haritada ara :   km  
Refahiye'de 126 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
Gemecik köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1873z 📖 : Gemecik aş. + yk.
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Aşağı ve Yukarı olmak üzere iki mahalledir. SN
■ © 02.12.1873 Erzincan dahilindeki Gercanis kazasına tabi Gemecik karyesinde ... deyar heyran
■ Koord: 39° 53' 23'' D, 38° 26' 33'' K
Kadıköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Kadıköy
1642 1642: Kadıviran
1522t 📖 : Kadı-kendi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Ermenilerden kalma sağlam durumda kilise vardır. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre Orçol nahiyesine bağlı olan köyde 3 hane Müslüman ve 14 hane Gayri Müslim beraber yaşamaktadır.
■ Koord: 39° 56' 50'' D, 38° 27' 12'' K
Çiftlik mahalle - Refahiye - Erzincan
■ Koord: 39° 55' 17'' D, 38° 27' 53'' K
Tuzluçayır köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Şorak [ Kürtçe/Türkçe "tuzluca" ]
1916h 📖 : Çorak
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 50' 41'' D, 38° 29' 53'' K
Topağaç köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 : Silir
■ Koord: 39° 45' 23'' D, 38° 30' 25'' K
Salur köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖 : Salur/Salor
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Salur bir Oğuz aşireti adıdır. Salor Ermenice `Erikli` anlamına gelir. Eski yazıda ikisi ayırt edilemez. SN
■ Koord: 39° 55' 32'' D, 38° 30' 33'' K
Yıldızören köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Köst aş. + yk.
■ Koord: 39° 54' 30'' D, 38° 30' 59'' K
Çıragediği köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Çıragediği [ Türkçe ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Koçgiri) yerleşimi
■ Koord: 39° 48' 16'' D, 38° 31' 30'' K
Kandil köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Kandil
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 51' 4'' D, 38° 31' 40'' K
Aslanyusuf köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1522t 1968 📖 📖 : Oğlanyusuf [ Türkçe ]
■ Koord: 39° 53' 47'' D, 38° 32' 20'' K
Sarıbayır köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Yakupşeyh [ Kürtçe/Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 45' 43'' D, 38° 32' 21'' K
Konakköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Koçi [ Kürtçe koçî "göçer" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 52' 29'' D, 38° 32' 27'' K
Güzle köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Divik / İvik
■ Koord: 39° 47' 23'' D, 38° 32' 37'' K
Tülü köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1522t 📖 : Tülü [ Türkçe "tüylü, deve" ]
■ Koord: 39° 55' 35'' D, 38° 32' 38'' K
Kalkancı köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 : Kalxancı
■ Koord: 39° 47' 38'' D, 38° 33' 8'' K
Sarhan köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Sarhan
■ Koord: 39° 55' 49'' D, 38° 33' 49'' K
Aydoğan köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1840z 📖 : Zohrab/Zührab [ Ermenice zohrap զոհրաբ "ayazma" ]
■ Pehlevice (Orta Farsça) Zohrab sözcüğü Zerdüşt dininde `kutsal su` anlamındadır. En erken Ermenicede aynı anlamda kullanılır. Sonraki dönemde sadece bir erkek adıdır. SN
■ © 08.01.1840 Gercanis kazasına tabi Zührab karyesinde ... deyar heyran
■ Koord: 39° 54' 0'' D, 38° 34' 42'' K
Bostandere köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Çeğmurt / Çekmurt
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 32'' D, 38° 35' 9'' K
Karasu köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖 : Karesi/Karasu
■ Koord: 39° 55' 9'' D, 38° 35' 38'' K
Resuller köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Resuller [ Türkçe ]
■ Koord: 39° 47' 59'' D, 38° 35' 42'' K
Saip köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖 : Şayib/Saib
■ Koord: 39° 55' 50'' D, 38° 35' 49'' K
Yazı köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1522t 📖 : Yazı-viran [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 55' 27'' D, 38° 36' 54'' K
Kayı köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1522t 📖 : Kayı [ Türkçe "aş." ]
■ Koord: 39° 58' 24'' D, 38° 37' 14'' K
Akarsu köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖 : Alakilise [ Türkçe ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Cumhuriyet döneminde Akarsu bucağı adıyla anılan idari birim (Refahiye’nin batı kesimi) 16. yy kayıtlarında Degrensor nahiyesi olarak geçer. SN
