Polatlı'da 84 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gençali mah - Polatlı - Ankara
1915h 📖 Gengeli
  Ömerler mah - Polatlı - Ankara
1928 📖 Ömerler
  Gülpınar mah - Polatlı - Ankara
K1997 📖 Milsefa
Kürt (Sünni) (Canbeg) yerleşimi
■ Bir kısmı Têrikî aşiretindendir deyar heyran
  Sazılar mah - Polatlı - Ankara
1928 📖 Sazılar
1919hb 📖 Sağzılar
  Yeniköseler mah - Polatlı - Ankara
1915h 📖 Köseler
  Hacıosmanoğlu mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1926h 📖 Hacıosmanoğlu
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
■ Kürt ve Türk yerleşimi. Köy Aşağı ve Yukarı olmak üzere iki mahalleden oluşmakta ve aralarında yaklaşık 2 kilometre mesafe vardır. Aşağı mahalle sakinleri Afyon/Emirdağından göç ederek buraya yerleşmişlerdir anadilleri Türkçedir. Yukarı mahalle Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Kurtuşağı mahallesinden göç eden sülalelerden oluşmaktadır. Ana dilleri Kürtçedir. Mert Çakmak
  Tüfekçioğlu mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928 📖 Köseler
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
  Karacaahmet mah - Polatlı - Ankara
1928 📖 Karacaahmet
  Beylikköprü mah - Polatlı - Ankara
1915h 📖 Beylikköprü
  Kıranharmanı mah - Polatlı - Ankara
1925h 📖 Kıranharmanı
  Karailyas mah - Polatlı - Ankara
1915h 📖 Karailyas
  Yassıhöyük mah - Polatlı - Ankara
1928 📖 Yassıhöyük
Y-399 📖 Górdion / Gordíeion [ AnaD ]
■ Büyük İskender'in çözemediği düğümle anılır. Antik Gordion adı Yunancaya muhtemelen Frigce veya daha eski bir Anadolu dilinden gelmiştir. SN
  Yenice mah - Polatlı - Ankara
1928 📖 Yenice
  Gümüşyaka mah - Polatlı - Ankara
1915h 📖 Etrek
  Uzunbeyli mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1926h 📖 Uzunbey
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) (Canbeg ) yerleşimi
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
■ Türk ve Kürt yerleşimi. Uzunbeyli Köyü Cumhuriyetten sonra gelen göçmenlerle kalabalık bir nufusa sahip oldu. Bu göçmenler Bulgaristan'dan göçen Türkmenler, Erzurum'dan göçen Kürtler ve Trabzon'dan göçen Karadenizlilerdir. Köy göçmenlere kucak açmış ve farklı bölgelerden birçok insanı barındırır. Mert Çakmak
  Türktaciri mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928 📖 Türk Taciri [ Tr Tacirli/Tecirli "aş." ]
■ Tacir adlı Türkmen cemaatine mensup ailelerin yaşadığı köyün ilk yerleşme yeri, Sakarya Irmağının batı yakasında bulunan Adaiçi mevkiidir. SN
■ İfraz-ı Zülkadriye Türkmenlerinden ayrılan Tacirli cemaati Rakka dahilinde iskân edilmiş oldukları halde bir kısmı firar ile Çukurova taraflarına gelmiş olduklarından bunların meskenlerine iadelerine dair Maraş beylerbesine hüküm. g.tt (1121 Hicri) deyar heyran
  Adatoprakpınar mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1915h 📖 Toprakpınat | Topşa
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Köy Canbeg Aşiretinden Kürtler tarafından kurulmuştur. 4-5 haneli olan Mahalleye, sonradan Eskişehir-Sivrihisar, Afyon-Emirdağ ve Balkanlardan gelen Türk aileler yerleşir. 1928 yılında Haymana ilçesine bağlı olan Mahalle, daha sonra Polatlı’ya bağlanır. Köyde nüfus bakımından hakim unsur halen Canbeg Kürtleridir. Mert Çakmak
  Sinanlı mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
K1997 📖 Sînaye Şuse
1928 📖 Adatoprak Sinanlı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Kismen Çerkes ve Laz yerleşimi. Manav
  Kabak mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1915h 📖 Kabak
  Tatlıkuyu mah - Polatlı - Ankara
1928 📖 Tatlıkuyu
