haritada ara :   km  
Pertek'de 66 yerleşim bulundu.
sırala 
Konaklar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Titinik Mezrası | Naxaver [ Ermenice naxaver "eski ören" ]
Eski adı: Doxikan [ Kürtçe ]
Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Köylüler Pertek/Ayazpınar köyü asıllıdır.Hikayeye göre Ayazpınar köyünden bir grup ayrılarak bir konak yapar ve buraya yerleşir. Mehmet Ali
■ Koord: 38° 55' 9'' D, 39° 1' 18'' K
Ayazpınar köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Titinik
1518b : T.tinik [ Ermenice tıtenik "dutluklar" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 16. yy tahrirlerinde Şıkaklu/Şavaklu cemaatine bağlı Kürt yerleşimi. SN
■ Koord: 38° 55' 39'' D, 39° 3' 28'' K
Tuzbaşı ölü yerleşim - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Nisirto [ Süryanice ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza (Şıkaki) yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Baraj gölü kenarında kaldığı için terk edilmiştir. SN
■ Koord: 38° 54' 32'' D, 39° 4' 38'' K
Çukurca köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 <1960 📖 📖 : Behrav
1518b : Behramlu
Sünni Türk yerleşimi
■ Kürtçe berav `su kenarı` zayıf olasılıktır. Behram kişi adı Kürtçe Behrav şeklini almabilir. SN
■ Koord: 38° 55' 14'' D, 39° 4' 43'' K
Bulgurtepe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Celedor [ Kürtçe cêledor "Dor? soyu" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Şıkaki) yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 31'' D, 39° 5' 48'' K
Gövdeli köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
<1960 📖 : Tahsu
1925h 📖 : Taxsiyan [ Kürtçe "üçler mahallesi?" ]
■ Koord: 38° 55' 0'' D, 39° 7' 0'' K
Ballıdut köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Koxpinik
1518b : Koxpiniklü (aş.) [ Kürtçe "aş." ]
■ 1518 tarihli tahrirde Çemişgezek kazasında on köye sahip `Koxpinikli cemaati Kürdleri` anılmıştır. SN
■ Koord: 38° 54' 34'' D, 39° 8' 3'' K
Akdemir köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
E1878 📖 : Avşakar / Havşakar [ Kürtçe avaşeker "şekersu" ]
1928 📖 : Şevak (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Şıkaki) yerleşimi
■ Koord: 38° 59' 0'' D, 39° 8' 34'' K
Yukarıgülbahçe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1946 📖 : Komraş yk.
1518b : Kömreşlü (aş.) [ Kürtçe komreş? "karamezra" ]
■ 16. yy tahrirlerinde Kömreşlü cemaatine ait Kürt yerleşimi. SN
■ Kısmen Alevi (Zaza) Koçuşağı aşiretinden nüfusuda vardır. Mehmet Ali
■ Koord: 38° 57' 19'' D, 39° 10' 10'' K
Aşağıgülbahçe köy - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1946 📖 : Komraş aş.
1925h 📖 : Çömreş aş.
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kısmen Şavak yerleşimi, Kısmen Koçuşağı Alevi(Zaza) yerleşimi Mehmet Ali
■ Koord: 38° 55' 56'' D, 39° 10' 18'' K
Sürmecik mezra - Pertek - Tunceli
1925h 📖 : Demürek
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 51'' D, 39° 11' 7'' K
Altınküp Demirsaban mezra - Pertek - Tunceli
1925h 📖 : Sevkar [ Ermenice "kara taş" ]
■ Koord: 38° 55' 35'' D, 39° 11' 57'' K
Demirsaban köy - Pertek - Tunceli
1946 📖 : Zeverek
1518b : Zervereklü (aş.)
