haritada ara :   km  
Rize Merkezde 100 yerleşim bulundu.
sırala 
Kendirli bld - Rize_m - Rize
Eski adı: Ğoloz
Beştepe köy - Rize_m - Rize
1876s 📖: Kofin [ Yun ]
Yeniselimiye köy - Rize_m - Rize
Eski adı: Yavuztepe
■ Selimiye (Giliçoz) köyünden ayrıldı. SN
Selimiye köy - Rize_m - Rize
<1913a 📖: Giliçoz
1913a 📖: Selimiye
1876s 📖: Kilitoz [ Yun ]
Azaklıhoca köy - Rize_m - Rize
1913a 📖: Azaklıhoca
1876s 📖: Sıkrık / Sıkrik
Alipaşa köy - Rize_m - Rize
1913a 📖: Alipaşa
1876s 📖: Sevelos [ Yun ]
Topkaya köy - Rize_m - Rize
1876s 📖: Filargoz [ Yun filárgiros "paragöz" ]
Çaycılar köy - Rize_m - Rize
Eski adı: Xacavet [ Lz Xacava ხაჯავა "soyadı" ]
Çiftekavak köy - Rize_m - Rize
1913a 📖: Çiftekavak
1902hk 📖: Arxalos
1876s 📖: Arğaloz İslam + Arğaloz Rum [ Yun argaliós "dokuma tezgâhı?" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Uzunköy köy - Rize_m - Rize
1913a 📖: Uzunköy
1876s 📖: Rados [ Yun ródos "gül" ]
1583t 📖: Rodi [ Yun ródoi "güller" ]
Yolüstü köy - Rize_m - Rize
1913a 📖: Tarikler [ Tr "yollar" ]
1902hk 📖: Tonik
Düzköy köy - Rize_m - Rize
1913a 📖: Sinekli
1876s 1906hk 📖Saxur
Ortapazar köy - Rize_m - Rize
1913a 📖: Ortapazar
1583t 📖: Oma
Boğaz köy - Rize_m - Rize
Eski adı: İstavri Boğazı [ Yun stávri "haçlar" ]
Gölgeli köy - Rize_m - Rize
<1913a 📖: Şatroz [ Yun ]
1913a 📖: Gölgeli
Üçkaya köy - Rize_m - Rize
1913a 📖: Üçkaya
1876s 📖: Oma Toxli
Ayane köy - Rize_m - Rize
Eski adı: Ayana (dağ) [ Yun ayía Anna "Azize Anna" ]
■ 1990'dan sonra Kandeva (Kırklartepesi) köyünden ayrılarak müstakil köy statüsüne kavuştu. Köyün adı yakındaki Ayane (Agia Anna) dağından alınmıştır. SN
Soğukçeşme köy - Rize_m - Rize
1913a 📖: Soğukçeşme
1583t 📖: Xoxol [ Yun ]
Kavaklı mah Rize - Rize_m - Rize
1913a 📖: Kavaklı
1876s 📖: Kamenit [ Yun ]
Bıldırcın köy - Rize_m - Rize
1913a 📖: Bıldırcın
1876s 1906hk 📖Xanes [ Yun "hanlar" ]
■ Xanes Türkçe 'han' sözcüğünün Rumca çoğul biçimidir. SN
Tuğlalı köy - Rize_m - Rize
<1913a 📖: Maxanca [ Yun ]
1913a 📖: Tuğlalı
Fenerköy mah Rize - Rize_m - Rize
1913a 📖: Fenerköy
1876s 📖: Xurtoz [ Yun ]
Pehlivantaşı mah Rize - Rize_m - Rize
<1913a 📖: Canpolat
1913a 📖: Pehlivantaşı
Hayrat mah Rize - Rize_m - Rize
1913a 📖: Hayrat
1876s 📖: Romanozı İslam [ Tr "İslam Rumköyü" ]
Erenköy köy - Rize_m - Rize
■ İkizdere Velkü (Dereköy ve Yağcılar) köyünden göçenler tarafından kurulduğu için Velkülü adı kullanılır. SN
Halatçılar mah Rize - Rize_m - Rize
1913a 📖: Halatçılar
1876s 📖: Filiboz [ Yun filippos "(Aziz) Filip" ]
Yemişlik köy - Rize_m - Rize
1913a 📖: Yemişlik
1876s 📖: Serandinoz [ Yun sarandínos "kırklar?, çileciler?" ]
Değirmendere mah Rize - Rize_m - Rize
1913a 📖: Değirmendere
1876s 📖: Pindoz
Küçükköy köy - Rize_m - Rize
