Pazar'da 75 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çayköy köy - Pazar - Tokat
1907hk: Çayköy
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Çerkez, Türk (Balkan göçmeni, Artovalı,Türkmen Beğdili aşireti), Kürt karma yerleşimidir. Batum muhaciri Lazların da yaşadığı söyleniyor. i.güney
■ Köy halkı Çerkesler'den, Türkmenler'den, Lazlar'dan, Kürdler'den ve Selanik Muhacirler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Kaledere köy - Pazar - Tokat
1928: Kaledere
■ Kaledere ve Manastır ayrı ayrı köyler idi, 1941'de Kaledere adı altında birleştirilip tek köy yapıldı (1941 RG). Taner A.
■ Köy halkı Çerkesler'den, Lazlar'dan, Yörükler'den, Kürdler'den, Romanya'dan gelen Muhacirler'den, Erzurum'dan gelen Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Manastır mah Kaledere - Pazar - Tokat
1907hk: Manastır
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Kiepert haritası köyün hemen güneyinde Çermuk adlı ılıcayı gösterir. SN
  Çiftlik köy - Pazar - Tokat
Kürd yerleşimi
■ Köy halkı Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Beşevler köy - Pazar - Tokat
Eski adı: -
Sünni Türk yerleşimi
■ Aslen Niksar'lı olan Sünni-Türk köyü Cihad Gümüs
■ Köy halkı Kaledere Köyü'nden gelen Çerkesler ile Niksar'dan gelen Türkler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ovayurt köy - Pazar - Tokat
1925h: Gedigân
Kürd/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Köy halkının çoğunluğu Kurmanç Kürdler'inden oluşmaktadır. Ayrıca köy de birkaç hane Rumeli Muhacir'i nüfusta bulunmaktadır. Berk Ulusoy
  Üzümören bld - Pazar - Tokat
1665: Dimorta
■ 19. yy'da Kazova/Kazabad kazasının merkezi idi. SN
■ Belde halkı Pazar'ın yerlisi olan Sünni Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Bağlarbaşı köy - Pazar - Tokat
1946: Parni
1928: Farnı
1907hk y: Farno [ Yun ]
  Tatar köy - Pazar - Tokat
1925h: Tatar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Kürd yerleşimi.
■ Yarısı Kürd, yarısı Kumuk yerleşimi Cihad Gümüs
■ Köy halkı Kurmanç Kürdler'i ile Dağıstanlılar ve Kumuklar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Menteşe köy - Pazar - Tokat
1928: Menteşe
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Çerkesler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Dereköy bld - Pazar - Tokat
1907hk: Dereköy
  Tepeçaylı köy - Pazar - Tokat
1925h: Çaylı
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Dereçaylı köy - Pazar - Tokat
1946: Dereçay
1925h: Çaylı
Alevi yerleşimi
■ Köy halkı Alevi Türkmenler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Pazar ilçe - Pazar - Tokat
1928: Pazar
1665: Eyinepazarı [ Tr "cuma pazarı" ]
1282: Kazova (idari bölge)
■ Pontos kralı Mithridates'in (MÖ 1. yy) berkittiği Gazioura adlı yer olması mümkündür. SN
■ Türk hakimiyetinde değişik zamanlarda Kazabad, Kazova, Ayna Pazarı, Aynalı Pazar, Eğrişehir, Avnibey Pazarı, Ayan Pazarı isimleri kullanılmıştır drneuro
  Ovacık köy - Pazar - Tokat
1928: Ovacık
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Kafkasya'dan gelen Dağıstan Avarlar'ı ile Lezgiler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Erkilet mah - Pazar - Tokat
1907hk: Erkilet
  Ballıca köy - Pazar - Tokat
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Ocaklı köy - Pazar - Tokat
1928 y: Munamak [ Yun monomáxos "akıncı" ]
■ Munamak adı için Balıkesir Gönen Üzümlü maddesine bakınız. SN
■ Köy halkı Dağıstanlılar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Taşlık köy - Pazar - Tokat
1928: Taşlık
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Çerkesler'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Doğançalı köy - Pazar - Tokat
1925h: Almus / Armus
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Köy halkı Dağıstanlılar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Örnek köy - Pazar - Rize
1913hk: Benek
1854h, 1876s: Venek [ Erm vank'? "manastır" ]
