Palu'da 39 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gümüşkaynak köy - Palu - Elazığ
E1900-: Kurdikan [ Kürd "bey-oğlu?" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Örencik köy - Palu - Elazığ
k1928 K: Xarabe
Ar: Şimşat
E1100 Mat: Arşamuşat/Aşmuşat [ Erm "Arşam (öz.) kenti" ]
EYu: Arsamosata
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
■ MÖ 3. yy'da Kommagene kralı Arsames/Arşam tarafından kurulan antik Arşamaşad, Yun Arsamosata, Ar Şimşat adıyla anılan antik kentin öreni Keban baraj gölü altında kalmıştır. 936-1283 yılları arasında piskopos isimleri kaydedilmiş olan önemli bir Süryani kültürel merkezi idi. SN
■ Arap kaynaklarında Şimşat شمشاط şeklinde geçer. Emevi ve Abbasiler döneminde bir Arap garnizon kentiydi. Nehir kenarında olmaları ve ismlerindeki benzerlik sebebiyle zaman zaman Adıyaman'daki Sümeysat ile karıştırıldığına, buranın Dördüncü Ermeniye bölgesinde bulunduğuna dikkat çekilir. Bk. İbn Hurdazbih, İbn Havkal ve Yakut el-Hamevi; özelikle bk. Saim Yılmaz, Anadolu'da Abbasi-Bizans Mücadelesi. Selahattin Polatoğlu
  Kayaönü köy - Palu - Elazığ
k1928 K: Xamil
Zaza yerleşimi
  Baltaşı bld - Palu - Elazığ
E1900- AY: Nacaran [ Kürd/Tr "marangozlar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Keklikdere köy - Palu - Elazığ
k1928 K: Tırxa
E1902 AY, Epr: Tırxe
E1190: Tılxud?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Bozçanak köy - Palu - Elazığ
k1928 K: Buban [ Kürd "gelincikler (Ebubekirler?)" ]
Zaza yerleşimi
  Karasalkım köy - Palu - Elazığ
k1928 K: Alkadyan [ Tr âl-i kadıyan? "kadıoğulları" ]
Zaza yerleşimi
■ Karataş (Kadyan) Köyünden (Köyün doğu tarafına düşen Kadyan, kuş uçuşu 5-6 km uzaklıktadır) gelen Ali adında bir kişiden ismini aldığı rivayet edilir. zazaki
  Gömeçbağlar köy - Palu - Elazığ
k1928 K: Tilik [ Kürd tilik "tepecik" ]
Zaza yerleşimi
  Üçdeğirmenler köy - Palu - Elazığ
k1928 K: Herpünk [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
  Seydili köy - Palu - Elazığ
k1928 K: Seydili
Sünni Türk yerleşimi
■ Seyid ili anlamına gelmekte olup, halen köyde ocak olarak tabir edilen bir dua ve ziyaret yeri bulunmaktadır. zazaki
  Akyürek köy - Palu - Elazığ
k1928 K: Mehman [ Zaza "Mehmetler" ]
Zaza yerleşimi
  Karataş köy - Palu - Elazığ
k1928 K: Kadiyan [ Zaza "Kadirler" ]
Zaza yerleşimi
■ Kadiyan civar köylerde olduğu gibi(Mahman, Kasan, Xıdran, Alkadyan) zazaca aile büyüğünün ismin alarak oluşmuş bir yerdir. Kadılar değilde Kadirin Ailesi anlamına gelmektedir. zazaki
  Palu ilçe - Palu - Elazığ
E600- Parp 75: Palu (idari bölge) [ Erm ]
E474 MKh, Aşx: Palahovid (idari bölge) [ Erm Pala-hovid "Pal vadisi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Palu bölgesine adını veren Pala kavmi MÖ 8. yy'dan itibaren Asur, Urartu ve Yunan kaynaklarında anılır. Sözcük sonundaki /u/ sesi Ermenice tekil genitiv ekidir. SN
■ © Palu Hakimi Cemşid Bey ve adamlarının Eğil Beyi Kâsım'la aralarında olan dâvanın Dergâh-ı Muallâ'da görülmesi için vekillerinin Südde-i Saâdet'e gönderilmesi. (1564–1565) deyar heyran
■ Palunun kısmen şehirlisi ve bir kaç köylüsü Sünni Türktür, geri kalan tüm nüfus Sünni (Şafii) Zazadır. İlçe genelinde çok az sayıda Ermeni kökenli ailelere rastlanabilir. metonio
