haritada ara :   km  
Pazar'da 75 yerleşim bulundu.
sırala 
Çayköy köy - Pazar - Tokat
1907hk 📖 : Çayköy
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Çerkez, Türk (Balkan göçmeni, Artovalı,Türkmen Beğdili aşireti), Kürt karma yerleşimidir. Batum muhaciri Lazların da yaşadığı söyleniyor. i.güney
■ Koord: 40° 14' 48'' D, 36° 7' 39'' K
Kaledere köy - Pazar - Tokat
1928 📖 : Kaledere
■ Kaledere ve Manastır ayrı ayrı köyler idi, 1941'de Kaledere adı altında birleştirilip tek köy yapıldı (1941 RG). Taner A.
■ Koord: 40° 14' 12'' D, 36° 8' 52'' K
Manastır mahalle (Kaledere bağ) - Pazar - Tokat
1907hk 📖 : Manastır
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Abz) yerleşimi.
■ Kiepert haritası köyün hemen güneyinde Çermuk adlı ılıcayı gösterir. SN
■ Koord: 40° 14' 11'' D, 36° 9' 18'' K
Çiftlik köy - Pazar - Tokat
1925h 📖 : Dimorta Çf.
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 16' 53'' D, 36° 10' 13'' K
Beşevler köy - Pazar - Tokat
■ Koord: 40° 16' 6'' D, 36° 10' 16'' K
Ovayurt köy - Pazar - Tokat
1925h 📖 : Gedigân
■ Koord: 40° 17' 50'' D, 36° 11' 21'' K
Üzümören belediye - Pazar - Tokat
1946 📖 : Dimorta aş. + yk.
1665 📖 : Dimorta
■ 19. yy’da Kazova/Kazabad kazasının merkezi idi. SN
■ Koord: 40° 14' 7'' D, 36° 11' 35'' K
Bağlarbaşı köy - Pazar - Tokat
1946 📖 : Parni
1928 📖 : Farnı
1907hk 📖 : Farno [ Yunanca ]
■ Koord: 40° 14' 30'' D, 36° 13' 6'' K
Tatar köy - Pazar - Tokat
1925h 📖 : Tatar
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Yarısı Kürt, yarısı Kumuk yerleşimi C.G.
■ Koord: 40° 16' 18'' D, 36° 14' 23'' K
Dereköy belediye - Pazar - Tokat
1907hk 📖 : Dereköy
■ Koord: 40° 14' 54'' D, 36° 14' 37'' K
Menteşe köy - Pazar - Tokat
1928 📖 : Menteşe
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Abz/Keb) yerleşimi.
■ Koord: 40° 16' 36'' D, 36° 14' 58'' K
Tepeçaylı köy - Pazar - Tokat
1925h 📖 : Çaylı
Alevi-Türk (Hubyar) yerleşimi
■ Koord: 40° 13' 24'' D, 36° 16' 1'' K
Dereçaylı köy - Pazar - Tokat
1946 📖 : Dereçay
1925h 📖 : Çaylı
Alevi-Türk (Hubyar) yerleşimi
■ Koord: 40° 15' 42'' D, 36° 16' 10'' K
Pazar ilçe - Pazar - Tokat
1928 📖 : Pazar
1665 📖 : Eyinepazarı [ Türkçe "cuma pazarı" ]
1282 📖 : Kazova (idari bölge)
■ Pontos kralı Mithridates’in (MÖ 1. yy) berkittiği Gazioura adlı yer olması mümkündür. SN
■ Türk hakimiyetinde değişik zamanlarda Kazabad, Kazova, Ayna Pazarı, Aynalı Pazar, Eğrişehir, Avnibey Pazarı, Ayan Pazarı isimleri kullanılmıştır drneuro
■ Koord: 40° 16' 45'' D, 36° 17' 15'' K
Ovacık köy - Pazar - Tokat
1928 📖 : Ovacık
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Avar) yerleşimi.
