haritada ara :   km  
Posof'da 51 yerleşim bulundu.
sırala 
Kolköy köy - Posof - Ardahan
R1889 📖 Kvel [ kveli "taşlı" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Ortaçağ'da Gedeon Sapridze adında Gürcü komutan Kveli kalesinde Arap istilacılara karşı destansı bir şekilde savunma yapmıştır. meriç
Günbatan köy - Posof - Ardahan
1835d 📖 Banarsxev [ xevi "dere" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Köy ilk olarak Acara'dan göç eden Gürcü sülalesi olan Kotize sülalesi tarafından kurulmuştur. Daha sonra Şavşat'tan birkaç sülale gelmiştir. Gürcü yerleşimi meriç
Alabalık köy - Posof - Ardahan
1928 📖 Sayxo
R1889 📖 Saixve [ "güvercinlik" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Yolağzı köy - Posof - Ardahan
1928 📖 Zinsatib
R1889 📖 Tsin-satib [ tsin-satibi "hasatönü" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Kurşunçavuş köy - Posof - Ardahan
R1889 📖 Seca
1835d 📖 Sece / Seca [ "ladin ağacı" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Yurtbaşı köy - Posof - Ardahan
1928 📖 Sakabol [ ]
R1889 📖 Sakabolo
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
Kaleönü köy - Posof - Ardahan
1595t 1854h 📖 📖 Agara [ "yayla" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Kopuzlu köy - Posof - Ardahan
1835d 📖 Çorçivan / Çirçavan
Ahıska Türkü yerleşimi
Baykent köy - Posof - Ardahan
1835d 📖 Vakla / Vaxla [ ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Akballı köy - Posof - Ardahan
1928 📖 Obol [ oboli "yetim, garip?" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Gürarmut köy - Posof - Ardahan
R1889 📖 Kolik-tskali
1835d 📖 Köliskal / Kölsirgal [ koli-tskali "suyu bol" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Aşıkzülali köy - Posof - Ardahan
1928 📖 Suskab
1854h 📖 Tsurtskab [ ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ susxab [Gürc zots-xap' ''tuzak yer''] şataraban
Günlüce köy - Posof - Ardahan
R1889 📖 Çobaria [ çebi oria "iki pınar" ]
1835d 📖 Caburya
Ahıska Türkü yerleşimi
Uluçam köy - Posof - Ardahan
1928 📖 Varxana [ varxana (ვარხანა) "genişyurt" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Varxana adına sahip, Acara'da Gürcü köyü vardır. meriç
Demirdöven köy - Posof - Ardahan
R1889 📖 Vardzna [ ]
1835d 📖 Varzna
Gürcü yerleşimi
■ Köyde en büyük sülale olan İsloze sülalesi Acara'dan gelmiştir. Gürcü yerleşimi meriç
Sarıçiçek köy - Posof (Eminbey bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Xertvis [ ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Karş. Ardanuç-Konaklı (Xertvis). SN
Arılı köy - Posof - Ardahan
<1960 📖 Zedezümde
1928 📖 Zidezminde
R1889 📖 Zeda-tsminda [ "yukarı kilise" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Söğütlükaya köy - Posof - Ardahan
1835d 📖 Xunemis [ Erm ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Aşıküzeyir köy - Posof - Ardahan
1960 📖 Boşdere
1928 📖 Xevat [ ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Özbaşı köy - Posof - Ardahan
R1889 📖 Gvinya [ ]
1835d 📖 Gıniya
Ahıska Türkü yerleşimi
Uğurca köy - Posof - Ardahan
1928 📖 Cacun yk.
Ahıska Türkü/Hemşinli yerleşimi
Kırköy köy - Posof - Ardahan
R1889 📖 Keri [ keri (ქერი) "arpa" ]
1835d 📖 Kır
Ahıska Türkü yerleşimi
Doğrular köy - Posof - Ardahan
1928 📖 Cacun aş.
