haritada ara :   km  
Söğütlü'de 32 yerleşim bulundu.
sırala 
Levent mah - Söğütlü - Sakarya
1909hb 📖 Levent Fındıklı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Fındıklı mah - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖 Fındıklı
1573t 📖 Bunduklı [ Tr bunduk "han, konukevi" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Bugün Manav, Rumeli ve Sudan göçmeni yerleşimi. Bir vakitler Fırat nehri/Kapadokya'dan buraya göçen Rum Ortodoks Ermeni halkı zulümden kurtulmak için 1920'de köyü terketmiş, Kozani'deki Melissia (eski ismi Sinekli) köyünde iskân edilmişlerdir. Fındıklı yakınında Ayazma denilen yerde de Rum yerleşimi olduğu söylenir. Kemalist bir telgrafta "Kandıra’nın Aşağı Kundaklı köyünden Hristo Efendi" ifâdesinde geçen yer burası olmalı zira kemalistlerin kendi çizdikleri idâri harita Osmanlınınkinden farklıydı. "Kandıra’dan dağa kaldırılan iki Rum’un Üsküdar Tabur Komutanlığı’nca kurtarılması" Manav
Tokmaklıdere mah - Söğütlü - Sakarya
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Bulgaristan Momčilgrad muhacirleri yerlesmistir. Manav
Akgöl mah - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖 Akçegöl
Sarıahmetler mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖 Sarıahmetler
Konuklu mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
Eski adı: Abdürrezak
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Küçüksöğütlü mah Söğütlü - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖 K. Söğüdlü
■ Adapazarı'nın Söğütlü nahiyesinde meskun Bulgaristan'ın Razgrad muhacirlerinden Ali oğlu Mustafa'nın iskanına izin verildiği. 01.06.1925 Manav
Nalköy mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1915h 📖 Nalköy
Söğütlü ilçe - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖 B. Söğüdlü
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Rüstemler mah - Söğütlü - Sakarya
1928 📖 Söğüdlü Kıbti [ Tr kıbtî "çingene" ]
1890hk 📖 Çingânbayırı
■ 20. yy başında Roman yerleşimi.
Karadiken mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1902hk 📖 Karadiken
Tokat mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖 Tokat
Demirbey mah - Adapazarı (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖 Demirbey İcbariye
1890hk 📖 Çerkeskışla
■ Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Balkan harbinden kaçan Rumeli göçmenlerinin yerleştiği bir köy haline gelmiştir.
Ferizli ilçe - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖 Firuzlu / Ferizli
1573t 📖 Fîruz [ Tr "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Pomak/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Eski Söğütlü bucağından ayrılarak 1990'da ilçe oldu. SN
■ Mübâdele ile Selânik vilâyetine bağlı Vodinalı Pomaklar iskân edilmiştir. Son yıllarda Karadeniz bölgesinden göç almıştır. Manav
Teberik mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖 Teberikli [ Tr Teberük "aş." ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Kurudil mah - Söğütlü - Sakarya
Ç 📖 Gusart Hable
1909hb 📖 Kurudil
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
Seyifler mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1910h 📖 Seyfler
■ Sapanca gölünden gelip Sakarya nehriyle birleşen Melas (Çark) deresi buradan geçer. Köyde bir hisar bulunmaktadır. Manav
İstiklal mah Ferizli - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1902hk 📖 Papazköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Çiftlik mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖 Çiftlik
Soğucak mah - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖 Soğucak
Ağacık mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖 Ağacık
■ 93 harbi vesilesiyle başlayan göç mahallenin şu anki yerleşimin başlangıcıdır.
Beylikkışla mah - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖 Beylikkışla
Bakırlı mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖 Bakırlı
Değirmencik mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖 Değirmencik
Damlık mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1902hk 📖 Damlık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eprigyan'a göre Adapazarı Ermenilerinin yazlığı idi. SN
Hasanfakı mah - Söğütlü - Sakarya
1928 📖 Hasanfakı
Maksudiye mah - Söğütlü - Sakarya
1928 📖 Maksudiye
Ç1920~ 📖 Tutuvko Habl
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
Yeniköy mah - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖 Damlık Yeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Sinanoğlu mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1912h 📖 Sinanoğlu
1487a 📖 Sinanlı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Abhazların kurduğu köye cumhuriyetle beraber Doğu Karadenizden göç başlamıştır. Geldikleri yöreye göre mahallede; Trabzonlular, Oflular, Gürcüler, Manavlar, Muhacirler, Fatsalılar ve Sürmeneliler bir arada yaşar
■ 15. asırda bahsi geçen köy 19. asır sonunda Manav yerleşimi. Manav
Akçukur mah - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1928 📖 Akçukur
Pomak yerleşimi
■ Bulgaristandaki Trnovo şehri civârlarından gelmişlerdir. Manav
Karateke mah - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖 Karadiken
Mağara mah - Söğütlü - Sakarya
1928 📖 Mağara İlyasiye
1890hk 📖 Mağara
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.