Pötürge'de 67 yerleşim bulundu.
sırala 
  Tekederesi mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928k: Tekederesi
■ Canbeg aşireti köylerindendir İbrahim
  Söğütlü mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928k: BudalaUşağı [ Tr abdal/budala "aş." ]
■ Canbeg aşireti köylerindendir İbrahim
  Üçyaka mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1560t, 1928k: Tehnic/Tahnic
■ CANBEG AŞİRETİ KÖYLERİNDENDİR İbrahim
  Başmezra mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1946k: Başmezraa
1928k: Başmezra
■ CANBEG aşireti köylerindendir İbrahim
  Esenlik mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
■ Canbeg aşireti köylerindendir İbrahim
  Çamlıdere mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
■ CANBEG aşireti köylerindendir diğer adı (alraş)tır İbrahim
  Arıtoprak mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928k: AlkasMustafa
Kürd (Alxasan) yerleşimi
■ Canbeg aşireti köylerindendir İbrahim
  Sahilköy mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
■ Canbeg aşireti köylerindendir İbrahim
  Kökpınar mah - Pötürge - Malatya
1928k: Posgiran [ Kürd pozgiran "büyükburunlar?" ]
■ 250 sene önce konyaya gidip gelen CANBEG aşireti kervanın içinde pozkıranlarda vardı. Ve konyanın bozkır ilçesinden gelen isimle bozkıran posgıran pozgıran olarak adlandırılmaktadır.CANBEG aşireti köylerindendir İbrahim
  Körme mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928k: Körme
■ CANBEG aşireti köylerindendir İbrahim
  Alihan mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928k: Alihan
■ CANBEG aşireti köylerindendir İbrahim
  Çayköy mah - Pötürge - Malatya
1928k: Paz [ Erm paz "şahin" ]
■ Canbeg aşireti köylerindendir İbrahim
  Ulutaş mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
■ Canbeg aşireti köylerindendir diğer adı (pirik) tir İbrahim
  Korucak mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
Kürd (Alxasan) yerleşimi
■ Canbeg aşireti köylerindendir diğer adı (alkas) dır İbrahim
  Sorguçlu mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928k: Şukan [ Kürd "Şükrüler" ]
■ CANBEG AŞİRETİ KÖYLERİNDENDİR İbrahim
  Taştepe mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928k: Alireş [ Kürd Alîreş "karaali" ]
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
■ Canbeg aşireti köyletindendir İbrahim
  Aliçeri mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928k: Aliçeri
■ CANBEG aşireti köylerindendir cülür (cihangir ) aşiretine bağlıdır cülür bir lakaptır asıl ismi cihangir aşiretidir İbrahim
  Tepehan mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1869s: Îrun
1928k: Sinan (idari bölge)
■ Canbeg aşireti köylerindendir diğer adı ile (sinan) dır İbrahim
  Büyüköz mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928k: Çirik [ Erm/Kürd çrig/çirik "derecik" ]
■ CANBEG aşireti köylerindendir İbrahim
  Yandere mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928k: Haydaran [ Kürd haydaran "aş." ]
  Ormaniçi mah - Pötürge - Malatya
1560t, 1928k: Titrin
■ CANBEG aşireti köylerindendir İbrahim
  Pazarcık mah - Pötürge - Malatya
1928k: Pazarcık
■ CANBEG aşireti köylerindendir diğer adı (görvin)dir İbrahim
  Kozluk mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
■ CANBEG aşireti köylerindendir İbrahim
  Uzuntaş mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928k: Peraş [ Kürd "değirmenönü" ]
■ CANBEG AŞİRETİ köylerindendir İbrahim
  Gökçeli mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1946k: Gerdan
1928k: Gertan
■ Canbeg aşireti köylerindendir İbrahim
  Karşıyaka mah - Pötürge - Malatya
Alevi yerleşimi
■ Pötürgedeki Alevi köylerinin tamamı Türkmendir, Alevi Türk yerleşimi metonio
■ Kürd canbeg aşireti köylerindendir İbrahim
  Kayadere mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
Eski adı: Zinan
■ CANBEG aşireti köylerindendir İbrahim
  Aktarla mah - Pötürge - Malatya
1928k: Mako
■ CANBEG aşireti köylerindendir kürt adı ile (mako) olarak geçmektedir İbrahim
  Bölükkaya mah - Pötürge - Malatya
Kr: Husikan [ Kürd "Hüseyinler" ]
1928k: HusikUşağı [ Kürd husik "Hüseyin" ]
Alevi yerleşimi
■ CANBEG aşireti köylerindendir İbrahim
  Taşmış mah - Pötürge - Malatya
■ Canbeg aşireti köylerindendir İbrahim
  Gündeğer mah - Pötürge - Malatya
1928k: Maraso yk.
