haritada ara :   km  
Pazaryolu'da 43 yerleşim bulundu.
sırala 
Yaylaözü mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖: Xozaxpür
E1902 📖: Xozağpür [ Erm "domuzçeşme" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Güneysu mah - Pazaryolu - Erzurum
1946 📖: Süneyli
1919hb 📖: Süneru [ Erm tsüneri/tsüneru? "karlar" ]
1642b 📖: Sünîli/Soneylî
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 4 Müslüman hane ve 2 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. Kayıtta "Sonili" olarak geçer. metonio
Konakyeri mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖: Kösgor / Koskor
1642b 📖: Koksor [ Erm ]
Korkut mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖: Gorgot [ Erm ]
Laleli mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖: Ğındıs
1910h 📖: Kındîs [ Erm ]
Bayındır mah - Pazaryolu - Erzurum
1642b 📖: Bayındır [ Tr "aş." ]
Köşeyolu mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖: Xantis [ Erm ]
Sergenkaya mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖: Mirgons [ Erm ]
1910h 📖: Mirğânis
Yaylalı mah - Pazaryolu - Erzurum
1642b 1928 📖Cırasor [ Erm çıratsor "suludere" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 2 Müslüman hane ve 3 askeri görevli yaşamaktadır. metonio
Meşebaşı mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖: Arnas / Ernas [ Erm ]
Karakoç mah - Pazaryolu - Erzurum
1642b 📖: Karakoç
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 25 Müslüman hane yaşamaktadır. Kayıtta "Karakoç" olarak geçer. metonio
Cennetpınarı mah - Pazaryolu - Erzurum
1946 📖: Pahnis
1928 📖: Paxnis [ Erm pağnik gen. pağnits "hamamlı" ]
Hacılar mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖: Decerek [ Erm dacarag "kilisecik" ]
Karataş mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖: Angecik
1910h 📖: Engücek [ Erm ınguzig "kozlu" ]
Avçukuru mah - Pazaryolu - Erzurum
Eski adı: Kıskasor [ Erm "Kisag deresi" ]
Kozlu mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖: Tıraxt [ Erm tıraxd "cennet" ]
Dikmetaş mah - Pazaryolu - Erzurum
1946 📖: Kıpanis
E1902 📖: Kıpants [ Erm ]
Cevizlidere mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖: Çopurgenis
E1902 📖: Cobırgents [ Erm "çopurlar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy son yıllarında köyde `muhteşem` bir kilise inşa edildiğini Eprigyan aktarır. SN
■ Köyün Ermeni yerleşimi olduğu yönündeki bilgi yanlıştır. 1642 yılına ait Avarız Defteri'ne göre köy sadece 5 müslüman haneden oluşmaktadır. 1835 yılına ait Nüfus Defteri'nde ise köyde sadece 16 müslüman erkek yaşadığını yazarken gayrimüslim erkek nüfusundan bahis yoktur. 1896 yılına ait olan Nüfus Defteri'nde yazdığına göre ise köyde 58 müslüman erkek yaşamaktadır ve yine aynı şekilde gayrimüslim erkeklerden bahsedilmemektedir. Eski bir müslüman köyü olmasından ve bundan önceki durumla ilgili bilgi olmamasından ötürü köy için Ermeni yerleşimi demek doğru değildir. Daha eski dönemlerden bir Ermeni yerleşimi olduğu yönünde ise net bir bilgi bulunmamaktadır. Bahadır Işık
Sadaka mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖: Sadağ [ Erm ]
1910h 📖: Sadka
■ Karş. Gümüşhane-Kelkit-Sadak (Sadağ) köyü. SN
Çiftepınar mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖: Badirgenis [ Erm badırgents "patrikler/bedrikler?" ]
1919hb 📖: Badirges
■ Belki `Bizans soylusu` anlamında patrikios düşünülebilir. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 2 Müslüman hane ve 3 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. metonio
Pamukludağ mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖: Gındeherek
1919hb 📖: Gunderek [ Erm ]
Gölyanı mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖: Xontas
? mz - Pazaryolu - Erzurum
E1902 📖: Kisak [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İspir veya Pazaryolu ilçesinde büyük bir Ermeni yerleşimi olduğunu Eprigyan belirtir. Yeri ve bugünkü adı tespit edilemedi. SN
Çatakbahçe mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖: Kadmir
1642 1642Ğadmonir
■ 1642 tarihli avarız defterine göre nüfusu gayrimüslim idi. 20. yy başında gayrimüslim nüfus görülmez. SN
Göztepe mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖: Mezgirik
E1902 📖: Medzakrag [ Erm medz akrag "büyük çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Çaydere mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖: Vakşen [ Erm vağşen "eskiköy" ]
hl 📖: Vaşkın
Şehitlik mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖: Ekiger [ Erm ]
Süleymanbağı mah - Pazaryolu - Erzurum
1642b 📖: Süleymanbağı
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 3 Müslüman hane ve 2 askeri görevli yaşamaktadır. metonio
Ambaralan mah - Pazaryolu - Erzurum
Eski adı: Mehle [ Tr "mahalle?" ]
1928 📖: Kç. Kocuktur / Kocoktor [ Erm ]
Kumaşkaya mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖: Alingos
1910h 📖: Alikoğans [ Erm ]
hl 📖: Alıngas
Alıçlı mah Pazaryolu - Pazaryolu - Erzurum
Eski adı: Norkâx aş. [ Erm norkeğ "yeniköy" ]
Esenyurt mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖: Xırdanos [ Erm ]
1910h 📖: Xırdemos
Burçaklı mah Pazaryolu - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖: Şeyh Mus [ Tr "şeyh Musa" ]
1910h 📖: Şeyh Mansur
Kümbettepe mah Pazaryolu - Pazaryolu - Erzurum
Eski adı: Norgâx Orta [ Erm "yenimahalle" ]
Yiğitbaşı mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖: Sodens [ Erm ]
hl 📖: Sidons
Gülçimen mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖: Varicenis
1910h 📖: Varzenis [ Erm ]
Pazaryolu ilçe - Pazaryolu - Erzurum
1946 📖: Norgah
1910h 📖: Norkâx [ Erm norkeğ "yeniköy" ]
Sünni Türk yerleşimi
Kuymaklı mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖: Abranis [ Erm abrank gen. abarnts "mülkler" ]
Akbulut mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖: Eşgonz
1910h 📖: Aşkens / Eşgenis [ Erm ]
Deliktaş mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖: Kilens [ Erm ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.