haritada ara :   km  
Pamukova'da 32 yerleşim bulundu.
sırala 
Kemaliye mahalle - Pamukova - Sakarya
1928 📖 : Kemaliye
1521t 1910h 📖 📖 : Tirse [ Yunanca ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 31' 28'' D, 30° 0' 14'' K
Ahiler mahalle - Pamukova - Sakarya
1928 📖 : Axılar
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Koord: 40° 27' 31'' D, 30° 0' 28'' K
Akçakaya mahalle - Pamukova - Sakarya
1487a 📖 : Akçakaya
■ Koord: 40° 30' 37'' D, 30° 1' 5'' K
Hüseyinli mahalle - Pamukova - Sakarya
1521t 📖 : Hüseyin
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 32' 18'' D, 30° 1' 24'' K
Çilekli mahalle - Pamukova - Sakarya
1928 📖 : Katırözü
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 32' 21'' D, 30° 2' 50'' K
Mekece mahalle - Pamukova - Sakarya
1333 📖 : Mekece
■ 16. yy ortalarında 12 hane Müslüman, 37 hane kâfir nüfusu vardı. (Barkan I.488). SN
■ 1304'de Osmanlının fethettiği zikredilmiştir. Manav yerleşimi. Osmanın silah arkadaşı olan tekfurların torunları hadiseleri anlatmaktadır. Manav
■ Koord: 40° 27' 5'' D, 30° 3' 2'' K
Şeyhvarmaz mahalle - Pamukova - Sakarya
1928 📖 : Şeyhvarmaz
■ Koord: 40° 29' 2'' D, 30° 3' 6'' K
İsabalı mahalle - Pamukova - Sakarya
1487a 📖 : İsabalı [ Türkçe balı/bali "Bektaşi tarikinde bir rütbe" ]
■ Koord: 40° 29' 32'' D, 30° 3' 52'' K
Eğriçay mahalle - Pamukova - Sakarya
1573t 📖 : Eğriçay
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Osmanlı tahrirlerinde adı geçen Anaxor (Yun `yukarıköy`) köyü Eğriçay’ın batısında, Mekece yönünde olmalıdır. SN
■ Aleviler 1938 yılında getirilmişlerdir, Tunceli kökenlidirler. Fatih Akın
■ Koord: 40° 28' 10'' D, 30° 4' 37'' K
Bacıköy mahalle - Pamukova - Sakarya
1521t 📖 : Bacıköy
■ Koord: 40° 29' 39'' D, 30° 4' 50'' K
Bakacak mahalle - Pamukova - Sakarya
1928 📖 : Bakacak
■ Koord: 40° 32' 25'' D, 30° 4' 51'' K
Pınarlı mahalle - Pamukova - Sakarya
1928 📖 : Sondul
1521t 📖 : Sondullu
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 29' 49'' D, 30° 5' 15'' K
Hayrettin mahalle - Pamukova - Sakarya
1521t 📖 : Hayrüddin
■ I. Murad’ın başveziri Çandarlı Hayreddin Paşa (ö. 1387) tımarı imiş. Barkan I.479. SN
■ Koord: 40° 30' 3'' D, 30° 5' 24'' K
Paşalar mahalle - Pamukova - Sakarya
1928 📖 : Paşalar
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 31' 14'' D, 30° 6' 8'' K
Mesruriye mahalle - Pamukova - Sakarya
1910h 📖 : Mesruriye
Karadeniz göçmeni yerleşimi
■ Koord: 40° 34' 33'' D, 30° 6' 25'' K
Fevziye mahalle - Pamukova - Sakarya
1928 📖 : Fevziye
1487a 📖 : Despina / Tesbina [ Yunanca déspoina "hanımefendi, hatun" ]
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kısmen Tunceli sürgünü yerleşimi. Mehmet Ali
■ Koord: 40° 28' 10'' D, 30° 6' 32'' K
Oruçlu mahalle - Pamukova - Sakarya
1487a 📖 : Oruşlu
■ Koord: 40° 30' 26'' D, 30° 6' 35'' K
Kadıköy mahalle - Pamukova - Sakarya
1928 📖 : Kadıköy
■ Koord: 40° 32' 26'' D, 30° 6' 41'' K
Özbek mahalle - Pamukova - Sakarya
1487a 📖 : Uzbeğ
■ Uzbeg veya Uzbey erken dönemde yaygın bir Türkçe kişi adıdır. Asya’daki Özbeklerle bir bağ kurulamaz. SN
■ Koord: 40° 28' 19'' D, 30° 7' 31'' K
Ağaççılar mahalle - Pamukova - Sakarya
1928 📖 : Ağaççılar
■ Koord: 40° 32' 35'' D, 30° 7' 32'' K
Eskiyayla mahalle - Pamukova - Sakarya
1928 📖 : Eskiyayla
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 33' 46'' D, 30° 7' 32'' K
Karapınar mahalle - Pamukova - Sakarya
1928 📖 : Karapınar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 30' 32'' D, 30° 7' 59'' K
Çardak mahalle - Pamukova - Sakarya
1487a 📖 : Çardak