■ Koord: 40° 11' 54'' D, 36° 17' 31'' K
Erkilet mahalle - Pazar - Tokat
1907hk 📖 : Erkilet
■ Koord: 40° 16' 9'' D, 36° 17' 40'' K
Ballıca köy - Pazar - Tokat
1925h 📖 : Abayil / Abayıl
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Avar/Lezgi) yerleşimi.
■ Koord: 40° 14' 0'' D, 36° 17' 48'' K
Ocaklı köy - Pazar - Tokat
1928 📖 : Munamak [ Yunanca monomáxos "akıncı" ]
■ Munamak adı için Balıkesir Gönen Üzümlü maddesine bakınız. SN
■ Koord: 40° 15' 51'' D, 36° 18' 53'' K
Taşlık köy - Pazar - Tokat
1928 📖 : Taşlık
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
■ Koord: 40° 16' 50'' D, 36° 19' 13'' K
Doğançalı köy - Pazar - Tokat
1925h 📖 : Almus / Armus
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 16' 2'' D, 36° 20' 48'' K
Örnek köy - Pazar - Rize
1913hk 📖 : Benek
1854h 1876s 📖 📖 : Venek [ Ermenice vank? "manastır" ]
■ Venek, yörede "Karadenizli Rum" anlmında "Xorumi" (Horum) denilen topluluğun yerleşimidir. Anadilleri Türkçedir ve daha çok Çayeli'yle ilişki halindedirler. i.güney
■ İsminden dolayı evvelce bir Hemşinli varlığı muhtemel görünüyor. C.G.
■ Koord: 41° 8' 13'' D, 40° 47' 15'' K
Merdivenli köy - Pazar - Rize
1876s 📖 : Melyat [ Lazca meliati "tilkili" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 8' 53'' D, 40° 47' 38'' K
Kuzayca köy - Pazar - Rize
1876s 📖 : Surminat [ Lazca suminati "Sürmeneliler" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ Lazların çoğunluk olduğu, azınlık olarak da Hemşinlilerin yaşadığı karma bir yerleşim. Surminat'tan ziyade, Suminat formu yaygın. i.güney
■ Koord: 41° 8' 6'' D, 40° 48' 3'' K
Balıkçı köy - Pazar - Rize
1928 📖 : Zelek
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 9' 21'' D, 40° 48' 8'' K
Şendere köy - Pazar - Rize
1916h 📖 : Bogina [ Lazca bageni "yayla evi" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Koord: 41° 6' 47'' D, 40° 48' 31'' K
Güney köy - Pazar - Rize
1876s 📖 : Avramit [ Lazca avramiti "İbrahim yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Lazcanın bu köye özgü farklı bir lehçesi konuşulur. SN
■ Avramit ağzı Atina (Pazar) Lazcasının halen yaşayan, ana şiveye asimile olmayan bir varyantıdır. i.güney
■ Koord: 41° 8' 18'' D, 40° 48' 36'' K
Tektaş köy - Pazar - Rize
1916h 📖 : Bogina [ Lazca bageni "yayla evi" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Şendere köyünden ayrılmıştır. SN
■ Koord: 41° 6' 38'' D, 40° 49' 1'' K
Hisarlı köy - Pazar - Rize
1958 📖 : Koskovat
1913hk 📖 : Koksovat/Koksuvat [ Lazca "Kosto (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ 19. yy sonlarına dek köyde Hıristiyan aileler mevcuttu. Sivrikale köyüne bağlı Koskovat mahallesi iken 15.11.1958’de Hisarlı adıyla müstakil köy oldu. SN
■ Koord: 41° 9' 38'' D, 40° 49' 17'' K
Yeşilköy köy - Pazar - Rize
1916h 📖 : Cumbat [ Lazca ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Türkçe "kümbet" kelimesiyle alakâlı olabilir. Ya da Lazca çumbat'i, çumba? yurdu. i.güney
■ Koord: 41° 10' 15'' D, 40° 50' 18'' K
Sivrikale köy - Pazar - Rize
1960 📖 : Kalecik
