haritada ara :   km  
Pertek'de 60 yerleşim bulundu.
sırala 
Konaklar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Titinik Mezrası | Naxaver [ Erm naxaver "eski ören" ]
Eski adı: Doxikan [ Kr ]
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Köylüler Pertek/Ayazpınar köyü asıllıdır.Hikayeye göre Ayazpınar köyünden bir grup ayrılarak bir konak yapar ve buraya yerleşir. Mehmet Ali
Ayazpınar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Titinik
1518b : T.tinik [ Erm tıtenik "dutluklar" ]
Sünni yerleşimi
■ 16. yy tahrirlerinde Şıkaklu/Şavaklu cemaatine bağlı Kürt yerleşimi. SN
Çukurca köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 <1960 📖 📖 Behrav
1518b : Behramlu
Sünni yerleşimi
■ Kürtçe berav `su kenarı` zayıf olasılıktır. Behram kişi adı Kürtçe Behrav şeklini almabilir. SN
Tuzbaşı x - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 📖 Nisirto [ Sür ]
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
Bulgurtepe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Celedor [ Kr cêledor "Dor? soyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
Gövdeli köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
<1960 📖 Tahsu
1925h 📖 Taxsiyan [ Kr "üçler mahallesi?" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Şıkaki) yerleşimi
Ballıdut köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 📖 Koxpinik
1518b : Koxpiniklü (aş.) [ Kr "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza (Şıkaki) yerleşimi
■ 1518 tarihli tahrirde Çemişgezek kazasında on köye sahip `Koxpinikli cemaati Kürdleri` anılmıştır. SN
Akdemir köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
E1878 📖 Avşakar / Havşakar [ Kr avaşeker "şekersu" ]
1928 📖 Şevak (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Şıkaki) yerleşimi
Yukarıgülbahçe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1946 📖 Komraş yk.
1518b : Kömreşlü (aş.) [ Kr komreş? "karamezra" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Şıkaki) yerleşimi
■ 16. yy tahrirlerinde Kömreşlü cemaatine ait Kürt yerleşimi. SN
■ Kısmen Alevi (Zaza) Koçuşağı aşiretinden nüfusuda vardır. Mehmet Ali
Aşağıgülbahçe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
K 📖 Kurmeş
1946 📖 Komraş aş.
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Kısmen Şavak yerleşimi, Kısmen Koçuşağı Alevi(Zaza) yerleşimi Mehmet Ali
Demirsaban köy - Pertek - Tunceli
1946 📖 Zeverek
1928 📖 Sevkar [ Erm "karataş" ]
1518b : Zervereklü (aş.)
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Veya Kürtçe «Sêvgar» `elmacı`. SN
Geçityaka köy - Pertek - Tunceli
1925h 📖 Cücke [ Kr cûckê "civciv" ]
Sünni yerleşimi
■ Eski Balan mah. baraj altında kaldı, Cücke mevkiinde tekrar kuruldu. SN
Dorutay köy - Pertek - Tunceli
1928 📖 Zeyve [ Tr/Kr "zaviye?" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Balan mz - Pertek - Tunceli
1925h 📖 Balan [ Kr "yüksekler" ]
Sünni yerleşimi
Vahna mz - Pertek - Tunceli
E1878 📖 Vahna / Vayna [ Erm ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Çakırbahçe köy - Pertek - Tunceli
1928 📖 Çoravan [ Erm "kurukent" ]
Alevi yerleşimi
■ Halk arasında Corovan olarak söylenir. SN
■ Ek bilgi: Köyün çoğunluğu Milan aşiretinden oluşmakta ve bu aşiretten olmayan aileler kendilerini Türkmen olarak tanımlamaktadır. Milan aşiretinin Tunceliden Urfaya göçen bir aşiret olduğu görüşü yanlıştır, Urfa/Viranşehir'den Suriye, Tunceli ve Van gibi bölgelere dağılan bu aşiretin Tunceli'de büyük bir kısmı Alevi inancını benimsemiştir. metonio
■ Kürt ve Türk karışık olmak üzere Alevi inançlı bir köydür. 62Ali
Karadere mz - Pertek - Tunceli
E1912 📖 Sava
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Kürt ve Türk karışık olmak üzere Alevi inançlı bir yerleşim birimidir.Köydeki Kürtler Milan aşiretindendir. 62Ali
Sağman köy - Pertek - Tunceli
1928 📖 Sağman
