haritada ara :   km  
Söğütlü'de 20 yerleşim bulundu.
sırala 
İmamlar mah - Söğütlü - Sakarya
1909hb 📖: İmamlar
Beşdeğirmen mah - Söğütlü - Sakarya
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Kantar mah - Söğütlü - Sakarya
1909hb 📖: Kantar Fındıklı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Eski haritalarda bu mevkiye bitişik görünen Papas Fındıklı yerleşiminin bugünkü durumu anlaşılamadı. SN
Akçakamış mah - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖: Akçekamış
Rumeli göçmeni yerleşimi
Levent mah - Söğütlü - Sakarya
1909hb 📖: Levent Fındıklı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Rumeli göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi
Fındıklı mah - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖: Fındıklı
1573t 📖: Bunduklı [ Tr bunduk "han, konukevi" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum Ortodoks yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bugün Manav, Rumeli ve Sudan göçmeni yerleşimi. Bir vakitler Fırat nehri/Kapadokya'dan buraya göçen Rum Ortodoks Ermeni halkı zulümden kurtulmak için 1920'de köyü terketmiş, Kozani'deki Melissia (eski ismi Sinekli) köyünde iskân edilmişlerdir. Fındıklı yakınında Ayazma denilen yerde de Rum yerleşimi olduğu söylenir. Kemalist bir telgrafta "Kandıra’nın Aşağı Kundaklı köyünden Hristo Efendi" ifâdesinde geçen yer burası olmalı. Manav
■ Hakan Kırımlı'nın "Türkiye'de Kırım Tatar ve Nogay Köy Yerleşimleri" kitabına göre, çoğunlukla Rumeli muhaciri(Selanik+Bulgaristan) Türk, 200 kişi(50 hane) Karadeniz illerinden göç eden vatandaşlar var, Sudan kökenli haneler 2-3 tane, 9 hane de Kırım Tatarı ve Nogay bulunmakta. Kırım Tatarları da, Nogaylar da Dobruca rotası üzerinden gelmiş. Denizcan Dede
Tokmaklıdere mah - Söğütlü - Sakarya
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Rumeli göçmeni/Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Bulgaristan Momčilgrad muhacirleri yerlesmistir. Manav
Akgöl mah - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖: Akçegöl
Akarca mah - Söğütlü - Sakarya
1910h 📖: Akarca | İcariye
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Manav yerleşimi. 16. yy sonunda şu şekilde anılmıştır; Mirliva hassı olan köyde 17’si hariçten 60 kişi yerleşik olarak kaydedilmiş olup, toplam 2118 akçe gelir yazılıdır. Söz konusu gelirin 1018 akçesinin hububat türü vergilerden, 593 akçesinin hane ve mücerred, 150 akçesinin keten ve meyve, 100 akçesinin hayvancılık, 60 akçesinin değirmen ve 198 akçesinin bâd-ı hevâ-deştbâni türü vergilerden sağlandığı anlaşılmaktadır. Manav
Küçüksöğütlü mah Söğütlü - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖: Kç. Söğüdlü
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Adapazarı'nın Söğütlü nahiyesinde meskun Bulgaristan'ın Razgrad muhacirlerinden Ali oğlu Mustafa'nın iskanına izin verildiği. 01.06.1925 Manav
Söğütlü ilçe - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖: By. Söğüdlü
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
Rüstemler mah - Söğütlü - Sakarya
1928 📖: Söğüdlü Kıbti [ Tr kıbtî "çingene" ]
1890hk 📖: Çingânbayırı
■ 20. yy başında Roman (Çingene) yerleşimi. Kısmen Karadeniz göçmeni yerleşimi
Kurudil mah - Söğütlü - Sakarya
1909hb 📖: Kurudil
Ç 📖: Gusart Hable
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
Soğucak mah - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖: Soğucak
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
Hasanfakı mah - Söğütlü - Sakarya
1928 📖: Hasanfakı
Rumeli göçmeni yerleşimi
Maksudiye mah - Söğütlü - Sakarya
1928 📖: Maksudiye
Ç1920~ 📖: Tutuvko Habl
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
Yeniköy mah - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖: Damlık Yeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Karateke mah - Söğütlü - Sakarya
1890hk 📖: Karadiken
Mağara mah - Söğütlü - Sakarya
1928 📖: Mağara İlyasiye
1890hk 📖: Mağara
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.