Pötürge'de 67 yerleşim bulundu.
sırala 
  Söğütlü köy - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
k1928 K: BudalaUşağı [ Tr abdal/budala "aş." ]
  Kökpınar köy - Pötürge - Malatya
k1928 K: Posgiran [ Kürd pozgiran "büyükburunlar?" ]
  Çayköy köy - Pötürge - Malatya
k1928 K: Paz [ Erm paz "şahin" ]
  Sorguçlu köy - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
k1928 K: Şukan [ Kürd "Şükrüler" ]
  Taştepe köy - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
k1928 K: Alireş [ Kürd Alîreş "karaali" ]
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Tepehan bld - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1869 S-Di: Îrun
k1928 K: Sinan (idari bölge)
  Büyüköz köy - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
k1928 K: Çirik [ Erm/Kürd çrig/çirik "derecik" ]
  Yandere köy - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
k1928 K: Haydaran [ Kürd haydaran "aş." ]
  Ormaniçi köy - Pötürge - Malatya
1560, k1928 T, K: Titrin
  Uzuntaş köy - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
k1928 K: Peraş [ Kürd "değirmenönü" ]
  Gökçeli köy - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
k1946 MYK: Gerdan
k1928 K: Gertan
  Karşıyaka köy - Pötürge - Malatya
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Pötürgedeki Alevi köylerinin tamamı Türkmendir, Alevi Türk yerleşimi metonio
  Aktarla köy - Pötürge - Malatya
k1928 K: Mako
  Bölükkaya köy - Pötürge - Malatya
Kr: Husikan [ Kürd "Hüseyinler" ]
k1928 K: HusikUşağı [ Kürd husik "Hüseyin" ]
Alevi yerleşimi
  Gündeğer köy - Pötürge - Malatya
k1928 K: MarasoUlya
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Pötürgedeki Alevi köylerinin tamamı Türkmendir, Alevi Türk yerleşimi metonio
  Örmeli köy - Pötürge - Malatya
1560, k1928 T, K: Zarato
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Pötürgedeki Alevi köylerinin tamamı Türkmendir, Alevi Türk yerleşimi metonio
  Gündüz köy - Pötürge - Malatya
k1928 K: Babik [ Kürd "dedecik" ]
  Nohutlu bld - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
k1928 K: Nohutlu
Kürd (Nıkûltı) yerleşimi
■ Nıkûltı Kürd aşireti, Canbegler Hasan oğlu İbrahim soyundan . ramazan
  Çaygören mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
k1928 K: AlkasFerik
■ © 18.08.1915 Pötürge kazasının ... Ferikan Alakis karyesinden Hırpo oğlu Mehmed'in cezalandırılması deyar heyran
  Pötürge ilçe - Pötürge - Malatya
k1928 K: İmrun
1710: Şîro
S1186 Frc: ˁAmron [ Ar/Süry ˁamrân/ˁimrûn "yapılar, yerleşimler" ]
k1968 K2: Pütürge (idari bölge)
■ Ebülferec tarihi 1186 yılındaki Türkmen istilasında Malatya sultanlığına bağlı Amrun/Amron kasabasından 200 Süryani gencin öldürüldüğünü belirtir. İmrun kasabası 1877'de kurulan Pûtürge nahiyesinin merkezi oldu. ■ Bölge adı olan Pûtürge adının kaynağı açık değildir, ancak ilçenin güney sınırını oluşturan Nemrut Dağının eski bir adı olması mümkündür. Yakın tarihte resmen Pötürge olarak düzeltildi. SN
■ © 24.05.1710 Malatya'da Şoraili kazasından Bağırka karyesinin fetih öncesi ve sonrası Hacı Ali Paşazade Şadi evladlarının malikanesi olduğundan ahardan müdahalenin men'i hakkında arzuhal. © »»» 16.07.1722 Malatya Voyvodalığı'ndan müfrez Şoraili kazasında Ağvaz, Mezraa-i Mürdeağaç ve tevabiine Rişvan-zade Ömer Bey adamları tarafından vaki müdahelenin men'i © »»» 16.03.1725 Malatya livasında Şoraili nahiyesinde Avan karyesi ve Moragiç mezraası mukataasından (ber-vech-i) malikane Hüseyin Ağa ve Mehmed Ağa tahvilinden sarfiyata dair makbuz. © »»» 20.08.1781 Aslen İran Kürdlerinden olup Malatya'nın Şiro kazasında sakin Çevayirli [?] Aşireti'nin şekavetlerine dair Malatya mutasarrıfından gelen mektuplardan hülasa. g.tt © »»» 28.03.1782 Malatya sancağında Şireili(Şiro) kazasında sakin Balbanlu ve Halikanlı Cemaatları İran'dan gelip oralarda tavattun etmiş olan Culberlu [?] Kürdlerinden şikayette bulunmalarıyla. deyar heyran
