Rize_M'de 99 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kendirli bld - Rize_M - Rize
Eski adı: Ğoloz
  Beştepe köy - Rize_M - Rize
1876s 📖 Kofin [ Yun ]
  Yeniselimiye köy - Rize_M - Rize
Eski adı: Yavuztepe
■ Selimiye (Giliçoz) köyünden ayrıldı. SN
  Selimiye köy - Rize_M - Rize
1913a 📖 Selimiye
<1913a 📖 Giliçoz
1876s 📖 Kilitoz [ Yun ]
  Azaklıhoca köy - Rize_M - Rize
1913a 📖 Azaklıhoca
1876s 📖 Sıkrık / Sıkrik
  Alipaşa köy - Rize_M - Rize
1913a 📖 Alipaşa
1876s 📖 Sevelos [ Yun ]
  Topkaya köy - Rize_M - Rize
1876s 📖 Filargoz [ Yun filárgiros "paragöz" ]
  Çaycılar köy - Rize_M - Rize
Eski adı: Xacavet [ Lz Xacava ხაჯავა "soyadı" ]
  Çiftekavak köy - Rize_M - Rize
1913a 📖 Çiftekavak
1902hk 📖 Arxalos
1876s 📖 Arğaloz İslam + Arğaloz Rum [ Yun argaliós "dokuma tezgâhı?" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Uzunköy köy - Rize_M - Rize
1913a 📖 Uzunköy
1876s 📖 Rados [ Yun ródos "gül" ]
1583t 📖 Rodi [ Yun ródoi "güller" ]
  Yolüstü köy - Rize_M - Rize
1913a 📖 Tarikler [ Tr "yollar" ]
1902hk 📖 Tonik
  Düzköy köy - Rize_M - Rize
1913a 📖 Sinekli
1876s 1906hk 📖 1906h: Saxur
  Ortapazar köy - Rize_M - Rize
1913a 📖 Ortapazar
1583t 📖 Oma
  Boğaz köy - Rize_M - Rize
Eski adı: İstavri Boğazı [ Yun stávri "haçlar" ]
  Gölgeli köy - Rize_M - Rize
1913a 📖 Gölgeli
<1913a 📖 Şatroz [ Yun ]
  Üçkaya köy - Rize_M - Rize
1913a 📖 Üçkaya
1876s 📖 Oma Toxli
  Ayane köy - Rize_M - Rize
Eski adı: Ayana (dağ) [ Yun ayía Anna "Azize Anna" ]
■ 1990'dan sonra Kandeva (Kırklartepesi) köyünden ayrılarak müstakil köy statüsüne kavuştu. Köyün adı yakındaki Ayane (Agia Anna) dağından alınmıştır. SN
  Soğukçeşme köy - Rize_M - Rize
1913a 📖 Soğukçeşme
1583t 📖 Xoxol [ Yun ]
  Kavaklı mah Rize - Rize_M - Rize
1913a 📖 Kavaklı
1876s 📖 Kamenit [ Yun ]
  Tuğlalı köy - Rize_M - Rize
1913a 📖 Tuğlalı
<1913a 📖 Maxanca [ Yun ]
  Fenerköy mah Rize - Rize_M - Rize
1913a 📖 Fenerköy
1876s 📖 Xurtoz [ Yun ]
  Pehlivantaşı mah Rize - Rize_M - Rize
1913a 📖 Pehlivantaşı
<1913a 📖 Canpolat
  Hayrat mah Rize - Rize_M - Rize
1913a 📖 Hayrat
1876s 📖 Romanozı İslam [ Tr "İslam Rumköyü" ]
  Erenköy köy - Rize_M - Rize
■ İkizdere Velkü (Dereköy ve Yağcılar) köyünden göçenler tarafından kurulduğu için Velkülü adı kullanılır. SN
  Halatçılar mah Rize - Rize_M - Rize
1913a 📖 Halatçılar
1876s 📖 Filiboz [ Yun filippos "(Aziz) Filip" ]
  Yemişlik köy - Rize_M - Rize
1913a 📖 Yemişlik
1876s 📖 Serandinoz [ Yun sarandínos "kırklar?, çileciler?" ]
  Değirmendere mah Rize - Rize_M - Rize
1913a 📖 Değirmendere
