Pülümür'de 65 yerleşim bulundu.
sırala 
  Büyerbaba dağ - Pülümür - Tunceli
Z 📖 Buyerbava [ Zz ]
■ 3000 metrelik dağa ''Koê Buyere'' (Buyer dağı), zirvesindeki krater gölüne ''Gola Buyere'' (Buyer gölü) denir. Dersim mitolojisinde Buyere başka bir kutsal dağ olan Düzgün baba nın kız kardeşlerinden biridir. Buyere ismindeki sondaki ''e'' takısı zazaca da dişil takıdır. oen
  Sarıgül köy - Pülümür - Tunceli
Z 📖 Mezrakoyi [ Zz "dağ mezrası" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Mezraları: Bakos, Harsuniye, Soxariye. SN
■ Köy nüfusu karışıktır. Mehmet Ali
  Karagöz x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1902hb 1928 📖 📖 Gürk [ Kr "kurt" ]
■ Gürk mezrası burası mıdır, Kocatepe'nin yukarısındaki Sarıgül müdür, emin olunamadı. SN
  Kocatepe köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1522t 1925h 📖 📖 Aşkirik / Eşkirig
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Balaban yerleşimi Mehmet Ali
  Dağbek x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Dağbek / Daxbek
  Boğalı köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1946 📖 Abbasuşağı Zımağı
1902hb 📖 Zimek [ Zz "kuz yer, gölgelik" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Pülümür dahilinde Dzımag/Zımek adında iki yer olduğundan, burası Abbas Zımağı adıyla anılır. Diğeri için Közlüce köyüne bakınız. Ayrıca Hozat Çığırlı köyünün eski adı da Zımek'tir. SN
  Çakırkaya x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Pancıras [ Erm < բանջար? "sebze" ]
  Kovuklu köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z 📖 Harşiye
1522t 📖 Harsi [ Erm "gelin/gelincik" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Lolan) yerleşimi
■ Zazacada ''Harşiyê Lolu'' (Lolanlılar Harşi'si) denir. oen
  Akdik köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
K 📖 ˁAynige [ Kr "gözecik" ]
1925h 📖 Şeyxan [ Zz "şeyhler" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Aynıge (Akdik) ve Şixe (Şeyhan) mezraları Akdik adı altında birleştirilmiştir. SN
  Kaymaztepe x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z 📖 Meçiye
1522t 📖 Meçi [ Erm méçi "içeriköy" ]
  Dereboyu x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z 📖 Thonjige
1522t 📖 Danzik [ Erm dantsig "armutçuk" ]
  Salkımözü köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1928 📖 Bırastik [ Zz bırastige/bıraştige "düzce" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Dereköy köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Dereköy
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski ismi de aynıdır. Mehmet Ali
  Sağlamtaş köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z 📖 Çirıg
1522t 📖 Çirik (başka yer) [ Erm çırig "derecik" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski köy 1990'larda boşaltılarak yeni yere taşınmıştır. SN
■ Balaban yerleşimi Mehmet Ali
  Ardıçlı x - Pülümür - Tunceli
Z 📖 Gêrsunet
1902hb 1928 📖 📖 Gersinud / Gersınut [ Erm garsenud "ardıçlı" ]
  Uzunevler x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z 📖 Pardiye
1925h 📖 Pardi [ Erm "kavak" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski Ermeni yerleşim yeri olmakla birlikte muhtemelen 19. yy'da boşaltılmıştır. Üzerinde Ermeni haçı olan bir mezartaşı mevcuttur. 1880 yillarinda Nazimiye'den Areyli (Areli) aşiretine mensup (Khal Ferat ocagi) zazalar yerleşmiştir. Karakelle
