Pötürge'de 67 yerleşim bulundu.
sırala 
  Söğütlü mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928k: BudalaUşağı [ Tr abdal/budala "aş." ]
  Kökpınar mah - Pötürge - Malatya
1928k: Posgiran [ Kürd pozgiran "büyükburunlar?" ]
  Çayköy mah - Pötürge - Malatya
1928k: Paz [ Erm paz "şahin" ]
  Sorguçlu mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928k: Şukan [ Kürd "Şükrüler" ]
  Taştepe mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928k: Alireş [ Kürd Alîreş "karaali" ]
Kürd (Dırêjan) yerleşimi
  Tepehan mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1869s: Îrun
1928k: Sinan (idari bölge)
  Büyüköz mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928k: Çirik [ Erm/Kürd çrig/çirik "derecik" ]
  Yandere mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928k: Haydaran [ Kürd haydaran "aş." ]
  Ormaniçi mah - Pötürge - Malatya
1560t, 1928k: Titrin
  Uzuntaş mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928k: Peraş [ Kürd "değirmenönü" ]
  Karşıyaka mah - Pötürge - Malatya
Alevi yerleşimi
■ Pötürgedeki Alevi köylerinin tamamı Türkmendir, Alevi Türk yerleşimi metonio
  Aktarla mah - Pötürge - Malatya
1928k: Mako
  Bölükkaya mah - Pötürge - Malatya
Kr: Husikan [ Kürd "Hüseyinler" ]
1928k: HusikUşağı [ Kürd husik "Hüseyin" ]
Alevi yerleşimi
  Gündeğer mah - Pötürge - Malatya
1928k: Maraso yk.
Alevi yerleşimi
■ Pötürgedeki Alevi köylerinin tamamı Türkmendir, Alevi Türk yerleşimi metonio
  Örmeli mah - Pötürge - Malatya
1560t, 1928k: Zarato
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Pötürgedeki Alevi köylerinin tamamı Türkmendir, Alevi Türk yerleşimi metonio
  Gündüz mah - Pötürge - Malatya
1928k: Babik [ Kürd "dedecik" ]
  Nohutlu mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928k: Nohutlu
Kürd (Nıkûltı) yerleşimi
■ Nıkûltı Kürd aşireti, Canbegler Hasan oğlu İbrahim soyundan . ramazan
  Gömesin mah - Pötürge (Aluçlu bucağı) - Malatya
1848, 1916ht: Aluçlu (idari bölge)
Kürd (Aluçlu) yerleşimi
■ 19. yy'dan itibaren kaydedilmiş olan Aluçlu aşireti nahiyesinin merkez köyü idi. Nahiyenin köy ve mezraları Bekiran, Gömesin, Göşan, Dük, Hüsrevan, Bilazyan, Mıllan, Göryan, Bavköjan, İncan, Gedikan, Hacığallan, Höşan, Sılan, Temirhan, Mırtıkan, Kantülan, Körhane idi. Gömesin dışındakiler 1989'da Kale ilçesine katıldı. SN
  Çaygören mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928k: AlkasFerik
■ © 18.08.1915 Pötürge kazasının ... Ferikan Alakis karyesinden Hırpo oğlu Mehmed'in cezalandırılması deyar heyran
  Pötürge ilçe - Pötürge - Malatya
1928k: İmrun
1710d: Şîro
S1186: ˁAmron [ Ar/Süry ˁamrân/ˁimrûn "yapılar, yerleşimler" ]
1968k: Pütürge (idari bölge)
■ Ebülferec tarihi 1186 yılındaki Türkmen istilasında Malatya sultanlığına bağlı Amrun/Amron kasabasından 200 Süryani gencin öldürüldüğünü belirtir. İmrun kasabası 1877'de kurulan Pûtürge nahiyesinin merkezi oldu. ■ Bölge adı olan Pûtürge adının kaynağı açık değildir, ancak ilçenin güney sınırını oluşturan Nemrut Dağının eski bir adı olması mümkündür. Yakın tarihte resmen Pötürge olarak düzeltildi. SN