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Pamukova'da Eğriçay başta olmak üzere Cihâdiye, Çardak ve Fevziye köylerinde 1938 Dersim (Tunceli) sürgünleri iskân edilmiştir. Manav
■ Yerleşimde Tunceli sürgünleri vardır. Mehmet Ali
■ Koord: 40° 28' 22'' D, 30° 9' 21'' K
Pamukova ilçe - Pamukova - Sakarya
1878 📖 : Akhisar
1487a 📖 : Karagöz | Akhisar
Y1207 📖 : Melangeia [ Yunanca "karatoprak" ]
Y952 📖 : Malagina [ Anadolu Dilleri ]
■ Bizans tarihinde Anadolu ordularının içtima yeri olarak anılan Malagina, Clive Foss’a göre Pamukova ile Mekece arasındaki alandır. Osmanlı döneminde ’Akhisar-ı Geyve’ ve ’Sakarya Akhisarı’ görülür. SN
■ H. İnalcık'ın "Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları (1302-1481)" eserinde (sayfa 38) Pamukova'nın önceki adının Metabole olduğundan bahsedilmektedir. Balkan
■ 1304'de Osmanlının fethettiği zikredilmiştir. Manav yerleşimi iken Rumeli muhâcirlerinin iskânıyla köy genişledi. Hisarın Bizans devrindeki ismi Midos olmalı. 17. yy'da Eğinli Ermeni göçmenlerden buraya yerleşenler olmuştur. Manav
■ Koord: 40° 30' 30'' D, 30° 10' 1'' K
Şahmelek mahalle - Pamukova - Sakarya
1910h 📖 : Şahmelek
Laz yerleşimi
■ Koord: 40° 32' 11'' D, 30° 10' 46'' K
Cihadiye mahalle - Pamukova - Sakarya
1910h 📖 : Cihadiye
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Kısmen Alevi Dersim (Tunceli) sürgünü yerleşimi. Mehmet Ali
■ Koord: 40° 28' 59'' D, 30° 10' 51'' K
Kazımiye mahalle - Pamukova - Sakarya
1928 📖 : Kazımiye
1910h 📖 : Kirsa / Kirse
1487a 📖 : Kirsiya / Kirasiya
■ ''İngirse'' olarak hâlen kullanımdadır. Burada Rum tekfurluğu bulunuyordu. Akhisarın (Pamukova) ardından buraya gelen Osmanlıya tekfurluk teslim oldu. Tekfur ihtida etmeyip Gölcük'e çekilmiştir. Helence yazılı asker kabartmalı taşlar yerinde durmaktadır. Ormancılıktan sonra üzüm ve kiraz daha kıymet verilir hâle gelmiştir. 20. yy başında Manav yerleşimi. Manav
■ Koord: 40° 33' 33'' D, 30° 11' 2'' K
Turgutlu mahalle - Pamukova - Sakarya
1928 📖 : Turgutlu
1910h 📖 : Dana
1521t 📖 : Danalar
■ Koord: 40° 30' 40'' D, 30° 12' 40'' K
Gökgöz mahalle - Pamukova - Sakarya
1521t 📖 : Gökgöz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün eski yeri KurtBelen mevkiindeydi ve büyük bir Ermeni köyü idi. Bu yerde 19. yüzyıl sonunda 3500 nüfuslu bir Ermeni yerleşimi, Meryem Ana adına kubbeli büyük bir kilise, 400 öğrencisi olan Nersesyan-Hripsimyan okulu ve ipek fabrikaları vardı. İpek fabrikasının kalıntıları ve kilise kalıntısı hâlen görülmektedir. Ancak define arayıcıları tarafından talan edildiğinden virân durumdadır. Gökgöz köyünün yerlisi Manavlar "Yukarı Mahalle" ve Rumlar'ın oturduğu "Küçük Mahalle" olmak üzere iki mahallesi vardı. 1924'te Rumlar ile Yunanistan'daki Müslimler mübâdele edilince Küçük Mahalle "Mâcur Mahallesi" oldu. Manav
■ Koord: 40° 31' 18'' D, 30° 13' 9'' K
Kurtbelen mevki - Pamukova - Sakarya
1910h 📖 : Kurtbelen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy’da Eğin göçmenlerince kurulmuş Ermeni köyü idi. 19. yy sonunda 3500 Ermeni nüfusu, Meryemana kilisesi, 400 öğrencisi olan Nersesyan-Hripsimyan okulu ve ipek fabrikaları bulunmaktaydı. Halen definecilerin rağbet ettiği yerlerdendir. SN
■ Ermenice kaynaklarda Kayleplur (Kurttepe) adıyla geçer. Ancak resmi adı her zaman Türkçedir. Nezih Aytaçlar
■ Koord: 40° 33' 31'' D, 30° 13' 10'' K
Teşvikiye mahalle - Pamukova - Sakarya
1928 📖 : Teşvikiye
1910h 📖 : Urara
1521t 📖 : Urağra
■ Koord: 40° 30' 53'' D, 30° 14' 32'' K
BayırAkçaşehir mahalle - Pamukova - Sakarya
1910h 📖 : Bayır Akçaşehir
■ Koord: 40° 31' 54'' D, 30° 15' 2'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.