  Beşköprü mah - Polatlı (Günyüzü bucağı) - Ankara
1915h 📖 Beşköprü
■ Burada bulunan Sakarya üzerindeki tarihi köprü Bizans kaynaklarında Zompê Köprüsü adıyla anılır. (Komnena 490). SN
  Eskikarsak mah - Polatlı - Ankara
K 📖 Zirka [ Kr "aş." ]
1919hb 📖 Kursaklı
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Zirkanlı aşireti mensubu Kürt ailelerin oturduğu Eskikarsak köyü yaklaşık 15 hane, köye bağlı Elbak Mahallesi ise yaklaşık 30 hanedir. Elbak’ta oturanlar Eskişehir-Günyüzü nahiyesinden gelen Türk ailelerdir. Mert Çakmak
  Kocahacılı mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928 📖 Kocahacılı
  Yüzükbaşı mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928 📖 Sevidi [ Kr sewidî "aş." ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ © 13.04.1949 Konya'nın Akşehir ilçesinin Yunak bucağına bağlı Uzunbeyli, Yüzükbaşı,Tüfenkçioğlu ve Hacıosmanoğlu köylerinin, Ankara'nın Polatlı ilçesinin Yenimemetli bucağına bağlanması. deyar heyran
  Çekirdeksiz mah - Polatlı - Ankara
1928 📖 Çekirdeksiz
  İğciler mah - Polatlı - Ankara
1928 📖 İğciler
  Özyurt mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1946 📖 Kürttaciri
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Kürttaciri olan adı 13.01.1956 tarihli kararnameyle Özyurt olarak değiştirildi. SN
■ Kürd: Tecîra Kurmanca "kürt taciri". yalcin
  Sakarya mah - Polatlı - Ankara
1928 📖 Tırnaksız
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
  Sarıoba mah - Polatlı - Ankara
1928 📖 Sarıoba
  Müslim mah - Polatlı - Ankara
1530t 📖 Müslim
  Çanakçı mah - Polatlı - Ankara
1928 📖 Çanakçı
  Üçpınar mah - Polatlı - Ankara
1928 📖 Üçpınar
  Oğuzlar mah - Polatlı - Ankara
1919hb 📖 Yağar
  Şabanözü mah - Polatlı - Ankara
1891c 📖 Şabanözü
Kürt (Sünni) (Rutan) yerleşimi
  Yıldızlı mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928 📖 Yıldızlı
  Karahamzalı mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1906z 📖 Karahamzalı
■ © 16.05.1906 Sivrihisar kazasına bağlı Höyük, Abdülkerim, Poladlı, Eski Poladlı, Basri ve Karahamzalı karyelerinin Haymana kazasına bağlandıkları... deyar heyran
  Basri mah - Polatlı - Ankara
1906z 📖 Basri
■ © 16.05.1906 Sivrihisar kazasına bağlı Höyük, Abdülkerim, Poladlı, Eski Poladlı, Basri ve Karahamzalı karyelerinin Haymana kazasına bağlandıkları. deyar heyran
  Avşar mah - Polatlı - Ankara
1946 📖 Burhaniye
1925h 📖 Avşar [ Tr "aş." ]
  Polatlı ilçe - Polatlı - Ankara
1925h 📖 Türk Polatlısı
1906z 📖 Poladlı [ Tr polad "çelik" ]
■ © 27.03.1837 Pamuk ipliğinden yapılan çadırlar çabuk eskidiğinden Kürd ve aşiretlerin kullandıkları siyah renk çadır kumaştan tecrübe için yüz zıra kumaş gönderilmesinin Karaman Müşiri'ne emri. © »»» 16.05.1906 Sivrihisar kazasına bağlı Höyük, Abdülkerim, Poladlı, Eski Poladlı, Basri ve Karahamzalı karyelerinin Haymana kazasına; Haymana kazasına tabi Göktepe karyesinin de Sivrihisar kazasına bağlandıkları. © »»» 22.06.1908 Haymana kazası dahilinde Polatlı İstasyonu'nda teşkil edilen belediye dairesi varidatına bu yıl mal sandığınca iştirak edilmemesi, → nahiye bile olmayan bir yere ← ne suretle belediye teşkil olunduğunun izah edilmemesinden kaynaklandığı, durumun açıkca izahı gerektiği. deyar heyran
  Çimenceğiz mah - Polatlı - Ankara
1915h 📖 -
  Karaahmet mah - Polatlı - Ankara
1928 📖 Karaahmet
  Beyceğiz mah - Polatlı - Ankara
1928 📖 Beyceğiz
1915h 📖 Becas
  Yenimehmetli mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1926h 📖 Yeni Mehmedli
