haritada ara :   km  
Ovacık'da 35 yerleşim bulundu.
sırala 
Ahırcık mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖: Axurcuk
E1912 📖: Axorig [ Ermenice "ahırcık" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Koord: 40° 17' 13'' D, 41° 7' 45'' K
Akçakent mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 1928 📖 📖: Ağcakend
■ Koord: 40° 9' 54'' D, 41° 2' 46'' K
Akdağ mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖: Ağdağ [ Türkçe ]
■ Köy 17. yy ortalarında, hayvancılık amacı ile Bayburt civarından gelen insanlar tarafından kurulmuştur. Bayburt'tan bu bölgeye gelme sebeblerinden biri de bulaşıcı hastalıktır. Ayrıca, 93 Harbi'den (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) sonra da Ardahan/Göle civarından gelen Kafkas Türkleri kökenli insanların köye gelip yerleştiği bilinmektedir. Mehmet Caglayan
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 26 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 15' 10'' D, 40° 56' 41'' K
Akyazı mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 1916h 📖 📖: Genepe/Kenpe aş. + yk.
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydındaki Kenpe karyesi olabilir: Kenpe k., Çermelü[-yi Erzurum] n.: 871 zdm
■ Koord: 40° 7' 41'' D, 40° 42' 51'' K
Aşağıcanören mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Canören aş.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında henüz aşağı ve yukarı olarak ayrılmamışken yalnızca 82 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 6' 37'' D, 40° 45' 8'' K
Aynalıkale mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Aynalıkale
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 12' 7'' D, 41° 1' 22'' K
Başkent mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
E1912 📖: Başkend / Başköy
1522t 1928 📖 📖: Başkend
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1591 kaydında yalnızca 40 Müslüman hane bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 17' 21'' D, 41° 5' 56'' K
Başkurtdere mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Başkurtdere
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 59 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 12' 43'' D, 40° 51' 3'' K
Başovacık mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖: Başovacık
E1912 📖: Başovacık | Hovdaklux [ Ermenice hovdakılux "derebaşı" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Türkçe Ovacık veya Ermenice Hovtig adı verilen bölgenin başlıca yerleşimi idi. SN
■ Koord: 40° 16' 22'' D, 41° 4' 33'' K
Bingöze mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖: Sitahank
E1902 📖: Tsitahank Ձիթահանք [ Ermenice "yağhane" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Koord: 40° 16' 24'' D, 41° 6' 54'' K
Çamlıca mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Çöltikâr
E1902 📖: Çortankar Չորթանքար
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Erm çortan, Türkçede keş adı verilen yoğurt kurusudur; çortan kar `çökelek taşı`(?) anlamına gelir. Tr çörtenkâr `olukçu, kanal yapan` anlamına gelebilir. SN
■ Koord: 40° 11' 59'' D, 41° 3' 21'' K
Çatak mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t E1912 📖 📖: Çatak/Çatax
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Koord: 40° 14' 20'' D, 41° 3' 5'' K
Çavdarlı mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Zırnık / Zernık [ Türkçe "zırnık (arsenik sülfit)?" ]
■ Koord: 40° 5' 38'' D, 40° 40' 4'' K
Çavuşoğlu mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
E1912 📖: Cagınteğ [ Ermenice "pancar" ]
1522t 1928 📖 📖: Çökündür/Çöğündür [ Türkçe "pancar" ]
■ Türkçe halk ağızlarında kullanılan çöğündür/çükündür (pancar) sözcüğü Ermenice aynı anlama gelen sözcükten alınmıştır. SN
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 33 Müslüman nüfus bulunuyor ve adı "Çögender" olarak geçiyor. metonio
■ 1522 kaydında: Çökender k., Çermelü[-yi Erzurum] n.: 871 zdm
■ Koord: 40° 11' 17'' D, 40° 46' 44'' K
Çıkrıklı mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Çırıklı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 9' 13'' D, 40° 57' 14'' K
Elmalı mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖: Elmalı
E1902 📖: Xıntsorud [ Ermenice "elmalı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 7' 57'' D, 41° 2' 35'' K
Eşkinkaya mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖: Bizdinkas
E1902 📖: Bızdigants [ Ermenice "küçükler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 9' 8'' D, 41° 3' 30'' K
