Pertek'de 59 yerleşim bulundu.
sırala 
  Konaklar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
Eski adı: Doxikan
1925ht: TitinikMezrası | Naxaver [ Erm naxaver "eskiören" ]
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Ayazpınar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925ht: Titinik [ Erm tıtenik "dutluklar" ]
  Çukurca köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1960-: Behrav
1928k: Berav [ Kürd berava "sukenarı" ]
Sünni yerleşimi
  Tuzbaşı x - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928k: Nisirto
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
  Bulgurtepe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925ht: Celedor [ Kürd cêledor "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Gövdeli köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1960-: Tahsu
1925ht: Taxsiyan [ Kürd "elma mahallesi?" ]
  Akdemir köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
E1878: Avşakar/Havşakar [ Kürd avaşeker "şekersu" ]
1928k: Şevak (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  YukarıGülbahçe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
Kr: Kumreş
1960: Orcan
1946k: Komraş yk. [ Kürd komreş? "karamezra" ]
  Demirsaban köy - Pertek - Tunceli
1946k: Zeverek
1928k: Sevkar [ Erm sevkar "karataş" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Veya Kürtçe <> `elmacı`. SN
  Geçityaka köy - Pertek - Tunceli
1925ht: Cücke [ Kürd cûckê "civciv" ]
Sünni yerleşimi
■ Eski Balan mah. baraj altında kaldı, Cücke mevkiinde tekrar kuruldu. SN
  Balan mz - Pertek - Tunceli
1925ht: Balan
  Dorutay köy - Pertek - Tunceli
1928k: Zeyve [ Kürd zevî "tarla" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çakırbahçe köy - Pertek - Tunceli
Eski adı: Kızılmağara
1928k: Çoravan [ Erm "kurukent" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ek bilgi: Köyün çoğunluğu Milan aşiretinden oluşmakta ve bu aşiretten olmayan aileler kendilerini Türkmen olarak tanımlamaktadır. Milan aşiretinin Tunceliden Urfaya göçen bir aşiret olduğu görüşü yanlıştır, Urfa/Viranşehir'den Suriye, Tunceli ve Van gibi bölgelere dağılan bu aşiretin Tunceli'de büyük bir kısmı Alevi inancını benimsemiştir. metonio
  ? mz - Pertek - Tunceli
E1878: Vahna/Vayna
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Ardıç köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
hl: Sağmanik [ Kürd "Sağmancık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Asıl Sağman'ın aksine Alevi ve Zaza (Dersimli) olduğu için Sağman-ı Dersimî adını almıştır. 1960 İçişleri kayıtlarında görülen `Sağmanderesi` adı yanlış olsa gerek. Fındıklı (Cawi), Eşeler (Soğdest), Karşıkibağ (Celenler/Çalhane?), Akdarı (Mirzolar?), Dalıvartı (Dalavarte) adlı mezraları vardır. SN
■ Dersim merkez Kıl köyünden (Alan Aşireti ) gelmişlerdir. [Nazım] SN
  Kaledibi mah - Pertek - Tunceli
1925ht: PertekKalesi
■ Pertek ilçesine adını veren Fırat üzerindeki tarihi kale, baraj gölü içinde bir adacık halinde kalmıştır. Kale yakınında bulunan eski mahalle 19. yy'da Ermeni kasabası iken 1895 katliamından etkilenmiş ve sağ kalanlar topluca Müslümanlığı seçmişlerdir. SN
  Sağman köy - Pertek - Tunceli
1928k: Sağman
E1878: Sağman [ Erm sahman "sınır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili)) yerleşimi
■ Köyün adı Sağman Deresinden (Büyükdere) gelir. Bu dere Pertek bölgesi ile asıl Dersim arasındaki eski sınırı oluşturur. ■ Eski Sağman köyü kısmen terk edilmiş ve aşağıda yeni yerleşime taşınmıştır. SN
  Dereli köy - Pertek - Tunceli
1925ht: Dereli
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Dere köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
hl: Ormkix
1925ht, 1928k: Rumkîx/Oromkîğ [ Erm hromkéğ "Rumköyü" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Söğütlütepe köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1925ht: Gülbari [ Kürd gulbari "gülbahçesi" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ulupınar köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
Eski adı: Kevırkan
1925ht: Ulupınar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yamaçoba köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1946k: Erindek
Eski adı: Yerindek [ Erm yer'antag "kaynarca" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Pertek ilçe - Pertek - Tunceli
E1878, E1902: Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
1660eç: Pertek
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni yerleşimi
■ `Karakeçili aşiretinden` olduğu rivayet edilen yerli Sünni nüfusun büyük çoğunlukla 1895 katliamları sırasında ihtida eden Ermenilerin soyundan olduğu malumdur. Kasabanın yukarısında bulunan Surpdigin (Meryemana) manastırı çağlar boyunca önemli bir ziyaretgah idi. İzi kalmamıştır. SN
■ İlçe merkezi yerlileri çoğunlukla Karakeçili aşiretinden Sünni Oğuz Türkmenleridir. metonio
  ? mz - Pertek - Tunceli
1925ht: Vaskovan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Kürd yerleşimi
■ Çemişgezek'teki Vaskovan (Akçapınar) ile aynı adı taşır. SN
  Bakırlı köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1925ht: Şuşenk [ Erm şuşank "zambaklı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Şuşenk ve Nacar mezralarının birleştirilmesiyle oluşmuştur. SN
  Korluca x - Pertek - Tunceli