1876s 📖 Pindoz
  Bıldırcın köy - Rize_M - Rize
1913a 📖 Bıldırcın
1876s 1906hk 📖 1906h: Xanes [ Yun "hanlar" ]
■ Xanes Türkçe 'han' sözcüğünün Rumca çoğul biçimidir. SN
  Küçükköy köy - Rize_M - Rize
1913a 📖 K. Köy
1876s 📖 K. Samri [ Yun ]
  Kırklartepesi köy - Rize_M - Rize
1913a 📖 Kırklartepesi
1876s 📖 Kandeva [ Lz K'andeva კანდევა "soy adı" ]
  Camiönü mah Rize - Rize_M - Rize
1913a 📖 Camiönü
1876s 📖 Akrotil
1583t 📖 Akrotir [ Yun akrôtíri "çıkıntı, burun" ]
  Ekmekçiler mah Rize - Rize_M - Rize
1913a 📖 Ekmekçiler
1876s 📖 Arkilikoz [ Yun arxilykos? ]
  Yağlıtaş mah Rize - Rize_M - Rize
1913a 📖 Yağlıtaş
1902hk 📖 Kangalos
1876s 📖 Kankalanoz [ Yun ]
  Kambursırt mah Rize - Rize_M - Rize
1913a 📖 Kambursırt
1876s 📖 İksenit İslam + Rum [ Yun ksenitiá "gurbet" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
  Mermerdelen mah Rize - Rize_M - Rize
1913a 📖 Mermerdelen
1876s 📖 Kamaşinoz [ Yun ]
  Kaledibi mah Rize - Rize_M - Rize
1913a 📖 Kaledibi
1876s 📖 Emineddin Rum
  Reşadiye mah Rize - Rize_M - Rize
1913a 📖 Reşadiye
1876s 📖 Roşi [ Yun ]
  Kaplıca mah Rize - Rize_M - Rize
1913a 📖 Kaplıca
1876s 📖 B. Samri [ Yun ]
  Atmeydanı mah Rize - Rize_M - Rize
1913a 📖 Atmeydanı
<1913a 📖 Vunit [ Yun vunída "dağcık" ]
  Kireçhane mah Çaykent - Rize_M - Rize
1913a 📖 Kireçhane
1876s 📖 Fatla
  Pehlivan mah Rize - Rize_M - Rize
1913a 📖 Pehlivan
1583t 📖 Peripol [ Yun peripóli "şehir çevresi" ]
  Kocatepe köy - Rize_M - Rize
1958 📖 Afiçe (mah)
■ Köprülü köyüne bağlı mahalle iken 15.11.1958'de Kocatepe adıyla köy statüsü kazandı. SN
  Güneşli mah Çaykent - Rize_M - Rize
1913a 📖 Güneşli
1876s 📖 Salarxa Kapnes [ Yun kápnes "dumanlı" ]
  Çarşı mah Rize - Rize_M - Rize
1913a 📖 Çarşı
1876s 📖 Paşayan [ Tr "paşalar" ]
  Yeşilılıca mah Çaykent - Rize_M - Rize
1913a 📖 Kokulukaya
1876s 📖 Salarxa Likoz [ Yun lykos "kurt" ]
  Üzümlü mah Çaykent - Rize_M - Rize
1946 📖 Sepetçiler [ Tr "çingeneler" ]
1876s 📖 Xolitoz / Xaritoz [ Yun ]
  Tophane mah Rize - Rize_M - Rize
1913a 📖 Tophane
1876s 📖 Pabik [ Yun ]
  Balsu mah Rize - Rize_M - Rize
1913a 📖 Balsu
<1913a 📖 Carixoz Cancol [ Yun ]
  Köprülü köy - Rize_M - Rize
1913a 📖 Köprülü
1876s 📖 Fosa [ Yun "hendek" ]
  Çamlıbel mah Rize - Rize_M - Rize
1913a 📖 Çamlıbel
1876s 📖 Xaçanoz [ Yun ]
  Müderrisler mah Çaykent - Rize_M - Rize
1913a 📖 Müderrisler
1583t 📖 Salarxa İveroz / İverit [ Yun iberos "gürcüler/ gürcü yeri" ]
■ Çaykent/Salarha kasabası merkez mahallesidir. SN
  Salarha bld - Rize_M - Rize
2000 📖 Çaykent
1876s 📖 Salarxa [ Lz ]
