Pertek'de 58 yerleşim bulundu.
sırala 
  Konaklar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925h: Titinik Mezrası | Naxaver [ Erm naxaver "eskiören" ]
Eski adı: Doxikan
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
  Ayazpınar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925h: Titinik
1518b: T.tinik [ Erm tıtenik "dutluklar" ]
(Şıkaki) yerleşimi
■ 16. yy tahrirlerinde Şıkaklu/Şavaklu cemaatine bağlı Kürd yerleşimi. SN
  Çukurca köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928, <1960: Behrav
1518b: Behramlu
Sünni yerleşimi
■ Kürtçe berav `su kenarı` zayıf olasılıktır. Behram kişi adı Kürtçe Behrav şeklini almabilir. SN
  Tuzbaşı x - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928: Nisirto
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Bulgurtepe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925h: Celedor [ Kürd cêledor "Dor? soyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi (Şıkaki) yerleşimi
  Gövdeli köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
<1960: Tahsu
1925h: Taxsiyan [ Kürd "elma mahallesi?" ]
(Şıkaki) yerleşimi
  Ballıdut köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928: Koxpinik
1518b: Koxpiniklü (aş.) [ Erm ]
(Şıkaki) yerleşimi
■ 1518 tarihli tahrirde Çemişgezek kazasında on köye sahip `Koxpinikli cemaati Kürdleri` anılmıştır. SN
  Akdemir köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
E1878: Avşakar / Havşakar [ Kürd avaşeker "şekersu" ]
1928: Şevak (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi (Şıkaki) yerleşimi
  YukarıGülbahçe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1946: Komraş yk.
1518b: Kömreşlü (aş.) [ Kürd komreş? "karamezra" ]
(Şıkaki) yerleşimi
■ 16. yy tahrirlerinde Kömreşlü cemaatine ait Kürd yerleşimi. SN
  Demirsaban köy - Pertek - Tunceli
1946: Zeverek
1928: Sevkar [ Erm sevkar "karataş" ]
1518b: Zervereklü (aş.)
yerleşimi
■ Veya Kürtçe «Sêvgar» `elmacı`. SN
  Geçityaka köy - Pertek - Tunceli
1925h: Cücke [ Kürd cûckê "civciv" ]
Sünni yerleşimi
■ Eski Balan mah. baraj altında kaldı, Cücke mevkiinde tekrar kuruldu. SN
  Balan mz - Pertek - Tunceli
1925h: Balan
  Dorutay köy - Pertek - Tunceli
1928: Zeyve [ Kürd zevî "tarla" ]
yerleşimi
  Çakırbahçe köy - Pertek - Tunceli
1928: Çoravan [ Erm "kurukent" ]
yerleşimi
■ Halk arasında Corovan olarak söylenir. SN
  ? mz - Pertek - Tunceli
E1878: Vahna / Vayna
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Karadere mz - Pertek - Tunceli
E1912: Sava
  Ardıç köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
K: Sağmanik [ Kürd "Sağmancık" ]
yerleşimi
■ Asıl Sağman'ın aksine Alevi ve Zaza (Dersimli) olduğu için Sağman-ı Dersimî adını almıştır. 1960 İçişleri kayıtlarında görülen `Sağmanderesi` adı yanlış olsa gerek. Fındıklı (Cawi), Eşeler (Soğdest), Karşıkibağ (Celenler/Çalhane?), Akdarı (Mirzolar?), Dalıvartı (Dalavarte) adlı mezraları vardır. SN
  Kaledibi mah - Pertek - Tunceli
1925h: Pertek Kalesi
■ Pertek ilçesine adını veren Fırat üzerindeki tarihi kale, baraj gölü içinde bir adacık halinde kalmıştır. Kale yakınında bulunan eski mahalle 19. yy'da Ermeni kasabası iken 1895 katliamından etkilenmiş ve sağ kalanlar topluca Müslümanlığı seçmişlerdir. SN
  Sağman köy - Pertek - Tunceli
1928: Sağman
E1878: Sağman [ Erm sahman "sınır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili)) yerleşimi
■ Köyün adı Sağman Deresinden (Büyükdere) gelir. Bu dere Pertek bölgesi ile asıl Dersim arasındaki eski sınırı oluşturur. ■ Eski Sağman köyü kısmen terk edilmiş ve aşağıda yeni yerleşime taşınmıştır. SN
  Dereli köy - Pertek - Tunceli
1925h: Dereli
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Dere köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
K: Ormkix
1894s: Urumkeği [ Erm hromkéğ "Rum köyü" ]
yerleşimi
  Söğütlütepe köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1925h: Gülbari [ Kürd gulbari "gülbahçesi" ]
yerleşimi
  Ulupınar köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1894s, 1925h: Ulupınar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Yamaçoba köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1946: Erindek
1894s, 1925h: Yerandek / îrandek [ Erm yerantag "kaynarca" ]
yerleşimi
  Pertek ilçe - Pertek - Tunceli
E1878: Pertag [ Erm բերդակ "kalecik" ]
1665: Pertek
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi/Sünni yerleşimi
■ `Karakeçili aşiretinden` olduğu rivayet edilen yerli Sünni nüfusun büyük çoğunlukla 1895 katliamları sırasında ihtida eden Ermenilerin soyundan olduğu malumdur. Kasabanın yukarısında bulunan Surpdigin (Meryemana) manastırı çağlar boyunca önemli bir ziyaretgah idi. İzi kalmamıştır. SN
  ? mz - Pertek - Tunceli
1925h: Vaskovan
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Çemişgezek'teki Vaskovan (Akçapınar) ile aynı adı taşır. SN
  Bakırlı köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1925h: Şuşenk [ Erm şuşank "zambaklı" ]
yerleşimi
■ Şuşenk ve Nacar mezralarının birleştirilmesiyle oluşmuştur. SN
  Kazılı köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1925h: Gazili
1518b: Kadılu
yerleşimi
  Korluca x - Pertek - Tunceli
E1878, 1925h: Til [ Erm/Kürd tell/til "höyük, tepe" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 60 Ermeni ile aynı sayıda Kürt nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. (VanV). Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Sürgüç köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1916h: Sürgücülü (aş.)
