haritada ara :   km  
Osmangazi'de 45 yerleşim bulundu.
sırala 
Emek mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 Yalakçayır
Doğancı mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 Doğancı
Aksungur mah - Osmangazi - Bursa
1521t 📖 Aksungur
Dağakça mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 Dağ Akça
1911h 📖 Cebel Akça
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
Hamitler mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 Hamitler
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Gökçeören mah - Osmangazi - Bursa
1521t 📖 Gökçeviran
Ahmetbey mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 Ahmetbey
Tuzaklı mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 Tuzaklı
Uluçam mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 Şeytan Budaklar
Osmangazi ilçe - Osmangazi - Bursa
Eski adı: -
■ 1987 yılında Bursa Merkez ilçesinin bölünmesiyle oluşturulan yapay ilçelerdendir. Rastgele bir isim verilmiştir. SN
Dereçavuş mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 Dereçavuş
Yunuseli mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 Biladıyunus
Y1900~ 📖 Platíenos Πλατύαινος [ Yun "yassı Enez" ]
1521t 📖 Baladyanos
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Yunanca addan halk etimolojisi yoluyla türetilmiş olan Bilad-ı Yunus adı 'Yunuseli' olarak Türkçeleştirilmiştir. SN
İnkaya mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 İnkaya
Çağlayan mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 Maskarahasan
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1929'da Çağlayan adı verildi. SN
Yiğitali mah - Osmangazi - Bursa
1521t 📖 Çongara [ Tr "aş." ]
Çekirge mah - Osmangazi - Bursa
1911h 📖 Çekirge
Hüseyinalanı mah - Osmangazi - Bursa
1911h 📖 Hüseyniye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Mürseller mah - Osmangazi - Bursa
1521t 📖 Mürseller
Armutköy mah - Osmangazi - Bursa
1521t 📖 Armud
Gündoğdu mah - Osmangazi - Bursa
1360 📖 Filadar
Y1308 📖 Peladárion [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Bizans döneminden kalma Rum yerleşimi halen terk edilmiş olup yeni yerleşim kurulmuştur. 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
■ 1303 senesinde gerçekleşen tekfur harpleri ve teslimiyetinden sonra Bursa ovasındaki Rum köylerinin bir kısmı, özel müsâde ile yerlerinde kalmışlar. Bursa kalesindeki Rumlara da Osmanlıyı övmeye gönderilmişler ve kale teslim olmuş (Bursa Araştırmaları Vakfı). 1924'de Vodinalı Pomaklarla Komotinili (Gümülcine) diğer mübâdiller iskân edildi. Rumların köyü ne vakit terkettikleri bilinmiyor, hepsi veya mühim bir kısmı Kapadokyalı, Pontoslu ve Doğu Trakyalı Helen mültecilerle Edessanın en büyük köylerinden Exaplatanos (Slavca ismi Kapinja) köyüne iskân edilmişler. Filadar, çevresindeki Susurluk, Çeltik ve Ulubad ile 1780 târihli Fransız haritasının birinde görülmektedir. Manav
Güneybayırı mah - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1928 📖 Kızılköy
Demirkapı mah - Osmangazi - Bursa
1521t 📖 Geçkenos | Demirkapı
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1642 târihli bir Bursa Kadı Sicili'nde, mahalledeki Pavlos Eyot ve Georgi oğlu Christo ve Panagiot oğlu Pandoli adlı Rumlar, atalarını Demirkapı'dan, Sultan I. Murad’ın getirtip, bu mahallede yerleştirdiğini anlatırlarmış. Balık Pazarı ve Kaya Başı mahalleleri de Rum yerleşimiydi. 1924 sonrasında Helenistandan Çingene iskân edildi. Manav
Soğanlı mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 Soğanlı
1521t 📖 Eşekyedi
■ Mahalledeki Aleviler, 1938 yılında zorunlu göçe tâbi tutulan Tuncelili Alevilerdir. Mursallı
Kirazlı mah - Osmangazi - Bursa
Eski adı: -
Yeniceabat mah - Osmangazi - Bursa
1521t 📖 Yenice
Çukurca mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 İzvat
1521t 📖 İzvadi
Ovaakça mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1521t 📖 Akçaköy
Süleymaniye mah - Osmangazi - Bursa
1928 📖 Süleymaniye
1888 📖 Elmaçukuru
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Alaşar mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1911h 📖 Alaşar
Panayır mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1521t 📖 Panaya [ Yun panagiá "Meryemana" ]
Arnavut/Alevi (Türk) yerleşimi
■ Mahalledeki Aleviler,1938'de zorunlu göçe tabi tutulan Tuncelililerdir. Mursallı
Çaybaşı mah - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1928 📖 Göndert
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Seferışıklar mah - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1911h 📖 Sakar Aşıklar
Dürdane mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1521t 📖 Dürdane
Bağlı mah - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1911h 📖 Bağlı
Karabalçık mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1928 📖 Karabalçık
Demirtaş mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1521t 📖 Timurtaş
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Yerel rivayete göre Rum köyü Sultan I Murat zamanında çeşitli yerlerden gelen Rumların iskanı ile kurulmuş idi. Adı en azından 16. yy'dan beri Türkçe Demirtaş olarak geçer. SN
İsmetiye mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1928 📖 İsmetiye
1521t 📖 Kelesen
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Pomak/Alevi (Türk) yerleşimi
■ 20. yy başında çoğu Gürcistan göçmeni Hıristiyan Rumlarla meskûndu. SN
■ Köyde Rumeli Göçmeni Alevi-Türkler ve Yunanistan'dan gelme Pomaklar yaşar. Mursallı
Soğukpınar mah - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1911h 📖 Soğukpınar
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Ahıska Türkü değil Gürcü yerleşimidir manahozçepardi
Selçukgazi mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1928 📖 Selçukgazi
Karaislah mah - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1928 📖 Karaislah
■ 20. yy başında yerleşimi.
■ Karaislah köyünün Cebel (Dağ) kesimine 1896'da Gürcü muhacirler iskan edildi. SN
Güneybudaklar mah - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1911h 📖 Güney Budaklar
■ Kısmen Alevi (Türk) yerleşimi
Avdancık mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1521t 📖 Avdancık
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Eski ismi: Begli. 1478 tahririnde ''kâfir-viranı var, içinde asmaları var'' diye not düşülmüş. Panayır yeri bu köyün olduğu yerdeydi. 1573 tarihli tahrir defterine göre köyde 20 hâne, 6 mücerred Müslim nüfus kayıtlı idi. 1573 yılında Avdancık köyü, zeamet sahibi Nişancızâde Hüseyin Çelebi’ye âitti. 18. yüzyılda Mekke-i Mükerreme ve Haremeyn için vakfedilmiştir. Manav
Küçükdeliller mah - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1911h 📖 K. Deliler
Seçköy mah - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1928 📖 Seçköy
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Büyükdeliler mah - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1911h 📖 B. Deliler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 2 km kuzeyde bulunan Dudas (Dudaş?) mevkiinde kiremit parçaları bulunması eski yerleşime işâret eder. Köyde anlatılan rivâyete göre halkı 14. asırda Osmanlılara Rum emniyet güçlerinin geçit yollarını göstermiştir. Köy ağzında patet ''patates'' börülce ise ''fasulye'' anlamına gelir. Manav


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.