Pazar'da 76 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çayköy köy - Pazar - Tokat
hy1907 Kiep: Çayköy
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Çerkez, Türk (Balkan göçmeni, Artovalı,Türkmen Beğdili aşireti), Kürt karma yerleşimidir. Batum muhaciri Lazların da yaşadığı söyleniyor. i.güney
  Manastır mah Kaledere - Pazar - Tokat
hy1907 Kiep: Manastır
■ Kısmen Kafkasya göçmeni (Abz) yerleşimi
■ Kiepert haritası köyün hemen güneyinde Çermuk adlı ılıcayı gösterir. SN
  Kaledere köy - Pazar - Tokat
k1928 K: Kaledere
■ Kaledere ve Manastır ayrı ayrı köyler idi, 1941'de Kaledere adı altında birleştirilip tek köy yapıldı (1941 RG). Taner A.
  Çiftlik köy - Pazar - Tokat
Kürd yerleşimi
  Beşevler köy - Pazar - Tokat
Sünni Türk yerleşimi
■ Aslen Niksar'lı olan Sünni-Türk köyü Cihad Gümüs
  Ovayurt köy - Pazar - Tokat
k1946 MYK: Geldigan
Kürd/Rumeli göçmeni yerleşimi
  Üzümören bld - Pazar - Tokat
k1946 MYK: YukarıDimorta
k1928 K: Dimorta
  Gölyanı mah Üzümören - Pazar - Tokat
k1946 MYK: AşağıDimorta
k1928 K: Dimorta
  Bağlarbaşı köy - Pazar - Tokat
k1946 MYK: Parni
k1928 K: Farnı
hy1907 Kiep: Farno
  Tatar köy - Pazar - Tokat
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Kürd yerleşimi.
■ Yarısı Kürd, yarısı Kumuk yerleşimi Cihad Gümüs
  Menteşe köy - Pazar - Tokat
k1928 K: Menteşe
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Dereköy bld - Pazar - Tokat
hy1907 Kiep: Dereköy
  Tepeçaylı köy - Pazar - Tokat
Alevi yerleşimi
  Dereçaylı köy - Pazar - Tokat
k1946 MYK: Dereçay
Alevi yerleşimi
  Pazar ilçe - Pazar - Tokat
k1928 K: Pazar
Os: Eyinepazarı [ Tr "cumapazarı" ]
T1282 Bibi: Kazova (idari bölge)
■ Türk hakimiyetinde değişik zamanlarda Kazabad, Kazova, Ayna Pazarı, Aynalı Pazar, Eğrişehir, Avnibey Pazarı, Ayan Pazarı isimleri kullanılmıştır drneuro
  Ovacık köy - Pazar - Tokat
k1928 K: Ovacık
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Ballıca köy - Pazar - Tokat
k1928 K: Abayel/Abayıl
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Erkilet mah Pazar - Pazar - Tokat
hy1907 Kiep: Erkilet
  Ocaklı köy - Pazar - Tokat
k1928 K: Munamak [ Yun monomáxos "akıncı" ]
■ Munamak adı için Balıkesir Gönen Üzümlü maddesine bakınız. SN
  Taşlık köy - Pazar - Tokat
k1928 K: Taşlık
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Doğançalı köy - Pazar - Tokat
k1928 K: Armus
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Örnek köy - Pazar - Rize
hy1913 Kiep: Benek
T1876 k1928 S-Tr, K: Venek [ Erm vank'? "manastır" ]
■ Venek, yörede "Karadenizli Rum" anlmında "Xorumi" (Horum) denilen topluluğun yerleşimidir. Anadilleri Türkçedir ve daha çok Çayeli'yle ilişki halindedirler. i.güney
  Şendere köy - Pazar - Rize
k1928 K: Bogina [ Laz bogina "arı kovanı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Merdivenli köy - Pazar - Rize
T1876 k1928 S-Tr, K: Melyat [ Laz meliati "tilkili" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kuzayca köy - Pazar - Rize
Lz: Suminati
T1876 k1928 S-Tr, K: Surminat [ Laz "Sürmeneliler" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Lazların çoğunluk olduğu, azınlık olarak da Hemşinlilerin yaşadığı karma bir yerleşim. Surminat'tan ziyade, Suminat formu yaygın. i.güney
  Tektaş köy - Pazar - Rize
k1928 K: Bogina [ Laz bogina "arı kovanı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Şendere köyünden ayrılmıştır. SN
  Balıkçı köy - Pazar - Rize
k1928 K: Zelek
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Güney köy - Pazar - Rize
Lz A&B: Avramiti [ Laz "İbrahim yurdu" ]
T1876 k1928 S-Tr, K: Avramit
