haritada ara :   km  
Reyhanlı'da 41 yerleşim bulundu.
sırala 
Kumtepe mah - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖: -
Müslüman Arap yerleşimi
Kurtuluş mah - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖: -
Müslüman Arap yerleşimi
Karacanlık mah - Reyhanlı - Hatay
Eski adı: -
Müslüman Arap yerleşimi
Tayinat mv - Reyhanlı - Hatay
1920h 📖: Ta'yinat
■ Höyükte MÖ 8. ve 9. yy'lara ait bir Demir Çağı yerleşimi ortaya çıkarılmıştır. Höyük üzerinde bulunan Tayinat köyü kazı çalışmaları nedeniyle boşaltılmıştır. SN
Atşana mv - Reyhanlı - Hatay
1940 📖: Atşana
F1935 📖: Tell Aççana [ Ar tell ˁatşan عطشان "susuz höyük" ]
H-1340 📖: Alaxtum | Alalax
■ Aççana Höyüğü'nde MÖ 2. binyılda önemli bir bölgesel güç olan ve daha sonra Hititlere boyun eğen Alalax krallığına ait kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. SN
■ Resmi adı Atçana'dır. Alallah adıyla da bilinir. Tarihi bir alandır ve arkeolojik kazılar yapılmaktadır. Yerleşime kapalıdır. Yakınlarında Varışlı diye bir köy var. Orası Arap köyüdür. Yusuf Erbey
Varışlı mah - Reyhanlı - Hatay
1940 📖: Kç. Vazvaza
1920h 📖: Tell Ekrad
Müslüman Arap yerleşimi
■ Sınır bölgesindeki Ateşana, Salmanılgını, Büyük ve Küçük Vazvaza, Hürriyetünseren yerleşimlerinin birleştirilmesiyle 1940'ta oluşturulmuş köydür. SN
Canbolat mah Kurtuluş - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖: Canbolat
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap (Canpolat) yerleşimi
Tayfursökmen mah - Reyhanlı - Hatay
1970 📖: Horlak
1920h 📖: Vazvaza
■ Kısmen Horlak ve Tayinat köylerini kapsayacak şekilde yeni kurulmuş yerleşimdir. Hatay'da Türkiye yanlısı hareketin önderlerinden ve bağımsız Hatay cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in adı verilmiştir. SN
■ Cumhuriyetin ilk yıllarında 405 hane Türk göçü alarak kurulmuştur metonio
■ Hepi topu 100 yıllık bir mazisi var. Yusuf Erbey
Suluköy mah - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖: Kürd Tevekelli
Müslüman Arap yerleşimi
Cumhuriyet mah - Reyhanlı - Hatay
1920h 📖: Alkani
Müslüman Arap yerleşimi
■ Eski köyün güneyinde Fransız yönetimi döneminde Ermeni mülteciler için kurulan yerleşim bulunur. SN
Amik ova - Reyhanlı - Hatay
A870 📖: El-Aˁmîq (göl) [ Ar "dip, çukur" ]
■ Amik Gölü tamamen kurutulmuş ve arazisi tarıma açılmıştır. SN
■ Amik Ovası'nı Müslüman Arap diye tanımlamak yanlış olur. Çünkü birçok kesimden insanın ovada arazisi bulunmaktadır. Ovada Türkmen, Çerkes, Arap, Nusayri ve Ermeni kökenli ailelerin arazileri vardır. Yusuf Erbey
Konuk mah - Reyhanlı - Hatay
1920h 📖: Sıçanlı
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Uzunkavak mah - Reyhanlı - Hatay
Eski adı: İslamköy
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Karahöyük mah - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖: Karahöyük
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ https://reyhanlikarahoyuk.tr.gg"Güneyin İncisi, Hatay'ın TÜRKLÜK simgesi, TÜRKMEN diyarı KARAHÖYÜK” yazmakta. metonio
Kuletepe mah - Reyhanlı - Hatay
1920h 📖: Behlile
Müslüman Arap yerleşimi
Paşaköy mah - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖: Kocaköy | Başköy
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Paşahöyük mah - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖: Paşahöyük
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Başarslan mah - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖: Hamda
1920h 📖: Hamsa
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Göktepe mah - Reyhanlı - Hatay
1920h 📖: Tell Kilis [ Ar/Sür ]
1918h 📖: Göktepe
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Azizefendi Kodağı, Aliefendi Kodağı, Adalet ve Keleş adlı bağlı birimleri vardır. ■ Hatay'daki yer adları 1. Dünya Savaşı sürerken Türkçeleştirilmiş, ancak mütarekeden sonra kısmen aslına dönmüş görünüyor. SN
Ahmetbeyli mah - Reyhanlı - Hatay
1946 📖: AcerköyAhmetbey
1918h 📖: Acarköy
Türkmen (Reyhanlı ) yerleşimi
■ Reyhanlı aşiretinin Bahadırlı kolundan Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
Üçtepe mah - Reyhanlı - Hatay
1946 📖: Aptal Höyüğü
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Tellgazi-i Mürselefendi, Tellgazi-i Mahmudbey ve Tellgazi-i Hatun adlı üç höyüktür. SN
Gazimürseltepesi mah - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖: Tell Gazimürselefendi [ Ar "GME höyüğü" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Yeşilova mah - Reyhanlı - Hatay
Eski adı: Tell Abdal [ Ar ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Fransız yönetimi altında 1930'larda Ermeni mültecilerin iskanı için planlı olarak kurulmuş bir yerleşimdir. SN
Bayır mah Reyhanlı - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖: ˁIfnir / Efnir [ Ar elf nîr? "bin çift" ]
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Yenişehir mah - Reyhanlı - Hatay
hl 📖: Birke [ Ar "havuz, gölcük" ]
1920h 📖: Yenişehir
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Reyhanlı ilçe - Reyhanlı - Hatay
1500~ 📖: İrtah [ Ar "konak, istirahat yeri" ]
1765z 📖: Reyhanlı (aş.)
