haritada ara :   km  
Pazar'da 75 yerleşim bulundu.
sırala 
Çayköy köy - Pazar - Tokat
1907hk 📖: Çayköy
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Çerkez, Türk (Balkan göçmeni, Artovalı,Türkmen Beğdili aşireti), Kürt karma yerleşimidir. Batum muhaciri Lazların da yaşadığı söyleniyor. i.güney
Kaledere köy - Pazar - Tokat
1928 📖: Kaledere
■ Kaledere ve Manastır ayrı ayrı köyler idi, 1941'de Kaledere adı altında birleştirilip tek köy yapıldı (1941 RG). Taner A.
Manastır mah Kaledere - Pazar - Tokat
1907hk 📖: Manastır
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
■ Kiepert haritası köyün hemen güneyinde Çermuk adlı ılıcayı gösterir. SN
Çiftlik köy - Pazar - Tokat
1925h 📖: Dimorta Çiftliği
Kürt-Sünni yerleşimi
Beşevler köy - Pazar - Tokat
Eski adı: -
Ovayurt köy - Pazar - Tokat
1925h 📖: Gedigân
Üzümören bld - Pazar - Tokat
1946 📖: Dimorta aş. + yk.
1665 📖: Dimorta
■ 19. yy'da Kazova/Kazabad kazasının merkezi idi. SN
Bağlarbaşı köy - Pazar - Tokat
1946 📖: Parni
1928 📖: Farnı
1907hk 📖: Farno [ Yun ]
Tatar köy - Pazar - Tokat
1925h 📖: Tatar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Yarısı Kürd, yarısı Kumuk yerleşimi Cihad Gümüs
Dereköy bld - Pazar - Tokat
1907hk 📖: Dereköy
Menteşe köy - Pazar - Tokat
1928 📖: Menteşe
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz/Keb) yerleşimi.
Tepeçaylı köy - Pazar - Tokat
1925h 📖: Çaylı
Alevi-Türk (Hubyar) yerleşimi
Dereçaylı köy - Pazar - Tokat
1946 📖: Dereçay
1925h 📖: Çaylı
Alevi-Türk (Hubyar) yerleşimi
Pazar ilçe - Pazar - Tokat
1928 📖: Pazar
1665 📖: Eyinepazarı [ Tr "cuma pazarı" ]
1282 📖: Kazova (idari bölge)
■ Pontos kralı Mithridates'in (MÖ 1. yy) berkittiği Gazioura adlı yer olması mümkündür. SN
■ Türk hakimiyetinde değişik zamanlarda Kazabad, Kazova, Ayna Pazarı, Aynalı Pazar, Eğrişehir, Avnibey Pazarı, Ayan Pazarı isimleri kullanılmıştır drneuro
Ovacık köy - Pazar - Tokat
1928 📖: Ovacık
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Avar) yerleşimi.
Erkilet mah - Pazar - Tokat
1907hk 📖: Erkilet
Ballıca köy - Pazar - Tokat
1925h 📖: Abayil / Abayıl
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Avar/Lezgi) yerleşimi.