1928 📖 Rûtanlı (idari bölge) [ Kr rûta nêwale ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Yağmurbaba mah - Polatlı - Ankara
1815z 📖 Yağmurbaba
■ © 02.12.1815 Ankara'ya bağlı Aşağı kasabada Kıblelizade Çiftliği dahilinde bulunan Yağmur Baba karyesinde bulunan mescidin camiye tahviliyle hitabet görevinin Ahmed Halife'ye tevcihi. a.g.y.tt deyar heyran
  Karapınar mah - Polatlı - Ankara
1928 📖 Karapınar
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy Ortaçağda bölgeye iskan edilen sünni Kürtlerden ve 100 yil önce bölgeye yerleştirilen Kırım Tatarlarından oluşmaktadır. yalcin
  Toydemir mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1925h 📖 Toydemirli
1912z 📖 Tavıdemir
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
■ © 27.05.1912 Ankara vilayeti dahilinde Haymana'da kırkbir hane muhacir iskan olunan mahalde Tavıdemir namıyla bir karye teşkili. deyar heyran
■ Bulgaristan Dobriç'ten muhacir Tatar yerleşimi. Manav
  Hacımuslu mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
K 📖 Avda
1928 📖 Hacı Muslu
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Mikailli ve Rutan aşiretine mensup Kürtler tarafından kurulmuştur. Sonradan Bolu’dan birkaç Çitak Türk ailesi yerleşmiştir. Bunların mahallesi yolun alt tarafındadır. Kürtlerse yolun üst tarafında yerleşiktirler. Mert Çakmak
  Eskipolatlı mah - Polatlı - Ankara
1906z 📖 Eski Polatlı
■ © 16.05.1906 Sivrihisar kazasına bağlı Höyük, Abdülkerim, Poladlı, Eski Poladlı, Basri ve Karahamzalı karyelerinin Haymana kazasına; Haymana kazasına tabi Göktepe karyesinin de Sivrihisar kazasına bağlandıkları. deyar heyran
  Türkkarsak mah - Polatlı - Ankara
1906z 📖 Karsaklı [ Tr "aş." ]
■ © 01.10.1906 Sivrihisar kazasından ayrılarak Haymana'ya bağlanan Karsaklı ile beraber Karahamzalı ve Polatlı ile beraber Menteşe karyelerinin ... deyar heyran
  Hacıtuğrul mah - Polatlı - Ankara
1928 📖 Hacıtuğrul
  Güreş mah - Polatlı (Temelli bucağı) - Ankara
1928 📖 Güreş
  Ilıca mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1926h 📖 Ilıca
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ © 23.09.1893 Haymana İdare Meclisi Azası ve Mikailli Kürdleri reislerinden Alişir Bey'in çeşitli zulüm ve kanunsuz hareketleri bulunduğu iddialarının tahkiki. deyar heyran
■ Kürt ve Türk yerleşimi. Mikailli aşiretine mensup Kürtler tarafından kurulmuştur. Köy Türk olan Kabak köyünden ve Haymana’nın Şeyhbızın Kürtlerinden epey göç almıştır. Köyün kurucu Kürt aileleri günümüzde şehirlere göç etmiştir. Mert Çakmak
  Yağcıoğlu mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1926h 📖 Yağcıoğlu
  Karabenli mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
K 📖 Rutê Gazê
1928 📖 Karabenli
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
  Karakuyu mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928 📖 Karakuyu
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
  Gedikli mah - Polatlı (Temelli bucağı) - Ankara
1928 📖 Gedikli
  Şeyhahmetli mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
K1997 📖 Qirpoli
1928 📖 Şeyhahmetli
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Tabanlı Türkmen cemaatine mensup olduğu söylenen Şeyhahmedli soyuna Aydın, Konya, Karaman ve Ankara bölgesinde rastlanır. Köy halkının buraya Mermerkaya Tepesinin kuzey yamaç düzlüğündeki Şeyhahmetli Yaylasından göçtüğü anlatılır. SN
  Hıdırşeyh mah - Polatlı (Temelli bucağı) - Ankara
1928 📖 Hıdırşeyh
  Gündoğan mah - Polatlı - Ankara
1928 📖 Bayburt
  İnler mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1926h 📖 İnler Katrancı
1893z 📖 Mikailli (aş.)