Alevi yerleşimi
■ Pötürgedeki Alevi köylerinin tamamı Türkmendir, Alevi Türk yerleşimi metonio
■ CANBEG aşireti köylerindendir diğer adı ile (marasolya) dır İbrahim
  Örmeli mah - Pötürge - Malatya
1560t, 1928k: Zarato
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Pötürgedeki Alevi köylerinin tamamı Türkmendir, Alevi Türk yerleşimi metonio
■ Kürd CANBEG aşiretinin köylerindendir İbrahim
  Gündüz mah - Pötürge - Malatya
1928k: Babik [ Kürd "dedecik" ]
■ Canbeg aşireti köylerindendir İbrahim
  Nohutlu mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928k: Nohutlu
Kürd (Nıkûltı) yerleşimi
■ Nıkûltı Kürd aşireti, Canbegler Hasan oğlu İbrahim soyundan . ramazan
■ Cülür aşireti (cihangir ) aşiretindendir cülür bir lakaptır asıl ismi cihangir dir ve CANBEG aşiretinin köylerindendir İbrahim
  Çengelli mah - Pötürge - Malatya
■ Canbeg aşireti köylerindendir diğer adı (zangıran) dır İbrahim
  Karakaya mah - Pötürge - Malatya
■ CANBEG aşireti köylerindendir sakkuşağı köyleri olarakta geçmektedir sakkuşağı konyanın çeltik ilçesinde de bulunmaktadır ve onlar canbeg aşiretindendir İbrahim
  Gömesin mah - Pötürge (Aluçlu bucağı) - Malatya
1848, 1916ht: Aluçlu (idari bölge)
Kürd (Aluçlu) yerleşimi
■ 19. yy'dan itibaren kaydedilmiş olan Aluçlu aşireti nahiyesinin merkez köyü idi. Nahiyenin köy ve mezraları Bekiran, Gömesin, Göşan, Dük, Hüsrevan, Bilazyan, Mıllan, Göryan, Bavköjan, İncan, Gedikan, Hacığallan, Höşan, Sılan, Temirhan, Mırtıkan, Kantülan, Körhane idi. Gömesin dışındakiler 1989'da Kale ilçesine katıldı. SN
  Çaygören mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928k: AlkasFerik
■ © 18.08.1915 Pötürge kazasının ... Ferikan Alakis karyesinden Hırpo oğlu Mehmed'in cezalandırılması deyar heyran
■ Canbeg aşireti köylerindendir İbrahim
  Pötürge ilçe - Pötürge - Malatya
1928k: İmrun
1710d: Şîro
S1186: ˁAmron [ Ar/Süry ˁamrân/ˁimrûn "yapılar, yerleşimler" ]
1968k: Pütürge (idari bölge)
■ Ebülferec tarihi 1186 yılındaki Türkmen istilasında Malatya sultanlığına bağlı Amrun/Amron kasabasından 200 Süryani gencin öldürüldüğünü belirtir. İmrun kasabası 1877'de kurulan Pûtürge nahiyesinin merkezi oldu. ■ Bölge adı olan Pûtürge adının kaynağı açık değildir, ancak ilçenin güney sınırını oluşturan Nemrut Dağının eski bir adı olması mümkündür. Yakın tarihte resmen Pötürge olarak düzeltildi. SN
■ © 24.05.1710 Malatya'da Şoraili kazasından Bağırka karyesinin fetih öncesi ve sonrası Hacı Ali Paşazade Şadi evladlarının malikanesi olduğundan ahardan müdahalenin men'i hakkında arzuhal. © »»» 16.07.1722 Malatya Voyvodalığı'ndan müfrez Şoraili kazasında Ağvaz, Mezraa-i Mürdeağaç ve tevabiine Rişvan-zade Ömer Bey adamları tarafından vaki müdahelenin men'i © »»» 16.03.1725 Malatya livasında Şoraili nahiyesinde Avan karyesi ve Moragiç mezraası mukataasından (ber-vech-i) malikane Hüseyin Ağa ve Mehmed Ağa tahvilinden sarfiyata dair makbuz. © »»» 20.08.1781 Aslen İran Kürdlerinden olup Malatya'nın Şiro kazasında sakin Çevayirli [?] Aşireti'nin şekavetlerine dair Malatya mutasarrıfından gelen mektuplardan hülasa. g.tt © »»» 28.03.1782 Malatya sancağında Şireili(Şiro) kazasında sakin Balbanlu ve Halikanlı Cemaatları İran'dan gelip oralarda tavattun etmiş olan Culberlu [?] Kürdlerinden şikayette bulunmalarıyla. deyar heyran
■ İlçe genelindeki dört Alevi Türk, bir kaç da Sünni Türk yerleşimi dışında nüfüsun çoğunluğu Sünni Kürtlerden oluşmaktadır. metonio
  Dikilitaş mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
Eski adı: Xıraba
■ Canbeg aşireti köylerindendir İbrahim
  Çığırlı mah - Pötürge - Malatya
1928k: XalleBirik [ Kürd birik "pınarcık" ]
■ Canbeg aşireti köylerindendir İbrahim
  Yediyol mah - Pötürge - Malatya
1928k: Parçikan [ Kürd parçikan "şişmanlar (aş.)" ]
Kürd (Parçikan) yerleşimi
■ Harput havalisinde bahsi geçen köylerde sakin Zeyde, Parçikan ve Hemedi aşiretlerine mensup erkek nüfusu (tüvana, sabi ve müsinn) başlıklarıyla adeden ve sonlarında icmalen gösteren nüfus tahrir defteri ( Gömlek No:23201 Fon Kodu: MAD.d.) © »»» 17.07.1764 Çarsancak, Arguvan, Akçadağ ve Parçikan ahalilerine mürettep kömür miktarının tezyidine ve tekasülü görülenlerin tecziyesine dair Keban ve Ergani madenleri emininden gelen evrak © »»» 21.03.1848 Harput kazasının Perçikan Aşireti dahilinde kain Şevval Uşağı oymağından Mahmud ile Eskiköy karyesi sekenelerinden Hüseyin'in aralarında çıkan münakaşa ve kavga neticesinde Mahmud'un vefatı © »»» 03.03.1920 Çoban iken Rus Bayram Çetesi'ne iltihak eden ve son müsademede kaçmaya mavaffak olan, Parçikanlı Alo'nun ölü olarak ele geçirildiği ve çetenin de tepelendiği.
