Pazarcık'da 81 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yeniyurt mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
Kürd yerleşimi
  Emiroğlu mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Araplar
■ Kısmen Sunni Arap yerleşimi. Köye bağlı Bertizler mahallesi Sunni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Köy halkı Sünni Araplar ile Kılıçlı Aşireti'ne mensup Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Ayrıca köye bağlı olan Bertizler mahallesi/yaylası/mezrası Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Evri mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Evri
■ Türk yerleşimi. Sonradan beldeye Sunni Kürtlerde yerleşmiştir ve bügün beldedeki nüfusun yaklaşık % 20si Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Çınarlı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
hl: Terolar [ Kürd ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Arslanbey mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arap (El-Hassan) yerleşimi
■ 1960'lı yıllarda Suriye'den Kilis'e, oradan da bu bölgeye gelen Arap kökenli halk eski bir Ermeni yerleşimi olan bu köye iskân edilmiştir. SN
■ Köy halkı Yörük Türkmenleri ile Araplar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Maksutuşağı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
K: Maksûdan [ Kürd "Maksutlar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Sarıerik mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Köskanlı
Alevi (Türkmen) (Kılıçlı) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den olup, Kılıçlı Aşireti'ne mensuptur. Berk Ulusoy
  Denizli mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Osmandede mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Osmandede
Alevi yerleşimi
■ Köyün adı tarikat piri ve ünlü Cenani ailesinin atası olan Semerkandlı Osman Dede türbesinden gelir. SN
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den olup, Kılıçlı Aşireti'ne mensuptur. Berk Ulusoy
  Karaçay mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Karaçay
Alevi (Türkmen) (Kılıçlı) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den olup, Kılıçlı Aşireti'ne mensuptur. Berk Ulusoy
  Seyrantepe mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1917h: Topaluşağı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1985 yılına dek Doğanlıkarahasan köyüne bağlı Topaluşağı mezrası iken Seyrantepe adıyla müstakil köy oldu. SN
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Dedepaşa mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
■ Sunni Arab ve Alevi Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Köy halkı Sünni Araplar ile Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Eğlen mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Eğlen
Alevi (Türkmen) (Kılıçlı) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den olup, Kılıçlı Aşireti'ne mensuptur. Berk Ulusoy
  Hanobası mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Hanobası
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den olup, Kılıçlı Aşireti'ne mensuptur. Köyde daha önce Kürd veya Zaza nüfus bulunmamıştır. Berk Ulusoy
  Çiçek mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Çiçek
Alevi (Türkmen) (Kılıçlı) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den olup, Kılıçlı Aşireti'ne mensuptur. Berk Ulusoy
  Narlı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Eski Narlı köyü yakınına iskan edilen Çerkes yerleşimi gelişerek kasaba haline gelmiştir. Bugünkü nüfusu ağırlıkla Alevidir. SN
■ Beldenin şu anki nüfusunun ortalamaya vurulunca ~%60ı Alevi Kürt, ~%20si Alevi Türk, ~i Sünni Türk, ~%5i Çerkestir. metonio
  Doğanlıkarahasan mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Eskinarlı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1917h: Narlı
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
■ 20. yy başlarında bir salgın hastalık nedeniyle köy büyük ölçüde terkedilmiş ve halkı bugünkü Narlı kasabasına yerleşmiştir. SN
■ Köyün kurucuları Çerkesler'dir. Köy halkı Kafkasya'dan gelen Çerkesler'den oluşmaktadır. Köyde daha önce hiç Alevi nüfus bulunmamıştır. Köye bağlı olan Haydar Höyük Çiftliği mahallesi ise Sünni Araplar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Doğanlı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Doğanlı | Kirti [ Tr ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kadıncık mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
Kürd yerleşimi
■ Köy halkı sadece Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çiğdemtepe mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
Eski adı: -
Sünni Türk yerleşimi
■ Çakırdere ve Süleymanlı köyleri ağırlıkta olmak üzere 7 yerleşim yerinin Menzelet Barajı suları altında kalması nedeniyle devlet tarafından yaptırılmış 108 haneli köydür. 1994 yılında Kirni Köyü'ne bağlı olarak yerleşime açılmıştır. 2000 yılında müstakil köy oldu. SN
  Akçakoyunlu mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Ağcakoyunlu
1915hb: Akçaköy
