haritada ara :   km  
Pülümür'de 66 yerleşim bulundu.
sırala 
Büyerbaba dağ - Pülümür - Tunceli
Z 📖: Buyerbava [ Zz ]
■ 3000 metrelik dağa ''Koê Buyere'' (Buyer dağı), zirvesindeki krater gölüne ''Gola Buyere'' (Buyer gölü) denir. Dersim mitolojisinde Buyere başka bir kutsal dağ olan Düzgün baba nın kız kardeşlerinden biridir. Buyere ismindeki sondaki ''e'' takısı zazaca da dişil takıdır. oen
Sarıgül köy - Pülümür - Tunceli
Z 📖: Mezrakoyi [ Zz "dağ mezrası" ]
■ Mezraları: Bakos, Harsuniye, Soxariye. SN
Karagöz x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1902hb 1928 📖Gürk [ Kr "kurt" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Gürk mezrası burası mıdır, Kocatepe'nin yukarısındaki Sarıgül müdür, emin olunamadı. SN
Kocatepe köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1522t 1925h 📖Aşkirik / Eşkirig
Alevi-Kürt/Zaza (Balaban) yerleşimi
Boğalı köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1902hb 📖: Zimek [ Zz "kuz yer, gölgelik" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Pülümür dahilinde Dzımag/Zımek adında iki yer olduğundan, burası Abbas Zımağı adıyla anılır. Diğeri için Közlüce köyüne bakınız. Ayrıca Hozat Çığırlı köyünün eski adı da Zımek'tir. SN
Çakırkaya x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Pancıras [ Erm < բանջար? "sebze" ]
Alevi yerleşimi
Kovuklu köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z 📖: Harşiye
1522t 📖: Harsi [ Erm "gelin/gelincik" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Lolan) yerleşimi
■ Zazacada ''Harşiyê Lolu'' (Lolanlılar Harşi'si) denir. oen
Akdik köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
K 📖: ˁAynige [ Kr "gözecik" ]
1925h 📖: Şeyxan [ Zz "şeyhler" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Aynıge (Akdik) ve Şixe (Şeyhan) mezraları Akdik adı altında birleştirilmiştir. SN
Kaymaztepe x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z 📖: Meçiye
1522t 📖: Meçi [ Erm méçi "içeriköy" ]
Dereboyu x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z 📖: Thonjige
1522t 📖: Danzik [ Erm dantsig "armutçuk" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza/Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 330 `Kürt` ve 287 Ermeni nüfus kaydedilmiştir. 1993'te boşaltılarak tahrip edildi. SN
Salkımözü köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1928 📖: Bırastik [ Zz bırastige/bıraştige "düzce" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Dereköy köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Dereköy
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Sağlamtaş köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z 📖: Çirıg
1522t 📖: Çirik (başka yer) [ Erm çırig "derecik" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Eski köy 1990'larda boşaltılarak yeni yere taşınmıştır. SN
Ardıçlı x - Pülümür - Tunceli
Z 📖: Gêrsunet
1902hb 1928 📖Gersinud / Gersınut [ Erm garsenud "ardıçlı" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Uzunevler x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z 📖: Pardiye
1518t 1925h 📖Pardi [ Erm "kavak" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Eski Ermeni yerleşim yeri olmakla birlikte muhtemelen 19. yy'da boşaltılmıştır. Üzerinde Ermeni haçı olan bir mezartaşı mevcuttur. 1880 yillarinda Nazimiye'den Areyli (Areli) aşiretine mensup (Khal Ferat ocagi) zazalar yerleşmiştir. Karakelle
Salördek köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1946 📖: Kırmızıköprü
1925h 📖: Salördek
1522t 📖: Salorik [ Erm "erikli" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Pülümür çayı üzerindeki Kırmızıköprü (Zazaca: Pırdosur) ile anılır. Bir dönem Kırmızıköprü bucağı merkezi idi. Mezraları: Surege (Sürek), Gawrag, Kewul. SN
Doğanpınar köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1902hb 1928 📖Pintige
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Kırkmeşe köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
Z 📖: Gobirge
1522t 1925h 📖Göbürge
Alevi-Kürt/Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Sarısaltık torunlarından olan Seyit Kasım türbesi bulunmaktadır. Veli Günaydın
■ Köy Alevi-Zaza değil Alevi-Türk (Sarısaltık)'tır.Çift dil bilirler. 62Ali
Göneli x - Pülümür - Tunceli
Z 📖: Goneliye
1928 📖: Göneli
Alevi-Kürt/Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
Beyce x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1518t 1928 📖Piri
Gökçekonak x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
K 📖: Tasıniye
1522t 1925h 📖Tahsinî
Alevi-Kürt/Zaza (Balaban) yerleşimi
Alikaraman mz - Pülümür - Tunceli
Eski adı: Alikaraman
Alevi-Kürt/Zaza (Balaban) yerleşimi
Başkalecik köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
Z 📖: Qelecuğe [ Tr kalecik ]
1902hb 📖: Kalecik
