Osmangazi'de 45 yerleşim bulundu.
sırala 
  Emek mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 Yalakçayır
  Doğancı mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 Doğancı
  Aksungur mah - Osmangazi - Bursa
1521t 📖 Aksungur
  Dağakça mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 Dağ Akça
1911h 📖 Cebel Akça
  Hamitler mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 Hamitler
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Gökçeören mah - Osmangazi - Bursa
1521t 📖 Gökçeviran
  Ahmetbey mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 Ahmetbey
  Tuzaklı mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 Tuzaklı
  Uluçam mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 Şeytan Budaklar
  Dereçavuş mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 Dereçavuş
  Yunuseli mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 Biladıyunus
Y1900~ 📖 Platíenos Πλατύαινος [ Yun "yassı Enez" ]
1521t 📖 Baladyanos
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Yunanca addan halk etimolojisi yoluyla türetilmiş olan Bilad-ı Yunus adı 'Yunuseli' olarak Türkçeleştirilmiştir. SN
  İnkaya mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 İnkaya
  Çağlayan mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 Maskarahasan
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
■ 1929'da Çağlayan adı verildi. SN
  Yiğitali mah - Osmangazi - Bursa
1521t 📖 Çongara [ Tr "aş." ]
  Çekirge mah - Osmangazi - Bursa
1911h 📖 Çekirge
  Hüseyinalanı mah - Osmangazi - Bursa
1911h 📖 Hüseyniye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni (1900+) yerleşimi.
  Mürseller mah - Osmangazi - Bursa
1521t 📖 Mürseller
  Armutköy mah - Osmangazi - Bursa
1521t 📖 Armud
  Gündoğdu mah - Osmangazi - Bursa
1360 📖 Filadar
Y1308 📖 Peladárion [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Bizans döneminden kalma Rum yerleşimi halen terk edilmiş olup yeni yerleşim kurulmuştur. 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
■ 1303 senesinde gerçekleşen tekfur harpleri ve teslimiyetinden sonra Bursa ovasındaki Rum köylerinin bir kısmı, özel müsâde ile yerlerinde kalmışlar. Bursa kalesindeki Rumlara da Osmanlı övmeye gönderilmişler ve kale teslim olmuş (Bursa Araştırmaları Vakfı). 1924'de Vodinalı Pomaklarla Komotinili (Gümülcine) diğer mübâdiller iskân edildi. Rumların köyü ne vakit terkettikleri bilinmiyor, hepsi veya mühim bir kısmı Kapadokyalı, Pontoslu ve Doğu Trakyalı Helen mültecilerle Edessanın en büyük köylerinden Exaplatanos köyüne iskân edildi. Manav
  Güneybayırı mah - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1928 📖 Kızılköy
  Demirkapı mah - Osmangazi - Bursa
1521t 📖 Geçkenos | Demirkapı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1642 târihli bir Bursa Kadı Sicili'nde, mahalledeki Pavlos Eyot ve Georgi oğlu Christo ve Panagiot oğlu Pandoli adlı Rumlar, atalarını Demirkapı'dan, Sultan I. Murad’ın getirtip, bu mahallede yerleştirdiğini anlatırlarmış. Balık Pazarı ve Kaya Başı mahalleleri de Rum yerleşimiydi. 1924 sonrasında Helenistandan Çingene iskân edildi. Manav
  Soğanlı mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 Soğanlı
1521t 📖 Eşekyedi
  Kirazlı mah - Osmangazi - Bursa
Eski adı: -
  Yeniceabat mah - Osmangazi - Bursa
1521t 📖 Yenice
  Çukurca mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 İzvat
1521t 📖 İzvadi
  Ovaakça mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1521t 📖 Akçaköy
  Süleymaniye mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 Süleymaniye
1888 📖 Elmaçukuru
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Alaşar mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1911h 📖 Alaşar
  Osmangazi ilçe - Osmangazi - Bursa
Eski adı: -
■ 1987 yılında Bursa Merkez ilçesinin bölünmesiyle oluşturulan yapay ilçelerdendir. Rastgele bir isim verilmiştir. SN
  Panayır mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1521t 📖 Panaya [ Yun panagiá "Meryemana" ]
  Çaybaşı mah - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1928 📖 Göndert
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Seferışıklar mah - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1911h 📖 Sakar Aşıklar
  Dürdane mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1521t 📖 Dürdane
  Bağlı mah - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1911h 📖 Bağlı
  Karabalçık mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1928 📖 Karabalçık
  Demirtaş mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1521t 📖 Timurtaş
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  İsmetiye mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1928 📖 İsmetiye
1521t 📖 Kelesen
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 20. yy başında çoğu Gürcistan göçmeni Hıristiyan Rumlarla meskûndu. SN
  Soğukpınar mah - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1911h 📖 Soğukpınar
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi.
  Selçukgazi mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1928 📖 Selçukgazi
  Karaislah mah - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1928 📖 Karaislah
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Karaislah köyünün Cebel (Dağ) kesimine 1896'da Gürcü muhacirler iskan edildi. SN
  Güneybudaklar mah - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1911h 📖 Güney Budaklar
  Avdancık mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1521t 📖 Avdancık
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Eski ismi: Begli. 1478 tahririnde ''kâfir-viranı var, içinde asmaları var'' diye not düşülmüş. Panayır yeri bu köyün olduğu yerdeydi. 1573 tarihli tahrir defterine göre köyde 20 hâne, 6 mücerred Müslim nüfus kayıtlı idi. 1573 yılında Avdancık köyü, zeamet sahibi Nişancızâde Hüseyin Çelebi’ye âitti. 18. yüzyılda Mekke-i Mükerreme ve Haremeyn için vakfedilmiştir. Manav
  Küçükdeliller mah - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1911h 📖 K. Deliler
  Seçköy mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1928 📖 Seçköy
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Büyükdeliler mah - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1911h 📖 B. Deliler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 2 km kuzeyde bulunan Dudas (Dudaş?) mevkiinde kiremit parçaları bulunması eski yerleşime işâret eder. Köyde anlatılan rivâyete göre halkı 14. asırda Osmanlılara Rum emniyet güçlerinin geçit yollarını göstermiştir. Köy ağzında patet ''patates'' börülce ise ''fasulye'' anlamına gelir. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km