1876s 📖 : Tordovat [ Lazca "Tordo/Teodor (öz.) yeri" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 9' 37'' D, 40° 50' 21'' K
Subaşı köy - Pazar - Rize
1876s 📖 : Xaçapit [ Lazca ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Xaçkar, Bargepos, Çapakçur, Çırmeşk, Dap, Daparag, Ekipos, Gağnud, Açudapn, Xaçaçur, Sarindzov, Dzakkar, Merinpos, Minas vb. mikrotoponimlerin hemen hepsi Ermenicedir. Ayrıca eski tarihli karışımları anımsatan Kürdoğlu, Hubyar mahallesi gibi birkaç yer adı dikkati çeker. SN
■ Köyün ismi Lazca, mikrotoponimler çoğunlukla Ermenicedir. i.güney
■ Koord: 41° 8' 52'' D, 40° 50' 26'' K
Hasköy köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖 : Noxlapsu
1876s 📖 : Noxlabsu [ Lazca ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 7' 0'' D, 40° 51' 0'' K
İkiztepe mahalle (Pazar bağ) - Pazar - Rize
Lz2009 📖 : Larozi / Laroni
1854h 📖 : Laroz
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ 1819’da Pjişkyan’ın zikrettiği Laroz muhtemelen bugünkü Ardeşen limanının ve genel olarak yörenin adıdır. Halen Pazar’ın Laroz adı verilen mahallesi aynı yer olmasa gerekir. SN
■ Laroz'un Lazca "hazineli" anlamındaki Laroni biçiminin Yunanca bir adaptasyonu olduğu iddia edilir. Ama muhtemel olan Yunanca λᾱρός laros (şirin, hoş) (kaynak: Aleksiva). Laz yerleşimi. i.güney
■ Koord: 41° 10' 15'' D, 40° 51' 1'' K
Yavuz köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖 : Noxlapsu
1876s 📖 : Noxlabsu [ Lazca ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Hasköy’den ayrıldı. İstona ve Lazavati mahalleleri vardır. SN
■ Koord: 41° 7' 24'' D, 40° 51' 9'' K
Dağdibi köy - Pazar - Rize
1928 📖 : Sulet [ Lazca suleti/msuleti "ketenli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ -eti eki Lazca değil, Gürcüce toponim yapan ektir. Bu ek Lazca'da t'i, vat'i şeklindedir. i.güney
■ Koord: 41° 7' 6'' D, 40° 51' 31'' K
Alçılı köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖 : Xanç'kuni
1876s 📖 : Xançkun
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Köyün en büyük sülalesi olan Azaklıoğulları Kırım kökenli, Boşnakoğulları muhtemelen Bosna kökenli olmakla birlikte Laz dili ve kimliğini benimsemiştir. SN
■ Xaçk'un ve Xaşk'un formları yaygın olarak kullanılır, belki de Ermenice, "xaç" (haç) ile ilintili? i.güney
■ Koord: 41° 8' 10'' D, 40° 51' 47'' K
Aktaş köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖 : Xonari [ Lazca "gürleyik (gürültüyle akan su)" ]
1876s 📖 : Xonar
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 9' 1'' D, 40° 52' 0'' K
Sulak köy - Pazar - Rize
1960 📖 : Gürgöze
1916h 📖 : Cabat [ Lazca cabati ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 9' 55'' D, 40° 52' 4'' K
Kukulat mahalle (Balıkçı bağ) - Pazar - Rize
1876s 📖 : Kukulat [ Lazca ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Ayrı bir köy değildir, Laroz'la birliktedir, merkeze bağlıdır. "k'uk'ula" Lazcada "maşa" demektir ama "maşa yurdu" anlamı bizi pek sağlıklı bir sonuca götürmeyebilir. Belki de Lazca "k'uk'u" (guguk kuşu) kelimesiyle alakâlı? i.güney
