■ Soy isimleri Saka ve Müsellimoğulları olarak ayrılır genel olarak. Türk ve Rum kökenleri oldukları varsayılır. Erhan Demir
  Kuşluca mah Çamburnu - Sürmene - Trabzon
Eski adı: Gogoşlu
  Gökçesu mah Çamburnu - Sürmene - Trabzon
1928 📖 Sargona [ Yun ]
  Kutlular mah Çamburnu - Sürmene - Trabzon
1928 📖 Makrandoz [ Yun makriántôn "uzakyurt veya uzunlar yurdu" ]
  Kemerli mah Çamburnu - Sürmene - Trabzon
1928 📖 Kemerli
■ Eski Adı: Kimirli kadirb.
  Kuleli mah Yeniay - Sürmene - Trabzon
Eski adı: Kugulli [ Yun ]


Grafik harita göster     haritada ara : km