Alevi-Kürt/Zaza (Balaban) yerleşimi
Kangallı köy - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1928 📖: Murdıfan
Alevi-Kürt/Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Murdıfan, "Çingeneler"in bozulmuş hali olabilir mi? metonio
■ Mezraları: Murdıf ve Alikaraman M.Tornêğeyali
Efeağılı x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1946 📖: Varemiri [ Zz WarêMîrê "bey yaylası" ]
Alevi yerleşimi
■ Zaza ve Türk (Pirsultanlı) Alevilerin birlikte yaşadığı bir Alevi köyüdür. 62Ali
Beğendik x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
Z 📖: Kohtaru [ Zz kootari? "karanlık dağ" ]
1518b : Köhteran
Alevi yerleşimi
Senek köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1925h 1928 📖Şînek / Şenek
Alevi-Kürt/Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Zazaca Şêneke. M.Tornêğeyali
Armağan mz - Pülümür - Tunceli
1925h 📖: Xeyrkunet [ Zz "armağan" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Pülümür ilçe - Pülümür - Tunceli
Z 📖: Pulêmuriye [ Zz pulê muriye? "armut tepe?" ]
E1900~a 📖: Polomeri / Polomori [ Erm plurmôri? "böğürtlen tepe? orman tepe?" ]
1522t 📖: Pülümüri / Plumori
1518b 1876a : Kuzuçan / Kuzucan (idari bölge) [ Tr kızılcan? ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Kuzucan/Kızuçan kazası/nahiyesi merkez köyü idi. İlçe nüfusunun tamamı halen Zaza ve geçmişte kısmen Ermeni olduğu halde 16. yy'da yapılan Osmanlı tahririnden bu yana yerleşim birimlerinin çoğunun adı Türkçedir. ■ Plomeri/Pulemuriye adının Ermenice veya Zazaca olma ihtimali tartışılmıştır. SN
■ Zazaca Pulemuriye ''armut tepesi''. Pul: tepe, muri: armut. İlçe halkının tamamına yakını Alevi Zazadır. oen
■ Pülümür yöresindeki Zazacada "Pılemoriye" şeklinde telaffuz edilir. Kökü, Ermenice "böğürtlen tepesi" anlamına gelen "plur morri բլուր մոռի olabilir. asmen
■ Halkın çoğunluğu Zazalardan oluşur, azınlık olarak Türkler bulunmaktadır. 62Ali
Dağyolu köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1522t 📖: Şeter / Şeteri
Alevi-Kürt/Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Zazaca adı Seteriye. Mezreleri: Xêrkunet (Armağan), Caxku (Cahkan), Qeremanu (Kahramanlar), Hebibu (Habibler), Kêsıs (Kesiş), Gole (Göl), Kherku (Karikan), Derê-Qusqani (Kuşkan Deresi). Alevi ve Zaza yerleşimi. M.Tornêğeyali
Aydınlar mz - Pülümür - Tunceli
1925h 📖: Serselik
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Çobanyıldızı köy - Pülümür - Tunceli
K 📖: Serçim [ Zz serçem "derebaşı" ]
1925h 📖: Kınolar [ Tr/Zz "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Zazaca Kınıku (Kınolar) ve Serselık (Aydınlar) köyleri, Çobanyıldızı adıyla tek muhtarlıkta birleştirilmiştir. SN
Kalıntaş x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1902hb 1928 📖Markazan / Markezan
1522t 📖: Merkezank [ Erm markats vank "çayırlar manastırı" ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Turnadere köy - Pülümür - Tunceli
Z 📖: Rêbet
1928 📖: Rabat [ Tr "harabat" ]
1522t 📖: Ribat-ı Kuzuçan
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Erkânı Harbiye haritasında bu yer Ferxadîn adıyla gösterilir. 1938'de katliama uğrayan Ferhadan aşiretinin köyü olmalıdır. Kuzuçan Pülümür bölgesinin Osmanlı devrindeki idari adıdır. SN
Çağlayan köy - Pülümür - Tunceli
1960 📖: Kalburlu
1522t 1925h 📖Ferxadîn Komları
Alevi-Kürt/Zaza (Şadili) yerleşimi
Yarbaşı köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Yarbaşı
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Zazaca Yarbaşiye. Mezreleri: Vıroz (Veroz), Temt, Güzku, Temto-Korek, Xanu, Thas, Biçin. M.Tornêğeyali
Közlüce köy - Pülümür - Tunceli
1522t 1946 📖Zımag/Zımak (başka yer) [ Zz dzımag ծմակ "kuz yer, gölgelik" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Eski köy terk edilip 2 km kadar güneye taşınmıştır. Pülümür ilçesinde kısmen Türk nüfusu olan tek köydür. SN
■ Alevi yerleşimi. Köyde Zaza-Aleviler ve Türk-Aleviler birlikte yaşarlar. Mursallı
■ Pülümür'deki Türk dilli köylerden biridir, köy halkı ana dil olarak Türkçe konuşur. Veli Günaydın
Hacılı köy - Pülümür - Tunceli
1522t 📖: Hacılı
■ 20. yy başında Alevi-Türk yerleşimi. Şimdi Alevi-Türk yerleşimi
■ Pir Sultan Abdal'ın yaşadığı rivayet edilen köyün halkı, Pülümür genelinin aksine, eskiden beri Türkçe konuşurdu. SN
■ Pir Sultan Abdal ve dervişleri Sivas'tan sürüldükten sonra Horasan'a gitmiş.Dönüşte ise bu köye yerleşmiştir. Veli Günaydın
Kayırlar x - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
Z 📖: Qayire
Alevi-Türk yerleşimi
■ Köydür, Alevi-Türk 62Ali
Nohutlu x - Pülümür - Tunceli
Z 📖: Nuxutliye
1522t 📖: Nohutlu
Alevi yerleşimi
Sarıbudak x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1928 📖: Barav Yoncalık [ Kr/Zz berav "Behram" ]
1902hb 📖: Barab aş. + yk.