■ Koord: 39° 56' 4'' D, 38° 37' 28'' K
Madendere köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Maden aş. + yk.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Koçgiri) yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 19'' D, 38° 37' 32'' K
Yaylapınar köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Kavata
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 30'' D, 38° 38' 16'' K
Ortagöze köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Badrik / Badırık
1522t 1916h 📖 📖 : Badrıx
■ Koord: 39° 57' 52'' D, 38° 38' 21'' K
Tuzlakonağı mahalle (Ortagöze bağ) - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 : Tuzlakonağı [ Türkçe ]
■ Koord: 39° 58' 13'' D, 38° 38' 34'' K
Maksitmor mahalle - Refahiye - Erzincan
1522t 📖 : Maksut-moru
■ Koord: 39° 57' 30'' D, 38° 39' 19'' K
Ardıçlı köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Meketme
1522t 📖 : Meketne
Alevi-Kürt veya Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Koord: 39° 44' 32'' D, 38° 39' 25'' K
Güventepe köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Bazko [ Kürtçe "doğancık" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Koord: 39° 43' 44'' D, 38° 39' 34'' K
Kırıktaş köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 : Kırıktaş
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 51' 27'' D, 38° 39' 36'' K
Koçkaya köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Mezreixan [ Kürtçe mezrê xan "han mezrası" ]
■ Koord: 39° 45' 33'' D, 38° 39' 42'' K
Çavuş köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1522t 📖 : Çavuş [ Türkçe ]
■ Koord: 39° 57' 53'' D, 38° 40' 4'' K
Kanlıtaş köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1926h 📖 : Kanlıtaş [ Türkçe ]
■ Koord: 39° 59' 20'' D, 38° 40' 13'' K
Biçer köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1522t 📖 : Biçer [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Sünni Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 57' 7'' D, 38° 40' 14'' K
Gümüşakar köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Eski Koçgiri
1518t 1916h 📖 📖 : Koçgiri [ Kürtçe "göçebe" ]
■ Koçgiri 16. yy’da Aleviliğin bastırılmasından sonra Dersim yöresinde göçebe yaşantısına başlayan topluluklara verilen genel addır. Sonradan Koçgiri adını alan Sivas Zara ilçesi halkının buradan göçtüğü kabul edilir. SN
■ Bölgede hala Şavak(Şikak) gibi göçebe ve yarı göçebe Kürt aşiretleri vardır. Şadiyan aşireti Kafkaslardan anadoluya geldiklerinde aslen Hezbani (Rewend) olmalarına rağmen kendilerine o dönemki liderleri olan Şadi'ye atfen Şadiyan denilmiştir. Anadolu'dakilere Şadiyan denmesine rağmen kafkaslarda kalanlara aynı isim verilmez. Osmanlı öncesinde Koçgirililerin bu coğrafyada bulunduğu bilinmektedir.Koçgirililerin ataları burası ile Diyarbakır arasında Osmanlı egemenliği öncesinde de kervancılık yapmaktaydılar. Imwastingmylife
■ Koord: 39° 47' 59'' D, 38° 40' 32'' K
Kuzuluk köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 : Kuzuluk [ Türkçe ]
■ Koord: 40° 0' 28'' D, 38° 41' 2'' K
Çiçekali köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Çiçekali [ Türkçe ]
■ Koord: 39° 46' 14'' D, 38° 41' 6'' K
Aşut köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖 : Aşud/Aşut
■ Koord: 39° 56' 53'' D, 38° 41' 11'' K
Halitler köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Xalidler [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 59'' D, 38° 42' 0'' K
Yeniyurt köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1946 📖 : Gâvuryurdu [ Türkçe ]
1928 📖 : Eskikonak [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 19'' D, 38° 42' 9'' K
Sıralı köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Cibolar [ Türkçe "Cebrailler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 46' 14'' D, 38° 42' 19'' K
Altköy köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Altköy
1522t 1723z 📖 📖 : Altkendi
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ © 30.09.1723 ... Gercanis Kazası'nın Dikenli Nahiyesi'e tabi Akkendi karyesi ... deyar heyran
■ Koord: 39° 57' 11'' D, 38° 42' 26'' K
Diyarlar köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Diyarlar [ Türkçe ]
■ Halkı Resullar köyünden gelmiştir. Cihad Gümüs
■ Koord: 39° 47' 20'' D, 38° 42' 36'' K
Diştaş köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Diştaş
