Pertek'de 53 yerleşim bulundu.
sırala 
  Konaklar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
Eski adı: Doxikan
Kürd (Şavak) yerleşimi
■ Kürd (Şıkaki) yerleşimi. Mar(d)astan
  Ayazpınar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 K: Titinik [ Erm tıtenik "dutluklar" ]
  Çukurca köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1960e DİE: Behrav
1928 K: Berav [ Kürd berava "sukenarı" ]
Sünni yerleşimi
  Tuzbaşı x - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 K: Nisirto
■ Baraj gölüne battı. SN
■ Kürd (Şıkaki) yerleşimi. Mar(d)astan
  Bulgurtepe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 K: Celedor [ Kürd cêledor "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Gövdeli köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1960e DİE: Tahsu
1927 EH: Taxsiyan [ Kürd "elma mahallesi?" ]
  Akdemir köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
E1900 AY, K: Avşeker [ Kürd avaşeker "şekersu" ]
1928 K: Şevak/Şavak (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) (Şıkaki) yerleşimi
  Yukarıgülbahçe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
Kr: Kumreş
1960: Orcan
1946 MYK: KomraşYukarı [ Kürd komreş? "karamezra" ]
  Demirsaban köy - Pertek - Tunceli
1946 MYK: Zeverek
1928 K: Sevkar [ Erm sevkar "karataş" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Veya Kürd Sêvgar `elmacı`. SN
  Geçityaka köy - Pertek - Tunceli
1928 K: Cücke + Balan [ Kürd cûckê "civciv" ]
Sünni yerleşimi
■ Eski Balan mah. baraj altında kaldı, Cücke mevkiinde tekrar kuruldu. SN
  Dorutay köy - Pertek - Tunceli
1928 K: Zéve [ Kürd zevî "tarla" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çakırbahçe köy - Pertek - Tunceli
Eski adı: Kızılmağara
1928 K: Çoravan [ Erm "kurukent" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ek bilgi: Köyün çoğunluğu Milan aşiretinden oluşmakta ve bu aşiretten olmayan aileler kendilerini Türkmen olarak tanımlamaktadır. Milan aşiretinin Tunceliden Urfaya göçen bir aşiret olduğu görüşü yanlıştır, Urfa/Viranşehir'den Suriye, Tunceli ve Van gibi bölgelere dağılan bu aşiretin Tunceli'de büyük bir kısmı Alevi inancını benimsemiştir. metonio
  Sava mz - Pertek - Tunceli
1912 ÇEr: Sava
  Ardıç köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
h2000: Sağmanik [ Kürd "Sağmancık" ]
1960e DİE: SağmanDeresi
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Nüfusu asıl Sağman'ın aksine Alevi ve Zaza (Dersimli) olduğu için Sağman-ı Dersimî adını almıştır. 1960 İçişleri kayıtlarında görülen `Sağmanderesi` adı yanlış olsa gerek. ■ Fındıklı (Cawi), Eşeler (Soğdest), Karşıkibağ (Celenler/Çalhane?), Akdarı (Mirzolar?), Dalıvartı (Dalavarte) adlı mezraları vardır. SN
■ Dersim merkez Kıl köyünden (Alan Aşireti ) gelmişlerdir. [Nazım] SN
  Vayna mz - Pertek - Tunceli
1912 ÇEr: Vayna
Alevi yerleşimi
  Sağman köy - Pertek - Tunceli
1928 K: Sağman
E1900 AY: Sağman [ Erm sahman "sınır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili)) yerleşimi
■ Köyün adı Sağman Deresinden (Büyükdere) gelir. Bu dere Pertek bölgesi ile asıl Dersim arasındaki eski sınırı oluşturur. ■ Eski Sağman köyü kısmen terk edilmiş ve aşağıda yeni yerleşime taşınmıştır. SN
  Dereli köy - Pertek - Tunceli
1928 K: Dereli
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Dere köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
h2000: Ormkix
1928 K: Rumkéğ/Oromkéğ [ Erm hromkéğ "Rumköyü" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Söğütlütepe köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1928 K: Gulbari [ Kürd gulbari "gülbahçesi" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ulupınar köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
Eski adı: Kevırkan
1928 K: Ulupınar
Eski adı: Halilpınar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yamaçoba köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Erindek
Eski adı: Yerindek [ Erm yer'antag "kaynarca" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Pertek ilçe - Pertek - Tunceli
1928 K: Pertek
E1914 K&P: Pertag * Surpdigin [ Erm Surp Digin "Azize Hanım (Meryemana)" ]
E1900 AY, Epr I.397: Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni yerleşimi
■ İlçe merkezi yerlileri çoğunlukla Karakeçili aşiretinden Sünni Oğuz Türkmenleridir. metonio
  Bakırlı köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1928 K: Şuşenk [ Erm şuşank "zambaklı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Şuşenk ve Nacar mezralarının birleştirilmesiyle oluşmuştur. SN
  Korluca x - Pertek - Tunceli
1946 MYK: Tilköy
E1900 AY, K: Til [ Erm/Kürd tell/til "höyük, tepe" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 108 Ermeni ve 45 Kürt nüfusu ile Surp Sarkis kilisesi vardı. Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Sürgüç köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1928 K: Sürgüç [ Erm surp prgiç "Aziz Halaskâr (=İsa)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Elmakaşı köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Puhatariş
1928 K: Poxateris [ Erm poxatrik "göçmenler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kayabağ köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1928 K: Ağzonik [ Erm ağtsnig ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yalınkaya köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1960e DİE: Çartik
Eski adı: Çarxik [ Kürd çarxik "çarkçık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Mercimek köy - Pertek - Tunceli
E1900 AY, K: Mercimek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Kolankaya köy - Pertek - Tunceli