K1597 📖 Saqman [ Erm sahman "sınır" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Sağman Deresi (Büyükdere) Pertek bölgesi ile asıl Dersim arasındaki eski sınırı oluşturur. ■ 16. yy'da Çemişgezek beyliğinin bölündüğü sancaklardan biri idi. Eski Sağman kasabası kısmen terk edilmiş ve aşağıda yeni yerleşime taşınmıştır. SN
■ The 1894 Mamuretul Aziz yearbook stated there were 10 Armenians and 526 Muslims living in 95 total households. In 1914, the Armenian Patriarchate reported only the population as 30 Armenians without specifying the number of households. metonio
Ardıç köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
K 📖 Sağmanik [ Kr "Sağmancık" ]
1925h 📖 Sağmanı Dersimî
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Asıl Sağman'ın aksine Alevi ve Zaza (Dersimli) olduğu için Sağman-ı Dersimî adını almıştır. 1960 İçişleri kayıtlarında görülen `Sağmanderesi` adı yanlış olsa gerek. Fındıklı (Cawi), Eşeler (Soğdest), Karşıkibağ (Celenler/Çalhane?), Akdarı (Mirzolar?), Dalıvartı (Dalavarte) adlı mezraları vardır. SN
■ Tunceli Merkez Meşeyolu köyünden (Alan aşireti) gelmişlerdir. Ayhan
Kaledibi mah - Pertek - Tunceli
1925h 📖 Pertek Kalesi
Sünni Türk yerleşimi
■ Pertek ilçesine adını veren Fırat üzerindeki tarihi kale, baraj gölü içinde bir adacık halinde kalmıştır. Kale yakınında bulunan eski mahalle 19. yy'da Ermeni kasabası iken 1895 katliamından etkilenmiş ve sağ kalanlar topluca Müslümanlığı seçmişlerdir. SN
Eskisağman mz - Pertek - Tunceli
Eski adı: Harabe Sağman
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Sağman'ın asıl tarihi buradadır. PKK'nın köye üst üste saldırıları sonucunda 11 köylü hayatını kaybetmiş ve kuzeyde TOKİ konutları yapılıp köy oraya taşınmıştır. Kuzeydeki yeni yerleşimin yanına tam teşeküllü karakol yapılmıştır. Şu anda bu yerleşim mezra konumuna düşmüştür. 62Ali
Dereli köy - Pertek - Tunceli
1925h 📖 Dereli
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Söğütlütepe köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Gülbarî [ Kr ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Dere köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
K 📖 Ormkix
1925h 📖 Rumkîx / Urumkîğ
1894s 📖 Urumkeği [ Erm hromkéğ "Rum köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Pilvenk ve Alan Aşiretleri köyde bulunur. Ayhan
Ulupınar köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
K 📖 Kevırkan
1894s 1925h 📖 📖 Ulupınar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Korluca x - Pertek - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 Til [ Erm/Kr tell/til "höyük, tepe" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 60 Ermeni ile aynı sayıda Kürt nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. (VanV). Baraj gölü altında kalmıştır. SN
Yamaçoba köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1946 📖 Erindek
1894s 1925h 📖 📖 Yerandek / îrandek [ Erm yerantag "kaynarca" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Bakırlı köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Şuşenk [ Erm "zambaklı?" ]
Alevi yerleşimi
■ Şuşenk ve Nacar mezralarının birleştirilmesiyle oluşmuştur. SN
■ Alevi(Türk) yerleşimi.Kısmen Alevi(Zaza) nüfusuda vardır. Mehmet Ali
Pertek ilçe - Pertek - Tunceli
E1878 📖 Pertag [ Erm "kalecik" ]
K1597 📖 Pertek
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Sünni Türk/Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ `Karakeçili aşiretinden` olduğu rivayet edilen yerli Sünni nüfusun büyük çoğunlukla 1895 katliamları sırasında ihtida eden Ermenilerin soyundan olduğu malumdur. Kasabanın yukarısında bulunan Surpdigin (Meryemana) manastırı çağlar boyunca önemli bir ziyaretgah idi. İzi kalmamıştır. SN
■ 1894 Salnamesi: Ermeni: 408 (16%), Müslüman: 2088 (84%), Toplam: 2496 metonio
■ Pertek'in merkezi ve 7 yerleşimi Sünni Türktür. Mehmet Ali
? mz - Pertek - Tunceli