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Göcenek köy - Pülümür - Tunceli
Z 📖: Gocanage
1902hb 📖: Göcenek / Gözenex
Alevi yerleşimi
■ Köyde Zaza-Aleviler ve Türk-Aleviler birlikte yaşarlar. Mursallı
Süleymanuşağı köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1925h 📖: Süleymanuşağı [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Pülümür, Tercan ve Üzümlü'de birçok kolları bulunan Alevi Zaza Balaban aşiretinin bu köyden yayıldığı söylenir. SN
■ Adını Balaban aşiretinin Süleyman kolundan almıştır. asmen
■ Mezreleri (Zazaca ve Türkçe): Mazra (Mezre), Miandonıke (Miyendünük/Heybeli), Dap (Dap), Bêxe (Beh), Mêrxanu (Merhan), Çalku (Çalıkan), Helel (Helel), Geçqıran (Keçikıran) ve Kosu (Köseler). M.Tornêğeyali
Hasangazi köy - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
1522t 📖: Hasanğazi
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Zazaca: Hesen-Qajiye. M.Tornêğeyali
Ünveren köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
K 📖: Muquf
1928 📖: Mukuf
Alevi-Kürt/Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Tamamen Zazaca konuşulur. Alevi-Zaza yerleşimi. M.Tornêğeyali
Kulantarlası köy - Pülümür (Dağyolu bucağı) - Tunceli
1960 📖: Taşlık
1928 📖: Çors/Cors [ Erm "dört?" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Eski bir Ermeni yerleşimi olduğu için Ermenice ç'ors չորս "dört" sözcüğüyle ilgili olduğu düşünülebilir. "Mahalle, bölüm" anlamına gelmesi muhtemel. Karşılaştırın "Erba'a" (Tokat'ın ilçesi), Arapça arba'a اربعة "dört". asmen
Kırklar x - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
1960 📖: Yelekli
1522t 1928 📖Pergiri/Pergri [ Erm pergri "şenlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
Ağaşenlik x - Pülümür - Tunceli
1916h 📖: Mustafabey Konağı
1902hb 📖: Ağaşenliği
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza (Koçgiri) yerleşimi
■ 1860'larda Balaban isyanına karşı savaşan Şah Hüseyin Ağa'nın karargahı idi. Halen boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Balpayam köy - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
Z 📖: Deste
1928 📖: Deşt [ Erm/Kr taşd/deşt "düzyer, alan" ]
Elmalı köy - Pülümür (Üçdam bucağı) - Tunceli
Z 📖: Almeliye
1902hb 📖: Elmalı
Alevi-Kürt/Zaza (Balaban) yerleşimi
Velibab mz - Pülümür - Tunceli
1925h 📖: Velibab
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Altınhüseyin x - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
E1902 📖: Altunhüseyin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 1915 öncesi Pülümür'ün başlıca Ermeni yerleşimi idi. Daha sonra Alevi Çarekan aşireti yerleşti. Halen terkedilmiştir. SN
Kızılmescit x - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
K 📖: Sorê [ Kr "kızıl" ]
1925h 📖: Kızılmescid
Alevi-Kürt/Zaza (Balaban) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Karagöl mz - Pülümür (Balpayam bucağı) - Tunceli
1902hb 📖: Karagöl
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Buraya yakın Viranşehir adlı bir mevki veya mezra vardır. SN
Üçdam köy - Pülümür (Üçdam bucağı) - Tunceli
Z 📖: Wustam [ Tr üçdam ]
1902hb 📖: Üçdam
Alevi-Kürt/Zaza (Balaban) yerleşimi
Derindere köy - Pülümür (Üçdam bucağı) - Tunceli
Z 📖: Karsku
1946 📖: Karsikan
1902hb 📖: Kurşan / Karsulan
Alevi-Kürt/Zaza (Balaban) yerleşimi
Kırdım köy - Pülümür (Üçdam bucağı) - Tunceli
1916h 📖: Kilise + Ğaras
1902hb 📖: Gırdım Dağ (dağ) [ Kr gir "dağ" ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Kırdım/Ğırdım buradaki dağın adıdır. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.