haritada ara :   km  
Söğütlü'de 32 yerleşim bulundu.
sırala 
Levent mah - Söğütlü - Sakarya
1909hb 📖: Levent Fındıklı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Rumeli göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi
Fındıklı mah - Söğütlü - Sakarya
1573t 📖: Bunduklı [ Tr bunduk "han, konukevi" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bugün Manav, Rumeli ve Sudan göçmeni yerleşimi. Bir vakitler Fırat nehri/Kapadokya'dan buraya göçen Rum Ortodoks Ermeni halkı zulümden kurtulmak için 1920'de köyü terketmiş, Kozani'deki Melissia (eski ismi Sinekli) köyünde iskân edilmişlerdir. Fındıklı yakınında Ayazma denilen yerde de Rum yerleşimi olduğu söylenir. Kemalist bir telgrafta "Kandıra’nın Aşağı Kundaklı köyünden Hristo Efendi" ifâdesinde geçen yer burası olmalı. Manav
■ Hakan Kırımlı'nın "Türkiye'de Kırım Tatar ve Nogay Köy Yerleşimleri" kitabına göre, çoğunlukla Rumeli muhaciri(Selanik+Bulgaristan) Türk, 200 kişi(50 hane) Karadeniz illerinden göç eden vatandaşlar var, Sudan kökenli haneler 2-3 tane, 9 hane de Kırım Tatarı ve Nogay bulunmakta. Kırım Tatarları da, Nogaylar da Dobruca rotası üzerinden gelmiş. Denizcan Dede
Tokmaklıdere mah - Söğütlü - Sakarya
1908h : Tokmaklıdere (neh)
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Bulgaristan göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Bulgaristan Momčilgrad muhacirleri yerlesmistir. Manav
Sarıahmetler mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Sarıahmetler
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
Konuklu mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
Eski adı: Abdürrezak
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Küçüksöğütlü mah Söğütlü - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖: KüçükSöğüdlü
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Adapazarı'nın Söğütlü nahiyesinde meskun Bulgaristan'ın Razgrad muhacirlerinden Ali oğlu Mustafa'nın iskanına izin verildiği. 01.06.1925 Manav
Nalköy mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1915h 📖: Nalköy
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Söğütlü ilçe - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖: BüyükSöğüdlü
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Rüstemler mah - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖: Çingânbayırı
■ 20. yy başında Roman (Çingene) yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
Karadiken mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1902hk 📖: Karadiken
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
Tokat mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Tokat
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
Demirbey mah - Adapazarı (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Demirbey İcbariye
1890hk 📖: Çerkeskışla
■ Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Balkan harbinden kaçan Rumeli göçmenlerinin yerleştiği bir köy haline gelmiştir.
Ferizli ilçe - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Firuzlu / Ferizli
1573t 📖: Fîruz [ Tr "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Rumeli göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Eski Söğütlü bucağından ayrılarak 1990'da ilçe oldu. Nüfusu büyük ölçüde Rumeli muhacirlerinden oluşurken 1980'lerden sonra yoğun Karadenizli göçü oldu. SN
■ Mübâdele ile Selânik vilâyetine bağlı Vodinalı Pomaklar iskân edilmiştir. Son yıllarda Karadeniz bölgesinden göç almıştır. Manav
Teberik mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Teberikli [ Tr Teberük "aş." ]
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Kurudil mah - Söğütlü - Sakarya
Ç 📖: Gusart Hable
1909hb 📖: Kurudil
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
Seyifler mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1910h 📖: Seyfler
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Sapanca gölünden gelip Sakarya nehriyle birleşen Melas (Çark) deresi buradan geçer. Köyde bir hisar bulunmaktadır. Manav
İstiklal mah Ferizli - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1902hk 📖: Papazköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Çiftlik mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Çiftlik
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Soğucak mah - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖: Soğucak
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Ağacık mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Ağacık
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ 93 harbi vesilesiyle başlayan göç mahallenin şu anki yerleşimin başlangıcıdır.
Bakırlı mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Bakırlı
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Damlık mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1902hk 📖: Damlık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan'a göre Adapazarı Ermenilerinin yazlığı idi. SN
Hasanfakı mah - Söğütlü - Sakarya
1928 📖: Hasanfakı
Rumeli göçmeni yerleşimi
Maksudiye mah - Söğütlü - Sakarya
1928 📖: Maksudiye
Ç1920~ 📖: Tutuvko Habl
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
Yeniköy mah - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖: Damlık Yeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Sinanoğlu mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1912h 📖: Sinanoğlu
1487a 📖: Sinanlı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Abhazların kurduğu köye cumhuriyetle beraber Doğu Karadenizden göç başlamıştır. Geldikleri yöreye göre mahallede; Trabzonlular, Oflular, Gürcüler, Manavlar, Muhacirler, Fatsalılar ve Sürmeneliler bir arada yaşar
■ 15. asırda bahsi geçen köy 19. asır sonunda Manav yerleşimi. 16. asırda Sinanoğlu Çiftliği nam-ı diğer Balabancı ve Sinanoğlu Çiftliği nam-ı diğer Bahseklü olarak iki ayrı yerleşimden bahsedilir. Balabancı için; Mirliva hassı olan köyde 11’i hariçten 58 kişi yerleşik olarak kaydedilmiş olup, toplam 7120 akçe gelir yazılıdır. Söz konusu gelirin 5500 akçesinin hububat türü vergilerden, 636 akçesinin hane ve mücerred, 500 akçesinin keten ve meyve, 300 akçesinin hayvancılık, 15 akçesinin değirmen ve 149 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır. Bahseklü için; Mirliva hassı olan köyde 13’ü hariçten 50 kişi yerleşik olarak kaydedilmiş olup, toplam 3400 akçe gelir yazılıdır. Söz konusu gelirin 2200 akçesinin hububat türü vergilerden, 535 akçesinin hane ve mücerred, 300 akçesinin keten ve meyve, 170 akçesinin hayvancılık, 60 akçesinin değirmen ve 135 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır diye kaydedilmiştir. Manav
Akçukur mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖: Akçukur
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi. Rumeli göçmeni/Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bulgaristandaki Trnovo şehri civârlarından gelmişlerdir. Manav
Karateke mah - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖: Karadiken
Mağara mah - Söğütlü - Sakarya
1928 📖: Mağara İlyasiye
1890hk 📖: Mağara
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.