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 56' 9'' D, 39° 12' 27'' K
Karşıyaka mezra - Pertek - Tunceli
1925h 📖 : Xasır
Alevi-Kürt veya Zaza (Kurm.) yerleşimi
■ Koord: 38° 52' 59'' D, 39° 12' 28'' K
Geçityaka köy - Pertek - Tunceli
1925h 📖 : Cücke [ Kürtçe cûckê "civciv" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Eski Balan mah. baraj altında kaldı, Cücke mevkiinde tekrar kuruldu. SN
■ Koord: 38° 53' 35'' D, 39° 12' 46'' K
Dorutay köy - Pertek - Tunceli
1928 📖 : Zeyve/Zîve
1518t 📖 : Zaviyelü [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 56' 35'' D, 39° 13' 23'' K
Balan mezra - Pertek - Tunceli
1925h 📖 : Balan [ Kürtçe "yüksekler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 17'' D, 39° 13' 57'' K
Arılar mezra - Pertek - Tunceli
E1878 📖 : Vahna / Vayna [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ Koord: 38° 55' 56'' D, 39° 15' 43'' K
Çakırbahçe köy - Pertek - Tunceli
1928 📖 : Çoravan [ Ermenice "kurukent" ]
Alevi yerleşimi
■ Halk arasında Corovan olarak söylenir. SN
■ Ek bilgi: Köyün çoğunluğu Milan aşiretinden oluşmakta ve bu aşiretten olmayan aileler kendilerini Türkmen olarak tanımlamaktadır. Milan aşiretinin Tunceliden Urfaya göçen bir aşiret olduğu görüşü yanlıştır, Urfa/Viranşehir'den Suriye, Tunceli ve Van gibi bölgelere dağılan bu aşiretin Tunceli'de büyük bir kısmı Alevi inancını benimsemiştir. metonio
■ Kürt ve Türk karışık olmak üzere Alevi inançlı bir köydür. 62Ali
■ Koord: 38° 53' 34'' D, 39° 16' 13'' K
Çukurbağı mezra - Pertek - Tunceli
1925h 📖 : Sağman Bahçesi
Sünni Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ Koord: 38° 56' 22'' D, 39° 16' 22'' K
Karadere mezra - Pertek - Tunceli
E1912 📖 : Sava
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kürt ve Türk karışık olmak üzere Alevi inançlı bir yerleşim birimidir. Köydeki Kürtler Milan aşiretindendir. 62Ali
■ Koord: 38° 52' 55'' D, 39° 16' 45'' K
Sağman köy - Pertek - Tunceli
K1597 1928 📖 📖 : Sağman [ Ermenice sahman "sınır" ]
■ 20. yy başında Sünni Türk yerleşimi. Şimdi Sünni Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ Sağman Deresi (Büyükdere) Pertek bölgesi ile asıl Dersim arasındaki eski sınırı oluşturur. ■ 16. yy’da Çemişgezek beyliğinin bölündüğü sancaklardan biri idi. `Kürdistan Emiri` sıfatlı Keyhusrev Bey’in hayratı bulunur. Eski Sağman 1990’larda PKK militanlarının eylemleri sonucunda devlet tarafından boşaltılmış ve TOKİ konutları ve tam teşekküllü karakoldan oluşan yeni yerleşim birimi yapılmıştır. SN
■ The 1894 Mamuretul Aziz yearbook stated there were 10 Armenians and 526 Muslims living in 95 total households. In 1914, the Armenian Patriarchate reported only the population as 30 Armenians without specifying the number of households. metonio
■ Koord: 38° 55' 29'' D, 39° 16' 45'' K
Dillice mezra - Pertek (Sağman bucağı) - Tunceli
Eski adı: Zarahut [ Ermenice dzaraxod "ağaçlı çayır" ]
■ Koord: 38° 54' 11'' D, 39° 16' 59'' K
Ardıç köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
K 📖 : Sağmanik [ Kürtçe "Sağmancık" ]
1925h 📖 : Sağmanı Dersimî
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Asıl Sağman’ın aksine Alevi ve Zaza (Dersimli) olduğu için Sağman-ı Dersimî adını almıştır. 1960 İçişleri kayıtlarında görülen `Sağmanderesi` adı yanlış olsa gerek. Fındıklı (Cawi), Eşeler (Soğdest), Karşıkibağ (Celenler/Çalhane?), Akdarı (Mirzolar?), Dalıvartı (Dalavarte) adlı mezraları vardır. SN
■ Alevi-Zaza (Alan) yerleşimi. Köy halkı Tunceli Merkez Meşeyolu (Kortu/Körtan) köyünden gelmişlerdir. Az sayıda Derviş Cemalliler de köyde ikamet etmektedir. Ayrıca köy adı olan Sağman Dersimi veya Desiman Zazaca'dır. Ayhan
■ Koord: 38° 58' 24'' D, 39° 17' 0'' K
Kaledibi mahalle - Pertek - Tunceli