Geyik mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Geyik
E1902 📖: Geğik / Keğik Գեղիկ [ Ermenice "köycük" ]
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 31 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 10' 19'' D, 40° 44' 37'' K
Güllüce mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 1916h 📖 📖: Paşaki
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 110 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Paşaki k., Çermelü[-yi Erzurum] n.: 871 zdm
■ Koord: 40° 12' 55'' D, 40° 49' 34'' K
Halilkaya mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Halil-kaya
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 44 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ Alevi Türk yerleşimi. Köye bağlı Han mahallesi Sünnidir. zdm
■ Koord: 40° 5' 32'' D, 40° 41' 26'' K
Kabaktepe mahalle (Aziziye bağ) - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1854h 📖: Kabaktepe
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Koord: 40° 16' 0'' D, 41° 7' 46'' K
Kapılı mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Kapılı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 22 Müslüman nüfus bulunuyor ve kayıtta "Kapulu" olarak geçiyor. metonio
■ Koord: 40° 10' 35'' D, 40° 54' 3'' K
Karakale mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Karakale
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Koord: 40° 11' 59'' D, 40° 57' 17'' K
Kızılkale mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Kızılkale
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 27 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 11' 13'' D, 40° 55' 35'' K
Kuzgun mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Kuzgun
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Koord: 40° 10' 49'' D, 41° 4' 19'' K
Kuzuluk mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖: Arapkendi
E1902 📖: Arapkend
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Koord: 40° 14' 44'' D, 41° 6' 47'' K
Rizekent mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Rize
1522t 📖: Rize-kendi
■ 20. yy başında kısmen Hemşinli yerleşimi.
■ Rizekent (İrize) en az 300 yıllık bir yerleşim yeri. Rize'nin Hemşin ve Cimil bölgelerinden gelen aileler olmasına rağmen çoğunluğu yerli ailelerden oluşmaktadır. bilgehan
■ 1522 kaydında: Rize-kendi k., Ovacık[-i Erzurum] n.: 871 zdm
■ Koord: 40° 9' 46'' D, 40° 59' 24'' K
Sırlı mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Sırlı-su
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Sırlu-su k., Ovacık[-i Erzurum] n.: 871 zdm
■ Koord: 40° 13' 5'' D, 41° 5' 47'' K
Söğütlü mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Söğütlü
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 47 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Söğütlü k., Çermelü[-yi Erzurum] n.: 871, zdm
■ Koord: 40° 12' 10'' D, 40° 45' 41'' K
Taşpınar mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928 📖: Kotans / Kütens
E1902 📖: Kotents [ Ermenice ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 53 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 11' 11'' D, 40° 43' 37'' K
Toprakkale mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 📖: Toprakkal'a
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1522 kaydında: Toprak-kal‘a k., Ovacık-i İspir n.: 857 zdm
■ Koord: 40° 14' 16'' D, 40° 58' 22'' K
Üçköşe mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 1916h 📖 📖: Üçkilise
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1880’de 178 Hıristiyan Ermeni ve belirsiz sayıda Hemşinli nüfusu vardı. SN
■ Koord: 40° 12' 54'' D, 41° 1' 19'' K
Yeşilova mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 1916h 📖 📖: Sığırzindanı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında yalnızca 49 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ 1522 kaydında: Sığır-zindānı k., Çermelü[-yi Erzurum] n.: zdm
■ Koord: 40° 11' 56'' D, 40° 48' 40'' K
Yeşilvadi mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖: Ağzıaçık
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Evliya Çelebi’nin anlattığı Ağzıaçık Mağara Hınıs yakınında başka yerdir. SN
■ Koord: 40° 15' 47'' D, 40° 58' 36'' K
Yukarıcanören mahalle - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1522t 1916h 📖 📖: Canviran/Canören yk.
■ 1835 yılı erkek nüfus sayımında henüz aşağı ve yukarı olarak ayrılmamışken yalnızca 82 Müslüman nüfus bulunuyor. metonio
■ Koord: 40° 8' 3'' D, 40° 50' 57'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.