Osmaniye'de 194 yerleşim bulundu.
1 | 2
sırala 
  Köseli köy - Sumbas - Osmaniye
1925h: Köseli
  Yazıboyu köy - Sumbas - Osmaniye
1946: Hamolar
1925h: Mahoğlu
  Akdam köy - Sumbas - Osmaniye
1925h: Akdam
  Akova köy - Kadirli - Osmaniye
Eski adı: -
  Erdoğdu köy - Kadirli - Osmaniye
1946: Akmaşat [ Tr maşat "mezarlık" ]
  Reşadiye köy - Sumbas - Osmaniye
1928: Reşadiye
■ Azeri yerleşimi metonio
  Düğenli mah Sumbas - Sumbas - Osmaniye
1928: Araplı
  Karaömerli mah Sumbas - Sumbas - Osmaniye
1928: Karaömerli
  Sumbas ilçe - Sumbas - Osmaniye
E1274: Smpada(gıla) (başka yer) [ Erm "Sımpad (öz.) kalesi" ]
■ 1992'de teşkil edilen ilçeye adını veren Sumbas Kalesi 1260 yılı dolayında bölgenin egemeni olan Smpad Konestabl tarafından inşa edilerek Smpad Kalesi adını aldı. Horasan'da `Sumbas adında bir nehir` mevcut değildir. Halen ilçe merkezi olan kasaba 1992'de Karaömerli ve Araplı köylerinin birleştirilmesiyle kuruldu. SN
  Yusufizzettin köy - Kadirli - Osmaniye
■ Sultan Abdülaziz'in büyük oğlu ve 1909-1917 döneminde veliaht olan Yusuf İzzeddin Efendi'nin adı bu dönemde özellikle muhacir yerleşimlerine verilmiştir. SN
  Çiçeklidere köy - Sumbas - Osmaniye
Eski adı: -
  Sakarcalık köy - Osmaniye_M (Tecirli bucağı) - Osmaniye
1928: Sakarcalık
■ Türkmen (Tecirli) yerleşimi metonio
  Tüysüz bld - Toprakkale - Osmaniye
1928: Tüysüz
■ 7 Ağustos 2013 tarihli kararla tüzel kişiliği kaldırılarak Toprakkale belediyesine dahil edildi. SN
  Gökçedam köy - Osmaniye_M (Tecirli bucağı) - Osmaniye
1928: Hemite
A870: El-ˁAmûdeyn [ Ar "iki direk" ]
■ 8. yy'dan itibaren Arapça ˁAmudeyn adıyla anılan Roma kalesi, Ermenice Amuta şeklini almış ve bu biçimde Türkçeye aktarılmıştır. 1145'te Kilikya hükümdarı II. Toros tarafından alındı; 1212'de Alman şövalyelerinin (Deutschritterorden) eline geçerek 50 yıl kadar onların egemenliğinde kaldı. SN
  Kadirli ilçe - Kadirli - Osmaniye
1915hb: Karsbazar
1530t, 1865: Karsı Zulkadriye
E1274: Kars
■ MS 74 yılında Trajanus imp. tarafından kurulan Flaviopolis kenti yerinde veya yakınında olduğu anlaşılıyor. ■ İlk kez 13. yy sonlarında kaydedilen Kars adı, 11. yy'da yörede hakimiyet kuran eski Kars hükümdarı Gagik Pakraduni maiyetinden Rupen ile alakalı olmalıdır. 1920'lere dek kullanılmıştır. SN
  Tecirli köy - Osmaniye_M (Tecirli bucağı) - Osmaniye
1928: Tacirli (idari bölge)
■ Kısmen Türkmen (Tecirli) yerleşimi, Bulgaristan göçmenleri de oturmakta. metonio
  Sazlık köy - Toprakkale - Osmaniye
1928: Maymunsuyu
■ 7 Ağustos 2013 tarihli kararla tüzel kişiliği kaldırılarak Toprakkale belediyesine dahil edildi. SN
  Kırmıtlı bld - Osmaniye_M (Tecirli bucağı) - Osmaniye
1925h: Kırmıtlı
■ Türkmen (Tecirli) yerleşimi metonio
  Kırmacılı köy - Osmaniye_M (Tecirli bucağı) - Osmaniye
■ Türkmen (Bozdoğanlı) yerleşimi metonio
  Toprakkale ilçe - Toprakkale - Osmaniye
1928: Til Hamdun
S1154: Tell Hamdûn [ Ar/Süry "Hamdun tepe" ]
■ 1154 yılında Konya Sultanı Mesud'un Kilikya seferinde adı geçen yerlerdendir. SN
  Dağıstan mah - Toprakkale - Osmaniye
1928: Dağıstan
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Yeniköy köy - Osmaniye_M (Tecirli bucağı) - Osmaniye
1925h: Yeniköy
■ Bulgaristan göçmeni yerleşimi metonio
  Alahanlı köy - Osmaniye_M - Osmaniye
1928: Yaveriye
Eski adı: Sakızgediği
■ Halk arasında Sakızgediği adı kullanıldığı halde resmi adı en az 1960'tan beri Alahanlı ve daha önce de Yaveriye'dir. SN
■ Yörük yerleşimi metonio
  Bodrumkale mv - Osmaniye_M - Osmaniye
1933 y: Bodrumkale [ Yun pétrion "taşlık" ]
Y17, Y550: Kastábala | Hierápolis [ Yun hierápolis "tapınakkent" ]
■ Roma imparatorluğuna bağlı Kilikia krallığının başkenti olan Kastabala kenti ören yeridir. Burada bulunan Bodrum köyü boşaltılmıştır. 'Bodrum' adı hakkında daha fazla bilgi için Efes maddesine bakınız. SN
  Koçlu köy - Kadirli - Osmaniye
1928: Avluk
  Babaoğlan mah Kazmaca - Osmaniye_M - Osmaniye
■ Köy yakınında harabesi bulunan Babaoğlan Kalesi, 1199 yılına ait Kral Levon ahitnamesinde Siruhi adlı kadın emir tarafından temsil edilen Siman (gen. Simanay) Kalesi olmalıdır. SN
  Cevdetiye bld - Osmaniye_M (Tecirli bucağı) - Osmaniye
1928: Cevdetiye
1911hk: Araplı
■ Yörük yerleşimi metonio
  Göztaşı köy - Kadirli - Osmaniye
1928: Nürfet [ Erm norpert "yenikale" ]Haritada yeri belli olmayanlar.
  Aslantaş mv - Kadirli - Osmaniye
H: Asitawanda [ Luw ]
■ MÖ 8. yy'da Asitawas adlı bir Geç Hitit hükümdarının kurduğu kent Türkiye'nin en çarpıcı arkeolojik kalıntılarından biridir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km