Sünni Türk yerleşimi
■ Köyde yaşayan insanlar tarafından yaygın şekilde ''Aacaönlü'' ismi kullanılmaktadır. Çağdaş CEYLAN
■ Köy halkının soyu 24 Oğuz Boyu'ndan Bayındır Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Karabıyıklı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk: Karabıyıklı
Sünni yerleşimi
■ Sünni Türk yerleşimidir. Berk Ulusoy
  Söğütlü mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1917h: Söğütlü
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmen'dir. Köy de daha önce Kürd veya Zaza nüfus bulunmamıştır. Berk Ulusoy
  Bölükçam mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1946: Dehliz
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Beşçeşme mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1914hk: Beşçeşme
Sünni Türk yerleşimi
■ Başçeşme adı da kullanılır. SN
  Salmanıpak mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1915hb: Ziyaret
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yarbaşı mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
Eski adı: Bekirli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1950 yılında Söğütlü köyünden ayrılarak müstakil köy statüsü kazandı. SN
■ Halk arasinda halen Bekirli adı kullanilmaktadir. euphrates78
  Yolboyu mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  İğdeli mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Cimikanlı [ Kürd "ikizler (aş.)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Atmali/Atmi asiretinin alt kollarindan Bugan asiretine mensup Alevi Kurtlerin yerlesimidir. euphrates78
  Çamlıca mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1917h: Bokluca
Alevi yerleşimi
■ Kocolar, Nasırlı ve Velolar adlı üç obadan oluşur. SN
  Salmanlı mah - Pazarcık (Narlı bucağı) - Kahramanmaraş
1917h: Salmanlı
Sünni Türk yerleşimi
■ Adını yakındaki Selmanı Pak Ziyaretinden alır. Şii ve Alevi inancında büyük önem taşıyan Selman-ı Pak Hz. Muhammed'in sahabelerinden olup, genel kabule göre türbesi Bağdat'ın 15 km güneyindeki Salmanpak kentindedir. SN
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Avşar Boyu'na dayanmaktadır. Osmanlı devrinde köy halkının bir kısmı Adana'nın Kozan ilçesi ile Bulgaristan'ın Kırcaali iline iskan edildiler. Berk Ulusoy
  Armutlu mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1917h: Armutlu
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köye bağlı Şekerci Çiftliği mahallesi Sunni Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Lakin köye bağlı olan Şekerci Çiftliği mahallesi/yaylası/mezrası Sünni Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kuzkent mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928: Kuzkent
1917h: Ğuzkent
Sünni Türk yerleşimi
  Damlataş mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1960: Kurtdere
1928: Horikanlı [ Kürd "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1960 reformunda Kurtdere adı verilmiş iken 1967'de Damlataş olarak değiştirildi. SN
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Çiçekalanı mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1917h: Köycime
Alevi yerleşimi
■ 18.5.1956'da Çiçekalanı adıyla köy oldu. SN
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Tetirlik mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928: Tetirlik [ Tr tetir "bir tür ekşi bitki" ]
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Hasankoca mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1917h: Hasankoca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski Kurtce adi, 'Gundi Use'. Atmali/Atmi Kurt asiretinin alt kollarindan biri olan Bugan asireti mensubu Alevi ve sonradan kismen Sunnilesmis Kurtlerin koyudur. Koyde cami bulunmamaktadir. Son yillarda sünnileşmiş kesimin yeni kuşağında tekrar Aleviligi benimseme egilimi gozlenmektedir. Koy nufusuna kayitli olanlarin ezici cogunlugu Avrupa'da yasamakta, Pazarcik'ta kalan cok kucuk kesim ise Pazarcik ilce merkezinde yasamaktadir. euphrates78
  Keleş mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1917h: Kelleş
Sünni Türk yerleşimi
■ Köy halkı Sünni Türk/Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Aşıklar mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
K: Gundê Gozan [ Kürd "aşıklar köyü" ]
1928: Aşıklar
  BüyükNacar mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928: Nacar [ Tr "marangoz (aş.)" ]
■ Büyüknacar Beldesi; Büyüknacar, Fatih, Mehmet Akif Ersoy ve Yavuz Sultan Selim mahalleleri ile 17 tane obadan oluşmaktadır. Belde halkının tamamı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kızkapanlı mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928: Kızkapanlı
1917h: Kötüköy
K: Zedkî / Zedîk [ Kürd "Zeytunlular" ]
Kürd (Zedkî) yerleşimi
■ Kız Kapanlılar Bayat Boyu ve Dulkadirliler Yörukleri içinde kayıtli bir Türkmen Cemaatidir. Köy halkı etnik Kürt olmayıp, sonradan Kürtleşmişlerdir. metonio
  Pazarcık ilçe - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928: K. Bağdin [ Tr "küçük Bağdin" ]