1925h 📖 : Pertek Kalesi
Sünni Türk yerleşimi
■ Pertek ilçesine adını veren Fırat üzerindeki tarihi kale, baraj gölü içinde bir adacık halinde kalmıştır. Kale yakınında bulunan eski mahalle 19. yy’da Ermeni kasabası iken 1895 katliamından etkilenmiş ve sağ kalanlar topluca Müslümanlığı seçmişlerdir. SN
■ Koord: 38° 51' 32'' D, 39° 17' 22'' K
Dereli köy - Pertek - Tunceli
1925h 📖 : Dereli [ Türkçe ]
Sünni Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 29'' D, 39° 18' 14'' K
Söğütlütepe köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Gülbarî [ Kürtçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 57' 57'' D, 39° 18' 17'' K
Dere köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
K 📖 : Ormkix
1518t 1925h 📖 📖 : Rumkiğ/Urumkeği [ Ermenice hromkéğ "Rum köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Pilvenk ve Alan Aşiretleri köyde bulunur. Ayhan
■ Koord: 38° 59' 22'' D, 39° 18' 28'' K
Gömülgan Dere mevki - Pertek - Tunceli
Eski adı: Gömülgan [ Türkçe ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Sünni Türk yerleşimi.Sünni Türklerden oluşan küçük bir ziyaret yerleşimidir.Gömülgan Ziyareti denir, Aleviler tarafından da ziyaret edilir. Veli Günaydın
■ Koord: 38° 59' 32'' D, 39° 18' 30'' K
Ulupınar köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
K 📖 : Kevırkan
1518t 1925h 📖 📖 : Ulupınar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 21'' D, 39° 18' 39'' K
Korluca ölü yerleşim - Pertek - Tunceli
1518t 1925h 📖 📖 : Til [ Ermenice/Kürtçe tell/til "höyük, tepe" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912’de 60 Ermeni ile aynı sayıda Kürt nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. (VanV). Baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 38° 49' 30'' D, 39° 19' 2'' K
Yamaçoba köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1946 📖 : Erindek
1894s 1925h 📖 📖 : Yerandek / îrandek [ Ermenice yerantag "kaynarca" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 41'' D, 39° 19' 29'' K
Bakırlı köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Şuşank/Şuşenk [ Ermenice "zambaklı?" ]
Alevi yerleşimi
■ Şuşenk ve Nacar mezralarının birleştirilmesiyle oluşmuştur. SN
■ Alevi(Türk) yerleşimi.Kısmen Alevi(Zaza) nüfusuda vardır. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 1' 40'' D, 39° 19' 37'' K
Pertek ilçe - Pertek - Tunceli
E1878 📖 : Pertag Բերդակ [ Ermenice "kalecik" ]
K1597 📖 : Pertek
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Sünni Türk/Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ `Karakeçili aşiretinden` olduğu rivayet edilen yerli Sünni nüfusun büyük çoğunlukla 1895 katliamları sırasında ihtida eden Ermenilerin soyundan olduğu malumdur. Kasabanın yukarısında bulunan Surpdigin (Meryemana) manastırı çağlar boyunca önemli bir ziyaretgah idi. İzi kalmamıştır. SN
■ 1894 Salnamesi: Ermeni: 408 (16%), Müslüman: 2088 (84%), Toplam: 2496 metonio
■ İlçe merkezinin yerlileri ağırlıkla Türkmen (Karakeçili)'dir.Evliya Çelebi'ye göre, Pertek'in ismi kaleden, kalenin adı Moğolca Pertenek adındaki kartaldan türemiştir.Pertek kalesinin tepesindeki Karakuş'un Petenek olduğu söylemektedir. Mehmet Ali
■ Koord: 38° 51' 50'' D, 39° 19' 41'' K
Karabulut mezra - Pertek - Tunceli
1925h 📖 : Vaskovan [ Ermenice ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Çemişgezek’teki Vaskovan (Akçapınar) ile aynı adı taşır. SN
■ Koord: 38° 59' 55'' D, 39° 19' 46'' K
Kazılı köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Gazili
1518b : Kadılu [ Türkçe ]
■ Kısmen Türkmen (Karakeçili) yerleşimi. Veli Günaydın
■ Koord: 38° 56' 38'' D, 39° 20' 12'' K
Sürgüç köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1916h 📖 : Sürgücülü (aş.)