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Köy, her ne kadar Atina (Pazar) Lazcasıyla konuşuyor olsa da, Avramit ağzı bu şivenin halen yaşayan, ana şiveye asimile olmayan bir varyantıdır. i.güney
  Hisarlı köy - Pazar - Rize
Lz: Koskovati/Koksovati [ Laz "Kosto (öz.) yurdu" ]
1958 RG: Koskovat
hy1913 Kiep: Koksovat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Sivrikale köyüne bağlı Koskovat mahallesi 15.11.1958'de Hisarlı adıyla köy oldu. SN
  Sivrikale köy - Pazar - Rize
Lz A&B: Tordovati [ Laz "Tordo/Teodor (öz.) yurdu" ]
1960 DİE: Kalecik
T1876 k1928 S-Tr, K: Tordovat
  Subaşı köy - Pazar - Rize
T1876 k1928 S-Tr, K: Xaçapit [ Erm ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Xaçkar, Bargepos, Çapakçur, Çırmeşk, Dap, Daparag, Ekipos, Gağnud, Açudapn, Xaçaçur, Sarindzov, Dzakkar, Merinpos, Minas vb. mikrotoponimlerin hemen hepsi Ermenicedir. Ayrıca eski tarihli karışımları anımsatan Kürdoğlu, Hubyar mahallesi gibi birkaç yer adı dikkati çeker. SN
■ Hubyar belki Alevi veya Bektaşi köklere işaret eder. Köyün ismi Lazca, mikrotoponimler çoğunlukla Ermenicedir. i.güney
  Hasköy köy - Pazar - Rize
Lz A&B: Noxlapsu
T1876 k1928 S-Tr, K: Noxlabsu/Noxlapsu [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Yeşilköy köy - Pazar - Rize
hl: Çumbat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Türkçe "kümbet" kelimesiyle alakâlı olabilir. Ya da Lazca çumbat'i, çumba? yurdu. i.güney
  Yavuz köy - Pazar - Rize
T1876 k1928 S-Tr, K: Noxlabsu [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Hasköy'den ayrıldı. İstona ve Lazavati mahalleleri vardır. SN
  Dağdibi köy - Pazar - Rize
Lz A&B: Suleti/Msuleti [ Laz "ketenli" ]
k1928 K: Sulet
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ -eti eki Lazca değil, Gürcüce toponim yapan ektir. Bu ek Lazca'da t'i, vat'i şeklindedir. Laz yerleşimi. i.güney
  Alçılı köy - Pazar - Rize
Lz A&B: Xanç'kuni
T1876 k1928 S-Tr, K: Xançkun
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Xaçk'un ve Xaşk'un formları yaygın olarak kullanılır, belki de Ermenice, "xaç" (haç) ile ilintili? i.güney
  Aktaş köy - Pazar - Rize
Lz A&B: Xonari [ Laz "gürleyik (gürültüyle akan su)" ]
T1876 k1928 S-Tr, K: Xunar
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Sulak köy - Pazar - Rize
Lz A&B: Cabati
1960 DİE: (Gürgöze)
k1928 K: Cabat [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kukulat mah Balıkçı - Pazar - Rize
T1876 k1928 S-Tr, K: Kukulat [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Ayrı bir köy değildir, Laroz'la birliktedir, merkeze bağlıdır. "k'uk'ula" Lazcada "maşa" demektir ama "maşa yurdu" anlamı bizi pek sağlıklı bir sonuca götürmeyebilir. Belki de Lazca "k'uk'u" (guguk kuşu) kelimesiyle alakâlı? i.güney
  Darılı köy - Pazar - Rize
Lz A&B: Aranaşi
T1876 k1928 S-Tr, K: Aranaş [ Yun anoráxê "yukarıtepe" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Aktepe köy - Pazar - Rize
Lz: Çitati
k1928 K: Kitat [ Laz K'it'ati "Kito (aş.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Akmescit köy - Pazar - Rize
Lz A&B: Mcacivati [ Laz "sinekli" ]
T1876 k1928 S-Tr, K: Cacivat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Soğuksu mv - Pazar - Rize
Lz A&B: Şileriti
T1819 Pj: Psyxrós*Soğuksu [ Yun "soğuk" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Tütüncüler köy - Pazar - Rize
Lz A&B: T'alvati [ Laz ]
T1876 k1928 S-Tr, K: Talvat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  İkiztepe mah Pazar - Pazar - Rize
Lz A&B: Larozi/Laroni
k1946 MYK: Laroz
■ 1819'da Pjişgyan'ın zikrettiği Laroz muhtemelen bugünkü Ardeşen limanının ve genel olarak yörenin adıdır. Halen Pazar'ın Laroz adı verilen mahallesi aynı yer olmasa gerekir. SN