■ İlçe genelindeki dört Alevi Türk, bir kaç da Sünni Türk yerleşimi dışında nüfüsun çoğunluğu Sünni Kürtlerden oluşmaktadır. metonio
  Çığırlı köy - Pötürge - Malatya
k1928 K: XalleBirik [ Kürd birik "pınarcık" ]
  Yediyol köy - Pötürge - Malatya
k1928 K: Parçikan [ Kürd parçikan "şişmanlar (aş.)" ]
Kürd (Parçikan) yerleşimi
■ Harput havalisinde bahsi geçen köylerde sakin Zeyde, Parçikan ve Hemedi aşiretlerine mensup erkek nüfusu (tüvana, sabi ve müsinn) başlıklarıyla adeden ve sonlarında icmalen gösteren nüfus tahrir defteri ( Gömlek No:23201 Fon Kodu: MAD.d.) © »»» 17.07.1764 Çarsancak, Arguvan, Akçadağ ve Parçikan ahalilerine mürettep kömür miktarının tezyidine ve tekasülü görülenlerin tecziyesine dair Keban ve Ergani madenleri emininden gelen evrak © »»» 21.03.1848 Harput kazasının Perçikan Aşireti dahilinde kain Şevval Uşağı oymağından Mahmud ile Eskiköy karyesi sekenelerinden Hüseyin'in aralarında çıkan münakaşa ve kavga neticesinde Mahmud'un vefatı © »»» 03.03.1920 Çoban iken Rus Bayram Çetesi'ne iltihak eden ve son müsademede kaçmaya mavaffak olan, Parçikanlı Alo'nun ölü olarak ele geçirildiği ve çetenin de tepelendiği.
  Bakımlı köy - Pötürge - Malatya
k1928 K: Xaraba [ Kürd xiraban "harabeler" ]
■ © 15.07.1893 Sürekli şakilik yapan Kahta kazası Şiro nahiyesi Harabe karyesi muhtarı Geyikoğlu Remo'nun yakalanarak Malatya'ya getirilip ilgili mahkemeye tesliminde ... deyar heyran
  Tatlıcak köy - Pötürge - Malatya
k1928 K: Şekeran [ Kürd "şekerler" ]
  Karahüseyin köy - Pötürge - Malatya
Kürd (Aluçlu) yerleşimi
■ © »»» 26.11.1848 Harput'un Herdi, Bercigan, Zive, Behremaz ve Aluçlu nahiyelerine bağlı köyler ve mezralar ahalilerinin... * Aluçlu, Malatya ili Kale ilçesine bağlı Karahüseyin, Uzunhüseyin, Akça ( Bekiran ) ve Uyanık ( Körhane ) muhtarlıklarından oluşan bir bölgenin ortak adıdır. 1989 yılına kadar Pütürge ilçesine bağlı iken, Kale’ nin ilçe olmasından sonra bu dört muhtarlık yani ALUÇLU yeni kurulan KALE ilçesine bağlanmıştır. Bu dört muhtarlık, toplam 18 köy veya mezradan oluşmaktadır. Bu köyler, bilinen eski isimleri ile; Bekiran, Gömesin Göşan, Dük, Hüsrevan, Bilazyan, Mıllan, Göryan, Bavköjan, İncan, Gedikan, Hacığallan, Höşan, Sılan, Temirhan, Mırtıkan, Kantülan, Körhana’ dır. Bu gün için iki mezrada hiç kimse yaşamamaktadır. Böylece 16 köy ve mezraya inmiştir. Aluçlu, Kale ilçesine 30 km uzaklıktadır.Köyde yaşayan nüfus toplamı 300 kişi dolayındadır. İstanbul’ daki nüfusu ise 4000 kişinin üzerindedir. deyar heyran
  Belen köy - Pötürge - Malatya
Eski adı: Şimil
  Düvenlik köy - Pötürge - Malatya
k1928 K: Ersele
Sünni Türk yerleşimi
  Gözlüce köy - Pötürge - Malatya
1560, k1928 T, K: Mavrato
  Koçköy köy - Pötürge - Malatya
k1928 K: Lar
Sünni Türk yerleşimi
  Erdemler köy - Pötürge - Malatya
k1928 K: Celuşağı [ Kürd/Tr celali "aş." ]
  Arınlı köy - Pötürge - Malatya
k1928 K: Savit
  Uzunkoru köy - Pötürge - Malatya
k1928 K: DereZarato [ Kürd dêrê Zarato "Zarato Kilisesi" ]
  Esencik köy - Pötürge - Malatya
k1928 K: Havi
  Murgar mz - Pötürge - Malatya
k1928 K: Murgar
  Meşedibi köy - Pötürge - Malatya
k1928 K: BekirUlya [ Tr "Yukarı Bekr (aş.)" ]Haritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km