Ocaklı köy - Pazar - Tokat
1928 📖: Munamak [ Yun monomáxos "akıncı" ]
■ Munamak adı için Balıkesir Gönen Üzümlü maddesine bakınız. SN
Taşlık köy - Pazar - Tokat
1928 📖: Taşlık
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
Doğançalı köy - Pazar - Tokat
1925h 📖: Almus / Armus
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
Örnek köy - Pazar - Rize
1913hk 📖: Benek
1854h 1876s 📖Venek [ Erm vank? "manastır" ]
■ Venek, yörede "Karadenizli Rum" anlmında "Xorumi" (Horum) denilen topluluğun yerleşimidir. Anadilleri Türkçedir ve daha çok Çayeli'yle ilişki halindedirler. i.güney
Merdivenli köy - Pazar - Rize
1876s 📖: Melyat [ Lz meliati "tilkili" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Kuzayca köy - Pazar - Rize
1876s 📖: Surminat [ Lz suminati "Sürmeneliler" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ Lazların çoğunluk olduğu, azınlık olarak da Hemşinlilerin yaşadığı karma bir yerleşim. Surminat'tan ziyade, Suminat formu yaygın. i.güney
Balıkçı köy - Pazar - Rize
1928 📖: Zelek
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Şendere köy - Pazar - Rize
1916h 📖: Bogina [ Lz bageni "yayla evi" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Güney köy - Pazar - Rize
1876s 📖: Avramit [ Lz avramiti "İbrahim yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Lazcanın bu köye özgü farklı bir lehçesi konuşulur. SN
■ Avramit ağzı Atina (Pazar) Lazcasının halen yaşayan, ana şiveye asimile olmayan bir varyantıdır. i.güney
Tektaş köy - Pazar - Rize
1916h 📖: Bogina [ Lz bageni "yayla evi" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Şendere köyünden ayrılmıştır. SN
Hisarlı köy - Pazar - Rize
1958 📖: Koskovat
1913hk 📖: Koksovat [ Lz "Kosto (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Sivrikale köyüne bağlı Koskovat mahallesi 15.11.1958'de Hisarlı adıyla köy oldu. SN
Yeşilköy köy - Pazar - Rize
1916h 📖: Cumbat [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Türkçe "kümbet" kelimesiyle alakâlı olabilir. Ya da Lazca çumbat'i, çumba? yurdu. i.güney
Sivrikale köy - Pazar - Rize
1960 📖: Kalecik
1876s 📖: Tordovat [ Lz "Tordo/Teodor (öz.) yeri" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Subaşı köy - Pazar - Rize
1876s 📖: Xaçapit [ Lz ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Xaçkar, Bargepos, Çapakçur, Çırmeşk, Dap, Daparag, Ekipos, Gağnud, Açudapn, Xaçaçur, Sarindzov, Dzakkar, Merinpos, Minas vb. mikrotoponimlerin hemen hepsi Ermenicedir. Ayrıca eski tarihli karışımları anımsatan Kürdoğlu, Hubyar mahallesi gibi birkaç yer adı dikkati çeker. SN
■ Köyün ismi Lazca, mikrotoponimler çoğunlukla Ermenicedir. i.güney
Hasköy köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Noxlapsu
1876s 📖: Noxlabsu [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
İkiztepe mah Pazar - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Larozi / Laroni
1854h 📖: Laroz
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ 1819'da Pjişkyan'ın zikrettiği Laroz muhtemelen bugünkü Ardeşen limanının ve genel olarak yörenin adıdır. Halen Pazar'ın Laroz adı verilen mahallesi aynı yer olmasa gerekir. SN
■ Laroz'un Lazca "hazineli" anlamındaki Laroni biçiminin Yunanca bir adaptasyonu olduğu iddia edilir. Ama muhtemel olan Yunanca λᾱρός laros (şirin, hoş) (kaynak: Aleksiva). Laz yerleşimi. i.güney
Yavuz köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Noxlapsu
1876s 📖: Noxlabsu [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Hasköy'den ayrıldı. İstona ve Lazavati mahalleleri vardır. SN
Dağdibi köy - Pazar - Rize
1928 📖: Sulet [ Lz suleti/msuleti "ketenli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ -eti eki Lazca değil, Gürcüce toponim yapan ektir. Bu ek Lazca'da t'i, vat'i şeklindedir. i.güney
Alçılı köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Xanç'kuni
1876s 📖: Xançkun
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Xaçk'un ve Xaşk'un formları yaygın olarak kullanılır, belki de Ermenice, "xaç" (haç) ile ilintili? i.güney
Aktaş köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Xonari [ Lz "gürleyik (gürültüyle akan su)" ]
1876s 📖: Xonar
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Sulak köy - Pazar - Rize
1960 📖: Gürgöze
1916h 📖: Cabat [ Lz cabati ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Kukulat mah Balıkçı - Pazar - Rize