  Bakımlı mah - Pötürge - Malatya
1928k: Xaraba [ Kürd xiraban "harabeler" ]
■ © 15.07.1893 Sürekli şakilik yapan Kahta kazası Şiro nahiyesi Harabe karyesi muhtarı Geyikoğlu Remo'nun yakalanarak Malatya'ya getirilip ilgili mahkemeye tesliminde ... deyar heyran
■ Canbeg aşireti köylerindendir İbrahim
  Tatlıcak mah - Pötürge - Malatya
1928k: Şekeran [ Kürd "şekerler" ]
■ Canbeg aşireti köylerindendir İbrahim
  Belen mah - Pötürge - Malatya
Eski adı: Şimil
■ Canbeg aşireti köylerindendir İbrahim
  Tosunlu mah - Pötürge - Malatya
1928k: ŞiroTaraksu
■ Canbeg aşireti köylerindendir İbrahim
  Düvenlik mah - Pötürge - Malatya
1928k: Ersele
Sünni Türk yerleşimi
■ Kürd canbeg aşireti köylerindendir İbrahim
  Gözlüce mah - Pötürge - Malatya
1560t, 1928k: Mavrato
■ Canbeg aşireti köylerindendir İbrahim
  Koçköy mah - Pötürge - Malatya
1928k: Lar
Sünni Türk yerleşimi
  Çukuroymağı mah - Pötürge - Malatya
1928k: Çukur
■ CANBEG aşireti köylerindendir diğer adı (dölek)tir İbrahim
  Bayırköy mah - Pötürge - Malatya
1928k: Zahmana
■ Canbeg aşireti köylerindendir İbrahim
  Erdemler mah - Pötürge - Malatya
1928k: Celuşağı [ Kürd/Tr celali "aş." ]
■ Canbeg aşireti köylerindendir İbrahim
  Arınlı mah - Pötürge - Malatya
1928k: Savit
■ Sakkuşağı köylerindendir diğer adı (sewit)dir ve CANBEG aşireti köylerindendir.Sakkuşağı isminde konyanın çeltik ilçesinde de köy vardır ve onlarda CANBEG aşiretindendir İbrahim
  Teluşağı mah - Pötürge - Malatya
1928k: Teluşağı
■ CANBEG aşireti köylerindendir İbrahim
  Uzunkoru mah - Pötürge - Malatya
1928k: DereZarato [ Kürd dêrê Zarato "Zarato Kilisesi" ]
■ CANBEG aşireti köylerindendir diğer adı (derezarato)dur İbrahim
  Bölünmez mah - Pötürge - Malatya
■ CANBEG aşireti köylerindendir İbrahim
  Esencik mah - Pötürge - Malatya
1928k: Havi
■ Sakkuşağı köylerindendir CANBEG aşireti köylerindendir diğer adı (havo)dur sakkuşağı isminde konyanın çeltik ilçesinde de köy bulunmaktadır ve onlarda CANBEG aşiretindendir İbrahim
  Deredüzü mah - Pötürge - Malatya
■ CANBEG aşireti köylerindendir diğer adı (cugani)dir İbrahim
  Örencik mah - Pötürge (Doğanyol bucağı) - Malatya
1928k: Virancık
■ CANBEG aşireti köylerindendir. Diğer adı ile (murgar)dır İbrahim
  Meşedibi mah - Pötürge - Malatya
1928k: Bekir yk. [ Tr "Yukarı Bekr (aş.)" ]
■ Sakkuşağı köylerinden olup CANBEG aşireti köylerindendir.sakkuşağı aynı isimde konyanın çeltik ilçesindede vardır ve onlarda CANBEG aşiretindendir diğer adı (bekirülya)dır İbrahim
  Arslankent mah - Pötürge - Malatya
1928k: Kamkine
■ Sakkuşağı köylerindendir diğer adı ise (kamkine)dir ve CANBEG aşireti köylerindir.sakkuşağı ismi aynı zamanda konyanın çeltik ilçesinde de vardır ve onlarda CANBEG aşiretindendir İbrahimHaritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km