haritada ara :   km  
Pazaryolu'da 43 yerleşim bulundu.
sırala 
Yaylaözü mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Xozaxpür
E1902 📖 Xozağpür [ Erm "domuzçeşme" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Güneysu mah - Pazaryolu - Erzurum
1946 📖 Süneyli
1919hb 📖 Süneru [ Erm tsüneri/tsüneru? "karlar" ]
1642b 📖 Sünîli/Soneylî
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 4 Müslüman hane ve 2 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. Kayıtta "Sonili" olarak geçer. metonio
Konakyeri mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Kösgor / Koskor
1642b 📖 Koksor [ Erm ]
Korkut mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Gorgot [ Erm ]
Laleli mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Ğındıs
1910h 📖 Kındîs [ Erm ]
Bayındır mah - Pazaryolu - Erzurum
1642b 📖 Bayındır [ Tr "aş." ]
Köşeyolu mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Xantis [ Erm ]
Sergenkaya mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Mirgons [ Erm ]
1910h 📖 Mirğânis
Yaylalı mah - Pazaryolu - Erzurum
1642b 1928 Cırasor [ Erm çıratsor "suludere" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 2 Müslüman hane ve 3 askeri görevli yaşamaktadır. metonio
Meşebaşı mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Arnas / Ernas [ Erm ]
Karakoç mah - Pazaryolu - Erzurum
1642b 📖 Karakoç
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 25 Müslüman hane yaşamaktadır. Kayıtta "Karakoç" olarak geçer. metonio
Cennetpınarı mah - Pazaryolu - Erzurum
1946 📖 Pahnis
1928 📖 Paxnis [ Erm pağnik gen. pağnits "hamamlı" ]
Hacılar mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Decerek [ Erm dacarag "kilisecik" ]
Karataş mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Angecik
1910h 📖 Engücek [ Erm ınguzig "kozlu" ]
Avçukuru mah - Pazaryolu - Erzurum
Eski adı: Kıskasor [ Erm "Kisag deresi" ]
Kozlu mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Tıraxt [ Erm tıraxd "cennet" ]
Dikmetaş mah - Pazaryolu - Erzurum
1946 📖 Kıpanis
E1902 📖 Kıpants [ Erm ]
Kılıççı mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Kılıçlı
Cevizlidere mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Çopurgenis
E1902 📖 Cobırgents [ Erm "çopurlar?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy son yıllarında köyde `muhteşem` bir kilise inşa edildiğini Eprigyan aktarır. SN
Sadaka mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Sadağ [ Erm ]
1910h 📖 Sadka
■ Karş. Gümüşhane-Kelkit-Sadak (Sadağ) köyü. SN
Çiftepınar mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Badirgenis [ Erm badırgents "patrikler/bedrikler?" ]
1919hb 📖 Badirges
■ Belki `Bizans soylusu` anlamında patrikios düşünülebilir. SN
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 2 Müslüman hane ve 3 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. metonio
Pamukludağ mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Gındeherek
1919hb 📖 Gunderek [ Erm ]
Gölyanı mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Xontas
? mz - Pazaryolu - Erzurum
E1902 📖 Kisak [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İspir veya Pazaryolu ilçesinde büyük bir Ermeni yerleşimi olduğunu Eprigyan belirtir. Yeri ve bugünkü adı tespit edilemedi. SN
Çatakbahçe mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Kadmir
1642 1642Ğadmonir
■ 1642 tarihli avarız defterine göre nüfusu gayrimüslim idi. 20. yy başında gayrimüslim nüfus görülmez. SN
Göztepe mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Mezgirik
E1902 📖 Medzakrag [ Erm medz akrag "büyük çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
Çaydere mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Vakşen [ Erm vağşen "eskiköy" ]
Büyükdere mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 B. Kocuktur / Kocoktor [ Erm ]
Şehitlik mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Ekiger [ Erm ]
Süleymanbağı mah - Pazaryolu - Erzurum
1642b 📖 Süleymanbağı
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 3 Müslüman hane ve 2 askeri görevli yaşamaktadır. metonio
Ambaralan mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 K. Kocuktur / Kocoktor [ Erm ]
Kumaşkaya mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Alingos
1910h 📖 Alikoğans [ Erm ]
Alıçlı mah Pazaryolu - Pazaryolu - Erzurum
Eski adı: Norkâx aş. [ Erm norkeğ "yeniköy" ]
Esenyurt mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Xırdanos [ Erm ]
1910h 📖 Xırdemos
Burçaklı mah Pazaryolu - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Şeyh Mus [ Tr "şeyh Musa" ]
1910h 📖 Şeyh Mansur
Kümbettepe mah Pazaryolu - Pazaryolu - Erzurum
Eski adı: Norgâx Orta [ Erm "yenimahalle" ]
Yiğitbaşı mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Sodenis [ Erm ]
Gülçimen mah - Pazaryolu - Erzurum
1928 📖 Varicenis
1910h 📖 Varzenis [ Erm ]
Pazaryolu ilçe - Pazaryolu - Erzurum
1946 📖 Norgah
1910h 📖 Norkâx [ Erm norkeğ "yeniköy" ]
Sünni Türk yerleşimi
Kuymaklı mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Abranis [ Erm abrank gen. abarnts "mülkler" ]
Akbulut mah - Pazaryolu - Erzurum
1919hb 📖 Eşgonz
1910h 📖 Aşkens / Eşgenis [ Erm ]
Deliktaş mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Kilens [ Erm ]
Demirgöze mah - Pazaryolu - Erzurum
1910h 📖 Kilens Yaylası + Mezrası


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.