1925h 📖 : Süpürgüç (dağ) [ Ermenice surp prgiç "aziz halaskâr =İsa" ]
1925h 📖 : Sürgüç (köy)
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Süpürgüç adlı dağın kuzey yamacındadır. 16. yy tahrirlerinde Sürgücülü adı verilen Kürt cemaati görülür. Aşiret adı dağdan alınmış olsa gerekir. SN
■ Koord: 38° 57' 13'' D, 39° 20' 52'' K
Elmakaşı köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1518t 1925h 📖 📖 : Poxaterîs/Puxatris [ Ermenice poxatrik? "göçmenler" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Veya Erm poxatarts `bedel`. SN
■ Koord: 38° 57' 50'' D, 39° 21' 29'' K
Yalınkaya köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Çarxik [ Kürtçe "değirmencik" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 58' 59'' D, 39° 21' 46'' K
Kayabağ köy - Pertek (Dere bucağı) - Tunceli
1894s 1925h 📖 📖 : Ağzunik [ Ermenice ağtsnig? ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1894 tarihli Elazığ Salnamesine göre 21 Ermeni ve 112 Müslüman (Alevi) nüfusu vardı. Köyün eski adı, Ermeni tarihinde Eğil-Silvan-Batman bölgesinin genel adı olan Ağtsnik աղձնիք biçimini hatırlatır. SN
■ Koord: 38° 59' 49'' D, 39° 21' 54'' K
Kolankaya köy - Pertek - Tunceli
1968 📖 : Çerçemler
1518b : Çerçemlü (aş.)
1925h 📖 : Kâvi yk. (mz)
■ Yedi mezradan oluşan Çerçemler köyünün bir mezrası idi. Diğerleri Keban baraj gölü altında kaldı. SN
■ Koord: 38° 48' 46'' D, 39° 23' 15'' K
Mercimek köy - Pertek - Tunceli
E1902 1925h 📖 📖 : Mercimek [ Türkçe ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Evvelce Sünni köyü iken iç göç sonucu değişti. SN
■ Karışık Alevi nufüsu vardır. Mehmet Ali
■ Koord: 38° 51' 44'' D, 39° 23' 26'' K
Akbayır mezra - Pertek - Tunceli
1925h 📖 : Akbayır [ Türkçe ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 22'' D, 39° 24' 57'' K
Yalören mezra - Pertek - Tunceli
1925h 📖 : Hıdolar [ Kürtçe/Türkçe "Hıdırlar" ]
■ Koord: 38° 50' 49'' D, 39° 25' 6'' K
Tozkoparan köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1878 📖 : Tants Թանց [ Ermenice "geçit? (Acaryan I.213)" ]
1518t 1928 📖 📖 : Tanz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 19. yy sonunda 50 hane Ermeni ve 10 hane Ermeniden dönme Müslim nüfus ile Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
■ Köy Kürt ve Türk karışık şekilde Alevidir. Mehmet Ali
■ Koord: 38° 55' 42'' D, 39° 26' 11'' K
Çevirme mezra - Pertek - Tunceli
1925h 📖 : Çevirme [ Türkçe ]
Sünni Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ Mezrada 7-8 civarı ev olmakla birlikte tamamı Karakeçili aşiretine mensuplardır ve mezranın camii de bulunmaktadır. 62Ali
■ Mezra halkının tamamı Karakeçili Türkmenlerindendir. Mustafa
■ Koord: 38° 57' 2'' D, 39° 26' 27'' K
Günboğazı köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1518t 1925h 📖 📖 : Margik/Markik [ Ermenice markig "çayırcık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kısmen Sünni Türk yerleşimi.Köy Çoğunluk Alevidir, azınlık Sünnidir. 62Ali
■ Koord: 38° 57' 33'' D, 39° 26' 28'' K
Yeniköy köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Yeniköy
E1878 📖 : Norküğ [ Ermenice "yeniköy" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 55'' D, 39° 26' 34'' K
Aşağıyakabaşı mezra - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Urik/Urek süfla
■ Koord: 38° 47' 27'' D, 39° 27' 23'' K
Beydamı köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1518t 1928 📖 📖 : Baluşar/Balişer [ Kürtçe balêşêr "aslanyanı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 57' 7'' D, 39° 27' 59'' K
Yukarıyakabaşı köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1518t 1925h 📖 📖 : Urek/Urik ulya
E1878 📖 : Ureg verin [ Ermenice "yukarı korucuk" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 50' 48'' D, 39° 28' 9'' K
Pınarlar köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Paşavank
E1878 📖 : Paşxavank / Paşağag [ Ermenice paşxavank "ihsan manastırı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ 1894 Salnamesi: Ermeni: 259 (76%), Müslüman: 82 (24%). Toplam: 341 metonio
■ Türk-Kürt Alevileri karışık bir yerleşke olmasının azınlık olarak Sünni Türkmen (Karakeçili) nufüsu olan bir köydür. 62Ali