■ Laroz'un Lazca "hazineli" anlamındaki Laroni biçiminin Yunanca bir adaptasyonu olduğu iddia edilir. Ama muhtemel olan Yunanca λᾱρός laros (şirin, hoş) (kaynak: Aleksiva). Laz yerleşimi. i.güney
  Pazar ilçe - Pazar - Rize
T1878 k1928 S-tr, K: Atina
Y130 Arr: Athênai
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Ksenophon'da Odinios adıyla anılan yer olması muhtemeldir (MÖ 4. yy). Allen'e göre Gürcüce/Lazca `gölgeli` anlamına gelen bir adın Yunanca uyarlamasıdır. B&W 335-336. SN
■ Çeşitli illerden (Rize, Trabzon, Erzurum, Bayburt) az da olsa Türk, Kürt ve Poşa unsurlar mevcuttur. Merkezde Hemşinliler de elbette ki var ama yerleşik bir mahalleri yoktur. i.güney
  Suçatı köy - Pazar - Rize
Lz A&B: Apso
T1876 k1928 S-Tr, K: Apso
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Cumhuriyet mah Pazar - Pazar - Rize
k1928 K: Noğadixa [ Laz "pazaryeri" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Noğa-dixa "pazar yeri, çarşının kurulduğu yer" anlamında da çevrilebilir. i.güney
  Derinsu köy - Pazar - Rize
Lz A&B: Zanati [ Laz "Çan (Laz) yurdu?" ]
T1876 k1928 S-Tr, K: Zağnat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Elmalık köy - Pazar - Rize
k1928 K: Kuzika [ Laz k'uzik'a "kaşıkça" ]
■ Çoğunluk nüfusun Laz, azınlığın Hemşinli olduğu karma yerleşim. i.güney
  Kesikköprü köy - Pazar - Rize
T1876 k1928 S-Tr, K: Xudisa [ Yun ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Gazi mah - Pazar - Rize
k1928 K: Xoşnişin [ Kürd/Tr "aş." ]
■ Gazi mahallesi halkı `Çagana` adı verilen bir topluma mensuptur. SN
■ Xoşnişin ya da Gazi Mahallesi'nin yaygın olarak kullanılan adı Lazca; Dervişepuna ya da Türkçe; Dervişluk adlarıdır. Mahalle halkı eski anadili Çingene Ermenicesi yani Lomavren olan Poşalardır. Kimliklerinin farkında olan Poşalar, kendilerine "Lom" derler. Gazi mahallesindeki halkın anadili Türkçedir, ancak orta yaş ve üstü Lazca da bilir. Bu topluluğun kendilerine özgü bir "gizli dilleri" de mevcut, bu gizli dildeki kimi kelimeler yöredeki Lazca ve Türkçe'ye argo kelimeler olarak girmiştir. Dervişlerin kullandıkları bu kelime ve cümlelere "Dervişçe" denir ve bunlar Artvin'deki Poşaların biraz daha iyi korunmuş Lomavren'iyle örtüşür. Lomavren, Kürtçe'den de etkilenmiş bir dil olduğu için dilde Kürt dilinden kelimeler olması doğaldır. Gazi Mahallesi halkı, Çingeneliği, Poşalığı kabul etmez. i.güney
  Başköy köy - Pazar - Rize
k1928 K: Başköy
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Hemşinli yerleşimi. Başköy'ün bugün kullanılmayan eski ismi, P'et're Nikolai. Yani Peder (baba,aziz) Nikolai'nin Lazca formu. i.güney
  Şentepe köy - Pazar - Rize
hl: Gülivat
k1928 K: Ğulivat [ Laz ğulivati "Ğuli (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kirazlık mah Pazar - Pazar - Rize
Lz A&B: Bulepi [ Laz "kirazlar" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 19. yüzyıla kadar kullanılan Bulep ağzı, Pazar Lazcasının bir varyantıydı. Varyant, ana şiveye asimile oldu. i.güney
  Kocaköprü köy - Pazar - Rize
hl: Abdoğlu
k1928 K: Xotri
■ Abdoğli merkez mahallenin adıdır. Ayrıca Asurina, Cevdani, Çaloti, Kalastasi mahalleleri vardır. SN
■ Abdoğli Hemşinli, diğer mahalleler Laz yerleşimidir. i.güney
  Yücehisar köy - Pazar - Rize
T1876 k1928 S-Tr, K: Lamğo [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Yemişli köy - Pazar - Rize
T1876 k1928 S-Tr, K: İlastas [ Laz/Yun iliastási "İlyas (öz.) durağı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Papatya köy - Pazar - Rize
k1946 MYK: Papat (mah) [ Laz P'ap'ati "papaz yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Ortayol köy - Pazar - Rize