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Halkı Kiğı kökenlidir. Cihad Gümüs
■ Koord: 39° 44' 21'' D, 38° 43' 52'' K
Kabuller köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Kabolar
Alevi-Kürt veya Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 20'' D, 38° 44' 3'' K
Akbağ köy - Refahiye (Gümüşakar bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 : Gezge [ Ermenice ]
■ Koord: 39° 48' 24'' D, 38° 44' 7'' K
Arpayazı köy - Refahiye - Erzincan
K 📖 : Bekan [ Kürtçe "beyler" ]
1928 📖 : Bekolar / Pekolar
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Halkı İmranlı Mıstolar köyünden göçmüştür. Cihad Gümüs
■ Koord: 39° 50' 6'' D, 38° 44' 29'' K
Pınaryolu köy - Refahiye - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖 : Divir
■ Koord: 39° 52' 3'' D, 38° 44' 32'' K
Yukarıyeni köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Yeniköy [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 59' 36'' D, 38° 44' 44'' K
Günyüzü köy - Refahiye - Erzincan
1928 📖 : Başgercanis [ Ermenice ]
1522t 📖 : Gercanis
■ Sivas-Erzurum hattında önemli bir durak olan Gercanis nahiyesinin eski merkezi idi. Kasaba 1870 yılı dolayında şimdiki Refahiye yerleşimine taşındı. SN
■ Koord: 39° 52' 43'' D, 38° 44' 59'' K
Kürelik köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 : Kûrelik [ Kürtçe "Ali oğulları" ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ 93 Harbi neticesinde Vartolu Alevi Kürtler iskân edilmislerdir. Manav
■ Koord: 39° 56' 25'' D, 38° 45' 21'' K
Çamdibi köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 : Belansor
1522t 📖 : Bilesor(dum)?
■ Koord: 39° 50' 56'' D, 38° 45' 22'' K
Hacıköy köy - Refahiye - Erzincan
1848z 📖 : Hacıköy
1522t 📖 : Hacıkendi [ Türkçe ]
■ © 09.03.1848 Kemah'ın Gercanis nahiyesine tabi Hacıköy halkı ... deyar heyran
■ Koord: 39° 52' 59'' D, 38° 45' 33'' K
Yuvadağı köy - Refahiye - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖 : İspirke/İspirik
■ Koord: 39° 48' 0'' D, 38° 45' 34'' K
Damlaca köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖 : Bığdaçur/Bığdeçur [ Ermenice bğdor çur "bulanık su" ]
■ Koord: 39° 59' 31'' D, 38° 45' 52'' K
Gülensu köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
K 📖 : Hîştan [ Kürtçe "aş." ]
1928 📖 : Hiştolar
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 45' 42'' D, 38° 46' 0'' K
Refahiye ilçe - Refahiye - Erzincan
1872y 1916h 📖 : Refahiye | Gercanis
1522t 📖 : Gercanis (başka yer)
Y180 📖 : Garsanis / Karsanissa (başka yer) [ Ermenice ]
E1902 📖 : Garcıgank gen. Garcıgants (idari bölge)
■ İlçe merkezi daha önce Günyüzü (Başgercanis) köyünde iken 1872’de bugünkü yerde muhacir yerleşkesi kuruldu. Aynı yıl kasabaya Refahiye adı verildi ise de idari birim adı Cumhuriyet dönemine dek Gercanis olarak kullanıldı. SN
■ Refahiye ilçesinde 79 yerleşim Sünni-Türk, 36 yerleşim Koçgirili, 11 yerleşim Alevi-Türk, 4 yerleşim Varto-Dersim göçmenidir, 2 yerleşim ise Sünni-Türk (çoğunluk)/Koçgiri (azınlık) karışıktır. metonio
■ Koord: 39° 54' 2'' D, 38° 46' 5'' K
Sağlık köy - Refahiye - Erzincan
1522t 1715z 📖 📖 : Kürdler
■ Adı Kürtler olduğu halde en az 18. yy’dan beri Türk yerleşimi görünür. SN
■ © 05.01.1715 Erzurum Sancağı'nın Gercanis Nahiyesi'ne tabi Kürtler karyesi ... deyar heyran
■ Koord: 39° 55' 7'' D, 38° 46' 18'' K
Çat köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1522t 📖 : Çat [ Türkçe ]
■ Koord: 40° 0' 51'' D, 38° 46' 30'' K
Üçören köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1522t 📖 : Üçören [ Türkçe ]
■ Koord: 40° 2' 38'' D, 38° 46' 50'' K
Onurlu köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 : Xanperi [ Kürtçe xanberî "han önü" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 50' 1'' D, 38° 47' 5'' K
Derebaşı köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Derebaşı [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Koord: 39° 47' 27'' D, 38° 47' 13'' K
Avşarözü köy - Refahiye - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 : Hüseyinşeyh [ Türkçe ]
■ Koord: 39° 51' 29'' D, 38° 47' 22'' K
Aşağısütlü köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1522t 1946 📖 📖 : Gölüksir/Kölüksür
■ 1522 tarihli tahrirde Gölüksir-i Büzürg, Gölüksir-iEvsat ve Gölüksir-iKüçük olmak üzere üç köydür. SN
■ Koord: 40° 0' 55'' D, 38° 48' 0'' K
Dolaylı köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Mendolas aş. + yk.