  Salördek köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1946 📖 Kırmızıköprü
1925h 📖 Salördek
1522t 📖 Salorik [ Erm "erikli" ]
■ Pülümür çayı üzerindeki Kırmızıköprü (Zazaca: Pırdosur) ile anılır. Bir dönem Kırmızıköprü bucağı merkezi idi. Mezraları: Surege (Sürek), Gawrag, Kewul. SN
  Doğanpınar köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1902hb 1928 📖 📖 Pintige
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kırkmeşe köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
Z 📖 Gobirge
1925h 📖 Göbürge
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Balaban yerleşimi. Mehmet Ali
  Göneli x - Pülümür - Tunceli
Z 📖 Goneliye
1928 📖 Göneli
■ Boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Kabadal köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z 📖 Aşkirek
1902hb 📖 Açirek / Aşirek
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Beyce x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1928 📖 Piri [ Zz piriye "pir köyü" ]
■ Türkçe Pir'de olabilir mi? Mehmet Ali
  Gökçekonak x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
K 📖 Tasıniye
1522t 1925h 📖 📖 Tahsinî
■ Balaban aşireti yerleşimi Mehmet Ali
  Kangallı köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1928 📖 Murdıfan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Murdıfan, "Çingeneler"in bozulmuş hali olabilir mi? metonio
■ Mezraları: Murdıf ve Alikaraman M.Tornêğeyali
  Başkalecik köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
Z 📖 Qelecuğe [ Tr kalecik ]
1902hb 📖 Kalecik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Efeağılı x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1946 📖 Varemiri [ Zz WarêMiri "bey yaylası" ]
■ Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi.Azınlık olarak Alevi (Türk) nufüsta vardır. Mehmet Ali
  Turluk x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z 📖 Qeymazu
1925h 📖 Kaymazan
  Beğendik x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z 📖 Kohtaru [ Zz kootari? "karanlık dağ" ]
1518b : Köhteran
  Senek köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1925h 1928 📖 📖 Şînek / Senek
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zazaca Şêneke; Alevi Zaza yerleşimi; Balaban Aşireti köyü. M.Tornêğeyali
■ Eski adı ve yeni adı Türkçe "Su testisi"anlamındadır.Balaban aşireti yerleşimi Mehmet Ali
  Armağan mz - Pülümür - Tunceli
1925h 📖 Xeyrkunet [ Zz "armağan" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Pülümür ilçe - Pülümür - Tunceli
Z 📖 Pulêmuriye [ Zz pulê muriye? "armut tepe?" ]
E1900~a 📖 Polomeri / Polomori [ Erm plurmôri? "böğürtlen tepe? orman tepe?" ]
1522t 📖 Pülümüri / Plumori
1518b 1876a 📖 Kuzuçan / Kuzucan (idari bölge) [ Tr kızılcan? ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Kuzucan/Kızuçan kazası/nahiyesi merkez köyü idi. İlçe nüfusunun tamamı halen Zaza ve geçmişte kısmen Ermeni olduğu halde 16. yy'da yapılan Osmanlı tahririnden bu yana yerleşim birimlerinin çoğunun adı Türkçedir. ■ Plomeri/Pulemuriye adının Ermenice veya Zazaca olma ihtimali tartışılmıştır. SN
■ Zazaca Pulemuriye ''armut tepesi''. Pul: tepe, muri: armut. İlçe halkının tamamına yakını Alevi Zazadır. oen
