haritada ara :   km  
Re��adiye'de 56 yerleşim bulundu.
sırala 
? mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
E1912 📖: Hormez
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 29' 41'' D, 42° 32' 50'' K
Aksoğan mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Alan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 4'' D, 42° 43' 9'' K
Alacabük köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖: Pili / Pelli
1916h 1928 📖 📖: Pelu
1916h 1928 📖 📖: Beluh
Kürt-Sünni yerleşimi
■ 7. yy’a ait Harabedivank manastırı kalıntıları vardır. SN
■ Koord: 38° 22' 42'' D, 42° 44' 30'' K
Anadere köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖: Hürants [ Ermenice "konuklar?" ]
1916h 1928 📖 📖: Orans
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 22' 27'' D, 42° 30' 48'' K
Beşikli mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Kârvan
E1902 📖: Karp / Kerp [ Ermenice "gürgen ağacı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 20' 59'' D, 42° 37' 24'' K
Beşparmak mahalle (Koruklu bağ) - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Çanas
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 21'' D, 42° 38' 21'' K
Bolalan köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Şahmanis [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 32'' D, 42° 27' 5'' K
Budaklı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖: Aşnan / Aşnak [ Ermenice aşnan "güz köyü" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 22' 43'' D, 42° 42' 15'' K
Çamaltı mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Ağsis
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 27' 25'' D, 42° 26' 30'' K
Çanakdüzü köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖: Koms / Komis
E1902 📖: Komk gen. Komats [ Ermenice "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köyün kuzeyinde yaya 2 saat mesafede 10. yy’a ait Surp Kevork manastırı harabesi vardır. Bu manastırda saklanan ve azize ait olduğu rivayet edilen kafatasının daha sonra köye taşınarak buradaki Surp Tovma kilisesinde saklandığı anlatılır. SN
■ Koord: 38° 28' 11'' D, 42° 38' 16'' K
Çataltaş mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
E1902 📖: Kavarvanig [ Ermenice "Kavar nahiyesi manastırı" ]
E1848 📖: Vanik [ Ermenice "küçükmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 54'' D, 42° 27' 16'' K
Çavuşlar köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
K 📖: Kırdvan
1928 📖: Kerdigan
E1902 📖: Garcıgan (idari bölge) [ Ermenice ]
1556b 📖: Gercikan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1870’lerde 4000 nüfuslu bir kasaba ve Kerdigan/Kercigan kaza merkezi idi. 1878 ve 1895’te tahrip edildi. SN
■ Koord: 38° 24' 54'' D, 42° 31' 53'' K
Çörekli mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Sinban (mz)
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 15' 46'' D, 42° 33' 7'' K
Dağdibi köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Arizköx [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 9'' D, 42° 43' 5'' K
Dirlik mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Alekan [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 17' 33'' D, 42° 33' 46'' K
Doluca mahalle (Budaklı bağ) - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖: Nanikans / Nanîkas
E1912 📖: Nanıgants [ Ermenice "Nanik'ler (?)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Gürpınar’da Nanik, Bahçesaray’da Nanıkas (Nanıgants) ve Nanis (Nanits), Hizan’da Nanvan köy adları ortak yapıdadır. SN
■ Koord: 38° 23' 50'' D, 42° 43' 55'' K
Dönertaş köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Cankis / Çankes [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 19' 2'' D, 42° 33' 18'' K
Düzcealan köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖: Çorsin / Çorşin [ Ermenice çorşen? "dört köy" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Küçük bir ovada birbirine çok yakın olan Düzcealan, Kolbaşı, Oruçlu ve Yassıca köyleri kastedilmiş olmalıdır. SN
■ Koord: 38° 27' 13'' D, 42° 26' 59'' K
Emeksiz mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1556b 1916h 📖 📖: Xums
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 24'' D, 42° 35' 35'' K
Göllü köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Ağkis
E1902 📖: Yeğekis [ Ermenice "sazlar" ]
1556b 📖: Ağakis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köye adını veren Yeğeki (`durgunsu, saz`) gölü 5. yy’da tarihçi Xorenli Movses tarafından zikredilmiştir. 16. yy’da Ağakıs veya Ağkıtsor adıyla anılan sancak ve kazanın merkeziydi. Evliya Çelebi’de müstakil Kürt beyliği görünür. 19. yy sonlarında hala kazadır. SN
■ Koord: 38° 26' 51'' D, 42° 36' 43'' K
Güntepe köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Halac Engesor
1916h 📖: Engesor [ Ermenice "cevizdere" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 58'' D, 42° 37' 38'' K
Harmanlı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Pengans
E1902 📖: Pegants [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 26'' D, 42° 35' 49'' K
İncekaya mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1556b 1916h 📖 📖: Por [ Ermenice "çukur" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 30' 28'' D, 42° 26' 22'' K
Kağanlı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖: Ğaynat / Xaynat
1916h 1928 📖 📖: Haynat
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 20' 52'' D, 42° 41' 56'' K
Kaynarca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Pırikar [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 6'' D, 42° 38' 8'' K
Kepenek mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Salis
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 28'' D, 42° 33' 53'' K
Kısıklı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Siyamîr [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 18' 0'' D, 42° 33' 54'' K
Kolbaşı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
2000 📖: Oruçlu
1916h 📖: Avetax / Avetağ [ Ermenice havatağ "dede mahallesi" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Veya Kürtçe «Avatax» `abad mahallesi?` SN
■ Koord: 38° 27' 32'' D, 42° 27' 19'' K
Koruklu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Pruns?