■ Koord: 41° 10' 33'' D, 40° 52' 24'' K
Darılı köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖 : Aranaşi
1876s 📖 : Aranaş [ Yunanca anoraxi "yukarı sırt?" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 9' 3'' D, 40° 52' 28'' K
Aktepe köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖 : Kitati/Çitati
1928 📖 : Kitat [ Lazca "Kito (aş.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 8' 47'' D, 40° 52' 29'' K
Soğuksu mevki - Pazar - Rize
Lz2009 📖 : Şilerit [ Lazca ]
E1819 📖 : Psyxrós | Soğuksu [ Yunanca psyxrós "soğuk" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 10' 51'' D, 40° 52' 29'' K
Derinsu köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖 : Zanati [ Lazca "Çan (Laz) yurdu?" ]
1876s 📖 : Zağnat
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 5' 31'' D, 40° 52' 46'' K
Cumhuriyet mahalle (Pazar bağ) - Pazar - Rize
1928 📖 : Noğadixa [ Lazca "pazarköyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Noğa-dixa "pazar yeri, çarşının kurulduğu yer" anlamında da çevrilebilir. i.güney
■ Koord: 41° 9' 56'' D, 40° 52' 49'' K
Akmescit köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖 : Mcacivati
1876s 📖 : Cacivat [ Lazca "sinekli" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 9' 30'' D, 40° 52' 53'' K
Tütüncüler köy - Pazar - Rize
1876s 📖 : Talvat [ Lazca ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 7' 37'' D, 40° 52' 58'' K
Pazar ilçe - Pazar - Rize
1876s 📖 : Atina
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ Ksenophon’da Odinios adıyla anılan yer olması muhtemeldir (MÖ 4. yy). Allen’e göre Gürcüce/Lazca `gölgeli` anlamına gelen bir adın Yunanca uyarlamasıdır. (B&W 335-336.) ■ Rize’nin Pazar ve Ardeşen ilçeleri ile Artvin’in Arhavi, Fındıklı ve Hopa ilçeleri Türkiye’nin ’hakiki’ Laz nüfusunun büyük kısmını barındırır. Gürcüce ile uzak akraba bir dil olan Lazca halen yaygın olarak konuşulur. SN
■ Çeşitli illerden (Rize, Trabzon, Erzurum, Bayburt) az da olsa Türk, Kürt ve Poşa unsurlar mevcuttur. Merkezde Hemşinliler de elbette ki var ama yerleşik bir mahalleri yoktur. i.güney
■ Koord: 41° 10' 45'' D, 40° 53' 3'' K
Suçatı köy - Pazar - Rize
1876s 📖 : Apso [ Lazca ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 6' 2'' D, 40° 53' 7'' K
Başköy köy - Pazar - Rize
1928 📖 : Başköy
1835y : Petre Nikolai [ Lazca "papaz Nikola" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Başköy'ün bugün kullanılmayan eski ismi, P'et're Nikolai. Yani Peder (baba,aziz) Nikolai'nin Lazca formu. i.güney
■ Koord: 41° 5' 17'' D, 40° 53' 22'' K
Elmalık köy - Pazar - Rize
1928 📖 : Kuzika [ Lazca "kaşıkça" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Laz/Hemşinli yerleşimi
■ Çoğunluk nüfusun Laz, azınlığın Hemşinli olduğu karma yerleşim. i.güney
■ Koord: 41° 7' 2'' D, 40° 53' 29'' K
Kesikköprü köy - Pazar - Rize
1876s 📖 : Xudisa [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 8' 38'' D, 40° 53' 33'' K
Gazi mahalle - Pazar - Rize
hl 📖 : Dervişlik
1928 📖 : Xoşnişin [ Türkçe ]
■ 20. yy başında Roman (Çingene) yerleşimi.