E1878, 1925ht: Til [ Erm/Kürd tell/til "höyük, tepe" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 60 Ermeni ile aynı sayıda Kürt nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. (VanV). Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Sürgüç köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1925ht: Sürgüç
1925ht: Süpürgüç (dağ) [ Erm surp prgiç "Aziz Halaskâr (=İsa)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Aynı isimli dağın kuzey yamacındadır. SN
  Elmakaşı köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1925ht: Poxaterîs/Puxatris [ Erm poxatrik "göçmenler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kayabağ köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1925ht: Ağzunik [ Erm ağtsnig? ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1894 tarihli Elazığ Salnamesine göre 21 Ermeni ve 112 Müslüman (Alevi) nüfusu vardı. Köyün eski adı, Ermeni tarihinde Eğil-Silvan-Batman bölgesinin genel adı olan Ağtsnik աղձնիք biçimini hatırlatır. SN
  Yalınkaya köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1925ht: Çarxik [ Kürd çarxik "değirmencik" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Mercimek köy - Pertek - Tunceli
E1878, 1925ht: Mercimek
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Kolankaya köy - Pertek - Tunceli
1968k: Çerçemler
1925ht: Kâvi yk. (mz)
Alevi/Sünni yerleşimi
■ Yedi mezradan oluşan Çerçemler köyünün bir mezrası idi. Diğerleri Keban baraj gölü altında kaldı. SN
  Tozkoparan köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928k: Tanz
E1878: Tants [ Erm Թանց "geçit? (Acaryan I.213)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 50 hane Ermeni ve 10 hane Ermeniden dönme Müslim nüfus ile Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
  Çevirme mz - Pertek - Tunceli
1925ht: Çevirme
■ 1693 Yılı Kereste Köylerinden olup Gökçeğaçoymağı Karyesinin merkez birimi ve bu mahalleye adını veren yerleşim yeri Belgelerle Alaçam Köyleri
  Günboğazı köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1878, 1925ht: Margik [ Erm markig "çayırcık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yeniköy köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928k: Yeniköy
E1878: Norküğ [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Beydamı köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1878, 1928k: Balaşar/Baleşer [ Kürd balêşêr "aslanyanı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  YukarıYakabaşı köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1925ht: Urek yk.
E1878: Urek [ Erm "korucuk" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Pınarlar köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1925ht: Paşavank
E1878: Paşxavank/Paşağag [ Erm Paşxavank "ihsan manastırı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy Sünni Karakeçili Oğuz Türkmenleri ve Alevi Zazaların ortak yaşadığı bir köy iken Türklerin çoğunlukla Pertek ilçe merkezine ve Elazığa göçüyle nispi çoğunluğu Alevi Zaza olan bir köy haline gelmiştir. metonio
  Çataksu köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1925ht: Abdoli
Y950: Ábdela [ Ar Abdullah ]
E1878: AbdoliMezre (başka yer)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi (Kürt veya Zaza)/Türkmen yerleşimi
■ 9. yy sonlarında Bizans'ın Araplardan geri aldığı yerler arasında sayılır. (Honig. 60). Eski köy ve Fırat'ın karşı kıyısındaki Kilise mevkii baraj altında kalmış, tepede yeni yerleşim kurulmuştur. Köyün Sünni halkı 1895 olaylarında İslamiyeti seçen Ermenilerin soyudur. SN
■ Köydeki Aleviler Kurmanç-Kürt, Sünniler Karakeçili Türkmenidir. metonio
  Biçmekaya köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1946k: Haresenk
1928k: Xarsik
E1902: Xaresik [ Erm "Xars'lılar?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Xarsiana veya Xarsianon Thema, Ortaçağda Bizans'ın Sivas Güneyi, Yozgat ve Kayseri'yi kapsayan vilayetinin adı idi. Köyün adı oralı bir zümreyi düşündürür. SN
  Kaçarlar köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1878: Xajar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Köçek köy - Pertek - Tunceli
1925ht: Köçek
■ Büyük bölümü baraj altında kalmıştır. SN
  Yeğencik köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1960k: Arpalı
1925ht: Musadariç
Y553: Lytararizôn
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Tezikan mz - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928k: Tezikan
■ Köyün büyük bölümü baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Sumak köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928k: Sumak
E1878: Sımağ
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Aynı isimli dağın güney yamacındadır. SN
  Çalıözü köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928k: Vasgirt
E1878: Vasgerd [ Erm Vasgerd/Vasgagerd "Vasag (öz.) hisarı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Pirinççi köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928k: Pirinççi
Alevi yerleşimi
  Karagüney köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1878, 1928k: Gadosan/Kadosa
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi (Kürt veya Zaza)/Sünni yerleşimi
  Şamlı mz - Pertek - Tunceli
1925ht: Şamlı
E1878: Şamtsik [ Erm "Şamlılar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  ? mz - Pertek - Tunceli
1925ht: Kılındır
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Şamlı mz - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1878: Şamtsik [ Erm "Şamlılar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km