Ahıska Türkü yerleşimi
Çakırkoç köy - Posof - Ardahan
1835d 📖 Mira / Mere [ mere ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Yaylaaltı köy - Posof (Eminbey bucağı) - Ardahan
1835d 📖 Satlîl / Satlel [ satleli ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Asmakonak köy - Posof - Ardahan
1928 📖 Sanxolya [ samxalia "karnabaharyeri" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Gönülaçan köy - Posof (Eminbey bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Şuatskali [ "ortasu" ]
1835d 📖 Şuvarzğal
Ahıska Türkü yerleşimi
Posof ilçe - Posof - Ardahan
1854h 📖 Digvir
1595t 📖 Dğvari / Dğor [ Dğvari ]
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ 'Ahıska Türkleri' adı verilen toplumun Türkiye'deki ana yerleşim merkezidir. Gürcistan'da kalan Ahıskalılar Stalin zamanında Orta Asya'ya sürüldükten sonra 1990'larda topluca Türkiye'ye göçerek çeşitli illere iskan edildirler. ■ Posxof bölgenin adıdır; bugünkü ilçe merkezi Dğvari köyünde bulunur. Hemen tüm yerleşim birimlerinin adı Gürcücedir. SN
■ Dğvari (დღვარი) adı, Gürcüce olup asıl manası unutulmuştur. Aynı adı taşıyan Gürcistan/Acara'da köy vardır. meriç
Çayırçimen köy - Posof (Eminbey bucağı) - Ardahan
1928 📖 Lomiyan [ lomiani "aslanlı" ]
1835d 📖 Lâmiyan
Ahıska Türkü yerleşimi
Posof ib - Posof - Ardahan
1928 📖 Posxov
1854h 📖 Potzğov [ posxevi "çukur dere" ]
■ Öteden beri Gürcü kültürünün egemen olduğu bu bölge, 10. yy'da Ardahan'dan ayrılıp Ermeni Bagratuni'lere tabi bir il oldu. Daha sonra Cakeli sülalesinden Ahıska atabeglerine bağlandı. 16. yy sonlarında İslamlaştı. ■ Pos փոս sözcüğü Ermenice `çukur` anlamına gelir. Posxevi Ermenice isme Gürcüce `dere` ekleyerek oluşturulmuş addır. Cumhuriyete dek Türkçede Posxov/Poskov yazımı kullanılırdı. SN
Erim köy - Posof (Eminbey bucağı) - Ardahan
1928 📖 Erema / Erim
1835d 📖 Îrim [ iremi ირემი "geyik" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Çamyazı köy - Posof - Ardahan
1835d 📖 Oxtel [ "dağlık yer" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Kayınlı köy - Posof (Eminbey bucağı) - Ardahan
1928 📖 Şuğlavur
R1889 📖 Şuglauri [ ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Taşkıran köy - Posof (Eminbey bucağı) - Ardahan
1946 📖 Gergüsüban
R1889 📖 Georgisubani [ "(Aziz) Georgi köyü" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Köy ilk olarak Artvin/Şavşat Erikli (Agara) köyünden gelen Margizeler sülalesi yaşamaktadır. meriç
Kalkankaya köy - Posof (Eminbey bucağı) - Ardahan
1835d 📖 Petoban [ petubani "pet (?) mahalle" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Alköy köy - Posof - Ardahan
1835d 📖 Al
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Köydeki 29 sülalenin sadece üçü Batumludur, onların da ikisi Türk biri Gürcü kökenlidir. Çoğunlukla Ahıskalı Türklerden oluşur. metonio
Gümüşkavak köy - Posof (Eminbey bucağı) - Ardahan
1835d 📖 Zindar [ tzin-dare "ön set" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Dare (დარე), Türkiye Gürcüleri'nin konuştuğu lehçede 'set' demektir. Bu isimde Artvin/Şavşat'ta Daritav (Set başı) adında Gürcü mahallesi vardır. meriç
İncedere köy - Posof (Eminbey bucağı) - Ardahan
1835d 📖 Cvantel [ tsivana "otlak" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Çambeli köy - Posof (Eminbey bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Sakire [ samxret "güney" ]
1835d 📖 Sakre / Sagre
Ahıska Türkü yerleşimi
Kumlukoz köy - Posof (Eminbey bucağı) - Ardahan
1835d 📖 Gume [ ğume (ღუმე) "ocak" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Eminbey köy - Posof (Eminbey bucağı) - Ardahan
1835d 📖 Cilvana [ çilvana "sazlık" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Bu köyde saz otundan sepetler yapılmaktadır. meriç
Armutveren köy - Posof (Eminbey bucağı) - Ardahan
1835d 📖 Papalo
Ahıska Türkü yerleşimi
Yurtbekler köy - Posof (Eminbey bucağı) - Ardahan
R1889 📖 Damavliya [ dama velia "kraliçe deresi" ]
1835d 📖 Damala
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
Sarıdarı köy - Posof (Eminbey bucağı) - Ardahan
1928 📖 Tepezminda
R1889 📖 Stepan-tsminda [ "Stepan kilisesi" ]
1835d 📖 Tapanzminda
Ahıska Türkü yerleşimi
Yeniköy köy - Posof (Eminbey bucağı) - Ardahan
R1889 1928 📖 📖 Yeniköy
■ Kısmen Ahıska Türkü yerleşimi
Türkgözü köy - Posof (Eminbey bucağı) - Ardahan
1595t 📖 Badela / Badila [ badiela "kazlı" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Savaşır köy - Posof (Eminbey bucağı) - Ardahan
1928 📖 Cancak
R1889 📖 Çançax [ Çançaxi ჭანჭახი ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Gürcistan'da da Çançaxi adını taşıyan bir vadi bulunur. SN
Süngülü köy - Posof (Eminbey bucağı) - Ardahan
1854h 📖 Arila [ areula არეულა "yaygın" ]
Balgöze köy - Posof (Eminbey bucağı) - Ardahan
1928 📖 Çıldıret [ çrdileti "kuzey yurdu" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
Sütoluk köy - Posof (Eminbey bucağı) - Ardahan
<1960 📖 Salkabel
1928 📖 Satkebel [ ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Derindere köy - Posof (Eminbey bucağı) - Ardahan
1928 📖 Derindere
R1889 📖 Derindere
■ Şimdilerde Kürt/Sünni yerleşim yeridir. Amardel


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.