Palu'da 39 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gümüşkaynak köy - Palu - Elazığ
E1900~: Kurdikan [ Kürd "bey-oğlu?" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ Palunun 4 köyü ve ilçe merkezlileri Türktür. Geri kalan yerleşim yerleri ise Zazadır Kaya
  Örencik köy - Palu - Elazığ
1928k: Xarabe
A1220: Şimşat
E1136: Arşamuşat/Aşmuşat [ Erm "Arşam (öz.) kenti" ]
S395: Arşmîşat
Y150: Arsamosata
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
■ MÖ 3. yy'da Kommagene kralı Arsames/Arşam tarafından kurulduğu rivayet edilen antik Arşamaşad, Yun Arsamosata, Ar Şimşat adıyla anılan antik kentin öreni Keban baraj gölü altında kalmıştır. En erken MS 62 olayları bağlamında Tacitus Ann xv.10'da anar. 936-1283 yılları arasında piskopos isimleri kaydedilmiş olan önemli bir Süryani kültürel merkezi idi. SN
■ Arap kaynaklarında Şimşat شمشاط şeklinde geçer. Emevi ve Abbasiler döneminde bir Arap garnizon kentiydi. Nehir kenarında olmaları ve ismlerindeki benzerlik sebebiyle zaman zaman Adıyaman'daki Sümeysat ile karıştırıldığına, buranın Dördüncü Ermeniye bölgesinde bulunduğuna dikkat çekilir. Bk. İbn Hurdazbih, İbn Havkal ve Yakut el-Hamevi; özelikle bk. Saim Yılmaz, Anadolu'da Abbasi-Bizans Mücadelesi. Selahattin Polatoğlu
  Kayaönü köy - Palu - Elazığ
1928k: Xamil
Zaza yerleşimi
  Baltaşı bld - Palu - Elazığ
1841n: Nacaran [ Kürd/Tr "marangozlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Keklikdere köy - Palu - Elazığ
1841n: Tırxa/Tırxe
E1190: Tılxud?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Bozçanak köy - Palu - Elazığ
1928k: Buban [ Kürd "gelincikler (Ebubekirler?)" ]
Zaza yerleşimi
  Karasalkım köy - Palu - Elazığ
1928k: Alkadyan [ Tr âl-i kadıyan? "kadıoğulları" ]
Zaza yerleşimi
■ Karataş (Kadyan) Köyünden (Köyün doğu tarafına düşen Kadyan, kuş uçuşu 5-6 km uzaklıktadır) gelen Ali adında bir kişiden ismini aldığı rivayet edilir. zazaki
  Gömeçbağlar köy - Palu - Elazığ
1841n, 1928k: Tilk/Tilik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Üçdeğirmenler köy - Palu - Elazığ
1928k: Herpünk [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
  Seydili köy - Palu - Elazığ
1928k: Seydili
Sünni Türk yerleşimi
■ Seyid ili anlamına gelmekte olup, halen köyde ocak olarak tabir edilen bir dua ve ziyaret yeri bulunmaktadır. zazaki
  Akyürek köy - Palu - Elazığ
1928k: Mehman [ Zaza "Mehmetler" ]
Zaza yerleşimi
  Karataş köy - Palu - Elazığ
1928k: Kadiyan [ Zaza "Kadirler" ]
Zaza yerleşimi
■ Kadiyan civar köylerde olduğu gibi(Mahman, Kasan, Xıdran, Alkadyan) zazaca aile büyüğünün ismin alarak oluşmuş bir yerdir. Kadılar değilde Kadirin Ailesi anlamına gelmektedir. zazaki
  Palu ilçe - Palu - Elazığ
E666: Palahovid Բալահովիտ (idari bölge) [ Erm Pala-hovid "Pal vadisi" ]
E490: Palu (idari bölge) [ Erm "Pal (tamlayan hali) " ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Palu bölgesine adını veren Pala kavmi MÖ 8. yy'dan itibaren Asur, Urartu ve Yunan kaynaklarında anılır. Sözcük sonundaki /u/ sesi Ermenice tamlayan hali ekidir. SN
■ © Palu Hakimi Cemşid Bey ve adamlarının Eğil Beyi Kâsım'la aralarında olan dâvanın Dergâh-ı Muallâ'da görülmesi için vekillerinin Südde-i Saâdet'e gönderilmesi. (1564–1565) deyar heyran
■ Palunun kısmen şehirlisi ve bir kaç köylüsü Sünni Türktür, geri kalan tüm nüfus Sünni (Şafii) Zazadır. İlçe genelinde çok az sayıda Ermeni kökenli ailelere rastlanabilir. metonio
  Yeşilbayır köy - Palu - Elazığ
1928k: Vank [ Erm vank "manastır" ]
E1902: Til [ Erm/Kürd "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kasil köy - Palu - Elazığ
1941ha: Kasil
  Yarımtepe köy - Palu - Elazığ
1928k: Argat
Zaza yerleşimi