1913a 📖: KüçükKöy
1876s 📖: KüçükSamri [ Yun ]
Kırklartepesi köy - Rize_m - Rize
1913a 📖: Kırklartepesi
1876s 📖: Kandeva [ Lz K'andeva კანდევა "soy adı" ]
Camiönü mah Rize - Rize_m - Rize
1913a 📖: Camiönü
1876s 📖: Akrotil
1583t 📖: Akrotir [ Yun akrôtíri "çıkıntı, burun" ]
Ekmekçiler mah Rize - Rize_m - Rize
1913a 📖: Ekmekçiler
1876s 📖: Arkilikoz [ Yun ]
Yağlıtaş mah Rize - Rize_m - Rize
1913a 📖: Yağlıtaş
1902hk 📖: Kangalos
1876s 📖: Kankalanoz [ Yun ]
Kambursırt mah Rize - Rize_m - Rize
1913a 📖: Kambursırt
1876s 📖: İksenit İslam + Rum [ Yun ksenitiá "gurbet" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Mermerdelen mah Rize - Rize_m - Rize
1913a 📖: Mermerdelen
1876s 📖: Kamaşinoz [ Yun ]
Kaledibi mah Rize - Rize_m - Rize
1913a 📖: Kaledibi
1876s 📖: Emineddin Rum
Kireçhane mah Çaykent - Rize_m - Rize
1913a 📖: Kireçhane
1876s 📖: Fatla
Reşadiye mah Rize - Rize_m - Rize
1913a 📖: Reşadiye
1876s 📖: Roşi [ Yun ]
Elmalı köy - Rize_m - Rize
1913a 📖: Elmalı
1902hk 📖: Katserka
1876s 📖: Salarxa Kaçaran [ Yun ]
Kaplıca mah Rize - Rize_m - Rize
1913a 📖: Kaplıca
1876s 📖: BüyükSamri [ Yun ]
Atmeydanı mah Rize - Rize_m - Rize
<1913a 📖: Vunit [ Yun vunída "dağcık" ]
1913a 📖: Atmeydanı
Kocatepe köy - Rize_m - Rize
1958 📖: Afiçe (mah)
■ Köprülü köyüne bağlı mahalle iken 15.11.1958'de Kocatepe adıyla köy statüsü kazandı. SN
Pehlivan mah Rize - Rize_m - Rize
1913a 📖: Pehlivan
1583t 📖: Peripol [ Yun peripóli "şehir çevresi" ]
Güneşli mah Çaykent - Rize_m - Rize
1913a 📖: Güneşli
1876s 📖: Salarxa Kapnes [ Yun kápnes "dumanlı" ]
Çarşı mah Rize - Rize_m - Rize
1913a 📖: Çarşı
1876s 📖: Paşayan [ Tr "paşalar" ]
Yeşilılıca mah Çaykent - Rize_m - Rize
1913a 📖: Kokulukaya
1876s 📖: Salarxa Likoz [ Yun lykos "kurt" ]
Köprülü köy - Rize_m - Rize
1913a 📖: Köprülü
1876s 📖: Fosa [ Yun "hendek" ]
Üzümlü mah Çaykent - Rize_m - Rize
1946 📖: Sepetçiler [ Tr "çingeneler" ]
1876s 📖: Xolitoz / Xaritoz [ Yun ]
Rize il - Rize_m - Rize
1665 📖: Rize
Y553 📖: Ríza / Rízaion
Y130 📖: Rízion (neh) [ Yun rízaion "pirinçlik?" ]
■ 6. yy'da Bizans-Laz savaşları bağlamında köy ve kale olarak anılır. (Prokop. Bell. I.15 ve II.29; B&W 331). Bryer & Winfield'e göre sözcük anlamı Lazca `toplantı yeri` anlamında olabilir; ancak bu görüşün sağlam bir dayanağı gösterilmemiştir. ■ 1920-1923 Lazistan sancağı merkezi, 1933-1936 Çoruh vilayet merkezi oldu. • İlin (Çayeli ilçesi dahil) batı kesiminde anadil Türkçe, yer adları ise ezici çoğunlukla Rumcadır. Doğudaki üç sahil ilçesinde bir Kafkas dili olan Lazca konuşulur. Laz şeridinin sırtındaki dağlık kısımda Hemşinli adı verilen halk yerleşiktir. SN
Tophane mah Rize - Rize_m - Rize
1913a 📖: Tophane
1876s 📖: Pabik [ Yun ]