■ Venek, yörede "Karadenizli Rum" anlmında "Xorumi" (Horum) denilen topluluğun yerleşimidir. Anadilleri Türkçedir ve daha çok Çayeli'yle ilişki halindedirler. i.güney
  Şendere köy - Pazar - Rize
1916h: Bogina [ Laz "arı kovanı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Merdivenli köy - Pazar - Rize
1876s: Melyat [ Laz meliati "tilkili" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kuzayca köy - Pazar - Rize
1876s: Surminat [ Laz Suminati "Sürmeneliler" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Lazların çoğunluk olduğu, azınlık olarak da Hemşinlilerin yaşadığı karma bir yerleşim. Surminat'tan ziyade, Suminat formu yaygın. i.güney
■ Köy halkı Lazlar'dan, Batı Hemşinliler'inden ve Kıpçak Türklerin'den oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Tektaş köy - Pazar - Rize
1916h: Bogina [ Laz "arı kovanı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Şendere köyünden ayrılmıştır. SN
  Balıkçı köy - Pazar - Rize
1928: Zelek
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Güney köy - Pazar - Rize
1876s: Avramit [ Laz Avramiti "İbrahim köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Köy, her ne kadar Atina (Pazar) Lazcasıyla konuşuyor olsa da, Avramit ağzı bu şivenin halen yaşayan, ana şiveye asimile olmayan bir varyantıdır. i.güney
  Hisarlı köy - Pazar - Rize
1958: Koskovat
1913hk: Koksovat [ Laz Koskovati/Koksovati "Kosto (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Sivrikale köyüne bağlı Koskovat mahallesi 15.11.1958'de Hisarlı adıyla köy oldu. SN
  Yeşilköy köy - Pazar - Rize
1916h: Cumbat [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Türkçe "kümbet" kelimesiyle alakâlı olabilir. Ya da Lazca çumbat'i, çumba? yurdu. i.güney
  Sivrikale köy - Pazar - Rize
1960: Kalecik
1876s: Tordovat [ Laz Tordovati "Tordo/Teodor (öz.) yeri" ]
  Subaşı köy - Pazar - Rize
1876s: Xaçapit
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Xaçkar, Bargepos, Çapakçur, Çırmeşk, Dap, Daparag, Ekipos, Gağnud, Açudapn, Xaçaçur, Sarindzov, Dzakkar, Merinpos, Minas vb. mikrotoponimlerin hemen hepsi Ermenicedir. Ayrıca eski tarihli karışımları anımsatan Kürdoğlu, Hubyar mahallesi gibi birkaç yer adı dikkati çeker. SN
■ Köyün ismi Lazca, mikrotoponimler çoğunlukla Ermenicedir. i.güney
  Hasköy köy - Pazar - Rize
1876s: Noxlabsu [ Laz Noxlapsu ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Yavuz köy - Pazar - Rize
Lz2009: Noxlapsu
1876s: Noxlabsu [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Hasköy'den ayrıldı. İstona ve Lazavati mahalleleri vardır. SN
  Dağdibi köy - Pazar - Rize
1928: Sulet [ Laz Suleti/Msuleti "ketenli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ -eti eki Lazca değil, Gürcüce toponim yapan ektir. Bu ek Lazca'da t'i, vat'i şeklindedir. Laz yerleşimi. i.güney
  Alçılı köy - Pazar - Rize
Lz2009: Xanç'kuni
1876s: Xançkun
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Xaçk'un ve Xaşk'un formları yaygın olarak kullanılır, belki de Ermenice, "xaç" (haç) ile ilintili? i.güney
  Aktaş köy - Pazar - Rize
Lz2009: Xonari [ Laz "gürleyik (gürültüyle akan su)" ]
1876s: Xonar
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Sulak köy - Pazar - Rize
1960: Gürgöze
1916h: Cabat [ Laz Cabati ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kukulat mah Balıkçı - Pazar - Rize
1876s: Kukulat [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Ayrı bir köy değildir, Laroz'la birliktedir, merkeze bağlıdır. "k'uk'ula" Lazcada "maşa" demektir ama "maşa yurdu" anlamı bizi pek sağlıklı bir sonuca götürmeyebilir. Belki de Lazca "k'uk'u" (guguk kuşu) kelimesiyle alakâlı? i.güney
  Darılı köy - Pazar - Rize
Lz2009: Aranaşi
1876s y: Aranaş [ Yun anoraxi "yukarı sırt?" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Aktepe köy - Pazar - Rize
1928: Kitat [ Laz K'it'ati/Çitati "Kito (aş.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Soğuksu mv - Pazar - Rize
Lz2009: Şilerit [ Laz Şileriti ]