1925h 📖 Vaskovan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Çemişgezek'teki Vaskovan (Akçapınar) ile aynı adı taşır. SN
Kazılı köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Gazili
1518b : Kadılu
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Sürgüç köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1916h 📖 Sürgücülü (aş.)
1925h 📖 Süpürgüç (dağ) [ Erm surp prgiç "aziz halaskâr =İsa" ]
1925h 📖 Sürgüç (köy)
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Süpürgüç adlı dağın kuzey yamacındadır. 16. yy tahrirlerinde Sürgücülü adı verilen Kürt cemaati görülür. Aşiret adı dağdan alınmış olsa gerekir. SN
Elmakaşı köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Poxaterîs / Puxatris [ Erm poxatrik "göçmenler" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yalınkaya köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Çarxik [ Kr "değirmencik" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kayabağ köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1894s 1925h 📖 📖 Ağzunik [ Erm ağtsnig? ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1894 tarihli Elazığ Salnamesine göre 21 Ermeni ve 112 Müslüman (Alevi) nüfusu vardı. Köyün eski adı, Ermeni tarihinde Eğil-Silvan-Batman bölgesinin genel adı olan Ağtsnik աղձնիք biçimini hatırlatır. SN
Kolankaya köy - Pertek - Tunceli
1968 📖 Çerçemler
1518b : Çerçemlü (aş.)
1925h 📖 Kâvi yk. (mz)
■ Yedi mezradan oluşan Çerçemler köyünün bir mezrası idi. Diğerleri Keban baraj gölü altında kaldı. SN
■ Alevi Kürt-Sünni Türk Mehmet Ali
Mercimek köy - Pertek - Tunceli
1902a 1925h 📖 📖 Mercimek
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Evvelce Sünni köyü iken iç göç sonucu değişti. SN
■ Karışık Alevi nufüsu vardır. Mehmet Ali
Akbayır mz - Pertek - Tunceli
1925h 📖 Akbayır
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Tozkoparan köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 📖 Tanz
E1878 📖 Tants [ Erm "geçit? (Acaryan I.213)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 19. yy sonunda 50 hane Ermeni ve 10 hane Ermeniden dönme Müslim nüfus ile Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
■ Köy Kürt ve Türk karışık şekilde Alevidir. Mehmet Ali
Çevirme mz - Pertek - Tunceli
1925h 📖 Çevirme
Sünni Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ Mezrada 7-8 civarı ev olmakla birlikte tamamı Karakeçili aşiretine mensuplardır ve mezranın camii de bulunmaktadır. 62Ali
Günboğazı köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 Margik [ Erm markig "çayırcık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Kısmen Sünni Türk yerleşimi.Köy Çoğunluk Alevidir, azınlık Sünnidir. 62Ali
Yeniköy köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 📖 Yeniköy
E1878 📖 Norküğ [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çataksu köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Abdoli
Y961 📖 Ábdela [ Ar Abdullah ]
E1878 📖 Abdoli Mezre (başka yer)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi-Kürt/Zaza/Sünni Türk yerleşimi
■ 9. yy sonlarında Bizans'ın Araplardan geri aldığı yerler arasında sayılır. (Honig. 60). Eski köy ve Fırat'ın karşı kıyısındaki Kilise mevkii baraj altında kalmış, tepede yeni yerleşim kurulmuştur. Köyün Sünni halkı 1895 olaylarında İslam dinini seçen Ermenilerin soyudur. SN
■ Kürt-Aleviler ve Türk-Sünnilerin birlikte yaşadığı bir köydür. Sünnilerin Karakeçili aşiretinden olduğu iddiası bilgi kirliliğidir, her ne kadar nehrin öteki tarafındaki Elazığlı Türk-Sünnilerle akraba olsalar da doğrudan aşiret belirlemek için soy kütüğü veya tarihi kayıt bulunmuyor. metonio
Beydamı köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1878 1928 📖 📖 Balaşar / Baleşer [ Kr balêşêr "aslanyanı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Yukarıyakabaşı köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Urek yk.