1918h 📖: Reyhaniye | Değirmenkaşı (idari bölge)
Türkmen/Müslüman Arap yerleşimi
■ Antakya havalisinde göçebe olarak yaşayan Reyhanlı Türkmen aşireti 1840'larda bugünkü Reyhanlı ilçesi dahilinde iskân edilmiş ve aşiretin oturduğu bölge Reyhaniyye adıyla kaza haline getirilmiştir. Şimdiki kaza merkezi olan kasaba, evvelce Arapça İrtah ve Ifnir adı verilen iki mevki civarında kuruldu. 20. yy başında kasabaya bir süre Değirmenkaşı adı verildi. SN
■ © 11.06.1765 Sadır olan emr-i ali mucibince Amik ovasında bulunan Reyhanlı Aşireti Rakka'ya nakil edilirken Ayıntab civarında dağılarak ve Bahadırlı ve Kızık ve Helalli ve Kabaklı ve Okçulu ve Rişvan aşayirinden Mendelli aşiretleri ile karışarak perakende oldukları cihetle... deyar heyran
■ Reyhanlı'da geçmişte 13 olan Türkmen köyü sayısı bugün bir kaç köyü anca bulur, zira Türkmenlerin büyük çoğunluğu topraklarını çevre köylerdeki zengin ve kalabalık Arap aşiretlerine satmıştır. Halen şehir merkezinde büyük bir Türkmen nüfus bulunmakla beraber Araplar ve Çerkesler dışında bir kaç ailesi yerli olan Kürtler de yaşamaktadır. metonio
■ İlçe merkezinin büyük çoğunluğu Türkmen'dir. Ayrıca Çerkes ve Sünni Arap kökenli ailelerde yaşamaktadır. Yerli diyebileceğimiz çok az da olsa Kürt ailelerde yaşamaktadır. Yusuf Erbey
Akyayla mah - Reyhanlı - Hatay
1946 📖: Kirmittepe
1918h 📖: Tell Kırmid [ Ar ]
Türkmen (Reyhanlı ) yerleşimi
■ Reyhanlı aşiretinin Bahadırlı kolundan Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
Davutpaşa mah - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖: Davutpaşa
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Davutpaşahöyüğü adıyla da tanınır. 1940 itibariyle Muratlı, Kuzeyme, Bolana, Boranayaz, Mollahalil, Tezaylı adlı bağlı birimleri vardı. SN
■ Reyhanlı aşiretinin Bahadırlı kolundan Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
Kavalcık mah - Reyhanlı - Hatay
1940 📖: Karan
1920h 📖: Harran
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Harran köyünün asıl yerleşim merkezi Suriye'de kalmıştır. Kavalcık eski Harran köyünün bir mahallesidir. SN
Güverada mah - Reyhanlı - Hatay
1920h 📖: Kefer ˁAda [ Ar/Sür "? köyü" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
■ Karş. Süryanice ˁadah `yağma, ganimet`. Arapça aˁdâ `düşman` anlamlı değildir. SN
Çakıryiğit mah - Reyhanlı - Hatay
1918h 📖: Muğurşems
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Yassıkonak mah Davutpaşa - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖: Bélan [ Ar/Tr bêlan "tepe düzü" ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
FevziPaşa mah - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖: Kefer ˁAda [ Ar/Sür ]
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Cilvegözü mah - Reyhanlı - Hatay
1920h 📖: İbrahimpaşa
Eski adı: ˁAyndelfi? [ Ar ˁayn Delfi "Delfi (?) çeşmesi" ]
Müslüman Arap yerleşimi
■ Suriye sınır kapısı bu köy yakınındadır. SN
Bükülmez mah - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖: Birniyes
1918h 📖: Burniyaz
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Alakuzu mah - Reyhanlı - Hatay
1946 📖: Tiyazlı
F1935 📖: Kafr Tizaya
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Oğulpınar mah - Reyhanlı - Hatay
1940 📖: Dizin
F1935 📖: Tizin
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi
Kuşaklı mah - Reyhanlı - Hatay
F1935 📖: Sansarin
■ 20. yy başında Müslüman Arap yerleşimi. Şimdi Müslüman Arap yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.