haritada ara :   km  
Pötürge'de 73 yerleşim bulundu.
sırala 
Söğütlü mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖: Budalauşağı [ Tr budala "abdallar" ]
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Çamlıdere mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
K 📖: Alraş
1902hb 📖: Kollu?kilise
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Başmezra mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1902hb 📖: Başmezra
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Alihan mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1902hb 📖: Alihan
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Sahilköy mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1902hb 📖: Tahnic aş.
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Maman mah - Pötürge - Malatya
1917h 📖: Maman [ Kr "Mehmetler" ]
Kökpınar mah - Pötürge - Malatya
1928 📖: Posgiran [ Kr pozgiran "büyük burunlar" ]
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ 250 sene önce konyaya gidip gelen CANBEG aşireti kervanın içinde pozkıranlarda vardı. Ve konyanın bozkır ilçesinden gelen isimle bozkıran posgıran pozgıran olarak adlandırılmaktadır.
Körme mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖: Körme
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Çayköy mah - Pötürge - Malatya
1928 📖: Paz [ Erm "şahin" ]
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Ulutaş mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
K 📖: Pirik [ Kr "köprücük" ]
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Korucak mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1917h 📖: Alxas Kurmustafa [ Kr "Alxas (aş.) Mustafaoğlu" ]
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Aliçeri mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1917h 📖: Aliçeri
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ Cülür (cihangir) aşiretine bağlıdır. Cülür bir lakaptır. Asıl ismi Cihangir aşiretidir.
Yazıca mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖: Alkas Yazı
1917h 📖: Yazı
Sorguçlu mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1902hb 📖: Şukan [ Kr "Şükrüler" ]
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Pazarcık mah - Pötürge - Malatya
1928 📖: Pazarcık
Eski adı: Görvin
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Taştepe mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1902hb 📖: Alireş [ Kr "kara Ali? Ali kolu?" ]
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Tepehan mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖: İmrûn
S1190 📖: ˁAmron [ Sür ˁamrân/ˁimrûn "mamur yer, yapılı" ]
1917h 📖: Sinan (idari bölge)
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ Pötürge idari biriminin eski adının kaynağı olan İmrun kasabası 12. yy'dan itibaren anılmıştır. Ebülferec Tarihi 1186 yılındaki Türkmen istilasında Malatya sultanlığına bağlı Amrun/Amron kasabasından 200 Süryani gencin öldürüldüğünü belirtir. 1877'de ilçe merkezi Şiro (şimdiki Pötürge) kasabasına taşındı. SN
Uğrak mah Tepehan - Pötürge - Malatya
1917h 📖: Arğuca
Pispisi mah Pazarcık - Pötürge - Malatya
1917h 📖: Pispisi
Çaygören mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖: Alkas Ferik
1915z 📖: Ferikan
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ © 18.08.1915 Pötürge kazasının ... Ferikan Alkes karyesinden Hırpo oğlu Mehmed'in cezalandırılması deyar heyran
Büyüköz mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖: Çirik [ Erm/Kr çrig/çirik "derecik" ]
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ 1940 yılına kadar Çirik ve Cibrun adında birbirine yakın 2 köy var, Cibrun daha sonra bu köye mahalle olarak bağlanıyor. [Cibrun mahallesi halen Adıyaman Sincik ilçesine bağlıdır.] ishak levent
Dikilitaş mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1917h 📖: Xarabe
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Yandere mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖: Haydaran [ Kr "aş." ]
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Ormaniçi mah - Pötürge - Malatya
1560t 📖: Titirin
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Gökçeli mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1917h 📖: Gertan
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Uzuntaş mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖: Piraş [ Kr "değirmenönü" ]
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Taşmış mah - Pötürge - Malatya
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Karşıyaka mah - Pötürge - Malatya
1925h 📖: Aliismail
Alevi-Kürt/Zaza (Canbeg) yerleşimi
Kavak mah - Pötürge - Malatya
1917h 📖: Kavak
Aktarla mah - Pötürge - Malatya
1928 📖: Mako
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Kayadere mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1917h 📖: Zeynan
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Bölükkaya mah - Pötürge - Malatya
K 📖: Husikan [ Kr "Hüseyinler" ]
1928 📖: Husikuşağı [ Kr husik "Hüseyin" ]
Alevi-Kürt/Zaza (Canbeg) yerleşimi
■ Köy halkı Canbeg aşiretine mensup. İmam Rıza ve Musa-i Hardi ocaklarına bağlı Kürt-Alevi köyü.
