Patnos'da 93 yerleşim bulundu.
sırala 
  Zincirkale köy - Patnos - Ağrı
1925h: Avağan [ Kürd avaxan "hansuyu?" ]
  Koçaklar köy - Patnos - Ağrı
1928: Marmus
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kızıltepe köy - Patnos - Ağrı
1925h: Keresor Tepesi (dağ)
Kürd (Badıllı) yerleşimi
  Düzceli köy - Patnos (Doğansu bucağı) - Ağrı
1928: Pinanişan [ Kürd "yayalar, yörükler" ]
Kürd (Badıllı) yerleşimi
  Doğansu köy - Patnos (Doğansu bucağı) - Ağrı
1925h: Sultanmut
Kürd (Berjêri) yerleşimi
  Üçoymak köy - Patnos (Doğansu bucağı) - Ağrı
1928: Xoşyan [ Kürd xweşiyan "güzeller" ]
Kürd (Badıllı) yerleşimi
  Suluca köy - Patnos - Ağrı
1928: Lisor [ Kürd lîsor "tünekli" ]
  Usluca köy - Patnos - Ağrı
1928: Banzde [ Kürd banzdeh "atladı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kürtçe: banzdan "atlamak". zérgeni
  Akyemiş köy - Patnos (Doğansu bucağı) - Ağrı
1925h, 1928: Koru / Xoru
Kürd (Badıllı) yerleşimi
  Yüncüler köy - Patnos - Ağrı
1928: Xarabegurk [ Kürd xirbê gurk? "kurtören" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kuruyaka köy - Patnos - Ağrı
1928: Aşur
Kürd (Badıllı) yerleşimi
■ Karş. Erm. aşora `bir tür yaban buğdayı, einkorn`. Kürtçe aşûrî `süryani` bu coğrafyada mümkün görünmüyor. SN
  Susuz köy - Patnos - Ağrı
1928: Avtunne [ Kürd "susuz" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Berjêri) yerleşimi
  Güvercinli köy - Patnos (Sarısu bucağı) - Ağrı
1925h: Aşaran yk. [ Kürd "öşürler? aşiretler?" ]
  Oyacık köy - Patnos (Doğansu bucağı) - Ağrı
1925h: Şirvanşeyx [ Kürd/Tr "Şirvan şeyhi" ]
Kürd (Memani) yerleşimi
■ Azerbaycan evliyalarından Şeyh Amr Rabbani silsilesinden gelen şeyhlere Şirvan-Şeyh unvanı verilir. SN
  Hacılar köy - Patnos - Ağrı
1928: Hacılar
1925h: Xaçlı [ Tr Haçlı ]
  Yürekveren köy - Patnos - Ağrı
1925h: Kanisipi [ Kürd "akpınar" ]
  Kuşkaya köy - Patnos (Doğansu bucağı) - Ağrı
1928: Kuşkaya
Kürd (Berjêri) yerleşimi
  Gökoğlu köy - Patnos - Ağrı
K2009: Kubik
1901hb: Köbük [ Kürd kûbik "tepecik" ]
  Baltacık köy - Patnos - Ağrı
1928: Mozelan [ Kürd ]
  Taşkın köy - Patnos (Sarısu bucağı) - Ağrı
1665: Taşkın
■ Evliya Çelebi `mamur bir Ermeni köyü` olduğunu bildirir. (5.24) SN
  Tanyeli köy - Patnos - Ağrı
1928: Miç
E1902: Miçnkeğ [ Erm "ortaköy" ]
  Andaçlı köy - Patnos - Ağrı
1928: Babiyan [ Kürd "dedeler" ]
Kürd (Badıllı) yerleşimi
  Konakbeyi köy - Patnos - Ağrı
1928: Sévendeli
Kürd (Şemski) yerleşimi
■ Kurd: Sêvêndêlî/Sêvdêlî "elmadallı". Aynı köy ismi Elbistan'da da var. yalcin
  Patnos ilçe - Patnos - Ağrı
■ Erm Patnots nehir ve kasaba adı 10. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Ermenice «+nots» eki `+lik` anlamındadır, ancak Eski Erm «pat» (modern telaffuzu bad) `duvar` sözcüğüyle tevili kolay değildir. Bazı Türkçe kaynaklarda zikredilen Yun Patisos/Patissos adı hayal mahsulüdür. SN
■ © 22.01.1863 Erzurum ve Hakkari eyaletleri dahilinde kain Malazgird, Sarısu, Patnos ve Erciş kazalarında meskun Hasnanlı ve Haydaranlı Aşiretleri aralarındaki husumetten doğan olayları önlemek üzere Anadolu Ordusu tarafından Miralay İsmail Bey'in görevlendirildiği. deyar heyran
■ Buradaki Badıllı aşiretine mensup köyler Memanilerin alt kolundandır ve Kürt kökenlidirler. Türkmen Beğdililer ile karıştırılmamaları gerekir. metonio
  Yeşilyurt köy - Patnos (Sarısu bucağı) - Ağrı