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ © 23.09.1893 Haymana İdare Meclisi Azası ve Mikailli Kürdleri reislerinden Alişir Bey'in çeşitli zulüm ve kanunsuz hareketleri bulunduğu iddialarının tahkiki. deyar heyran
  Sarıhalil mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928 📖 Sarıhalil
  Hacımusa mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928 📖 Hacımusa
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ © Konya Vilâyeti Yunak Kazasının Sülüklü Nahiyesine bağlı Hacımusa köyü, Ankara Vilâyeti Polatlı Kazasının Yenimehmetli Nahiyesine bağlanmıştır. 9.12.1957 (RsGz:9794 1957) deyar heyran
  Mıcıkoğlu mah - Polatlı - Ankara
K 📖 Micixa [ Kr "Mıcıklar" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg/Teriki) yerleşimi
  Kargalı mah - Polatlı - Ankara
1928 📖 Kargalı
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 29.09.1916 Haymana kazasına Ekiciler, Zerneşe, Kargalı karyeleri namına zimmet kaydolunan öşürlerin... deyar heyran
  Sabanca mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1919hb 📖 Sabanca
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi. Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy ilk olarak Mikailli aşiretine mensup ailelerin iskâni ile Kışla mevkiinde kurulur. Daha sonra Erzurum ve Kırşehir’den Türk aileler yerleşir. Mert Çakmak
  Yenidoğan mah - Polatlı - Ankara
1915h 📖 -
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
  Kuşçu mah - Polatlı - Ankara
1928 📖 Kuşçu
  Sincik mah - Polatlı - Ankara
1928 📖 Sincik [ Kr "iğde" ]
Kürt (Sünni) (Canbeg ) yerleşimi
  Poyraz mah - Polatlı (Temelli bucağı) - Ankara
1928 📖 Poyraz
1530t 📖 Poryâs
  Ördekgölü mah - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928 📖 Ördekgölü
■ © 21.06.1951 Ankara ili Haymana ilçesinin Merkez bucağına bağlı Ördekgölü köyünün Polatlı ilçesinin Yenimehmetli bucağına bağlanması. deyar heyran
■ Takriben 1970li senelerde Boşnakça ana dilin konuşulduğu not edilmiştir. Manav
  Şeyhali mah - Polatlı - Ankara
1928 📖 Şeyhali
  Macun mah - Polatlı (Temelli bucağı) - Ankara
1928 📖 Macun
  Sivri mah - Polatlı - Ankara
1928 📖 Sivri
  Taşpınar mah - Polatlı - Ankara
1928 📖 Ahmetpınarı
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
  Kızılcakışla mah - Polatlı - Ankara
1928 📖 Kızılcakışla
  Olukpınar mah - Polatlı (Temelli bucağı) - Ankara
1928 📖 Songut
  Yeşilöz mah - Polatlı - Ankara
K1997 📖 Memelan [ Kr ]
1928 📖 Kokar
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle Kokar olan köy adı Yeşilöz olarak değiştirildi. SN
■ İlerleyen yıllarda Afyon-Emirdağı’ndan Türkmen ve Balkanlardan Tatar muhacir aileler gelerek yerleşir. Tatar aileler daha sonra mahalleden ayrılır. Mert Çakmak
  Karayavşan mah - Polatlı - Ankara
1925h 📖 Karayavşan
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
  Eskiköseler mah - Polatlı (Temelli bucağı) - Ankara
1928 📖 Köseler
  Kayabaşı mah - Polatlı - Ankara
1928 📖 Kayabaşı
Kürt (Sünni) (Şêxbizin) yerleşimi
  Karakaya mah - Polatlı - Ankara
1928 📖 Karakaya
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
  Babayakup mah - Polatlı (Temelli bucağı) - Ankara
1928 📖 Babayakup


Grafik harita göster     haritada ara : km