haritada ara :   km  
Pamukova'da 32 yerleşim bulundu.
sırala 
Kemaliye mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖: Kemaliye
1521t 1910h 📖Tirse [ Yun ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Ahiler mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖: Axılar
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
Akçakaya mah - Pamukova - Sakarya
1487a 📖: Akçakaya
Hüseyinli mah - Pamukova - Sakarya
1521t 📖: Hüseyin
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Çilekli mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖: Katırözü
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Mekece mah - Pamukova - Sakarya
1333 📖: Mekece
■ 16. yy ortalarında 12 hane Müslüman, 37 hane kâfir nüfusu vardı. (Barkan I.488). SN
■ 1304'de Osmanlının fethettiği zikredilmiştir. Manav yerleşimi. Osmanın silah arkadaşı olan tekfurların torunları hadiseleri anlatmaktadır. Manav
İsabalı mah - Pamukova - Sakarya
1487a 📖: İsabalı [ Tr balı/bali "Bektaşi tarikinde bir rütbe" ]
Eğriçay mah - Pamukova - Sakarya
1573t 📖: Eğriçay
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Osmanlı tahrirlerinde adı geçen Anaxor (Yun `yukarıköy`) köyü Eğriçay'ın batısında, Mekece yönünde olmalıdır. SN
■ Aleviler 1938 yılında getirilmişlerdir, Tunceli kökenlidirler. Fatih Akın
Bacıköy mah - Pamukova - Sakarya
1521t 📖: Bacıköy
Bakacak mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖: Bakacak
Pınarlı mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖: Sondul
1521t 📖: Sondullu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Hayrettin mah - Pamukova - Sakarya
1521t 📖: Hayrüddin
■ I. Murad'ın başveziri Çandarlı Hayreddin Paşa (ö. 1387) tımarı imiş. Barkan I.479. SN
Paşalar mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖: Paşalar
Karadeniz göçmeni yerleşimi
Mesruriye mah - Pamukova - Sakarya
1910h 📖: Mesruriye
Karadeniz göçmeni yerleşimi
Fevziye mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖: Fevziye
1487a 📖: Despina / Tesbina [ Yun déspoina "hanımefendi, hatun" ]
■ Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Kısmen Tunceli sürgünü yerleşimi. Mehmet Ali
Oruçlu mah - Pamukova - Sakarya
1487a 📖: Oruşlu
Özbek mah - Pamukova - Sakarya
1487a 📖: Uzbeğ
■ Uzbeg veya Uzbey erken dönemde yaygın bir Türkçe kişi adıdır. Asya'daki Özbeklerle bir bağ kurulamaz. SN
Eskiyayla mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖: Eskiyayla
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Karapınar mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖: Karapınar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Çardak mah - Pamukova - Sakarya
1487a 📖: Çardak
■ Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Pamukova'da Eğriçay başta olmak üzere Cihâdiye, Çardak ve Fevziye köylerinde 1938 Dersim (Tunceli) sürgünleri iskân edilmiştir. Manav
■ Yerleşimde Tunceli sürgünleri vardır. Mehmet Ali
Pamukova ilçe - Pamukova - Sakarya
1878 📖: Akhisar
1487a 📖: Karagöz | Akhisar
Y1207 📖: Melangeia [ Yun "karatoprak" ]
Y952 📖: Malagina [ AnaD ]
■ Bizans tarihinde Anadolu ordularının içtima yeri olarak anılan Malagina, Clive Foss'a göre Pamukova ile Mekece arasındaki alandır. Osmanlı döneminde 'Akhisar-ı Geyve' ve 'Sakarya Akhisarı' görülür. SN
■ H. İnalcık'ın "Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları (1302-1481)" eserinde (sayfa 38) Pamukova'nın önceki adının Metabole olduğundan bahsedilmektedir. Balkan
■ 1304'de Osmanlının fethettiği zikredilmiştir. Manav yerleşimi iken Rumeli muhâcirlerinin iskânıyla köy genişledi. Hisarın Bizans devrindeki ismi Midos olmalı. 17. yy'da Eğinli Ermeni göçmenlerden buraya yerleşenler olmuştur. Manav
Şahmelek mah - Pamukova - Sakarya
1910h 📖: Şahmelek
Laz yerleşimi
Cihadiye mah - Pamukova - Sakarya
1910h 📖: Cihadiye
■ Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Kısmen Alevi Dersim (Tunceli) sürgünü yerleşimi. Mehmet Ali
Kazımiye mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖: Kazımiye
1910h 📖: Kirsa / Kirse
1487a 📖: Kirsiya / Kirasiya
■ ''İngirse'' olarak hâlen kullanımdadır. Burada Rum tekfurluğu bulunuyordu. Akhisarın (Pamukova) ardından buraya gelen Osmanlıya tekfurluk teslim oldu. Tekfur ihtida etmeyip Gölcük'e çekilmiştir. Helence yazılı asker kabartmalı taşlar yerinde durmaktadır. Ormancılıktan sonra üzüm ve kiraz daha kıymet verilir hâle gelmiştir. 20. yy başında Manav yerleşimi. Manav
Turgutlu mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖: Turgutlu
1910h 📖: Dana
1521t 📖: Danalar
Gökgöz mah - Pamukova - Sakarya
1521t 📖: Gökgöz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün eski yeri KurtBelen mevkiindeydi ve büyük bir Ermeni köyü idi. Bu yerde 19. yüzyıl sonunda 3500 nüfuslu bir Ermeni yerleşimi, Meryem Ana adına kubbeli büyük bir kilise, 400 öğrencisi olan Nersesyan-Hripsimyan okulu ve ipek fabrikaları vardı. İpek fabrikasının kalıntıları ve kilise kalıntısı hâlen görülmektedir. Ancak define arayıcıları tarafından talan edildiğinden virân durumdadır. Gökgöz köyünün yerlisi Manavlar "Yukarı Mahalle" ve Rumlar'ın oturduğu "Küçük Mahalle" olmak üzere iki mahallesi vardı. 1924'te Rumlar ile Yunanistan'daki Müslimler mübâdele edilince Küçük Mahalle "Mâcur Mahallesi" oldu. Manav
Kurtbelen mv - Pamukova - Sakarya
1910h 📖: Kurtbelen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Eğin göçmenlerince kurulmuş Ermeni köyü idi. 19. yy sonunda 3500 Ermeni nüfusu, Meryemana kilisesi, 400 öğrencisi olan Nersesyan-Hripsimyan okulu ve ipek fabrikaları bulunmaktaydı. Halen definecilerin rağbet ettiği yerlerdendir. SN
■ Ermenice kaynaklarda Kayleplur (Kurttepe) adıyla geçer. Ancak resmi adı her zaman Türkçedir. Nezih Aytaçlar
Teşvikiye mah - Pamukova - Sakarya
1928 📖: Teşvikiye
1910h 📖: Urara
1521t 📖: Urağra


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.