E1878 📖 Ureg verin [ Erm "yukarı korucuk" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Pınarlar köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Paşavank
E1878 📖 Paşxavank / Paşağag [ Erm paşxavank "ihsan manastırı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ 1894 Salnamesi: Ermeni: 259 (76%), Müslüman: 82 (24%). Toplam: 341 metonio
■ Türk-Kürt Alevileri karışık bir yerleşke olmasının azınlık olarak Sünni Türkmen (Karakeçili) nufüsu olan bir köydür. 62Ali
Biçmekaya köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1946 📖 Haresenk
1928 📖 Xarsik
E1902 📖 Xaresik [ Erm "Xars'lılar?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Xarsiana veya Xarsianôn Thema, Ortaçağda Bizans'ın Sivas güneyi, Yozgat ve Kayseri'yi kapsayan vilayetinin adı idi. Köyün adı oralı bir zümreyi düşündürür. SN
Kaçarlar köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Kacar aş. + yk.
E1878 📖 Xajar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Köçek köy - Pertek - Tunceli
1925h 📖 Köçek / Küçek
■ Büyük bölümü baraj altında kalmıştır. Köy adı muhtemelen 16. yy'da bölgede bulunan Millîli Küçük cemaatinden gelir. SN
■ Türkmen (Karakeçili) yerleşimi.Köy değil mezradır. Veli Günaydın
Çalıözü köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 📖 Vasgirt
E1878 📖 Vasgerd [ Erm Vasgerd/Vasgagerd "Vasag (öz.) hisarı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Koçpınar köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 📖 Koçpınar
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ İmam Rızalılardan bir kol yakın tarihte gelip, Pertek’in Koçpınar köyüne yerleştiler. 62Ali
Konurat köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Xaxi [ Erm ]
Alevi-Kürt/Zaza (Koçuşağı) yerleşimi
Yeğencik köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1960 📖 Arpalı
1925h 📖 Musadariç
E630 📖 Lusadaric [ Erm ]
Y553 📖 Lythararizon
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
Tezikan mz - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 📖 Tezikan
■ Köyün büyük bölümü baraj gölü altında kalmıştır. SN
Sumak köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 📖 Sumak
E1878 📖 Sımağ
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Aynı isimli dağın güney yamacındadır. SN
Pirinççi köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 📖 Pirinççi
Alevi yerleşimi
Karagüney köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1878 1928 📖 📖 Gadosan / Kadosa
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi-Kürt/Zaza/Sünni Türk yerleşimi
Şamlı mz - Pertek - Tunceli
1925h 📖 Şamlı
E1878 📖 Şamtsik [ Erm "Şamlılar (aş.)" ]
1518b : Şamlu (aş.)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Köy ahalisi Çemişgezek'ten gelmedir. Mehmet Ali
? mz - Pertek - Tunceli
1925h 📖 Kılındır
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.