E1819 y: Psyxrós | Soğuksu [ Yun psyxrós "soğuk" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Cumhuriyet mah Pazar - Pazar - Rize
1928: Noğadixa [ Laz "pazaryeri" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Noğa-dixa "pazar yeri, çarşının kurulduğu yer" anlamında da çevrilebilir. i.güney
■ Mahalle halkı Çepni Türkmenler'i ile Lazlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Akmescit köy - Pazar - Rize
1876s: Cacivat [ Laz Mcacivati "sinekli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Tütüncüler köy - Pazar - Rize
1876s: Talvat [ Laz T'alvati ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Köy halkının kökeni Lazlar ile 24 Oğuz Türkmen Boyu'ndan, Çepni Boyu'na dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  İkiztepe mah Pazar - Pazar - Rize
Lz2009: Larozi / Laroni
1854h: Laroz
■ 1819'da Pjişgyan'ın zikrettiği Laroz muhtemelen bugünkü Ardeşen limanının ve genel olarak yörenin adıdır. Halen Pazar'ın Laroz adı verilen mahallesi aynı yer olmasa gerekir. SN
■ Laroz'un Lazca "hazineli" anlamındaki Laroni biçiminin Yunanca bir adaptasyonu olduğu iddia edilir. Ama muhtemel olan Yunanca λᾱρός laros (şirin, hoş) (kaynak: Aleksiva). Laz yerleşimi. i.güney
  Pazar ilçe - Pazar - Rize
1876s y: Atina
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Ksenophon'da Odinios adıyla anılan yer olması muhtemeldir (MÖ 4. yy). Allen'e göre Gürcüce/Lazca `gölgeli` anlamına gelen bir adın Yunanca uyarlamasıdır. B&W 335-336. SN
■ Çeşitli illerden (Rize, Trabzon, Erzurum, Bayburt) az da olsa Türk, Kürt ve Poşa unsurlar mevcuttur. Merkezde Hemşinliler de elbette ki var ama yerleşik bir mahalleri yoktur. i.güney
  Suçatı köy - Pazar - Rize
1876s: Apso [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Derinsu köy - Pazar - Rize
Lz2009: Zanati [ Laz "Çan (Laz) yurdu?" ]
1876s: Zağnat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Elmalık köy - Pazar - Rize
1928: Kuzika [ Laz k'uzik'a "kaşıkça" ]
■ Çoğunluk nüfusun Laz, azınlığın Hemşinli olduğu karma yerleşim. i.güney
  Kesikköprü köy - Pazar - Rize
1876s y: Xudisa [ Yun ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Gazi mah - Pazar - Rize
1928: Xoşnişin [ Tr ]
■ Gazi mahallesi yerli halkı `Çagana` adı verilen bir topluma mensuptur. SN
■ Xoşnişin ya da Gazi Mahallesi'nin yaygın olarak kullanılan adı Lazca; Dervişepuna ya da Türkçe; Dervişluk adlarıdır. Mahalle halkı eski anadili Çingene Ermenicesi yani Lomavren olan Poşalardır. Kimliklerinin farkında olan Poşalar, kendilerine "Lom" derler. Gazi mahallesindeki halkın anadili Türkçedir, ancak orta yaş ve üstü Lazca da bilir. Bu topluluğun kendilerine özgü bir "gizli dilleri" de mevcut, bu gizli dildeki kimi kelimeler yöredeki Lazca ve Türkçe'ye argo kelimeler olarak girmiştir. Dervişlerin kullandıkları bu kelime ve cümlelere "Dervişçe" denir ve bunlar Artvin'deki Poşaların biraz daha iyi korunmuş Lomavren'iyle örtüşür. Lomavren, Kürtçe'den de etkilenmiş bir dil olduğu için dilde Kürt dilinden kelimeler olması doğaldır. Gazi Mahallesi halkı, Çingeneliği, Poşalığı kabul etmez. i.güney
  Başköy köy - Pazar - Rize
1928: Başköy
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Hemşinli yerleşimi. Başköy'ün bugün kullanılmayan eski ismi, P'et're Nikolai. Yani Peder (baba,aziz) Nikolai'nin Lazca formu. i.güney
  Şentepe köy - Pazar - Rize
1928: Ğulivat [ Laz ğulivati "Ğuli (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kirazlık mah Pazar - Pazar - Rize
Lz2009: Bulep [ Laz Bulepi "kirazlar" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 19. yüzyıla kadar kullanılan Bulep ağzı, Pazar Lazcasının bir varyantıydı. Varyant, ana şiveye asimile oldu. i.güney
  Kocaköprü köy - Pazar - Rize
hl: Abdoğlu
1916h: Xotri
■ Abdoğli merkez mahallenin adıdır. Ayrıca Asurina, Cevdani, Çaloti, Kalastasi mahalleleri vardır. SN
■ Abdoğli Hemşinli, diğer mahalleler Laz yerleşimidir. i.güney
  Yücehisar köy - Pazar - Rize
1876s: Lamğo [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Güzelyalı mah Pazar - Pazar - Rize