1876s 📖: Kukulat [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Ayrı bir köy değildir, Laroz'la birliktedir, merkeze bağlıdır. "k'uk'ula" Lazcada "maşa" demektir ama "maşa yurdu" anlamı bizi pek sağlıklı bir sonuca götürmeyebilir. Belki de Lazca "k'uk'u" (guguk kuşu) kelimesiyle alakâlı? i.güney
Darılı köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Aranaşi
1876s 📖: Aranaş [ Yun anoraxi "yukarı sırt?" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Aktepe köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Kitati/Çitati
1928 📖: Kitat [ Lz "Kito (aş.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Soğuksu mv - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Şilerit [ Lz ]
E1819 📖: Psyxrós | Soğuksu [ Yun psyxrós "soğuk" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Cumhuriyet mah Pazar - Pazar - Rize
1928 📖: Noğadixa [ Lz "pazarköyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Noğa-dixa "pazar yeri, çarşının kurulduğu yer" anlamında da çevrilebilir. i.güney
Akmescit köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Mcacivati
1876s 📖: Cacivat [ Lz "sinekli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Tütüncüler köy - Pazar - Rize
1876s 📖: Talvat [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Pazar ilçe - Pazar - Rize
1876s 📖: Atina
Y130 📖: Athênai akk. Athênás [ Yun ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ Ksenophon'da Odinios adıyla anılan yer olması muhtemeldir (MÖ 4. yy). Allen'e göre Gürcüce/Lazca `gölgeli` anlamına gelen bir adın Yunanca uyarlamasıdır. (B&W 335-336.) ■ Rize'nin Pazar ve Ardeşen ilçeleri ile Artvin'in Arhavi, Fındıklı ve Hopa ilçeleri Türkiye'nin 'hakiki' Laz nüfusunun büyük kısmını barındırır. Gürcüce ile uzak akraba bir dil olan Lazca halen yaygın olarak konuşulur. SN
■ Çeşitli illerden (Rize, Trabzon, Erzurum, Bayburt) az da olsa Türk, Kürt ve Poşa unsurlar mevcuttur. Merkezde Hemşinliler de elbette ki var ama yerleşik bir mahalleri yoktur. i.güney
Suçatı köy - Pazar - Rize
1876s 📖: Apso [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Derinsu köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Zanati [ Lz "Çan (Laz) yurdu?" ]
1876s 📖: Zağnat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Elmalık köy - Pazar - Rize
1928 📖: Kuzika [ Lz "kaşıkça" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Laz/Hemşinli yerleşimi
■ Çoğunluk nüfusun Laz, azınlığın Hemşinli olduğu karma yerleşim. i.güney
Kesikköprü köy - Pazar - Rize
1876s 📖: Xudisa [ Yun ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Gazi mah - Pazar - Rize
hl 📖: Dervişlik
1928 📖: Xoşnişin [ Tr ]
■ 20. yy başında Roman (Çingene) yerleşimi.
■ Gazi mahallesi yerli halkı `Çagana` adı verilen bir topluma mensuptur. SN
■ Xoşnişin ya da Gazi Mahallesi'nin yaygın olarak kullanılan adı Lazca; Dervişepuna ya da Türkçe; Dervişluk adlarıdır. Mahalle halkı eski anadili Çingene Ermenicesi yani Lomavren olan Poşalardır. Kimliklerinin farkında olan Poşalar, kendilerine "Lom" derler. Gazi mahallesindeki halkın anadili Türkçedir, ancak orta yaş ve üstü Lazca da bilir. Bu topluluğun kendilerine özgü bir "gizli dilleri" de mevcut, bu gizli dildeki kimi kelimeler yöredeki Lazca ve Türkçe'ye argo kelimeler olarak girmiştir. Dervişlerin kullandıkları bu kelime ve cümlelere "Dervişçe" denir ve bunlar Artvin'deki Poşaların biraz daha iyi korunmuş Lomavren'iyle örtüşür. Lomavren, Kürtçe'den de etkilenmiş bir dil olduğu için dilde Kürt dilinden kelimeler olması doğaldır. Gazi Mahallesi halkı, Çingeneliği, Poşalığı kabul etmez. i.güney
Başköy köy - Pazar - Rize
1928 📖: Başköy
1835y : Petre Nikolai [ Lz "papaz Nikola" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Başköy'ün bugün kullanılmayan eski ismi, P'et're Nikolai. Yani Peder (baba,aziz) Nikolai'nin Lazca formu. i.güney
Şentepe köy - Pazar - Rize
1928 📖: Ğulivat [ Lz ğulivati "Ğuli (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Kirazlık mah Pazar - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Bulep [ Lz mbulepi "kirazlar" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ 19. yüzyıla kadar kullanılan Bulep ağzı, Pazar Lazcasının bir varyantıydı. Varyant, ana şiveye asimile oldu. i.güney
Yücehisar köy - Pazar - Rize
