Pazaryolu'da 43 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yaylaözü mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Xozaxpür
E1902 📖 Xozağpür [ Erm "domuzçeşme" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Güneysu mah - Pazaryolu - Erzurum
1946 📖 Süneyli
1919hb 📖 Süneru [ Erm tsüneri/tsüneru? "karlar" ]
1642b 📖 Sünîli/Soneylî
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 4 Müslüman hane ve 2 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. Kayıtta "Sonili" olarak geçer. metonio
  Konakyeri mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Kösgor / Koskor
1642b 📖 Koksor [ Erm ]
  Korkut mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Gorgot [ Erm ]
  Laleli mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Ğındıs
1910h 📖 Kındîs [ Erm ]
  Bayındır mah - Pazaryolu - Erzurum
1642b 📖 Bayındır [ Tr "aş." ]
  Köşeyolu mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Xantis [ Erm ]
  Sergenkaya mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Mirgons [ Erm ]
1910h 📖 Mirğânis
  Yaylalı mah - Pazaryolu - Erzurum
1642b 1928 Cırasor [ Erm çıratsor "suludere" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 2 Müslüman hane ve 3 askeri görevli yaşamaktadır. metonio
  Meşebaşı mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Arnas / Ernas [ Erm ]
  Karakoç mah - Pazaryolu - Erzurum
1642b 📖 Karakoç
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 25 Müslüman hane yaşamaktadır. Kayıtta "Karakoç" olarak geçer. metonio
  Cennetpınarı mah - Pazaryolu - Erzurum
1946 📖 Pahnis
1928 📖 Paxnis [ Erm pağnik gen. pağnits "hamamlı" ]
  Hacılar mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Decerek [ Erm dacarag "kilisecik" ]
  Karataş mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Angecik
1910h 📖 Engücek [ Erm ınguzig "kozlu" ]
  Avçukuru mah - Pazaryolu - Erzurum
Eski adı: Kıskasor [ Erm "Kisag deresi" ]
  Kozlu mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Tıraxt [ Erm tıraxd "cennet" ]
  Dikmetaş mah - Pazaryolu - Erzurum
1946 📖 Kıpanis
E1902 📖 Kıpants [ Erm ]
  Kılıççı mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Kılıçlı
  Cevizlidere mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Çopurgenis
E1902 📖 Cobırgents [ Erm "çopurlar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy son yıllarında köyde `muhteşem` bir kilise inşa edildiğini Eprigyan aktarır. SN
  Sadaka mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Sadağ [ Erm ]
1910h 📖 Sadka
■ Karş. Gümüşhane-Kelkit-Sadak (Sadağ) köyü. SN
  Çiftepınar mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Badirgenis [ Erm badırgents "patrikler/bedrikler?" ]
1919hb 📖 Badirges
■ Belki `Bizans soylusu` anlamında patrikios düşünülebilir. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 2 Müslüman hane ve 3 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. metonio
  Pamukludağ mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Gındeherek
1919hb 📖 Gunderek [ Erm ]
  Gölyanı mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Xontas
  Çatakbahçe mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Kadmir
1642 1642Ğadmonir
■ 1642 tarihli avarız defterine göre nüfusu gayrimüslim idi. 20. yy başında gayrimüslim nüfus görülmez. SN
  Göztepe mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Mezgirik
E1902 📖 Medzakrag [ Erm medz akrag "büyük çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Çaydere mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Vakşen [ Erm vağşen "eskiköy" ]
  Büyükdere mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 B. Kocuktur / Kocoktor [ Erm ]
  Şehitlik mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Ekiger [ Erm ]
  Süleymanbağı mah - Pazaryolu - Erzurum
1642b 📖 Süleymanbağı
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 3 Müslüman hane ve 2 askeri görevli yaşamaktadır. metonio
  Ambaralan mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 K. Kocuktur / Kocoktor [ Erm ]
  Kumaşkaya mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Alingos
1910h 📖 Alikoğans [ Erm ]
  Alıçlı mah Pazaryolu - Pazaryolu - Erzurum
Eski adı: Norkâx aş. [ Erm norkeğ "yeniköy" ]
  Esenyurt mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Xırdanos [ Erm ]
1910h 📖 Xırdemos
  Burçaklı mah Pazaryolu - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Şeyh Mus [ Tr "şeyh Musa" ]
1910h 📖 Şeyh Mansur
  Kümbettepe mah Pazaryolu - Pazaryolu - Erzurum
Eski adı: Norgâx Orta [ Erm "yenimahalle" ]
  Yiğitbaşı mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Sodenis [ Erm ]
  Gülçimen mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Varicenis
1910h 📖 Varzenis [ Erm ]
  Pazaryolu ilçe - Pazaryolu - Erzurum
1946 📖 Norgah
1910h 📖 Norkâx [ Erm norkeğ "yeniköy" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Kuymaklı mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Abranis [ Erm abrank gen. abarnts "mülkler" ]
  Akbulut mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Eşgonz
1910h 📖 Aşkens / Eşgenis [ Erm ]
  Deliktaş mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Kilens [ Erm ]
  Demirgöze mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Kilens Yaylası + Mezrası
  ? mz - Pazaryolu - Erzurum
E1902 📖 Kisak [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İspir veya Pazaryolu ilçesinde büyük bir Ermeni yerleşimi olduğunu Eprigyan belirtir. Yeri ve bugünkü adı tespit edilemedi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km