Lz2009: Duduvati [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Belki "dudi+vat'i" "baş yer", "baş şeklinde yer" ya da "yüksek yer" anlamlarında? i.güney
  Yemişli köy - Pazar - Rize
1876s: İlastas [ Laz/Yun iliastási "İlyas (öz.) durağı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Köy halkı Batı Hemşinliler'i ile Lazlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Papatya köy - Pazar - Rize
1946: Papat (mah) [ Laz P'ap'ati "papaz yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Ortayol köy - Pazar - Rize
1876s: Meleskur [ Laz melesk'uri "karşıvadi" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Boğazlı köy - Pazar - Rize
1876s: Çiketore [ Laz "Çerkez? yeri" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Sivritepe köy - Pazar - Rize
1958: Skefenivat (mah) [ Laz Sk'efanevati "Stefan (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Irmak köyüne bağlı mahalle iken 15.11.1958'de Sivritepe adıyla köy statüsü kazandı. SN
  Ocak köy - Pazar - Rize
1876s: Sapu [ Laz sap'ule "mezarlık" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Uğrak köy - Pazar - Rize
1876s: Çingit [ Laz Çingiti "Yabancı (Çingene?) köyü" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Lazca "Çingene yurdu" gibi bir anlam düşünülebilir. i.güney
  Irmak köy - Pazar - Rize
1876s: Mamakivat [ Laz mamak'ivati "Mamaki (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Sessizdere köy - Pazar - Rize
Lz2009: Nasivati [ Laz ]
1928: Papilat [ Laz P'ap'ilati "papaz köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Lazca bilen küçük bir Hemşinli topluluk da var. i.güney
  Derebaşı köy - Pazar - Rize
Lz2009: Tsuk'it'a [ Laz ]
1876s: Sukita
■ Hemşinli/Laz yerleşimi. Mtzuk'it'a şeklinde telaffuzu yaygındır. Lazca mtzu (karayemiş) + k'it'a (küçük?) i.güney
■ Köy halkı Batı Hemşinliler'i ile Lazlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Bucak köy - Pazar - Rize
1876s: Açaba
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Hamidiye köy - Pazar - Rize
Lz2009: K'utsuma
1916h: Hamidiye
E1819: Eski Trabzon [ Tr ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Pjişgyan'a göre antik çağda Trabzon kentini önce buraya kurmak istemişler, fakat havanın fenalığı yüzünden terk etmişlerdir. 1878'de Rus yönetimindeki Acara'dan iltica eden Gürcü muhacirler iskân edildi. SN
■ Köy halkının çoğu Lazdır. Gürcüler azınlık ve sanırım tek sülale (Karadeniz). Ancak bu köyün merkeziliği sebebiyle yakın zamandaki göçlerle yaşanmış yeni bir demografik değişim de olabilir pekâlâ. Özünde bir Gürcü köyü olan alanın nüfus yapısı bu şekilde değişmiş de olabilir. Fakat 1878'in geç bir tarih, bölgenin de Laz olduğu düşünüldüğünde bir Laz köyüne Gürcülerin yerleştirilmiş olduğu da düşünülebilir. i.güney
  Dernek köy - Pazar - Rize
1876s: Kostanivat [ Laz K'ost'anivati "Kostan (Kostantin) köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Köy halkı Çepni Türkmenler'i ile Lazlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Ardaklı mah Irmak - Pazar - Rize
Lz2009: P'açilati [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Akbucak köy - Pazar - Rize
1946: Melmenat
1854h: Marmanat [ Erm marmant "ılıman, ılımlı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Yerel telaffuzda Mermanat ve Mermonat kullanılır. Bryer & Winfield'in Lazca üzerinden `Normanlar yurdu` şeklinde yorumlama teşebbüsü hatalıdır. SN
■ Köy halkı Çepni Türkmenler'i ile Batı Hemşinliler'inden oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Handağı köy - Pazar - Rize
1876s: Dadivat [ Laz Dadivati "teyze köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Şehitlik köy - Pazar - Rize
1928: Xaku [ Laz mxak'u "bir su böceği" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kayağantaş köy - Pazar - Rize
Lz2009: Sitori
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Köy halkı Batı Hemşinliler'i ile Lazlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km