1876s 📖: Lamğo [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Kocaköprü köy - Pazar - Rize
hl 📖: Abdoğlu
1916h 📖: Xotri
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ Abdoğli merkez mahallenin adıdır. Ayrıca Asurina, Cevdani, Çaloti, Kalastasi mahalleleri vardır. SN
■ Abdoğli Hemşinli, diğer mahalleler Laz yerleşimidir. i.güney
Güzelyalı mah Pazar - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Duduvati [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Belki "dudi+vat'i" "baş yer", "baş şeklinde yer" ya da "yüksek yer" anlamlarında? i.güney
Papatya köy - Pazar - Rize
1946 📖: Papat (mah) [ Lz "papazlı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Yemişli köy - Pazar - Rize
1876s 📖: İlastas [ Yun iliastási "İlyas (öz.) durağı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Ortayol köy - Pazar - Rize
1876s 📖: Meleskur [ Lz "karşıvadi" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Boğazlı köy - Pazar - Rize
1876s 📖: Çiketore [ Lz "Çingene? yeri" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Sivritepe köy - Pazar - Rize
1958 📖: Skefenivat (mah) [ Lz "Stefan (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Irmak köyüne bağlı mahalle iken 15.11.1958'de Sivritepe adıyla köy statüsü kazandı. SN
Ocak köy - Pazar - Rize
1876s 📖: Sapu [ Lz sapule "mezarlık" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Uğrak köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Çingiti
1876s 📖: Çingit [ Lz çingiti "gurbet (Çingene?) köyü" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Irmak köy - Pazar - Rize
1876s 📖: Mamakivat [ Lz "Mamaki (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Sessizdere köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Nasivati [ Lz ]
1928 📖: Papilat [ Lz "papazlı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Lazca bilen küçük bir Hemşinli topluluk da var. i.güney
Derebaşı köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Tsuk'it'a [ Lz Mtzuk'it'a "karayemiş ağacı?" ]
1876s 📖: Sukita
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Laz/Hemşinli yerleşimi
Bucak köy - Pazar - Rize
1876s 📖: Açaba
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Hamidiye köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖: K'utsuma
1916h 📖: Hamidiye
E1819 📖: Eski Trabzon
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Laz/Gürcü yerleşimi
■ Pjişkyan'a göre Antik Çağ'da Trabzon kentini önce buraya kurmak istemişler, fakat havanın fenalığı yüzünden terk etmişlerdir. 1878'de Rus yönetimindeki Acara'dan iltica eden Gürcü muhacirler iskân edildi. SN
■ Köy halkının çoğu Lazdır. Gürcüler azınlık ve sanırım tek sülale (Karadeniz). Ancak bu köyün merkeziliği sebebiyle yakın zamandaki göçlerle yaşanmış yeni bir demografik değişim de olabilir pekâlâ. Özünde bir Gürcü köyü olan alanın nüfus yapısı bu şekilde değişmiş de olabilir. Fakat 1878'in geç bir tarih, bölgenin de Laz olduğu düşünüldüğünde bir Laz köyüne Gürcülerin yerleştirilmiş olduğu da düşünülebilir. i.güney
■ Köyde Gürcüler tek sülale değildir. 1916 tarihli, 274 sayılı Sakartvelo Gazetesine göre Atina (Pazar) civarındaki Eski Trabzon köyünde Müslüman Gürcüler yaşamaktadır. Makalede köydekilerin Acara, Kobuleti'deki akrabalarına gönderdikleri Gürcüce mektuplardan ve Gürcüce okuma yazma bildiklerinden bahsedilmektedir. Emrys
Dernek köy - Pazar - Rize
1876s 📖: Kostanivat [ Lz "Kostan (Kostantin) köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Akbucak köy - Pazar - Rize
1946 📖: Melmenat
1854h 📖: Marmanat [ Erm marmant "ılıman, ılımlı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Yerel telaffuzda Mermanat ve Mermonat kullanılır. Bryer & Winfield'in Lazca üzerinden `Normanlar yurdu` şeklinde yorumlama teşebbüsü hatalıdır. SN
Ardaklı mah Irmak - Pazar - Rize
Lz2009 📖: P'açilati [ Lz ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Handağı köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Dadivati
1876s 📖: Dadivat [ Lz "teyze? köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Şehitlik köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Mxak'u
1928 📖: Xaku [ Lz "bir su böceği" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Kayağantaş köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖: Sitori
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.