■ Daha önce Büyük Bağdin (Ulubahçe) mevkiinde olan ilçe merkezi, 20. yy başında Küçük Bağdin (Pazarcık) köyüne taşındı. SN
■ Pazarcık merkezin batı tarafında genelde Türkler, doğu tarafında ise genelde Kürtler yaşar. Mert Çakmak
■ 1978 Pazarcik olaylarina kadar Pazarcik merkezde Kurtler ve Turkler karisik sekilde yasamaktadir. Olaylardan sonra Turk kesim sehrin icinden gecen Malatya yolunun kuzeyine Kurt kesim ise guneyine yerlesmistir. euphrates78
  Yiğitler mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928: Tabya [ Tr "savunma mevzii" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Mısır hakimi Kavalalı İbrahim Paşa'nın 1830'larda inşa ettiği beş tabyadan ötürü Tabya Köyü adını almıştır. SN
  Memişkahya mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkının çoğunnun Merik [Erm Mayrik `anacık`] adlı bir kadının soyundan geldiği anlatılır. SN
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  İncirli mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
K: Derhaf [ Kürd derav "su yanı" ]
1914hk: İncirli
Alevi yerleşimi
  Karagöl mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1917h: Karagöl
■ Köy 19. yüzyılın ortalarında Türkmenler tarafından kurulmuştur. Köy halkı Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Kınık Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Ufacıklı mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1914hk: Ufacıklı
1530t: Aladinek
■ Osmanlı döneminde Pazarcık kaza ve nahiye merkezi olan Aladinek kasabası deprem ve diğer nedenlerle önemini kaybettikten sonra idari merkez şimdiki Pazarcık kasabasına taşınmıştır. SN
  Karaağaç mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
Eski adı: Esmepuru
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Payamlıbağ mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
hl: Musolar [ Kürd "Musalar (aş.)" ]
Alevi yerleşimi
  Yeşilkent mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
Eski adı: Çöçen Şıholar (mz)
■ Köy daha önce Sadakalar Köyünün Çöçenşıholar bağlısı iken 2007 yılında Yeşilkent adıyla köy tüzel kişiliğine kavuşmuştur. SN
  Sakarkaya mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1914hk: Sakarkaya
Türkmen yerleşimi
■ Mahalle halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yukarıhöcüklü mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Sünni Türkler'den oluşmaktadır. Köy de daha önce Alevi mezhebinden ve Kürd veya Zaza nüfus bulunmamıştır. Berk Ulusoy
  Soku mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Turunçlu mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928: Turunçlu
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ganidağı mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928: Ketiler
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Mahkanlı aşireti* metonio
  Şallıuşağı mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
Alevi yerleşimi
■ Çığraşanlı aşireti. metonio
  Göçer mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Köy halkı Sünni Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Göynük mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 1870'li yıllarda Çerkes muhacirlerin iskânıyla kurulmuş bir köydür. SN
■ Köy halkı Çerkesler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
■ Köy halkı Kabardey kökenlidir. metonio
  Akçalar mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928: Ağcalar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yukarımülk mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928: Mülk yk.
■ Aşağımülk köyüyle akrabadır. Türkmen yerleşimi metonio
  Aşağımülk mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928: Mülk aş.
1917h: Harabe
Türkmen yerleşimi
■ Köy halkı Türkmenler'den oluşmaktadır. Köy halkının soyu 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan Kınık ve Avşar Boyları'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Kizirli mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928: Kizirli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Atmalı aşiretinden Kürt-Aleviler. metonio
  Tilkiler mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928: Tilkiler
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Atmalı aşiretinden Kürt-Aleviler. metonio
  Taşdemir mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928: Taşdemir
Kürd (Atmalı) yerleşimi
■ Köy halkı Sünni Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
■ "Some Pro-Kurdish sources claims this village is Kurdish. This is false." Sünni Türk yerleşimidir. metonio
  Sarıl mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1928: Sarılar
■ Sünni Türk yerleşimi metonio
  Yumaklıcerit mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1914hk: Cerid [ Tr "aş." ]
■ Türkmen (Cerit) yerleşimi metonio
  Harmancık mah - Pazarcık - Kahramanmaraş
1914hk: Harmancık
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Sünni Türkler ve Alevi Kürtler bir arada yaşamaktadır. Köyün üçte biri Sünni, üçte ikisi Alevidir. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km