■ 1994'te beş mahalle bileştirilerek Çaykent adıyla kurulan belediyenin adı 28.10.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Salarha olarak değiştirildi. SN
  Tekkeköy köy - Rize_M - Rize
1960 📖 Yiğitler
1913a 📖 Tekke
1876s 📖 Axundoz [ Tr axund "medrese hocası" ]
■ Yiğitler adı verilmişken yakın dönemde Tekkeköy adı resmen iade edildi. Axundoz adı, Farsça/Türkçe olan Ahund unvanının Rumcalaştırılmış biçimidir. SN
  Elmalı köy - Rize_M - Rize
1913a 📖 Elmalı
1902hk 📖 Katserka
1876s 📖 Salarxa Kaçaran [ Yun ]
  Kömürcüler köy - Rize_M - Rize
1913a 📖 Kömürcüler
1876s 📖 Salarxa Singaz [ Yun ]
  Piriçelebi mah Rize - Rize_M - Rize
1876s 📖 Piriçelebi
  Yolveren köy - Rize_M - Rize
Eski adı: Melandere [ Yun melánthios "karasu" ]
  Kasarcılar mah Çaykent - Rize_M - Rize
1913a 📖 Kasarcılar
1876s 📖 Salarxa Atyanoz [ Yun ]
  Gülbahar mah Rize - Rize_M - Rize
1876s 📖 Kuvaroz [ Yun ]
  Ambarlık köy - Rize_M - Rize
1854h 📖 Ambarlık
  Yenigüzel köy - Rize_M - Rize
1876s 📖 -
■ Güzelköy (Xarvel) köyünden ayrıldı. SN
  Güzelköy köy - Rize_M - Rize
1913a 📖 Güzelköy
1583t 📖 Xarvel [ Yun xarvali "değirmentaşı" ]
  Karayemiş köy - Rize_M - Rize
1876s 📖 Karayemiş
  Muradiye bld - Rize_M - Rize
1913a 📖 Muradiye
1876s 📖 Salarxa Ruspa [ Yun ]
1854h 📖 Ruspa
■ Köy halkının büyük bir kısmı köklerinin Gümüşhane/Kürtün'den geldiğini iddia etmektedir. metonio
  Taşköprü köy - Rize_M - Rize
1913a 📖 Taşköprü
1583t 📖 Lestenkoz [ Yun ]
  Bağdatlı mah Rize - Rize_M - Rize
1913a 📖 Bağdadi
1876s 📖 Xaldoz [ Yun xaldos "Haldiya'lı (Gümüşhaneli)" ]
  Portakallık mah Rize - Rize_M - Rize
1913a 📖 Portakallık
1876s 📖 Diğer Xaldoz [ Yun xáldos "Gümüşhaneli" ]
  Dörtyol köy - Rize_M - Rize
1913a 📖 Dörtyol
<1913a 📖 Paşayan Rum
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Melek köy - Rize_M - Rize
  Çimenli köy - Rize_M - Rize
Eski adı: Halatana
■ 1960'ta Karayemiş köyünden ayrıldı. SN
  Karasu köy - Rize_M - Rize
1876s 📖 Karasu
  Çorapçılar mah Rize - Rize_M - Rize
1913a 📖 Çorapçılar
1876s 📖 Sıraxoz [ Yun ]
  İslampaşa mah Rize - Rize_M - Rize
1913a 📖 İslampaşa
1902hk 📖 Gümrük
1876s 📖 Xumrik
  Camidağı köy - Rize_M - Rize
1913a 📖 Camidağı
1876s 📖 Mağaloz / Mağloz [ Yun megálos "büyük" ]
  Sütlüce köy - Rize_M - Rize
1913a 📖 Sütlüce
1876s 📖 Arun / Aron
■ Yahudice Aharon adından geldiğine dair yaygın inanış bilgisizlik eseridir. SN
  Hamzabey mah Rize - Rize_M - Rize
hl 📖 Ramanoz
<1913a 📖 Xumrik Romanoz [ Yun romanós "Rum" ]
1876s 📖 Hamzabey tabii Romanoz