1968 K2: Çerçemler
1946 MYK: Kaveler mz.
Alevi/Sünni yerleşimi
■ Yedi mezradan oluşan Çerçemler köyünün bir mezrası idi. Diğerleri Keban baraj gölü altında kaldı. SN
  Tozkoparan köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Tanz
E1900 AY: Tants [ Erm Թանց "geçit? (Acaryan I.213)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 19. yy sonunda 50 hane Ermeni ve 10 hane Müslim nüfus ile Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
  Günboğazı köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1900 AY, K: Margik [ Erm markig "çayırcık" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yeniköy köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Yeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Beydamı köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1900 AY, K: Balaşér/Balaşar [ Kürd balêşêr "aslanyanı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yukarıyakabağ köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Şorik [ Kürd şorik "tuzluca" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Göztepe mz - Pertek - Tunceli
Eski adı: Şürük [ Kürd "gündoğumu" ]
Kürd yerleşimi
  Pınarlar köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Paşavenk
E1900 AY, K&P: Paşxavank/Paşxag [ Erm Paşxavank "ihsan manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy Sünni Karakeçili Oğuz Türkmenleri ve Alevi Zazaların ortak yaşadığı bir köy iken Türklerin çoğunlukla Pertek ilçe merkezine ve Elazığa göçüyle nispi çoğunluğu Alevi Zaza olan bir köy haline gelmiştir. metonio
  Çataksu köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Abdolu
1928 K: Abduli
E1900 AY: Abdoli Mezre [ Kürd avdolê "vadisuyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi (Kürt veya Zaza)/Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köydeki Aleviler Kurmanç-Kürt, Sünniler Karakeçili Türkmenidir. metonio
  Biçmekaya köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Haresenk
1928 K: Xarsinik
E1900 Epr II.165: Xarésik [ Erm "Xarsianon'lular?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Xarsiana, Xarsianon Thema Ortaçağda Bizans'ın Sivas Güneyi, Yozgat ve Kayseri'yi kapsayan vilayeti idi. SN
  Kaçarlar köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
h2000: Qeceran
E1900 AY, K: KacarSüfla + Ulya [ Kürd/Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Tezikan mz - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Tezikan
■ Köyün büyük bölümü baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Sumak köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Samak
E1900 AY: Tsamak [ Erm "kuru" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Konurat köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Xaxi [ Erm xax ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Yeğencik köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1960 DİE: Arpalı
1928 K: Musaderiç
EEr Aşx: Lusataric [ Erm Լուսաթառիճ ]
Byz Pr: Lytararizôn
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen ar'ic sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Çalıözü köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Vasgirt
E1900 AY: Vasgerd [ Erm Vasgerd/Vasgagerd "Vasag (öz.) hisarı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Pirinççi köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 K: Pirinççi
Alevi yerleşimi
  Karagüney köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1946 MYK: Kadosa
1928 K: Gadosa
E1900 AY: Gadosan
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi (Kürt veya Zaza)/Sünni yerleşimi
  Şamlı mz - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1900 AY: Şamtsik [ Erm "Şamlılar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimiHaritada yeri belli olmayanlar.
  Urek x - Pertek - Tunceli
1946 MYK: Urekyukarı
E1900 AY: Urek [ Erm urek "korucuk" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Til köyü ile Avdoli arasında büyük bir Ermeni köyü idi. Keban baraj gölü altında kaldı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km