  Yeşilbayır köy - Palu - Elazığ
k1928 K: Vank [ Erm vank' "manastır" ]
E1902 AY, Epr: T'il [ Erm/Kürd "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kasil köy - Palu - Elazığ
hy1941 US: Kasil
  Yarımtepe köy - Palu - Elazığ
k1928 K: Argat
Zaza yerleşimi
  Taştak mah Karacabağ - Palu - Elazığ
k1928 K: Taştak [ Erm taşdig "ovacık" ]
Zaza yerleşimi
■ Zazacada aslen "Deştık" olup, "Ovacık" anlamına gelir. Köy geniş ve düz bir tarım alanının üst tarafına kurulduğundan bu ismi almıştır. zazaki
  Umutkaya köy - Palu - Elazığ
k1928 K: HacıKîl [ Kürd/Tr ]
Zaza yerleşimi
  Karacabağ köy - Palu - Elazığ
k1928 K: Caro
Zaza yerleşimi
  Örgülü köy - Palu - Elazığ
hy1941 US: Givanek
k1928 K: Keyvenk [ Erm keğvank "güzelmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tarhana köy - Palu (Arıcak bucağı) - Elazığ
k1928 K: Tarhana
Zaza yerleşimi
  Andılar köy - Palu - Elazığ
hy1941 US: Soğana
E1900- AY: Sığam
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Damlapınar köy - Palu - Elazığ
k1928 K: Abbasan [ Kürd "Abbaslar" ]
Zaza yerleşimi
  Altınölçek köy - Palu - Elazığ
k1928 K: Şeyxmiran [ Kürd şêxmîran "beylerşeyhi" ]
Zaza yerleşimi
■ © 08.02.1844 Harput'un Palu kazasına tabi Şeyh Biran nam karyedeki Şeyh Alaaddin zaviyesinde iskan eden fukaradan tekalif ve vergi talep olunduğundan bunun men olunması için bir kıta ferman-ı ali... deyar heyran
  Beyhanı bld - Palu - Elazığ
1840, k1928: Hon
■ © 04.03.1840 Mustafa'nın, Palu kazasının Hon karyesindeki Şeyh Ömer Camii'nin mutasarrıf olduğu tevliyetine... deyar heyran
  Güllüce köy - Palu - Elazığ
k1928 K: Saraçor [ Erm saraçur? "dağsuyu? buzlusu?" ]
Zaza yerleşimi
  Köklüce köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
Zz: Kilebun
k1928 K: Kiliban
Zaza (Parsi) yerleşimi
  Arındık köy - Palu - Elazığ
k1928 K: Lekic
Zaza yerleşimi
  Hasbey köy - Palu - Elazığ
hy1941 US: Hospek
k1928 K: Xasbeğ
  Gökdere köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
k1928 K: Erdürük [ Erm ardorek "tarlacık" ]
k1928 K: Gökdere (idari bölge)
Zaza (Haciyan) yerleşimi
  Burgudere köy - Palu - Elazığ
k1928 K: Hünekrek
E1902 Epr: Hınakarag [ Erm "Hon/Hun (köyü) çiftliği" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Kırkbulak köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
k1946 MYK: BüyükParsiyan
k1928 K: ParsiyaniKebir
Zaza (Parsi) yerleşimi
  Bölükelma köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
k1928 K: Toy
Zaza (Parsi) yerleşimi
  Küçükçaltı köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
k1928 K: KüçükXaylan [ Kürd "aş." ]
Zaza yerleşimi
  Akbulut köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
Zz: Züver
k1928 K: ZiverKebir + Sağir [ Kürd/Tr Ziver "Zübeyr (öz.)" ]
Zaza (Haciyan) yerleşimi
  Beydoğan köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
hy1936 US: Zuya
k1928 K: Zoğpa [ Kürd zoxpal "belensırtı" ]
Zaza (Dakun) yerleşimi
  Atik köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
hy1936 US: Lir
k1928 K: Atik
Kürd yerleşimi
  Gemtepe köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
hy1936 US: Gıdımım
k1928 K: Ğaydimem
Zaza (Haciyan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km