■ Pülümür yöresindeki Zazacada "Pılemoriye" şeklinde telaffuz edilir. Kökü, Ermenice "böğürtlen tepesi" anlamına gelen "plur morri բլուր մոռի olabilir. asmen
■ İlçe merkezi çok küçüktür. Mehmet Ali
  Dağyolu köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1522t 📖 Şeter / Şeteri
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zazaca adı Seteriye. Mezreleri: Xêrkunet (Armağan), Caxku (Cahkan), Qeremanu (Kahramanlar), Hebibu (Habibler), Kêsıs (Kesiş), Gole (Göl), Kherku (Karikan), Derê-Qusqani (Kuşkan Deresi). Alevi ve Zaza yerleşimi. M.Tornêğeyali
  Aydınlar mz - Pülümür - Tunceli
1925h 📖 Serselik
  Çobanyıldızı köy - Pülümür - Tunceli
K 📖 Serçim [ Zz serçem "derebaşı" ]
1925h 📖 Kınolar [ Tr/Zz "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zazaca Kınıku (Kınolar) ve Serselık (Aydınlar) köyleri, Çobanyıldızı adıyla tek muhtarlıkta birleştirilmiştir. SN
  Kalıntaş x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1902hb 1928 📖 📖 Markazan / Markezan
1522t 📖 Merkezank [ Erm markats vank "çayırlar manastırı" ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Turnadere köy - Pülümür - Tunceli
Z 📖 Rêbet
1928 📖 Rabat
1522t 📖 Ribat-ı Kuzuçan [ Tr ribat "han" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Erkânı Harbiye haritasında bu yer Ferxadîn adıyla gösterilir. 1938'de katliama uğrayan Ferhadan aşiretinin köyü olmalıdır. Kuzuçan Pülümür bölgesinin Osmanlı devrindeki idari adıdır. SN
  Çağlayan köy - Pülümür - Tunceli
1960 📖 Kalburlu
1522t 1925h 📖 📖 Ferxadîn Komları
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Şadilli yerleşimi Mehmet Ali
  Yarbaşı köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1925h 📖 Yarbaşı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zazaca Yarbaşiye. Mezreleri: Vıroz (Veroz), Temt, Güzku, Temto-Korek, Xanu, Thas, Biçin. M.Tornêğeyali
  Közlüce köy - Pülümür - Tunceli
1946 📖 Zımak
1522t 📖 Zımag (başka yer) [ Zz dzımag ծմակ "kuz yer, gölgelik" ]
■ Kısmen Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Eski köy terk edilip 2 km kadar güneye taşınmıştır. Pülümür ilçesinde kısmen Türk nüfusu olan tek köydür. SN
■ Kısmen Alevi(Türk) yerleşimi. Kısmen Türk nüfusu olan tek köy değildir, Hacılı köyü ile yanyanadır. Onlar gibi Pir Sultan Abdal'ın ocağından Türktürler. Sürgün sonrası buraya yerleşmişlerdir. Veli Günaydın
  Hacılı köy - Pülümür - Tunceli
1522t 📖 Hacılu / Hacılı
■ 20. yy başında Alevi (Türk) yerleşimi. Şimdi Alevi (Türk) yerleşimi
■ Pir Sultan Abdal'ın yaşadığı rivayet edilen köyün halkı, Pülümür genelinin aksine, eskiden beri Türkçe konuşurdu. SN
■ Pir Sultan Abdal ve dervişleri Sivas'tan sürüldükten sonra Horasan'a gitmiş.Dönüşte ise bu köye yerleşmiştir.Köy halkı eskiden beri Türkçe konuşur, çevredeki halk tarafından büyük saygı görür. Veli Günaydın
  Kayırlar x - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
Z 📖 Qayire
1925h 📖 Orta Kayır + Yukarı Kayır
  Nohutlu x - Pülümür - Tunceli
Z 📖 Nuxutliye
1522t 📖 Nohutlu
■ Osmanlı zamanında beri ismi aynıdır.Köy ismi Türkçedir. Mehmet Ali
  Sarıbudak x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1928 📖 Barav Yoncalık [ Zz barava? "su kenarı" ]
1902hb 📖 Barab aş. + yk.