E1902 📖: Pırxus [ Ermenice ]
1556b 📖: Piruz
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Doğrusunun Pırxus olması gerekir. SN
■ Koord: 38° 21' 20'' D, 42° 40' 20'' K
Koyluca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Xarzit / Ğarzit
E1902 📖: Xarzit [ Ermenice xartsud? խարձ "sazlık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 27' 41'' D, 42° 30' 40'' K
Köprücek köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 51'' D, 42° 34' 41'' K
Kuruyaka köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Vağvans
E1848 📖: Oğvants [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 27' 1'' D, 42° 34' 59'' K
Kuşluca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Pertoküt [ Ermenice "kaleburnu" ]
1916h 📖: Küt [ Ermenice "burun" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 26'' D, 42° 29' 52'' K
Nohutlu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Vartins [ Ermenice vartenk/vartens "güller? Vartan'lar?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 54'' D, 42° 39' 39'' K
Odabaşı köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Televir
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 22' 30'' D, 42° 33' 30'' K
Paşaelmalı mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖: Paşaelmalı/Başelmalı
E1848 📖: Paşvadzk [ Ermenice "hisseler, paylar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 28' 59'' D, 42° 23' 26'' K
Pınarlı mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Şirinşas [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 23'' D, 42° 35' 32'' K
Sallıca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Kancas
E1902 📖: Gançars [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 19' 51'' D, 42° 36' 20'' K
Sandıklı mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
E1902 📖: Gentrants
1556b 1916h 📖 📖: Kendrans / Kindiranis [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 36'' D, 42° 34' 35'' K
Sarıdal köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Gesanküt
E1902 📖: Gut / Getsangut [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Köye bağlı Yorgalar (Çemêhani) mezrasındaki Nakşi tekkesikaydedilmiştir. Yeri tespit edilemedi. SN
■ Koord: 38° 15' 20'' D, 42° 32' 31'' K
Söğütlü köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Pendévans [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 20' 51'' D, 42° 44' 0'' K
Suboyu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Haciyan [ Kürtçe "hacılar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 17' 45'' D, 42° 32' 49'' K
Tosunlu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1556b 1928 📖 📖: Poğa [ Ermenice poğ փող gen. փողա "kanal, oluk" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 27' 1'' D, 42° 33' 35'' K
Tuzluca mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Kokîsan
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 20'' D, 42° 41' 11'' K
Uçankuş mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
K 📖: Varşen [ Ermenice "aşağıköy" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 15' 37'' D, 42° 33' 36'' K
Ulusoy köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Karcikân Vank [ Ermenice "Karcikan/Kerdigan (nahiyesi )manastırı" ]
E1848 📖: Vanik [ Ermenice vanig "küçükmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 36'' D, 42° 33' 25'' K
Uncular köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Perakom [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 59'' D, 42° 37' 23'' K
Uslu köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1556b 1916h 📖 📖: Ağdad [ Ermenice "tuzlu" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 3'' D, 42° 38' 3'' K
Ustabaşı mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
K 📖: Pirêgurê / Ziyaret [ Kürtçe "pir mezarı" ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Eski Pir Mezarı mevkii metruk ve harabedir. Karayolu üzerindeki yeni yerleşimin ayrı adı var ise tespit edilemedi. SN
■ Koord: 38° 22' 13'' D, 42° 42' 12'' K
Üzümlü mahalle (Çavuşlar bağ) - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: İnzan / Inzan
E1902 📖: Hıntsan [ Ermenice ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 24' 34'' D, 42° 31' 17'' K
Yapraklı mezra - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Zelûl / Zilûl
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 21' 0'' D, 42° 41' 38'' K
Yassıca köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖: Unsuz/Unsus
E1902 📖: Usunts [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 27' 31'' D, 42° 28' 33'' K
Yayıklı mahalle (Göllü bağ) - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 1928 📖 📖: Asras
E1902 📖: Aspıras
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 25' 45'' D, 42° 39' 10'' K
Yediveren köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Kinaxor
1556b 📖: Kinasor [ Ermenice kinatsor "üzümdere" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 23' 44'' D, 42° 36' 49'' K
Yelkenli köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Reşadiye
E1902 1928 📖 📖: Sorp Սորբ [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1895’te Kerdigan kazasının mahvolması üzerine bir süre sonra Sorp köyü merkez olmak üzere Reşadiye nahiyesi örgütlendi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Van’ın Gevaş ilçesine bağlı iken daha sonra Tatvan’a bağlandı. ■ Sorplu Aziz Sarkis (ö. 1401) sayesinde ün kazanan Surp Garabed manastırı köy yakınında göle hakim bir tepededir. 1895’te tahrip ve terk edildi. SN
■ Koord: 38° 29' 26'' D, 42° 32' 2'' K
Yumrukaya köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1928 📖: Sinban
E1902 📖: Sımbon [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 38° 15' 44'' D, 42° 33' 53'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.