Söke'de 57 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karine mv - Söke - Aydın
1977k: Dilİskelesi
1890hk: Spília [ Yun "mağara" ]
1884s: Karina [ Yun "gemi omurgası" ]
■ Resmi adı Dil İskelesi olmakla beraber bu adı kullanan kimseye rastlanmamıştır. SN
  Doğanbey mah - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
1890hk: Tomatia
1575t, 1891s: Domadça [ Yun dômátia "odalar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Ekim 1575 tarihinde, Akçaşehir kazasının köyleri arasında anılan Tomadçe'dir. Farklı kaynaklarda Domatia, Domatya, Domatça ya da Damatça olarak geçmektedir. Nezih Aytaçlar
  Tuzburgazı mah - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
1890hk: Domuzburgaz
1891s: Tuzburgazı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1575'de Akçaşehir kazasının köyleri arasında anılan Bergos-ı Tonğuz olmalıdır. SN
■ Ekim 1575 tarihinde, Akçaşehir kazasının köyleri arasında anılan Bergos-ı Tonğuz olmalıdır. Nezih Aytaçlar
  Atburgazı mah - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
1891s: Atburgazı
1575t: Atbergos
■ Ekim 1575 tarihinde, Akçaşehir kazasının köyleri arasında anılan Atbergos olmalıdır. Nezih Aytaçlar
  Boynak mah - Söke - Aydın
1890hk: Boynak
■ Söke Açık ve Kapalı Cezaevi buradadır. SN
  Priene mv - Söke - Aydın
1461t, 1905hk: Samsun Kale
Y-450: Priênê
Lt1204: Sampson (idari bölge)
■ Antik İyonya'nın 12 kentinden biri olan Priene MÖ 330'dan sonra Büyük İskender'in özel hazinesinden yaptığı bağışla yeniden inşa edildi. Bizans imp. döneminde 13. yy başlarında teşkilatlanan Sampson idari bölgesinin merkezi olduğu için bu adla anılır. Söke'den batıya doğru uzanan dağ kütlesi halen Samsun Dağı (resmiyette: Dilek Dağı) olarak adlandırılır. SN
  Güllübahçe mah - Söke (Doğanbey bucağı) - Aydın
Y1900~: Kelebéts
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Ağaçlı mah - Söke - Aydın
1928k: Tırha
1890hk: Tırhalı
  Gölbent mah - Söke - Aydın
1891s: Gölbend
  Akçakonak mah - Söke - Aydın
1890hk: Gümenes
1467t: Gümenoz [ Yun kuminós ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1916 tarihli Erkanı Harbiye haritası bu köyün hemen güneyinde, şimdi maden ocağının olduğu yerde, 'İngiliz Köyü' adlı yerleşimi gösterir. SN
  Sarıkemer mah - Söke - Aydın
1891s: Sarıkemer
Y1200~tb: Pyrra
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Latmos Körfezi ağzının kapanmasından sonra geç Ortaçağda inşa edilen Milet-Milas karayolunda bir durak idi. Bizans döneminden kalma kemerli taş köprü köyün 100 m yukarısındadır. SN
  Yenidoğan mah - Söke - Aydın
Eski adı: -
  Serçin mah - Söke (Akköy bucağı) - Aydın
1968k: Gölönü
1891s: Serçin [ Yun sarákinos "Arap" ]
  Savuca mah - Söke - Aydın
1905hk: Avcıköy
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Söke ilçe - Söke - Aydın
Y1900~: Sókia
1660eç: Söke
Y681y: Meandrópolis? [ Yun "Menderes kenti" ]
1575t: Akçaşehir (idari bölge)
■ Söke adının kaynağı meçhuldür. 19. yy'dan önce rastlanmayan Yun <> biçimi muhtemelen Türkçeden uyarlanmıştır. `Süleyman Şah'ın dedesi Söke Bey`e dair rivayet desteksizdir. ■ 7. yy'dan itibaren kilise kayıtlarında beliren Maiandropolis ilçesinin yeri daha güçlü olasılıkla Ortaklar yakınındaki Magnesia'dır. Ancak tahmine istinaden 1919-1922 Yunan işgali döneminde Söke'ye Maiandroupolis adı verildi. SN
  Gökşen mah Söke - Söke - Aydın
1890hk: Kızılkilise
  Yamaç mah - Söke - Aydın
1891s, 1928k: Kayas
  Avşar mah - Söke - Aydın
1891s: Avşar
  Yorgan mah Avşar - Söke - Aydın
1890hk: Yorgan | AvşarKalesi [ Yun hiéron "mabet" ]
Y-450: Myoús [ Yun "dar yer, kıstak" ]
■ Herodot'a göre antik İyonya'nın 12 kentinden biri olan Myus, Büyük Menderes ovasının Latmos Körfezinin (şimdiki Bafa Gölü) girişini kapatması üzerine erken Antik çağda önemini kaybederek sönmüştü. Ören yerinde kayda değer bir kalıntı yoktur. SN
  Yeşilköy mah - Söke - Aydın
1946k: Azap
1891s: Azab
  Sazlı mah - Söke - Aydın
1891s: Kemer
■ Eskiden Söke Kemeri diye de bilinirdi. Manav
  Karacahayıt mah - Söke - Aydın
Eski adı: -
  Çerkesköy mv - Söke - Aydın
1890hk: Çerkesköy
Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Argavlı mah - Söke - Aydın
1891s: Argavlı
■ 1891 tarihli Aydın Salnamesine göre 172 nüfus Müslim Kıbti ve 114 nüfus `aşair` meskûn idi. SN
  ? mah Burunköy - Söke - Aydın
1890hk: Kırkıslar
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Yeniköy mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
Y1905: Neoxôri [ Yun "yeniköy" ]
1890hk: Yeniköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 20. yy başında Söke'nin Rum mahallesi idi. Birçoğu Samos adasına göçmüştür. SN
  Köprüalan mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
Eski adı: -
■ Karakaya köyüne bağlı Kocabaşlar, Şeytanlar, Köprüalan ve Tüccarlar mahalleleri 3.09.1958'de birleştirilerek Köprüalan adıyla köy oldu. SN
  Bağarası mah - Söke (Bağarası bucağı) - Aydın
1916ht: Yeniköy
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ İslambağı ve Hıristiyanbağı mevkileri üzerinde 19. yy sonlarında kurulmuş muhacir yerleşimidir. SN
  Moralı mah - Söke (Ortaklar bucağı) - Aydın
1891s: Moralı
Y325: Hármala
■ 'Moralı' adının Harmala'dan *Iramalı > *Mıralı yoluyla evrilmiş olması mümkündür. SN
  Reis mah - Söke - Aydın
1891s: Reis
  Turanlar mah - Söke - Aydın
1928k: AsiKürdler
1891s: CedidKürdler [ Tr "Yeni Kürtler" ]
■ Söke Ovasının en büyük köyüdür. Günümüzde köyün Kürt geçmişini hatırlayan kalmamıştır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km