Palu'da 49 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gümüşkaynak köy - Palu - Elazığ
K1902 📖 Kurdîkan [ Kr "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni/Zaza (Sünni) yerleşimi.
■ Palunun 4 köyü ve ilçe merkezlileri Türktür. Geri kalan yerleşim yerleri ise Zazadır Kaya
  Örencik köy - Palu - Elazığ
1928 📖 Xarabe
E1136 📖 Arşamuşat / Aşmuşat [ Erm/Fa "Arşam (öz.) kenti" ]
A1220 📖 Şimşât
S569 📖 Arşmîşat
Y150 📖 Arsamosata
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
■ MÖ 3. yy'da Kommagene kralı Arsames/Arşam tarafından kurulduğu rivayet edilen antik Arşamaşad, Yun Arsamosata, Ar Şimşat adıyla anılan antik kentin öreni Keban baraj gölü altında kalmıştır. En erken MS 62 yılı olayları bağlamında Tacitus Ann xv.10'da anar. 10.-13. yy'larda Süryani kilisesinin önemli bir merkezi idi. SN
■ Arap kaynaklarında Şimşat شمشاط şeklinde geçer. Emevi ve Abbasiler döneminde bir Arap garnizon kentiydi. Nehir kenarında olmaları ve ismlerindeki benzerlik sebebiyle zaman zaman Adıyaman'daki Sümeysat ile karıştırıldığına, buranın Dördüncü Ermeniye bölgesinde bulunduğuna dikkat çekilir. Bk. İbn Hurdazbih, İbn Havkal ve Yakut el-Hamevi; özelikle bk. Saim Yılmaz, Anadolu'da Abbasi-Bizans Mücadelesi. Selahattin Polatoğlu
  Kayaönü köy - Palu - Elazığ
1928 📖 Xamil
1925h 📖 Aşağı Ğamıl
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Baltaşı bld - Palu - Elazığ
1841 📖 Nacaran [ Kr/Tr "marangozlar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Hanönü köy - Palu - Elazığ
1925h 📖 Yukarı Ğamıl
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Keklikdere köy - Palu - Elazığ
E1841y E1902 📖 📖 Tırxa / Tırxe
S1190 📖 Tılxud?
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
  Bozçanak köy - Palu - Elazığ
1928 📖 Buban [ Kr "Ebubekirler?" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Karasalkım köy - Palu - Elazığ
1928 📖 Alkadyan [ Tr âl-i kadıyan "kadıoğulları" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Karataş (Kadyan) Köyünden (Köyün doğu tarafına düşen Kadyan, kuş uçuşu 5-6 km uzaklıktadır) gelen Ali adında bir kişiden ismini aldığı rivayet edilir. zazaki
  Gömeçbağlar köy - Palu - Elazığ
1841 1925h Tilek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
  Üçdeğirmenler köy - Palu - Elazığ
1928 📖 Herpünk [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
  Seydili köy - Palu - Elazığ
1928 📖 Seydili
Sünni Türk yerleşimi
■ Seyid ili anlamına gelmekte olup, halen köyde ocak olarak tabir edilen bir dua ve ziyaret yeri bulunmaktadır. zazaki
  Karataş köy - Palu - Elazığ
1928 📖 Kadiyan [ Zz "Kadirler" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Kadiyan civar köylerde olduğu gibi(Mahman, Kasan, Xıdran, Alkadyan) zazaca aile büyüğünün ismin alarak oluşmuş bir yerdir. Kadılar değilde Kadirin Ailesi anlamına gelmektedir. zazaki
  Köroğlu mz - Palu - Elazığ
1925h 📖 Köroğlu (mz)
  Aksaray mz - Palu - Elazığ
1941ha 📖 Cıryan?
  Akyürek köy - Palu - Elazığ
1928 📖 Mehman [ Zz "Mehmetler" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Palu ilçe - Palu - Elazığ
E630 📖 Palahovid Բալահովիտ (idari bölge) [ Erm Pala-hovid "Pal yaylası" ]
Y553 📖 Balabitênê (idari bölge)
E506 📖 Palu (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Tarihi Palu kasabası 1925'te Şeyh Said ayaklanması ardından devlet güçlerince tahrip edilmiş ve 2 km batıda bugünkü kasaba inşa edilmiştir. SN
■ © Palu Hakimi Cemşid Bey ve adamlarının Eğil Beyi Kâsım'la aralarında olan dâvanın Dergâh-ı Muallâ'da görülmesi için vekillerinin Südde-i Saâdet'e gönderilmesi. (1564–1565) deyar heyran
■ Palunun kısmen şehirlisi ve bir kaç köyü Sünni Türktür, geri kalan tüm nüfus Sünni (Şafii) Zazadır. İlçe genelinde Ermeni kökenli ailelere rastlanabilir. metonio
  Çırap mz - Palu - Elazığ
1941ha 📖 Çırab [ Erm çırap "su kenarı" ]
  Yeşilbayır köy - Palu - Elazığ
1928 📖 Vank [ Erm "manastır" ]
E1902 📖 Til [ Er/Kr "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Vasank mz - Palu - Elazığ
1941ha 📖 Vasenk
  Kasil köy - Palu - Elazığ
1915h 📖 Kasil
  Eskipalu mah - Palu - Elazığ
1665 📖 Palu
Y150 📖 Balisbiga
■ Ptolemaios Coğrafya'sının bozuk kopyalarında Balisbiga şeklinde okunan kale-kent, 6. yy’da Erm. Palahovid = Yun. Balabitênê beyliğinin merkezi olmuştur. 1892'de V. Cuinet kasaba nüfusunu 3500 Müslim, 1700 Ermeni, 1000 Süryani Arap (?) ve 1300 Süryani Yakubi olarak verir. SN
