Süleymanlı'da 23 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çağlayan mah - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
1917h: Çağlayan
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Fırnız x - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
E1199 y: Fôrnos (kale) [ Yun foúrnos? "fırın" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1199'da bir kale ve daha sonraki yüzyıllarda önemli bir Ermeni yerleşimi olan Furnus/Fırnız köyü halen yıkık ve metruktur. SN
  Suçatı mah - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
1917h: Suçatı
■ Baraj gölü altında kalan eski Suçatı mevkii yerine daha kuzeyde yeni yerleşim kuruldu. 1992'de Çağlayan köyünden ayrılarak bağımsız köy statüsü kazandı. SN
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yeşilköy mah - Göksun (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
Alevi (Kürt veya Zaza) (Alxas) yerleşimi
■ Köyün eski adı Sülüklügöl'dür. Fakat köy arazilerinin yeşil ve orman olması sebebiyle Yeşilköy olmuştur. Köy halkı sadece Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy de herhangi bir Kürd nüfus bulunmamaktadır. Berk Ulusoy
  Kapıkaya mah - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
1918h: Kapıkaya
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kınıkkoz mah - Göksun (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Hacıibrahimuşağı mah - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
■ Köy halkı Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çamlıbel mah - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
1918h: Fenk Köyü [ Erm vank "manastır" ]
E1199: Arekni (Vank) [ Erm "Arekin (manastırı)" ]
■ 12. yy'da beylik olan Gaban yöresinin manastırı idi. SN
  Süleymanlı mah - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
E1902, 1914hk: Zeytun [ Ar "zeytin" ]
Y400~a: Ulnia (başka yer) [ Yun "zeytinli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Geç Bizans döneminde Yun «Ulnia» `zeytinli` adıyla anılan yer, şimdiki Zeytun kasabasının 20 km kadar güneyinde Eskiköy denilen yer olmalıdır. Zeytun bunun Arapça ve Türkçe çevirisidir. 1375'ten sonra Dulkadriye ve Osmanlı egemenliği altında bazı ayrıcalıklara sahip bir Ermeni yerleşimi idi. 1860'lardan 20. yy başına dek Ermeni ulusal direnişinin öncüsü ve odak noktalarından biri oldu. SN
■ Selânik Karaferya kasabasından mübadil muhacirler iskân edildi. Manav
  Dönükler mah Maksutlu - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Dönükler
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Kertmen mah - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Kertmen
1914hk: Kürdmen
■ Köyün eski ismi Türenge'dir. Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Kınık Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Alabaş mv - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
E1902: Alabaş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Zeytun nahiyesinin en ulaşılmaz kısmını oluşturan bu köyde, 19. yy sonunda dağınık yerleşim halinde 300 hane Ermeni nüfus yaşamaktaydı. Zeytun isyanlarının asıl çekirdeği bu bölgeydi. SN
  Sarıgüzel mah - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Sarıgüzel
■ Köye bağlı 9 tane oba ve mezra bulunmaktadır. Köy ve köye bağlı bütün yerleşim birimleri Yörük Türkmenler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km