  Taştak mah Karacabağ - Palu - Elazığ
1928k: Taştik [ Erm taşdig "ovacık" ]
Zaza yerleşimi
■ Zazacada aslen "Deştık" olup, "Ovacık" anlamına gelir. Köy geniş ve düz bir tarım alanının üst tarafına kurulduğundan bu ismi almıştır. zazaki
  Umutkaya köy - Palu - Elazığ
1928k: HacıKîl [ Kürd/Tr ]
Zaza yerleşimi
  Karacabağ köy - Palu - Elazığ
1928k: Caro
Zaza yerleşimi
  Örgülü köy - Palu - Elazığ
1941ha: Givanek
1928k: Keyvenk [ Erm keğvank "güzelmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tarhana köy - Palu (Arıcak bucağı) - Elazığ
1928k: Tarhana
Zaza yerleşimi
  Andılar köy - Palu - Elazığ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Damlapınar köy - Palu - Elazığ
1928k: Abbasan [ Kürd "Abbaslar" ]
Zaza yerleşimi
  Altınölçek köy - Palu - Elazığ
1928k: Şeyxmiran [ Kürd şêxmîran "beylerşeyhi" ]
Zaza yerleşimi
■ © 08.02.1844 Harput'un Palu kazasına tabi Şeyh Biran nam karyedeki Şeyh Alaaddin zaviyesinde iskan eden fukaradan tekalif ve vergi talep olunduğundan bunun men olunması için bir kıta ferman-ı ali... deyar heyran
  Beyhanı bld - Palu - Elazığ
1840d, 1928k: Hon
■ © 04.03.1840 Mustafa'nın, Palu kazasının Hon karyesindeki Şeyh Ömer Camii'nin mutasarrıf olduğu tevliyetine... deyar heyran
■ Thomas Mugerditchian 'Diyarbekir Massacres Kurdish Atrocities' adlı eserinde 'Hûn'un Ermenicede 'nehir geçidi' anlamına geldiğini yazıyor. Mehmet Ali
  Güllüce köy - Palu - Elazığ
1928k: Saraçor [ Erm saraçur? "dağsuyu? buzlusu?" ]
Zaza yerleşimi
  Köklüce köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
Zz: Kilebun
1928k: Kiliban
Zaza (Parsi) yerleşimi
  Arındık köy - Palu - Elazığ
1928k: Lekic
Zaza yerleşimi
  Hasbey köy - Palu - Elazığ
1941ha: Hospek
1928k: Xasbeğ
  Gökdere köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928k: Erdürük [ Erm ardorek "tarlacık" ]
1928k: Gökdere (idari bölge)
Zaza (Haciyan) yerleşimi
■ Bucak idari birimi olarak resmi adı Gökdere'dir, Zazacası ise Govdere'dir. Ardurek/Ardorek ise Govdere bucağının merkez köyünün ismidir. Osmanlıca kelimenin yanlış okunmasından TC resmi kayıtlarında hep Erdürük olarak geçer. Siverek-Çermik-Gerger bölgesinden 1520'lerde gelip bölgeye yerleşen Hacıyan Aşiretinin merkezidir. Mehmet Ali
  Burgudere köy - Palu - Elazığ
1928k: Hünekrek
E1902: Hınakarag [ Erm "Hon/Hun (köyü) çiftliği" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Kırkbulak köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928k: B. Parsiyani
Zaza (Parsi) yerleşimi
  Bölükelma köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928k: Toy
Zaza (Parsi) yerleşimi
  Küçükçaltı köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928k: K. Xaylan [ Kürd "aş." ]
Zaza yerleşimi
■ Zazaca adı Xêylana Qic, Haciyan Aşireti ile meskün Mehmet Ali
  Akbulut köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
Zz: Züver
1928k: B. + K. Ziver [ Kürd/Tr Ziver "Zübeyr (öz.)" ]
Zaza (Haciyan) yerleşimi
  Büyükçaltı köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928k: B. Xaylan [ Kürd ]
Zaza yerleşimi
  Beydoğan köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1941ha: Zuya
1928k: Zoğpa
Zaza (Dakun) yerleşimi
  Atik köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1941ha: Lir?
1928k: Atik [ Tr "eski" ]
Kürd yerleşimi
■ Zazacası 'Hatek'tir. Haciyan Aşireti ile meskundur. HDP'in Eş Başkanlarından Selahaddin Demirtaş'ın köyüdür. Mehmet Ali
  Gemtepe köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1941ha: Gıdımım
1928k: Ğaydimem
Zaza (Haciyan) yerleşimi
■ Zazaca Ğêydê Mem (Mehmed'in Kavaklığı-Korusu) Köyün Kurucusu Gergerli Mem olduğundan bu isim verilmiştir. Ğayd=Ğêd=Ğêyd Mehmet Ali


Grafik harita göster     haritada ara : km