■ Gazi mahallesi yerli halkı `Çagana` adı verilen bir topluma mensuptur. SN
■ Xoşnişin ya da Gazi Mahallesi'nin yaygın olarak kullanılan adı Lazca; Dervişepuna ya da Türkçe; Dervişluk adlarıdır. Mahalle halkı eski anadili Çingene Ermenicesi yani Lomavren olan Poşalardır. Kimliklerinin farkında olan Poşalar, kendilerine "Lom" derler. Gazi mahallesindeki halkın anadili Türkçedir, ancak orta yaş ve üstü Lazca da bilir. Bu topluluğun kendilerine özgü bir "gizli dilleri" de mevcut, bu gizli dildeki kimi kelimeler yöredeki Lazca ve Türkçe'ye argo kelimeler olarak girmiştir. Dervişlerin kullandıkları bu kelime ve cümlelere "Dervişçe" denir ve bunlar Artvin'deki Poşaların biraz daha iyi korunmuş Lomavren'iyle örtüşür. Lomavren, Kürtçe'den de etkilenmiş bir dil olduğu için dilde Kürt dilinden kelimeler olması doğaldır. Gazi Mahallesi halkı, Çingeneliği, Poşalığı kabul etmez. i.güney
■ Koord: 41° 10' 46'' D, 40° 53' 36'' K
Şentepe köy - Pazar - Rize
1928 📖 : Ğulivat [ Lazca ğulivati "Ğuli (öz.) yurdu" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 5' 57'' D, 40° 54' 3'' K
Kirazlık mahalle (Pazar bağ) - Pazar - Rize
Lz2009 📖 : Bulep [ Lazca mbulepi "kirazlar" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ 19. yüzyıla kadar kullanılan Bulep ağzı, Pazar Lazcasının bir varyantıydı. Varyant, ana şiveye asimile oldu. i.güney
■ Koord: 41° 10' 44'' D, 40° 54' 4'' K
Yücehisar köy - Pazar - Rize
1876s 📖 : Lamğo [ Lazca ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 6' 50'' D, 40° 54' 19'' K
Kocaköprü köy - Pazar - Rize
hl 📖 : Abdoğlu
1916h 📖 : Xotri
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Kısmen Laz yerleşimi
■ Abdoğli merkez mahallenin adıdır. Ayrıca Asurina, Cevdani, Çaloti, Kalastasi mahalleleri vardır. SN
■ Abdoğli Hemşinli, diğer mahalleler Laz yerleşimidir. i.güney
■ Koord: 41° 8' 44'' D, 40° 54' 28'' K
Güzelyalı mahalle (Pazar bağ) - Pazar - Rize
Lz2009 📖 : Duduvati [ Lazca ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Belki "dudi+vat'i" "baş yer", "baş şeklinde yer" ya da "yüksek yer" anlamlarında? i.güney
■ Koord: 41° 10' 40'' D, 40° 54' 39'' K
Papatya köy - Pazar - Rize
1946 📖 : Papat (mah) [ Lazca "papazlı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 7' 44'' D, 40° 54' 42'' K
Yemişli köy - Pazar - Rize
1876s 📖 : İlastas [ Yunanca iliastási "İlyas (öz.) durağı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 9' 19'' D, 40° 54' 43'' K
Ortayol köy - Pazar - Rize
1876s 📖 : Meleskur [ Lazca "karşıvadi" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Koord: 41° 5' 41'' D, 40° 55' 15'' K
Boğazlı köy - Pazar - Rize
1876s 📖 : Çiketore [ Lazca "Çingene? yeri" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 8' 15'' D, 40° 55' 17'' K
Sivritepe köy - Pazar - Rize
1958 📖 : Skefenivat (mah) [ Lazca "Stefan (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Irmak köyüne bağlı mahalle iken 15.11.1958’de Sivritepe adıyla köy statüsü kazandı. SN
■ Koord: 41° 7' 8'' D, 40° 55' 40'' K
Ocak köy - Pazar - Rize
1876s 📖 : Sapu [ Lazca sapule "mezarlık" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 9' 47'' D, 40° 55' 41'' K
Uğrak köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖 : Çingiti
1876s 📖 : Çingit [ Lazca çingiti "gurbet (Çingene?) köyü" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Koord: 41° 5' 0'' D, 40° 55' 58'' K
