Osmangazi'de 45 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hamitler mah - Osmangazi - Bursa
1928: Hamitler
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Yunuseli mah - Osmangazi - Bursa
1928 y: Biladıyunus
Y1900~: Platíenos Πλατύαινος [ Yun "yassı Enez" ]
1521t: Baladyanos
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Yunanca addan halk etimolojisi yoluyla türetilmiş olan Bilad-ı Yunus adı 'Yunuseli' olarak Türkçeleştirilmiştir. SN
  Çağlayan mah - Osmangazi - Bursa
1928: Maskarahasan
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1929'da Çağlayan adı verildi. SN
  Yiğitali mah - Osmangazi - Bursa
1521t: Çongara [ Tr "aş." ]
  Hüseyinalanı mah - Osmangazi - Bursa
1911h: Hüseyniye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Gündoğdu mah - Osmangazi - Bursa
1360 y: Filadar [ Yun ]
Y1308: Peladárion
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Bizans döneminden kalma Rum yerleşimi halen terk edilmiş olup yeni yerleşim kurulmuştur. 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
■ 1303 senesinde gerçekleşen tekfur harpleri ve teslimiyetinden sonra Bursa ovasındaki Rum köylerinin bir kısmı, özel müsâde ile yerlerinde kalmışlar. Bursa kalesindeki Rumlara da Osmanlı övmeye gönderilmişler ve kale teslim olmuş (Bursa Araştırmaları Vakfı). 1924'de Vodinalı Pomaklarla Komotinili (Gümülcine) diğer mübâdiller iskân edildi. Rumların köyü ne vakit terkettikleri bilinmiyor, hepsi veya mühim bir kısmı Kapadokyalı, Pontoslu ve Doğu Trakyalı Helen mültecilerle Edessanın en büyük köylerinden Exaplatanos köyüne iskân edildi. Manav
  Kirazlı mah - Osmangazi - Bursa
Eski adı: -
  Süleymaniye mah - Osmangazi - Bursa
1928: Süleymaniye
1888: Elmaçukuru
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Osmangazi ilçe - Osmangazi - Bursa
Eski adı: -
■ 1987 yılında Bursa Merkez ilçesinin bölünmesiyle oluşturulan yapay ilçelerdendir. Rastgele bir isim verilmiştir. SN
  Panayır mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1521t y: Panaya [ Yun panagiá "Meryemana" ]
  Çaybaşı mah - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1928: Göndert
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Demirtaş mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1521t: Timurtaş
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  İsmetiye mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1928: İsmetiye
1521t: Kelesen
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 20. yy başında çoğu Gürcistan göçmeni Hıristiyan Rumlarla meskûndu. SN
  Soğukpınar mah - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1911h: Soğukpınar
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
  Karaislah mah - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1928: Karaislah
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Karaislah köyünün Cebel (Dağ) kesimine 1896'da Gürcü muhacirler iskan edildi. SN
  Avdancık mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1521t: Avdancık
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Eski ismi: Begli. 1478 tahririnde ''kâfir-viranı var, içinde asmaları var'' diye not düşülmüş. Panayır yeri bu köyün olduğu yerdeydi. 1573 tarihli tahrir defterine göre köyde 20 hâne, 6 mücerred Müslim nüfus kayıtlı idi. 1573 yılında Avdancık köyü, zeamet sahibi Nişancızâde Hüseyin Çelebi’ye âitti. 18. yüzyılda Mekke-i Mükerreme ve Haremeyn için vakfedilmiştir. Manav
  Seçköy mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1928: Seçköy
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Büyükdeliler mah - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1911h: B. Deliler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 2 km kuzeyde bulunan Dudas (Dudaş?) mevkiinde kiremit parçaları bulunması eski yerleşime işâret eder. Köyde anlatılan rivâyete göre halkı 14. asırda Osmanlılara Rum emniyet güçlerinin geçit yollarını göstermiştir. Köy ağzında patet ''patates'' börülce ise ''fasulye'' anlamına gelir. Manav
  Demirkapı mah - Osmangazi - Bursa
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1642 târihli bir Bursa Kadı Sicili'nde, mahalledeki Pavlos Eyot ve Georgi oğlu Christo ve Panagiot oğlu Pandoli adlı Rumlar, atalarını Demirkapı'dan, Sultan I. Murad’ın getirtip, bu mahallede yerleştirdiğini anlatırlarmış. Balık Pazarı ve Kaya Başı mahalleleri de Rum yerleşimiydi. 1924 sonrasında Helenistandan Çingene iskân edildi. Manav
  Çukurca mah - Osmangazi - Bursa
1928: İzvat
1521t: İzvadi


Grafik harita göster     haritada ara : km