Balsu mah Rize - Rize_m - Rize
1913a 📖: Balsu
<1913a 📖: Carixoz Cancol [ Yun ]
Tekkeköy köy - Rize_m - Rize
1960 📖: Yiğitler
1913a 📖: Tekke
1876s 📖: Axundoz [ Tr axund "medrese hocası" ]
■ Yiğitler adı verilmişken yakın dönemde Tekkeköy adı resmen iade edildi. Axundoz adı, Farsça/Türkçe olan Ahund unvanının Rumcalaştırılmış biçimidir. SN
Çamlıbel mah Rize - Rize_m - Rize
1913a 📖: Çamlıbel
1876s 📖: Xaçanoz [ Yun ]
Müderrisler mah Çaykent - Rize_m - Rize
1913a 📖: Müderrisler
1583t 📖: Salarxa İveroz / İverit [ Yun iberos "gürcüler/ gürcü yeri" ]
■ Çaykent/Salarha kasabası merkez mahallesidir. SN
Salarha bld - Rize_m - Rize
2000 📖: Çaykent
1876s 📖: Salarxa [ Lz ]
■ 1994'te beş mahalle bileştirilerek Çaykent adıyla kurulan belediyenin adı 28.10.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Salarha olarak değiştirildi. SN
Kömürcüler köy - Rize_m - Rize
1913a 📖: Kömürcüler
1876s 📖: Salarxa Singaz [ Yun ]
Piriçelebi mah Rize - Rize_m - Rize
1876s 📖: Piriçelebi
Yolveren köy - Rize_m - Rize
Eski adı: Melandere [ Yun melánthios "karasu" ]
Taşköprü köy - Rize_m - Rize
1913a 📖: Taşköprü
1583t 📖: Lestenkoz [ Yun ]
Kasarcılar mah Çaykent - Rize_m - Rize
1913a 📖: Kasarcılar
1876s 📖: Salarxa Atyanoz [ Yun ]
■ Kasarcılar halkı Boşnak'tır. Mustafa
Yenigüzel köy - Rize_m - Rize
1876s 📖: -
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Güzelköy (Xarvel) köyünden ayrıldı. SN
■ Redkan aşirerinin Koseyi kolundan olan Toprak ailesinin dedeleri buraya Van'dan göç etmişler. Mar(d)astan
Gülbahar mah Rize - Rize_m - Rize
1876s 📖: Kuvaroz [ Yun ]
Ambarlık köy - Rize_m - Rize
1854h 📖: Ambarlık
Güzelköy köy - Rize_m - Rize
1913a 📖: Güzelköy
1583t 📖: Xarvel [ Yun xarvali "değirmentaşı" ]
Dörtyol köy - Rize_m - Rize
<1913a 📖: Paşayan Rum
1913a 📖: Dörtyol
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Muradiye bld - Rize_m - Rize
1913a 📖: Muradiye
1876s 📖: Salarxa Ruspa [ Yun ]
1854h 📖: Ruspa
■ Köy halkının büyük bir kısmı köklerinin Gümüşhane/Kürtün'den geldiğini iddia etmektedir. metonio
Karayemiş köy - Rize_m - Rize
1876s 📖: Karayemiş
Bağdatlı mah Rize - Rize_m - Rize
1913a 📖: Bağdadi
1876s 📖: Xaldoz [ Yun xaldos "Haldiya'lı (Gümüşhaneli)" ]
Portakallık mah Rize - Rize_m - Rize
1913a 📖: Portakallık
1876s 📖: Diğer Xaldoz [ Yun xáldos "Gümüşhaneli" ]
Melek köy - Rize_m - Rize
Çimenli köy - Rize_m - Rize
Eski adı: Halatana
■ 1960'ta Karayemiş köyünden ayrıldı. SN
Karasu köy - Rize_m - Rize
1876s 📖: Karasu
Çorapçılar mah Rize - Rize_m - Rize
1913a 📖: Çorapçılar
1876s 📖: Sıraxoz [ Yun ]
Sütlüce köy - Rize_m - Rize
1913a 📖: Sütlüce
1876s 📖: Arun / Aron
■ Yahudice Aharon adından geldiğine dair yaygın inanış bilgisizlik eseridir. SN