■ Koord: 38° 52' 32'' D, 39° 28' 39'' K
Biçmekaya köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1946 📖 : Haresenk
E1902 1928 📖 📖 : Xaresik/Xarsik [ Ermenice "Xars'lılar?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Xarsiana veya Xarsianôn Thema, Ortaçağda Bizans’ın Sivas güneyi, Yozgat ve Kayseri’yi kapsayan vilayetinin adı idi. Köyün adı oralı bir zümreyi düşündürür. SN
■ Koord: 38° 51' 14'' D, 39° 29' 32'' K
Çataksu köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Abdoli
Y961 📖 : Ábdela [ Arapça Abdullah ]
E1878 📖 : Abdoli Mezre (başka yer)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Alevi-Kürt veya Zaza/Sünni Türk yerleşimi
■ 9. yy sonlarında Bizans’ın Araplardan geri aldığı yerler arasında sayılır. (Honig. 60). Eski köy ve Fırat’ın karşı kıyısındaki Kilise mevkii baraj altında kalmış, tepede yeni yerleşim kurulmuştur. Köyün Sünni halkı 1895 olaylarında İslam dinini seçen Ermenilerin soyudur. SN
■ Kürt-Aleviler ve Türk-Sünnilerin birlikte yaşadığı bir köydür. Sünnilerin Karakeçili aşiretinden olduğu iddiası bilgi kirliliğidir, her ne kadar nehrin öteki tarafındaki Elazığlı Türk-Sünnilerle akraba olsalar da doğrudan aşiret belirlemek için soy kütüğü veya tarihi kayıt bulunmuyor. metonio
■ Köyün çoğunluğu Karakeçili Türkmenidir. Veli Günaydın
■ Koord: 38° 46' 46'' D, 39° 29' 52'' K
Kaçarlar köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1878 📖 : Xajar
1518t 1925h 📖 📖 : Kacar aş. + yk.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 56' 37'' D, 39° 30' 33'' K
Köçek mezra - Pertek - Tunceli
1925h 📖 : Köçek / Küçek
Sünni Türk (Karakeçili) yerleşimi
■ Büyük bölümü baraj altında kalmıştır. Köy adı muhtemelen 16. yy’da bölgede bulunan Millîli Küçük cemaatinden gelir. SN
■ Koord: 38° 48' 24'' D, 39° 30' 37'' K
Koçpınar köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1518t 📖 : Koçpınar
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ İmam Rızalılardan bir kol yakın tarihte gelip, Pertek’in Koçpınar köyüne yerleştiler. 62Ali
■ Koord: 38° 51' 0'' D, 39° 31' 0'' K
Sumak köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Sumak
E1878 📖 : Sımağ
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Aynı isimli dağın güney yamacındadır. SN
■ Koord: 38° 53' 13'' D, 39° 31' 4'' K
Konurat köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Xaxi [ Ermenice ]
■ Koord: 38° 49' 11'' D, 39° 31' 8'' K
Yeğencik köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1960 📖 : Arpalı
1925h 📖 : Musadariç
E630 📖 : Lusadaric Լուսատառիճ [ Ermenice ]
Y553 📖 : Lythararizon
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Ermenice çok sayıda yer adında görülen aric sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
■ Koord: 38° 55' 2'' D, 39° 31' 33'' K
Karameşe mezra - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1928 📖 : Tezikan
■ Köyün büyük bölümü baraj gölü altında kalmıştır. SN
■ Koord: 38° 49' 9'' D, 39° 32' 2'' K
Çalıözü köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1518t 1928 📖 📖 : Vasgerd/Vasgirt [ Ermenice Vasgerd/Vasgagerd "Vasag (öz.) hisarı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 51' 48'' D, 39° 32' 45'' K
Pirinççi köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1925h 📖 : Pirinççi
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 55'' D, 39° 32' 56'' K
Karagüney köy - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
1518t 1928 📖 📖 : Kadosan/Kadosa
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Alevi-Kürt veya Zaza/Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 21'' D, 39° 34' 28'' K
Şamlı mezra - Pertek (Pınarlar bucağı) - Tunceli
E1878 📖 : Şamtsik [ Ermenice "Şamlılar (aş.)" ]
1518t 📖 : Şamlu (aş.)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Köy ahalisi Çemişgezek'ten gelmedir. Mehmet Ali
■ Koord: 38° 54' 28'' D, 39° 35' 40'' K
Kılındır mezra - Pertek - Tunceli
1925h 📖 : Kılındır
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 38° 53' 18'' D, 39° 35' 44'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.