T1876 k1928 S-Tr, K: Meleskur [ Laz melesk'uri "karşıvadi" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Boğazlı köy - Pazar - Rize
k1946 MYK: Cigeture
T1876 k1928 S-Tr, K: Cigetore [ Laz "Çerkez? yeri" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Sivritepe köy - Pazar - Rize
Lz A&B: Sk'efanevati [ Laz "Sk'efen/Stefan (öz.) yurdu" ]
1958 RG: Skefenivat (mah)
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Irmak köyüne bağlı mahalle iken 15.11.1958'de Sivritepe adıyla köy statüsü kazandı. SN
  Ocak köy - Pazar - Rize
T1876 k1928 S-Tr, K: Sapu [ Laz sap'ule "mezar" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Uğrak köy - Pazar - Rize
Lz A&B: Çingiti
T1876 k1928 S-Tr, K: Çingit [ Laz "Yabancı (Çingene?) yurdu" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Lazca "Çingene yurdu" gibi bir anlam düşünülebilir. i.güney
  Irmak köy - Pazar - Rize
Lz A&B: Mamaçivati [ Laz mamak'ivati "Mamaki (öz.) köyü" ]
T1876 k1928 S-Tr, K: Mamakivat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Sessizdere köy - Pazar - Rize
Lz A&B: Nasivati [ Laz ]
Lz A&B: P'ap'ilati [ Laz "papaz köyü" ]
k1928 K: Papilat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Lazca bilen küçük bir Hemşinli topluluk da var. i.güney
  Derebaşı köy - Pazar - Rize
Lz A&B: Tsuk'it'a [ Laz ]
T1876 k1928 S-Tr, K: Sukita
■ Hemşinli/Laz yerleşimi. Mtzuk'it'a şeklinde telaffuzu yaygındır. Lazca mtzu (karayemiş) + k'it'a (küçük?) i.güney
  Hamidiye köy - Pazar - Rize
Lz A&B: K'utsuma
k1928 K: Hamidiye
T1819 Pj, Kiep: Eskitrabzon [ Tr ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Pjişgyan'a göre antik çağda Trabzon kentini önce buraya kurmak istemişler, fakat havanın fenalığı yüzünden terk etmişlerdir. 1878'de Rus yönetimindeki Acara'dan iltica eden Gürcü muhacirler tarafından iskân edilmiştir. SN
■ Köy halkının çoğu Lazdır. Gürcüler azınlık ve sanırım tek sülale (Karadeniz). Ancak bu köyün merkeziliği sebebiyle yakın zamandaki göçlerle yaşanmış yeni bir demografik değişim de olabilir pekâlâ. Özünde bir Gürcü köyü olan alanın nüfus yapısı bu şekilde değişmiş de olabilir. Fakat 1878'in geç bir tarih, bölgenin de Laz olduğu düşünüldüğünde bir Laz köyüne Gürcülerin yerleştirilmiş olduğu da düşünülebilir. i.güney
  Bucak köy - Pazar - Rize
T1876 k1928 S-Tr, K: Açaba
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
  Dernek köy - Pazar - Rize
Lz A&B: K'ost'anivati [ Laz "Kostan (Kostantin) köyü" ]
T1876 k1928 S-Tr, K: Kostanivat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Ardaklı mah Irmak - Pazar - Rize
Lz A&B: P'açilati [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Akbucak köy - Pazar - Rize
hy1913 Kiep: Mermanat
T1876 k1946 S-Tr, MYK: Melmenat [ Erm marmant "ılıman, ılımlı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Yerel telaffuzda Mermanat ve Mermonat kullanılır. Bryer & Winfield'in Lazca üzerinden `Normanlar yurdu` şeklinde yorumlama teşebbüsü hatalıdır. SN
  Handağı köy - Pazar - Rize
Lz A&B: Dadivati [ Laz "teyze köyü" ]
T1876 k1928 S-Tr, K: Dadivat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Şehitlik köy - Pazar - Rize
k1928 K: Xaku [ Laz mxak'u "bir su böceği" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Kayağantaş köy - Pazar - Rize
Lz A&B: Sitori
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.



Haritada yeri belli olmayanlar.
  Güzelyalı mah Pazar - Pazar - Rize
Lz A&B: Duduvati [ Laz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ Belki "dudi+vat'i" "baş yer", "baş şeklinde yer" ya da "yüksek yer" anlamlarında? i.güney


Grafik harita göster     haritada ara : km