  Hamzabey mah - Palu - Elazığ
1915h 📖 Hamzaağa Mezrası
  Amarat mz - Palu - Elazığ
1915h 📖 İmarat
E1878 📖 Aşunküğ [ Erm "güz köyü" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yarımtepe köy - Palu - Elazığ
1928 📖 Argat
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Taştak mah Karacabağ - Palu - Elazığ
1928 📖 Taştik [ e/z taşdig "ovacık" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ Zazacada aslen "Deştık" olup, "Ovacık" anlamına gelir. Köy geniş ve düz bir tarım alanının üst tarafına kurulduğundan bu ismi almıştır. zazaki
  Umutkaya köy - Palu - Elazığ
1941h 1941hMuhmiağa Bahçeleri
1928 📖 Hacı Kîl [ Kr/Tr ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Karacabağ köy - Palu - Elazığ
1928 📖 Caro
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Örgülü köy - Palu - Elazığ
1928 📖 Keyvenk [ Erm keğvank "güzelmanastır" ]
1915h 📖 Givanek
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  İncecik mz - Palu - Elazığ
1941h 1941hBoks
  Tarhana köy - Palu (Arıcak bucağı) - Elazığ
1928 📖 Tarhana
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Andılar köy - Palu - Elazığ
1841 📖 Sıkam / Sığam
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Damlapınar köy - Palu - Elazığ
1928 📖 Abbasan [ Kr "Abbaslar (aş.)" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Altınölçek köy - Palu - Elazığ
1928 📖 Şeyxmiran
1844z 📖 Şeyxbiran [ Kr "şeyh kuyuları?" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
■ © 08.02.1844 Harput'un Palu kazasına tabi Şeyh Biran nam karyedeki Şeyh Alaaddin zaviyesinde iskan eden fukaradan tekalif ve vergi talep olunduğundan bunun men olunması için bir kıta ferman-ı ali... deyar heyran
  Çatalca mz - Palu - Elazığ
1941ha 📖 Erdürük | Gökdere
  Beyhanı bld - Palu - Elazığ
1840z 1941ha Hon [ Erm hun "dere geçidi" ]
■ © 04.03.1840 Mustafa'nın, Palu kazasının Hon karyesindeki Şeyh Ömer Camii'nin mutasarrıf olduğu tevliyetine... deyar heyran
  Güllüce köy - Palu - Elazığ
1928 📖 Saraçor [ Erm saraçur? "dağsuyu? buzlusu?" ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Köklüce köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
Z 📖 Kilebun
1928 📖 Kiliban
Zaza (Sünni) (Parsi) yerleşimi
  Arındık köy - Palu - Elazığ
1928 📖 Lekic
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Hasbey köy - Palu - Elazığ
1928 📖 Xasbeğ [ Erm ]
1915h 📖 Hospek
  Gökdere köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖 Ardurek [ Erm ardorek "tarlacık" ]
1928 📖 Gökdere (idari bölge)
Zaza (Sünni) (Haciyan) yerleşimi
■ Bucak idari birimi olarak resmi adı Gökdere'dir, Zazacası ise Govdere'dir. Ardurek/Ardorek ise Govdere bucağının merkez köyünün ismidir. Osmanlıca kelimenin yanlış okunmasından TC resmi kayıtlarında hep Erdürük olarak geçer. Siverek-Çermik-Gerger bölgesinden 1520'lerde gelip bölgeye yerleşen Hacıyan Aşiretinin merkezidir. Mehmet Ali
  Burgudere köy - Palu - Elazığ
1928 📖 Hünekrek
E1902 📖 Hınakarag [ Erm "Hon/Hun (köyü) çiftliği" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
  Kırkbulak köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖 B. Parsiyani
Zaza (Sünni) (Parsi) yerleşimi
  Bölükelma köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖 Toy
Zaza (Sünni) (Parsi) yerleşimi
  Büyükçaltı köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖 B. Xaylan [ Kr ]
Zaza (Sünni) yerleşimi
  Küçükçaltı köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖 K. Xaylan [ Kr xêlan "kabileler" ]
Z 📖 Xêylana Qic
Zaza (Sünni) (Haciyan) yerleşimi
  Akbulut köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
Z 📖 Züver
1928 📖 B. + K. Ziver [ Kr/Tr Zîver "Zübeyr (öz.)" ]
Zaza (Sünni) (Haciyan) yerleşimi
  Atik köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
Z 📖 Hatek
1928 📖 Atik [ Tr "eski" ]
1915h 📖 Lir?
Zaza (Sünni) (Haciyan) yerleşimi
■ HDP lideri Selahaddin Demirtaş'ın köyüdür. SN
  Gemtepe köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖 Ğaydimem [ Zz Ğêydê Mem "Memo kavaklığı" ]
1915h 📖 Gıdımım
Zaza (Sünni) (Haciyan) yerleşimi
  Beydoğan köy - Palu (Gökdere bucağı) - Elazığ
1928 📖 Zoğpa
1915h 📖 Zuya
Zaza (Sünni) (Dakun) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km