Gündeğer mah - Pötürge - Malatya
1928 📖: Maraso ulya [ Sür mar İso "hz. İsa" ]
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Candar mah - Pötürge - Malatya
1928 📖: Candar
Karakaya mah - Pötürge - Malatya
1917h 📖: Karakaya
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Örmeli mah - Pötürge - Malatya
1560t 📖: Zarato [ Sür ]
Alevi-Kürt/Zaza (Canbeg) yerleşimi
Gündüz mah - Pötürge - Malatya
1835g 1917h 📖Babik [ Kr ]
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Nohutlu mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1917h 📖: Noxudlu
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ Nıkûltı Kürd aşireti, Canbegler Hasan oğlu İbrahim soyundan . ramazan
Çengelli mah - Pötürge - Malatya
1902hb 📖: Zengeran [ Tr "çingeneler" ]
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Tatlıcak mah - Pötürge - Malatya
1928 📖: Şekeran [ Kr "şekerler" ]
Eski adı: Kalikuşağı
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Gömesin mah - Pötürge (Aluçlu bucağı) - Malatya
1848z 1916h 📖Aluçlu (idari bölge)
Kürt-Sünni (Aluçlu) yerleşimi
■ 19. yy'dan itibaren kaydedilmiş olan Aluçlu aşireti nahiyesinin merkez köyü idi. Nahiyenin köy ve mezraları Bekiran, Gömesin, Göşan, Dük, Hüsrevan, Bilazyan, Mıllan, Göryan, Bavköjan, İncan, Gedikan, Hacığallan, Höşan, Sılan, Temirhan, Mırtıkan, Kantülan, Körhane idi. Gömesin dışındakiler 1989'da Kale ilçesine katıldı. SN
Pötürge ilçe - Pötürge - Malatya
1917h 📖: İmrun
1781z 📖: Şiro
1710z 📖: Şoraili
1928 📖: Pütürge / Pûtürge (idari bölge) [ Kr "put yeri? haç yeri?" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ İmrun kasabası 1877'de kurulan Pûtürge nahiyesinin merkezi oldu. ■ Bölge adı olan Pûtürge'nin Süryani Barsavmo Manastırına Kürtlerce verilen addan türediğine ilişkin söylenti teyit edilemedi. Yakın tarihte resmen Pötürge olarak düzeltildi. ■ Birkaç Türk-Alevi yerleşimi dışında ilçe nüfusu çoğunlukla Sünni Kürttür. SN
■ © 24.05.1710 Malatya'da Şoraili kazasından Bağırka karyesinin fetih öncesi ve sonrası Hacı Ali Paşazade Şadi evladlarının malikanesi olduğundan ahardan müdahalenin men'i hakkında arzuhal. © »»» 16.07.1722 Malatya Voyvodalığı'ndan müfrez Şoraili kazasında Ağvaz, Mezraa-i Mürdeağaç ve tevabiine Rişvan-zade Ömer Bey adamları tarafından vaki müdahelenin men'i © »»» 16.03.1725 Malatya livasında Şoraili nahiyesinde Avan karyesi ve Moragiç mezraası mukataasından (ber-vech-i) malikane Hüseyin Ağa ve Mehmed Ağa tahvilinden sarfiyata dair makbuz. © »»» 20.08.1781 Aslen İran Kürdlerinden olup Malatya'nın Şiro kazasında sakin Çevayirli [?] Aşireti'nin şekavetlerine dair Malatya mutasarrıfından gelen mektuplardan hülasa. g.tt © »»» 28.03.1782 Malatya sancağında Şireili(Şiro) kazasında sakin Balbanlu ve Halikanlı Cemaatları İran'dan gelip oralarda tavattun etmiş olan Culberlu [?] Kürdlerinden şikayette bulunmalarıyla. deyar heyran
■ Süryani aziz Bar Sawmo manastırı haç taşınan merkez olduğu için Kürtçe ismi Pütür gah yani Haç yeri olarak adlandırılmıştır. ADAM JANBEG
Belen mah - Pötürge - Malatya
1917h 📖: Şimil
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Çığırlı mah - Pötürge - Malatya
1928 📖: Xalle Birik [ Kr birik "pınarcık" ]
Kürt-Sünni (Canbeg ) yerleşimi
Yediyol mah - Pötürge - Malatya
