Refahiye'de 124 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Gemecik köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
Kürd yerleşimi
■ © 02.12.1873 Erzincan dahilindeki Gercanis kazasına tabi Gemecik karyesinde ... deyar heyran
  Kadıköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h: Kadıköy
■ Ermenilerden ya da Rumlar’dan kalma kilise vardır. Ali
  Tuzluçayır köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1928: Şorak [ Kürd/Tr "tuzluca" ]
1916h: Çorak
Alevi yerleşimi
  Salur köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h: Salur / Salor [ Tr "aş." ]
  Konakköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h: Koçi [ Kürd koçî "göçer" ]
  Tülü köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h: Tülü [ Tr "tüylü, deve" ]
  Aydoğan köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1840z: Zohrab [ Erm zohrap զոհրաբ "ayazma" ]
■ Pehlevice (Orta Farsça) Zohrab sözcüğü Zerdüşt dininde `kutsal su` anlamındadır. En erken Ermenicede aynı anlamda kullanılır. Sonraki dönemde sadece bir erkek adıdır. SN
■ © 08.01.1840 Gercanis kazasına tabi Zührab karyesinde ... deyar heyran
  Tuzlakonağı mah Ortagöze - Refahiye - Erzincan
1916h: Tuzlakonağı
  Güventepe köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h: Bazko [ Kürd "doğancık" ]
  Koçkaya köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1928: Mezreixan [ Kürd mezrê xan "han mezrası" ]
  Gümüşakar köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1518t, 1916h: Koçgiri [ Kürd "göçebe" ]
■ Koçgiri 16. yy'da Aleviliğin bastırılmasından sonra Dersim yöresinde göçebe yaşantısına başlayan topluluklara verilen genel addır. Sonradan Koçgiri adını alan Sivas Zara ilçesi halkının buradan göçtüğü kabul edilir. SN
■ Koçgiri, 16. yy'da Yavuz Selim'in Kürt-Alevi kıyımından sonra Dersim'den koparak bu bölgede göçebe yaşantısına başlayan topluluklara verilen genel addır. yalcin
■ Koçgiri, Osmanlıca yazılışı qoçgîrî قوچگیری, Kürtçe ve Zazaca telaffuz Qoçgîrî, Qoçgiriye, muhtmelen Osmanlılar tarafından verilmiş Türkçe-Farsça kökenli bir isimdir. Koç قوچ, Türkçe "koç" sözcüğüne dayanırken, -gîrî گیری Farsçada üretken bir sonektir. -gîr, giriftan گرفتن "almak" fiilinin şimdiki zaman köküdür. asmen
  Aşut köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h: Aşot [ Erm "öz." ]
  Yeniyurt köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1946: Gâvuryurdu
1928: Eskikonak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sıralı köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1916h: Cibolar [ Kürd "Cebrailler" ]
  Altköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h: Altköy
1723z: Akkendi
■ © 30.09.1723 ... Gercanis Kazası'nın Dikenli Nahiyesi'e tabi Akkendi karyesi ... deyar heyran
  Akbağ köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1928: Gezge [ Kürd "ılgın veya ısırgan yeri? " ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Arpayazı köy - Refahiye - Erzincan
K: Bekan [ Kürd "Bekirler" ]
  Günyüzü köy - Refahiye - Erzincan
1928: Baş Gercanis [ Erm ]
■ Sivas-Erzurum hattında önemli bir durak olan Gercanis'in eski yerleşim merkezi idi. İlçe 19. yy'da şimdiki Refahiye yerleşimine taşındı. SN
  Kürelik köy - Refahiye - Erzincan
1916h: Kurelik [ Kürd "Ali oğulları" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 93 Harbi neticesinde Vartolu Alevi Kürtler iskân edilmislerdir. Manav
  Hacıköy köy - Refahiye - Erzincan
1848z: Hacıköy
■ © 09.03.1848 Kemah'ın Gercanis nahiyesine tabi Hacıköy halkı ... deyar heyran
  Damlaca köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h: Bığdaçur [ Erm bğdor çur "bulanık su" ]
  Refahiye ilçe - Refahiye - Erzincan
1522t: Gercanis (başka yer)
Y180: Garsanis / Karsanissa (başka yer)
E1902: Garcıgank acc. Garcgans (idari bölge) [ Erm ]