1522t Y1860 📖 📖 : Mondolos/Mondolas
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Şimdi Sünni Türk yerleşimi. 19. yy daha evvelki Rum köyünün yakınına Alucra’dan yeni nüfus geldi. Cihad Gümüs
■ Koord: 39° 59' 5'' D, 38° 48' 6'' K
Babaarslan köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Amadun [ Ermenice ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 45' 18'' D, 38° 48' 20'' K
Erecek köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1916h 1946 📖 📖 : Mank [ Ermenice ]
■ Koord: 39° 47' 50'' D, 38° 48' 52'' K
Alanpınar köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖 : Ofuz
■ Koord: 40° 0' 10'' D, 38° 49' 14'' K
Şahverdi köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 : Şahverdi [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Zerikan) yerleşimi
■ 1600’lü yıllarda İmranlı Karataş köyünden Şahverdi adlı kişinin buraya göçmesiyle kurulmuştur. Bu kişinin 7 oğlu olmuş ve soy yürümüştür. Köy birbiri ile akrabadır. bıktımüyeolmaktan
■ Koord: 39° 51' 25'' D, 38° 49' 17'' K
Olgunlar köy - Refahiye - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 : Siptigin/Sipdiğin [ Ermenice surp digin "Azize Hanım" ]
■ Ermenice adı Azize Hripsime ve Gayane’ye adanmış kilise ve ziyaretgâhtan ötürü verilmiştir. Aynı isimli bir yer Van Çatak ilçesinde mevcuttur. SN
■ Koord: 39° 53' 44'' D, 38° 49' 35'' K
Keçegöz köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖 : Keçegöz/Kiçegöz
■ Koord: 39° 47' 36'' D, 38° 49' 36'' K
Akçiğdem köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 : Horom
1522t 📖 : Horum-viran [ Ermenice hrom? "Rum" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 93 Harbinden sonra Torul’dan ve kısmen Şavşat’tan yeni halk gelmiştir. Cihad Gümüs
■ Koord: 39° 55' 35'' D, 38° 49' 49'' K
Bölüktepe köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 : Gelbulas
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Gelbulas için Ankara Kalecik Değirmenkaya maddesine bakınız. SN
■ Koord: 39° 46' 0'' D, 38° 50' 2'' K
Dikke mezra - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1522t 📖 : Dikke
■ Koord: 39° 47' 40'' D, 38° 50' 13'' K
Ulucak köy - Refahiye - Erzincan
E1901 📖 : Hromakrag [ Ermenice "Rum çiftlik" ]
1820z 📖 : Ekrek [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ © 09.05.1820 ... Gercanis kazasına tabi Ekrek karyesi ... deyar heyran
■ Koord: 39° 54' 19'' D, 38° 50' 24'' K
Aydıncık köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Xacil | Xacir
1522t 📖 : Xacir
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 45'' D, 38° 50' 47'' K
Perçem köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1522t 📖 : Perçem [ Türkçe ]
■ Koord: 40° 2' 58'' D, 38° 50' 54'' K
Çatalçam köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Zövker
1522t 📖 : Sivker [ Ermenice sevkar? "karataş" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 58' 58'' D, 38° 50' 58'' K
Mülk köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1522t 📖 : Mülk [ Türkçe ]
■ Koord: 39° 48' 25'' D, 38° 51' 11'' K
Doğandere köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖 : Asorkiğ/Esirkix [ Ermenice asor-kéğ "Süryani köyü?" ]
■ Bir dönem Cengerli bucak merkezi olduğu için bu isim de kullanılır. Asıl Cengerli köyü 5 km kuzeydoğudadır. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre köyde 5 hane Müslüman ve 4 hane Gayri Müslim beraber yaşamaktadır
■ Koord: 39° 47' 32'' D, 38° 51' 16'' K
Gökseki köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1522t 📖 : Gökseki [ Türkçe ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 17. Yüzyılda Orçol nahiyesine bağlıdır. 1642 tarihli Avarız defterine göre köyde 7 hane Müslüman ve 9 hane Gayri Müslüman beraber yaşamaktadır