■ © 24.05.1710 Malatya'da Şoraili kazasından Bağırka karyesinin fetih öncesi ve sonrası Hacı Ali Paşazade Şadi evladlarının malikanesi olduğundan ahardan müdahalenin men'i hakkında arzuhal. © »»» 16.07.1722 Malatya Voyvodalığı'ndan müfrez Şoraili kazasında Ağvaz, Mezraa-i Mürdeağaç ve tevabiine Rişvan-zade Ömer Bey adamları tarafından vaki müdahelenin men'i © »»» 16.03.1725 Malatya livasında Şoraili nahiyesinde Avan karyesi ve Moragiç mezraası mukataasından (ber-vech-i) malikane Hüseyin Ağa ve Mehmed Ağa tahvilinden sarfiyata dair makbuz. © »»» 20.08.1781 Aslen İran Kürdlerinden olup Malatya'nın Şiro kazasında sakin Çevayirli [?] Aşireti'nin şekavetlerine dair Malatya mutasarrıfından gelen mektuplardan hülasa. g.tt © »»» 28.03.1782 Malatya sancağında Şireili(Şiro) kazasında sakin Balbanlu ve Halikanlı Cemaatları İran'dan gelip oralarda tavattun etmiş olan Culberlu [?] Kürdlerinden şikayette bulunmalarıyla. deyar heyran
■ İlçe genelindeki dört Alevi Türk, bir kaç da Sünni Türk yerleşimi dışında nüfüsun çoğunluğu Sünni Kürtlerden oluşmaktadır. metonio
  Çığırlı mah - Pötürge - Malatya
1928k: XalleBirik [ Kürd birik "pınarcık" ]
  Yediyol mah - Pötürge - Malatya
1928k: Parçikan [ Kürd parçikan "şişmanlar (aş.)" ]
Kürd (Parçikan) yerleşimi
■ Harput havalisinde bahsi geçen köylerde sakin Zeyde, Parçikan ve Hemedi aşiretlerine mensup erkek nüfusu (tüvana, sabi ve müsinn) başlıklarıyla adeden ve sonlarında icmalen gösteren nüfus tahrir defteri ( Gömlek No:23201 Fon Kodu: MAD.d.) © »»» 17.07.1764 Çarsancak, Arguvan, Akçadağ ve Parçikan ahalilerine mürettep kömür miktarının tezyidine ve tekasülü görülenlerin tecziyesine dair Keban ve Ergani madenleri emininden gelen evrak © »»» 21.03.1848 Harput kazasının Perçikan Aşireti dahilinde kain Şevval Uşağı oymağından Mahmud ile Eskiköy karyesi sekenelerinden Hüseyin'in aralarında çıkan münakaşa ve kavga neticesinde Mahmud'un vefatı © »»» 03.03.1920 Çoban iken Rus Bayram Çetesi'ne iltihak eden ve son müsademede kaçmaya mavaffak olan, Parçikanlı Alo'nun ölü olarak ele geçirildiği ve çetenin de tepelendiği.
  Bakımlı mah - Pötürge - Malatya
1928k: Xaraba [ Kürd xiraban "harabeler" ]
■ © 15.07.1893 Sürekli şakilik yapan Kahta kazası Şiro nahiyesi Harabe karyesi muhtarı Geyikoğlu Remo'nun yakalanarak Malatya'ya getirilip ilgili mahkemeye tesliminde ... deyar heyran
  Tatlıcak mah - Pötürge - Malatya
1928k: Şekeran [ Kürd "şekerler" ]
  Belen mah - Pötürge - Malatya
Eski adı: Şimil
  Düvenlik mah - Pötürge - Malatya
1928k: Ersele
Sünni Türk yerleşimi
  Gözlüce mah - Pötürge - Malatya
1560t, 1928k: Mavrato
  Koçköy mah - Pötürge - Malatya
1928k: Lar
Sünni Türk yerleşimi
  Erdemler mah - Pötürge - Malatya
1928k: Celuşağı [ Kürd/Tr celali "aş." ]
  Uzunkoru mah - Pötürge - Malatya
1928k: DereZarato [ Kürd dêrê Zarato "Zarato Kilisesi" ]
  Esencik mah - Pötürge - Malatya
1928k: Havi
  Meşedibi mah - Pötürge - Malatya
1928k: Bekir yk. [ Tr "Yukarı Bekr (aş.)" ]Haritada yeri belli olmayanlar.


Grafik harita göster     haritada ara : km