1925h: Süpürgüç (dağ) [ Erm surp prgiç "Aziz Halaskâr (=İsa)" ]
1925h: Sürgüç (köy)
yerleşimi
■ Süpürgüç adlı dağın kuzey yamacındadır. 16. yy tahrirlerinde Sürgücülü adı verilen Kürd cemaati görülür. Aşiret adı dağdan alınmış olsa gerekir. SN
  Elmakaşı köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1925h: Poxaterîs / Puxatris [ Erm poxatrik "göçmenler" ]
yerleşimi
  Kayabağ köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1894s, 1925h: Ağzunik [ Erm ağtsnig? ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 1894 tarihli Elazığ Salnamesine göre 21 Ermeni ve 112 Müslüman (Alevi) nüfusu vardı. Köyün eski adı, Ermeni tarihinde Eğil-Silvan-Batman bölgesinin genel adı olan Ağtsnik աղձնիք biçimini hatırlatır. SN
  Yalınkaya köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1925h: Çarxik [ Kürd çarxik "değirmencik" ]
yerleşimi
  Mercimek köy - Pertek - Tunceli
E1878, 1925h: Mercimek
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Kolankaya köy - Pertek - Tunceli
1968: Çerçemler
1518b: Çerçemlü (aş)
1925h: Kâvi yk. (mz)
Alevi/Sünni yerleşimi
■ Yedi mezradan oluşan Çerçemler köyünün bir mezrası idi. Diğerleri Keban baraj gölü altında kaldı. SN
  Tozkoparan köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928: Tanz
E1878: Tants Թանց [ Erm "geçit? (Acaryan I.213)" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ 19. yy sonunda 50 hane Ermeni ve 10 hane Ermeniden dönme Müslim nüfus ile Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
  Günboğazı köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1878, 1925h: Margik [ Erm markig "çayırcık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Yeniköy köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928: Yeniköy
E1878: Norküğ [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Beydamı köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1878, 1928: Balaşar / Baleşer [ Kürd balêşêr "aslanyanı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  YukarıYakabaşı köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1925h: Urek yk.
E1878: Urek [ Erm "korucuk" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Pınarlar köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1925h: Paşavank
E1878: Paşxavank / Paşağag [ Erm Paşxavank "ihsan manastırı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Çataksu köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1925h: Abdoli
Y961: Ábdela [ Ar Abdullah ]
E1878: Abdoli Mezre (başka yer)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. /Türkmen yerleşimi
■ 9. yy sonlarında Bizans'ın Araplardan geri aldığı yerler arasında sayılır. (Honig. 60). Eski köy ve Fırat'ın karşı kıyısındaki Kilise mevkii baraj altında kalmış, tepede yeni yerleşim kurulmuştur. Köyün Sünni halkı 1895 olaylarında İslamiyeti seçen Ermenilerin soyudur. SN
  Biçmekaya köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1946: Haresenk
1928: Xarsik
E1902: Xaresik [ Erm "Xars'lılar?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Xarsiana veya Xarsianon Thema, Ortaçağda Bizans'ın Sivas Güneyi, Yozgat ve Kayseri'yi kapsayan vilayetinin adı idi. Köyün adı oralı bir zümreyi düşündürür. SN
  Kaçarlar köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1878: Xajar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Köçek köy - Pertek - Tunceli
■ Büyük bölümü baraj altında kalmıştır. Köy adı muhtemelen 16. yy'da bölgede bulunan Millîli Küçük cemaatinden gelir. SN
  Koçpınar köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928: Koçpınar
yerleşimi
  Konurat köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1925h: Xaxi [ Erm ]
yerleşimi
  Yeğencik köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1960: Arpalı
1925h: Musadariç
Y553: Lythararizon
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
  Tezikan mz - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928: Tezikan
■ Köyün büyük bölümü baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Sumak köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928: Sumak
E1878: Sımağ
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Aynı isimli dağın güney yamacındadır. SN
  Çalıözü köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928: Vasgirt
E1878: Vasgerd [ Erm Vasgerd/Vasgagerd "Vasag (öz.) hisarı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  Karagüney köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1878, 1928: Gadosan / Kadosa
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. /Sünni yerleşimi
  Şamlı mz - Pertek - Tunceli
1925h: Şamlı
E1878: Şamtsik [ Erm "Şamlılar" ]
1518b: Şamlu (aş.)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
  ? mz - Pertek - Tunceli
1925h: Kılındır
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.


Grafik harita göster     haritada ara : km