■ İlçe merkezi daha önce Günyüzü (Başgercanis) köyünde iken 1872'de bugünkü yerde muhacir yerleşkesi kuruldu. SN
■ Refahiye ilçesinde 79 yerleşim Sünni-Türk, 36 yerleşim Koçgirili, 11 yerleşim Alevi-Türk, 4 yerleşim Varto-Dersim göçmenidir, 2 yerleşim ise Sünni-Türk (çoğunluk)/Koçgiri (azınlık) karışıktır. metonio
  Sağlık köy - Refahiye - Erzincan
1715z: Kürdler
■ © 05.01.1715 Erzurum Sancağı'nın Gercanis Nahiyesi'ne tabi Kürtler karyesi ... deyar heyran
■ Sağlık Köyü. Refahiye İlçesine Bağlı Türk Yerleşimidir. Çaldıran Savaşı'na köyden 40'a yakın asker katılmıştır. Köyün kurucusu küt(topal) bir kişi olduğundan halk arasında küt ismi zamanla kürte dönüşmüş ve kürt köyü olarak ünlenmiştir. Esasen köy Türkmenlerden oluşur. alperen
  Onurlu köy - Refahiye - Erzincan
1916h: Xanperi [ Kürd xanberî "han önü" ]
  Dolaylı köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Erecek köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1916h: Mank [ Erm mank' ]
  Olgunlar köy - Refahiye - Erzincan
1928: Sipdiğin [ Erm surp digin "Azize Hanım" ]
■ Ermenice adı Azize Hripsime ve Gayane'ye adanmış kilise ve ziyaretgâhtan ötürü verilmiştir. Aynı isimli bir yer Van Çatak ilçesinde mevcuttur. SN
  Akçiğdem köy - Refahiye - Erzincan
1916h: Horom
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bölüktepe köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1522t, 1928: Gelbulas
■ Gelbulas için Ankara Kalecik Değirmenkaya maddesine bakınız. SN
  Ulucak köy - Refahiye - Erzincan
E1901: Hromakrag [ Erm "Rum çiftlik" ]
1820z: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ © 09.05.1820 ... Gercanis kazasına tabi Ekrek karyesi ... deyar heyran
  Perçem köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h: Perçem [ Kürd berçem "dereönü" ]
  Doğandere köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1916h: Eşirgâh
■ Bir dönem Cengerli bucak merkezi idi. Asıl Cengerli köyü 5 km kuzeydoğudadır. SN
  Kırantepe köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h: Vank [ Erm "manastır" ]
  Teknecik köy - Refahiye - Erzincan
1916h: Xanzar [ Erm xandzar "yanık" veya "odun kömürü ocağı" ]
  Sarıkoç köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1858z: Bağsor / Paxsor [ Erm bağtsor? "soğukdere" ]
■ © 04.10.1858 Gercanis'in Bağsor karyesinden ... deyar heyran
  Cengerli köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1849z: Cengerli
■ © 12.06.1849 Gercanis kazasının Dalekderesi nahiyesinin Cengerli karyesindeki ... deyar heyran
  Çatak köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1860: Çatak
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Ören köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h: Xaraba
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Kırkbulak köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
E1900~a: Horopul [ Erm "çukurviran?" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Yazıgediği köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1928: Posanıs
1522t: Pusans / Posans [ Erm posants "çukurgedik" ]
  Mendemeçukuru köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1860: Mendeme
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1933'te heyelan nedeniyle eski Mendeme köyü Sarıtaş Harmanyeri mevkiine nakledilmiştir. SN
  Yurtbaşı köy - Refahiye - Erzincan
1916h: Melikşerif [ Tr ]
1665, 1849z: Erzinsi [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ © 03.05.1849 Harput Sancağı'na bağlı Gercanis Kazası'nın Erzinsi karyesi Ermeni ahalisinin ..... deyar heyran
  Kazören köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1928: Kaziviran [ Kürd/Tr "kadı harabesi" ]
■ Kürdce: Qazîwêran yalcin
  Alaçayır köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1928: Conur / Conor [ Erm conor "çavdarlı" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km