■ Koord: 40° 1' 6'' D, 38° 51' 41'' K
Kırantepe köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖 : Vank [ Ermenice "manastır" ]
■ Koord: 40° 0' 10'' D, 38° 51' 41'' K
Çatalçam idari birim - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1522t 📖 : Orçul
■ Refahiye ilçesinin kuzey kesimini oluşturan Çatalçam bucağına tekabül eden bölge 16.-17. yy’larda Orçul Nahiyesidir. SN
■ Koord: 39° 59' 11'' D, 38° 51' 43'' K
Teknecik köy - Refahiye - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖 : Xanzar [ Ermenice xandzar խանծառ "yanık? odun kömürü ocağı?" ]
■ Koord: 39° 54' 42'' D, 38° 52' 12'' K
Sarıkoç köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1858z 📖 : Bağsor [ Ermenice bağtsor "soğukdere" ]
■ © 04.10.1858 Gercanis'in Bağsor karyesinden ... deyar heyran
■ Koord: 39° 46' 5'' D, 38° 52' 21'' K
Cengerli köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1849z 📖 : Cengerli [ Türkçe ]
■ © 12.06.1849 Gercanis kazasının Dalekderesi? nahiyesinin Cengerli karyesindeki ... deyar heyran
■ Koord: 39° 48' 56'' D, 38° 52' 31'' K
Kersen köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Kersen [ Ermenice karasun? "kırklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 47' 13'' D, 38° 52' 43'' K
Çatak köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1522t 📖 : Çatak [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 1' 2'' D, 38° 53' 2'' K
Alacaatlı köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 : Alacaatlı [ Türkçe "öz." ]
■ Koord: 39° 53' 39'' D, 38° 53' 37'' K
Mendemebaşı köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Mendemebaşı
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 0' 20'' D, 38° 53' 38'' K
Çukuryazı köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1928 📖 : Mahmer
■ Koord: 39° 58' 19'' D, 38° 53' 39'' K
Ören köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Xarabe [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Koord: 40° 1' 54'' D, 38° 53' 58'' K
Kırkbulak köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1522t E1902 📖 📖 : Horopil/Horopul [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk (Geygel) yerleşimi
■ Koord: 39° 49' 32'' D, 38° 54' 18'' K
Yazıgediği köy - Refahiye (Cengerli bucağı) - Erzincan
1522t 1928 📖 📖 : Pusans / Posans [ Ermenice posants "çukur geçit" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Bazı kaynaklarda Posur/Posor olarak geçer. İsmin bu şekli Erm `çukurlu`, Posens ise `çukurlar` anlamındadır. SN
■ Koord: 39° 46' 52'' D, 38° 54' 24'' K
Mendemeçukuru köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1916h 📖 : Mendeme Ortası
Y1860 📖 : Mendeme
1522t 📖 : Mendemlü
■ 1933’te heyelan nedeniyle eski Mendeme köyü Sarıtaş Harmanyeri mevkiine nakledilmiştir. SN
■ Koord: 39° 59' 10'' D, 38° 54' 33'' K
Uludere köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
K 📖 : Alan / Alikan [ Kürtçe "aş." ]
1916h 📖 : Allolar [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Koord: 40° 1' 31'' D, 38° 54' 47'' K
Yurtbaşı köy - Refahiye - Erzincan
1916h 📖 : Melikşerif
1522t 1849z 📖 📖 : Erzinsi [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ © 03.05.1849 Harput Sancağı'na bağlı Gercanis Kazası'nın Erzinsi karyesi Ermeni ahalisinin ..... deyar heyran
■ Koord: 39° 55' 8'' D, 38° 55' 19'' K
Baştosun köy - Refahiye (Çatalçam bucağı) - Erzincan
1522t 1916h 📖 📖 : Karur/Kalur
Alevi-Kürt veya Zaza (Şadili) yerleşimi
■ Halkı Şiran Belen köyünden gelme ve Dersim kökenlidir. (bkz. Belen) Cihad Gümüs
■ Koord: 39° 58' 17'' D, 38° 55' 33'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.