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Zincirliköprü köy - Rize_M - Rize
1913a 📖 Zincirliköprü
1876s 📖 Potamya Kaçeran
1583t 📖 Potamya [ Yun potamiá "akarsu" ]
  Taşlıdere mah Rize - Rize_M - Rize
1913a 📖 Taşlıdere
<1913a 📖 Askoroz [ Yun ]
  Pazarköy köy - Rize_M (Güneysu bucağı) - Rize
1913a 📖 Pazarköy
1876s 📖 Mişona [ Yun ]
■ Yahudice Mişon adından geldiğine dair yaygın inanış bilgisizlik eseridir. SN
  Pekmezli köy - Rize_M (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a 📖 Pekmezli
1876s 📖 Gotoz [ Yun ]
  Küçükçayır köy - Rize_M - Rize
1913a 📖 Küçükçayır
1876s 1906hk 📖 1906h: Andon [ Yun bándon "bölük, ilçe" ]
■ «Bándon» > «ándon» Bizans idari düzeninde esasen bir askeri birlik adı iken Trabzon devletinde en küçük idari birim adı olarak kullanıldı. SN
  Akarsu köy - Rize_M (Gündoğdu bucağı) - Rize
Eski adı: Ğotoz [ Yun ]
  Kurtuluş köy - Rize_M (Gündoğdu bucağı) - Rize
1583t 1876s 📖 📖 Marakaloz [ Yun ]
  Gündoğdu bld - Rize_M (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a 📖 Hamidiye [ Tr "(Abdül)hamit yeri" ]
1876s 📖 Fetekoz
Y933 📖 Theotókos [ Yun "Meryemana" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Bryer & Winfield sf. 330'da Agía Theotókos kilisesinin 933/934 yılına ait onarım yazıtını verir. Rumcadan alınan sözcüklerde /th/ > /f/ evrimi yaygındır. SN
  Taşlık köy - Rize_M (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a 📖 Taşlık
1583t 📖 Kozandinoz [ Yun Kostantinos? "öz." ]
  Taşpınar köy - Rize_M (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a 📖 Taşpınar
<1913a 📖 Conceva [ lz Conceva ჯონჯევა "soyadı" ]
1876s 📖 Concik
  Veliköy köy - Rize_M (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a 📖 Veliköy
1876s 📖 Véla / Vîla
  Dağınıksu mah Gündoğdu - Rize_M - Rize
1913a 📖 Dağınıksu
1583t 📖 Ğodri
  Bozkale mah Gündoğdu - Rize_M (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a 📖 Bozukkale
1902hk 📖 Atianos [ Yun "dalyan" ]
■ Atyonoz veya Atiyonoz olarak biliyor ve bu şekilde kullanıyoruz. muzaffer
  Akpınar köy - Rize_M (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a 📖 Akpınar
1583t 📖 Kalamoz [ Yun kálamos "kamışlık" ]
■ Bu köye bağlı 5 mezranın ismi: Livori......Hazavita.....Huniça...Yofiriça... İstavri. muzaffer
  Balıkçılar köy - Rize_M (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a 📖 Balıkçılar
1876s 📖 Xamalyoz [ Yun ]
  Söğütlü köy - Rize_M (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913a 📖 Söğütlü
<1913a 📖 Arşota / Raşota [ Yun ]


Grafik harita göster     haritada ara : km