Irmak köy - Pazar - Rize
1876s 📖 : Mamakivat [ Lazca "Mamaki (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 8' 9'' D, 40° 55' 58'' K
Sessizdere köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖 : Nasivati [ Lazca ]
1928 📖 : Papilat [ Lazca "papazlı" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Lazca bilen küçük bir Hemşinli topluluk da var. i.güney
■ Koord: 41° 9' 11'' D, 40° 56' 3'' K
Derebaşı köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖 : Tsuk'it'a [ Lazca Mtzuk'it'a "karayemiş ağacı?" ]
1876s 📖 : Sukita
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Laz/Hemşinli yerleşimi
■ Koord: 41° 9' 33'' D, 40° 56' 39'' K
Bucak köy - Pazar - Rize
1876s 📖 : Açaba
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Koord: 41° 6' 0'' D, 40° 57' 0'' K
Hamidiye köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖 : K'utsuma
1916h 📖 : Hamidiye
E1819 📖 : Eski Trabzon
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Laz/Gürcü yerleşimi
■ Pjişkyan’a göre Antik Çağ’da Trabzon kentini önce buraya kurmak istemişler, fakat havanın fenalığı yüzünden terk etmişlerdir. 1878’de Rus yönetimindeki Acara’dan iltica eden Gürcü muhacirler iskân edildi. SN
■ Köy halkının çoğu Lazdır. Gürcüler azınlık ve sanırım tek sülale (Karadeniz). Ancak bu köyün merkeziliği sebebiyle yakın zamandaki göçlerle yaşanmış yeni bir demografik değişim de olabilir pekâlâ. Özünde bir Gürcü köyü olan alanın nüfus yapısı bu şekilde değişmiş de olabilir. Fakat 1878'in geç bir tarih, bölgenin de Laz olduğu düşünüldüğünde bir Laz köyüne Gürcülerin yerleştirilmiş olduğu da düşünülebilir. i.güney
■ Köyde Gürcüler tek sülale değildir. 1916 tarihli, 274 sayılı Sakartvelo Gazetesine göre Atina (Pazar) civarındaki Eski Trabzon köyünde Müslüman Gürcüler yaşamaktadır. Makalede köydekilerin Acara, Kobuleti'deki akrabalarına gönderdikleri Gürcüce mektuplardan ve Gürcüce okuma yazma bildiklerinden bahsedilmektedir. Emrys
■ Koord: 41° 10' 41'' D, 40° 57' 9'' K
Dernek köy - Pazar - Rize
1876s 📖 : Kostanivat [ Lazca "Kostan (Kostantin) köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 9' 43'' D, 40° 57' 20'' K
Akbucak köy - Pazar - Rize
1946 📖 : Melmenat
1854h 📖 : Marmanat [ Ermenice marmant "ılıman, ılımlı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Yerel telaffuzda Mermanat ve Mermonat kullanılır. Bryer & Winfield’in Lazca üzerinden `Normanlar yurdu` şeklinde yorumlama teşebbüsü hatalıdır. SN
■ Koord: 41° 5' 20'' D, 40° 57' 21'' K
Ardaklı mahalle (Irmak bağ) - Pazar - Rize
Lz2009 📖 : P'açilati [ Lazca ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 8' 3'' D, 40° 57' 24'' K
Handağı köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖 : Dadivati
1876s 📖 : Dadivat [ Lazca "teyze? köyü" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 7' 34'' D, 40° 58' 14'' K
Şehitlik köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖 : Mxak'u
1928 📖 : Xaku [ Lazca "bir su böceği" ]
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 8' 29'' D, 40° 59' 4'' K
Kayağantaş köy - Pazar - Rize
Lz2009 📖 : Sitori
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
■ Koord: 41° 7' 20'' D, 41° 0' 20'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.