1928 📖: Parçikan [ Kr "şişmanlar (aş.)" ]
Kürt-Sünni (Parçikan) yerleşimi
■ Harput havalisinde bahsi geçen köylerde sakin Zeyde, Parçikan ve Hemedi aşiretlerine mensup erkek nüfusu (tüvana, sabi ve müsinn) başlıklarıyla adeden ve sonlarında icmalen gösteren nüfus tahrir defteri ( Gömlek No:23201 Fon Kodu: MAD.d.) © »»» 17.07.1764 Çarsancak, Arguvan, Akçadağ ve Parçikan ahalilerine mürettep kömür miktarının tezyidine ve tekasülü görülenlerin tecziyesine dair Keban ve Ergani madenleri emininden gelen evrak © »»» 21.03.1848 Harput kazasının Perçikan Aşireti dahilinde kain Şevval Uşağı oymağından Mahmud ile Eskiköy karyesi sekenelerinden Hüseyin'in aralarında çıkan münakaşa ve kavga neticesinde Mahmud'un vefatı © »»» 03.03.1920 Çoban iken Rus Bayram Çetesi'ne iltihak eden ve son müsademede kaçmaya mavaffak olan, Parçikanlı Alo'nun ölü olarak ele geçirildiği ve çetenin de tepelendiği.
Bakımlı mah - Pötürge - Malatya
1893z 📖: Xarabe [ Kr xiraban "harabeler" ]
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ © 15.07.1893 Sürekli şakilik yapan Kahta kazası Şiro nahiyesi Harabe karyesi muhtarı Geyikoğlu Remo'nun yakalanarak Malatya'ya getirilip ilgili mahkemeye tesliminde ... deyar heyran
Tosunlu mah - Pötürge - Malatya
1928 📖: Şiro Taraksu [ Sür ]
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
■ Adıyaman Taraksu (Gerger) ile aynı adı taşır. Eski isim muhtemelen Süryanicedir. SN
Örnekköy mah - Pötürge - Malatya
Eski adı: -
Düvenlik mah - Pötürge - Malatya
1928 📖: Ersele
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Gözlüce mah - Pötürge - Malatya
1560t 📖: Mavrato [ Sür ]
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Koçköy mah - Pötürge - Malatya
1917h 📖: Lar
Sünni Türk yerleşimi
Çukuroymağı mah - Pötürge - Malatya
1928 📖: Çukur
Eski adı: Dölek
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Bayırköy mah - Pötürge - Malatya
1928 📖: Zahmana
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Erdemler mah - Pötürge - Malatya
1917h 📖: Cellolar | Celuşağı [ Kr/Tr "aş." ]
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Arınlı mah - Pötürge - Malatya
1928 📖: Savit
1917h 📖: Sevid
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Teluşağı mah - Pötürge - Malatya
1917h 📖: Teluşağı
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Uzunkoru mah - Pötürge - Malatya
1928 📖: Dere Zarato [ Kr dêrê Zarato "Zarato manastırı" ]
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Bölünmez mah - Pötürge - Malatya
1917h 📖: Kızıluşağı
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Esencik mah - Pötürge - Malatya
1928 📖: Havi
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Deredüzü mah - Pötürge - Malatya
K 📖: Cugani
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Örencik mah - Pötürge (Doğanyol bucağı) - Malatya
K 📖: Murgar
1917h 📖: Virancık
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Meşedibi mah - Pötürge - Malatya
1928 📖: Bekir yk. [ Tr "Yukarı Bekr (aş.)" ]
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Arslankent mah - Pötürge - Malatya
1917h 📖: Kamgine
Kürt-Sünni (Canbeg) yerleşimi
Karagöl mah - Pötürge - Malatya
1917h 📖: Karagöl


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.