1925h: Tazekend [ Kürd gundê teze "yeniköy" ]
  Kucak köy - Patnos - Ağrı
1925h: Kucak
  Köseler köy - Patnos (Sarısu bucağı) - Ağrı
1928: Köseler
1928: Sarısu (idari bölge)
Kürd yerleşimi
■ © 22.01.1863 Erzurum ve Hakkari eyaletleri dahilinde kain Malazgird, Sarısu, Patnos ve Erciş kazalarında meskun Hasnanlı ve Haydaranlı Aşiretleri aralarındaki husumetten doğan olayları önlemek üzere.. deyar heyran
  Karatoklu köy - Patnos - Ağrı
1928: Kanîje [ Kürd "acımık, bir yabani ot" ]
1901hb: Xanice
  Eskikonak köy - Patnos - Ağrı
1946: Grakom
1925h: Krakom / Karakum? [ Erm grakom? "kireç ağıl" ]
Kürd (Berjêri) yerleşimi
  Tepeli köy - Patnos - Ağrı
1928: Tepeli
  Uzungün köy - Patnos - Ağrı
1928: Bicare
  Kazanbey köy - Patnos (Sarısu bucağı) - Ağrı
1960: Kazlıgöl
1928: Kazan [ Kürd qazana "kazlar" ]
  Sarıdibek köy - Patnos (Sarısu bucağı) - Ağrı
1928: Kolikler [ Kürd kolik "çardak, kulübe" ]
  Çamurlu köy - Patnos (Dedeli bucağı) - Ağrı
1925h: Liç [ Erm "göl" ]
  Ziyaret köy - Patnos - Ağrı
1925h: Ziyaret
  Uzunca köy - Patnos - Ağrı
1928: Uzunca
  Yukarıgöçmez köy - Patnos - Ağrı
1925h: Zomik yk. [ Kürd "yaylacık, obacık" ]
Kürd (Gelturi) yerleşimi
  Sağrıca köy - Patnos - Ağrı
K2009: Qûçeka [ Kürd "huni, koni" ]
1925h: Koçak
  Aşağıgöçmez köy - Patnos - Ağrı
1928: Zomik [ Kürd "yaylacık, obacık" ]
Kürd (Gelturi) yerleşimi
  Akçaören köy - Patnos - Ağrı
1925h: Akçaviran
Kürd yerleşimi
  Aktepe köy - Patnos (Sarısu bucağı) - Ağrı
1928: Aktepe
Kürd (Badıllı) yerleşimi
■ Bir dönem Ahlat'a bağlı Sarısu bucak merkezi idi. SN
  Gökçeali köy - Patnos (Sarısu bucağı) - Ağrı
1946: Aktereşan [ Kürd ]
1928: Axtereşan
Kürd (Badıllı) yerleşimi
  Edremit köy - Patnos - Ağrı
1901hb: -
  Ürküt köy - Patnos (Sarısu bucağı) - Ağrı
1928: Ürküt
Kürd (Badıllı) yerleşimi
  Baştarla köy - Patnos (Dedeli bucağı) - Ağrı
1928: Gurgure [ Kürd gurgurê "çağlayan" ]
  Alatay köy - Patnos - Ağrı
1928: Garisan [ Kürd "aş." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Köy adı Boti'lere bağlı büyük bir Kürt aşiretinin adıdır. Ancak Eprigyan'a göre 1822'de kalabalık bir Ermeni köyü iken daha sonra terkedildi. 19. yy sonunda 15 hane Kürt nüfusu vardı. SN
  Akdilek köy - Patnos (Dedeli bucağı) - Ağrı
1928: Köz [ Kürd koz "kuzuağılı" ]
Kürd yerleşimi
  Değirmendüzü köy - Patnos (Dedeli bucağı) - Ağrı
1928: Kameşvan [ Kürd gamêşvan "mandacılar" ]
Kürd (Badıllı/Berjêri) yerleşimi
  Zirekli köy - Patnos (Sarısu bucağı) - Ağrı
1928: Zirekli
Kürd (Berjêri) yerleşimi
  Yurtören köy - Patnos (Sarısu bucağı) - Ağrı
1928: Belekurtikan [ Kürd belek kortikan "alaca çukurlar" ]
  Eryılmaz köy - Patnos - Ağrı
1925h: Xarabesor [ Kürd "kızılören" ]
  Pirömer köy - Patnos (Dedeli bucağı) - Ağrı
1901hb: Pirömer
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Heyderi) yerleşimi
  Çukurbağ köy - Patnos (Dedeli bucağı) - Ağrı
1928: Kökîn [ Kürd kokin ]
Kürd (Berjêri) yerleşimi
  Çimenli köy - Patnos (Dedeli bucağı) - Ağrı
1925h: Serdağul [ Tr "soğukköy" ]
  Hasandolu köy - Patnos (Dedeli bucağı) - Ağrı
1901hb: Hasandolu [ Tr Hasan tolu? "Hasan ağılı" ]
  Dedeli bld - Patnos (Dedeli bucağı) - Ağrı
1901hb: Dedelü
Kürd (Heyderi) yerleşimi
■ Bir dönem Erciş'e bağlı Dedeli bucak merkezi idi. SN
■ Kürd (Badikan, Heyderi) yerleşimi. Qazi


Grafik harita göster     haritada ara : km