İslampaşa mah Rize - Rize_m - Rize
1913a 📖: İslampaşa
1902hk 📖: Gümrük
1876s 📖: Xumrik
Camidağı köy - Rize_m - Rize
1913a 📖: Camidağı
1876s 📖: Mağaloz / Mağloz [ Yun megálos "büyük" ]
Hamzabey mah Rize - Rize_m - Rize
hl 📖: Ramanoz
<1913a 📖: Xumrik Romanoz [ Yun romanós "Rum" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Zincirliköprü köy - Rize_m - Rize
1913a 📖: Zincirliköprü
1876s 📖: Potamya Kaçeran
1583t 📖: Potamya [ Yun potamiá "akarsu" ]
Taşlıdere mah Rize - Rize_m - Rize
<1913a 📖: Askoroz [ Yun ]
1913a 📖: Taşlıdere
Küçükçayır köy - Rize_m - Rize
1913a 📖: Küçükçayır
1876s 1906hk 📖Andon [ Yun bándon "bölük, ilçe" ]
■ «Bándon» > «ándon» Bizans idari düzeninde esasen bir askeri birlik adı iken Trabzon devletinde en küçük idari birim adı olarak kullanıldı. SN
Pazarköy köy - Rize_m (Güneysu bucağı) - Rize
1913a 📖: Pazarköy
1876s 📖: Mişona [ Yun ]
■ Yahudice Mişon adından geldiğine dair yaygın inanış bilgisizlik eseridir. SN
Pekmezli köy - Rize_m (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a 📖: Pekmezli
1876s 📖: Gotoz [ Yun ]
Akarsu köy - Rize_m (Gündoğdu bucağı) - Rize
Eski adı: Ğotoz [ Yun ]
Kurtuluş köy - Rize_m (Gündoğdu bucağı) - Rize
1583t 1876s 📖Marakaloz [ Yun ]
Gündoğdu bld - Rize_m (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a 📖: Hamidiye [ Tr "(Abdül)hamit yeri" ]
1876s 📖: Fetekoz
Y933 📖: Theotókos [ Yun "Meryemana" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Bryer & Winfield sf. 330'da Agía Theotókos kilisesinin 933/934 yılına ait onarım yazıtını verir. Rumcadan alınan sözcüklerde /th/ > /f/ evrimi yaygındır. SN
Taşlık köy - Rize_m (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a 📖: Taşlık
1583t 📖: Kozandinoz [ Yun Kostantinos? "öz." ]
Taşpınar köy - Rize_m (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a 📖: Taşpınar
<1913a 📖: Conceva [ Lz Conceva ჯონჯევა "soyadı" ]
1876s 📖: Concik
Veliköy köy - Rize_m (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a 📖: Veliköy
1876s 📖: Véla / Vîla
Dağınıksu mah Gündoğdu - Rize_m - Rize
1913a 📖: Dağınıksu
1583t 📖: Ğodri
Bozkale mah Gündoğdu - Rize_m (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a 📖: Bozukkale
1902hk 📖: Atianos [ Yun "dalyan" ]
■ Atyonoz veya Atiyonoz olarak biliyor ve bu şekilde kullanıyoruz. muzaffer
Balıkçılar köy - Rize_m (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a 📖: Balıkçılar
1876s 📖: Xamalyoz [ Yun ]
Akpınar köy - Rize_m (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a 📖: Akpınar
1583t 📖: Kalamoz [ Yun kálamos "kamışlık" ]
■ Bu köye bağlı 5 mezranın ismi: Livori......Hazavita.....Huniça...Yofiriça... İstavri. muzaffer


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.