  Göcenek köy - Pülümür - Tunceli
Z 📖 Gocanage
1902hb 📖 Göcenek / Gözenex
Alevi yerleşimi
  Süleymanuşağı köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
Z 📖 Mezra Sılêmanu
1925h 📖 Süleymanuşağı [ Tr "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Adını Balaban aşiretinin Süleyman kolundan almıştır. asmen
■ Mezreleri (Zazaca ve Türkçe): Mazra (Mezre), Miandonıke (Miyendünük/Heybeli), Dap (Dap), Bêxe (Beh), Mêrxanu (Merhan), Çalku (Çalıkan), Helel (Helel), Geçqıran (Keçikıran) ve Kosu (Köseler). Balaban köyü. Alevi ve Zaza yerleşimi. M.Tornêğeyali
■ Balaban aşireti yerleşimi Mehmet Ali
  Bozağakaraderbendi köy - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
1902hb 📖 Karadervend
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Hasangazi köy - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
1522t 📖 Hasanğazi
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zazaca: Hesen-Qajiye. M.Tornêğeyali
  Ünveren köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
K 📖 Muquf
1928 📖 Mukuf
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Tamamen Zazaca konuşulur. Alevi-Zaza yerleşimi. M.Tornêğeyali
  Kulantarlası köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1960 📖 Taşlık
1928 📖 Çors [ Erm "dört?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski bir Ermeni yerleşimi olduğu için Ermenice ç'ors չորս "dört" sözcüğüyle ilgili olduğu düşünülebilir. "Mahalle, bölüm" anlamına gelmesi muhtemel. Karşılaştırın "Erba'a" (Tokat'ın ilçesi), Arapça arba'a اربعة "dört". asmen
  Kırklar x - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
1960 📖 Yelekli
1928 📖 Pergini
1522t 📖 Pergiri [ Erm pergri "şenlik" ]
■ Balaban yerleşimi Mehmet Ali
  Ağaşenlik x - Pülümür - Tunceli
1916h 📖 Mustafabey Konağı
1902hb 📖 Ağaşenliği
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Balaban yerleşimi Mehmet Ali
  Balpayam köy - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
Z 📖 Deste
1928 📖 Deşt [ Er/Kr taşd/deşt "düzyer, alan" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Balaban aşireti yerleşimi Mehmet Ali
  Kuzulca köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
K 📖 Güzke
1902hb 📖 Guzulca / Kuzulca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Elmalı köy - Pülümür (Üçdam bucağı) - Tunceli
Z 📖 Almeliye
1902hb 📖 Elmalı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Velibab mz - Pülümür - Tunceli
1925h 📖 Velibab
  Altınhüseyin x - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
1902a 📖 Altunhüseyin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1915 öncesi Pülümür'ün başlıca Ermeni yerleşimi idi. Daha sonra Alevi Çarekan aşireti yerleşti. Halen terkedilmiştir. SN
  Kızılmescit x - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
K 📖 Sorê [ Kr "kızıl" ]
1925h 📖 Kızılmescid
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Balaban aşireti yerleşimi Mehmet Ali
  Karagöl mz - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
1902hb 📖 Karagöl
■ Buraya yakın Viranşehir adlı bir mevki veya mezra vardır. SN
  Üçdam köy - Pülümür (Üçdam bucağı) - Tunceli
Z 📖 Wustam [ Tr üçdam ]
1902hb 📖 Üçdam
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Balaban yerleşimi Mehmet Ali
  Küllü mz - Pülümür (Üçdam bucağı) - Tunceli
Z 📖 Çüliye
1925h 📖 Güllü / Küllü
■ Balaban aşireti yerleşimi Mehmet Ali
  Bardakçı köy - Pülümür (Üçdam bucağı) - Tunceli
1902hb 📖 Bardakçı
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Derindere köy - Pülümür (Üçdam bucağı) - Tunceli
Z 📖 Karsku
1946 📖 Karsikan
1902hb 📖 Kurşan / Karsolan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Şampaşakaraderbendi x - Pülümür (Üçdam bucağı) - Tunceli
1928 📖 Şampaşa Karaderbendi
  Kırdım köy - Pülümür (Üçdam bucağı) - Tunceli
1916h 📖 Kilise + Ğaras
1902hb 📖 Gırdım Dağ (dağ) [ Kr gir "dağ" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kırdım/Ğırdım buradaki dağın adıdır. SN
■ Köy nufüsu karışıktır. Mehmet Ali


Grafik harita göster     haritada ara : km