haritada ara :   km  
Osmangazi'de 55 yerleşim bulundu.
sırala 
Ahmetbey mahalle - Osmangazi - Bursa
1928 📖: Ahmetbey
■ Köy Türkmenler ile Romanya'dan gelen Muhacirlerin beraber yaşadığı bir yerdir. Berkay
■ Koord: 40° 17' 42'' D, 28° 59' 48'' K
Aksungur mahalle - Osmangazi - Bursa
1521t 📖: Aksungur
■ Köy halkı Ahi Dergahı'nın mensubu olan Türkmenler'dir. Köye kısa bir süre için yörükler de gelip, yerleşmiştir. Fakat yörükler daha sonra Dağakça köyünü kurarak ayrılmışlardır. Berkay
■ Koord: 40° 17' 39'' D, 28° 58' 38'' K
Alaşar mahalle - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1911h 📖: Alaşar
■ Köy adını köyün yakınlarında bulunan Alaşar suyundan almıştır. Bursa'nın fethinden sonra Osman Gazi'nin hem hocası hem de kayınbabası olan Şeyh Edebali ile beraberinde Kırşehir'den gelen Akçakoyunlu Aşireti'ne mensup Türkmenler tarafından kurulmuş bir köydür. Berkay
■ Koord: 40° 16' 43'' D, 29° 3' 46'' K
Armutköy mahalle - Osmangazi - Bursa
1521t 📖: Emrud [ Türkçe "armut" ]
■ 19. yüzyılın ortalarında Çerkes Sürgünü ile birlikte yoğun Çerkes nüfusu köye yerleşmiştir. Çerkeslerden sonra Şeyh Şamil'in vekili olan Dağıstanlı Mehmet Emin Paşa ve maiyetindeki Dağıstanlılar da köye yerleşmiştir. Paşanın mezarı da köydedir. Son olarak 1938 yılında Dersim isyanı sonrasında Tunceli'den getirtilen Alevi Kürtler köye iskan edilmiştir. Berkay
■ Koord: 40° 16' 4'' D, 29° 1' 56'' K
Avdancık mahalle - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1521t 📖: Avdancık
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Eski ismi: Begli. 1478 tahririnde ''kâfir-viranı var, içinde asmaları var'' diye not düşülmüş. Panayır yeri bu köyün olduğu yerdeydi. 1573 tarihli tahrir defterine göre köyde 20 hâne, 6 mücerred Müslim nüfus kayıtlı idi. 1573 yılında Avdancık köyü, zeamet sahibi Nişancızâde Hüseyin Çelebi’ye âitti. 18. yüzyılda Mekke-i Mükerreme ve Haremeyn için vakfedilmiştir. Manav
■ Koord: 40° 17' 35'' D, 29° 10' 14'' K
Bağlı mahalle - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1911h 📖: Bağlı
■ Koord: 40° 4' 1'' D, 29° 5' 22'' K
Balıklı mahalle - Osmangazi - Bursa
1912h 📖: Balıklı
■ Koord: 40° 13' 12'' D, 29° 4' 27'' K
BotanikParkı mevki - Osmangazi - Bursa
1912h 📖: Paşa Çayırı
■ Koord: 40° 13' 13'' D, 29° 2' 32'' K
Büyükdeliler mahalle - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1911h 📖: Deliler kebir
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 2 km kuzeyde bulunan Dudas (Dudaş?) mevkiinde kiremit parçaları bulunması eski yerleşime işâret eder. Köyde anlatılan rivâyete göre halkı 14. asırda Osmanlılara Rum emniyet güçlerinin geçit yollarını göstermiştir. Köy ağzında patet ''patates'' börülce ise ''fasulye'' anlamına gelir. Manav
■ Koord: 40° 0' 43'' D, 29° 12' 25'' K
Çağlayan mahalle - Osmangazi - Bursa
1928 📖: Maskarahasan
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1929’da Çağlayan adı verildi. SN
■ Koord: 40° 17' 49'' D, 29° 1' 15'' K
Çaybaşı mahalle - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1928 📖: Göndert
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 2' 37'' D, 29° 4' 49'' K
Çekirge mahalle - Osmangazi - Bursa
1911h 📖: Çekirge
■ Koord: 40° 12' 5'' D, 29° 1' 19'' K
Çeltikköy mahalle - Osmangazi - Bursa
1928 📖: Çeltik
■ Koord: 40° 14' 46'' D, 29° 1' 45'' K
Çukurca mahalle - Osmangazi - Bursa
1928 📖: İzvat
1521t 📖: İzvadi
■ Koord: 40° 14' 15'' D, 29° 2' 30'' K
Dağakça mahalle - Osmangazi - Bursa
1928 📖: DağAkça
1911h 📖: Cebel Akça
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Koord: 40° 4' 2'' D, 28° 58' 38'' K
Demirkapı mahalle - Osmangazi - Bursa
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1642 târihli bir Bursa Kadı Sicili'nde, mahalledeki Pavlos Eyot ve Georgi oğlu Christo ve Panagiot oğlu Pandoli adlı Rumlar, atalarını Demirkapı'dan, Sultan I. Murad’ın getirtip, bu mahallede yerleştirdiğini anlatırlarmış. Balık Pazarı ve Kaya Başı mahalleleri de Rum yerleşimiydi. 1924 sonrasında Helenistandan Çingene iskân edildi. Manav
■ Koord: 40° 11' 22'' D, 29° 2' 22'' K
Demirtaş mahalle - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1521t 📖: Timurtaş
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Yerel rivayete göre Rum köyü Sultan I Murat zamanında çeşitli yerlerden gelen Rumların iskanı ile kurulmuş idi. Adı en azından 16. yy’dan beri Türkçe Demirtaş olarak geçer. SN
■ Bursa ovası üzerinde bulunan kasabada Yunanistan'ın Drama kentine bağlı Kırlar, Himmetli, Bucak, Durak, Türkmenler, Karamanlı ve Bekleşi köyleri ile Langaza'ya bağlı Gırmıç köyünden Muhacirler gelmiştir. Ayrıca daha sonraları Yugoslavya'dan Bektaşi Arnavutlar ile Bulgaristan'dan da Muhacirler yerleşmiştir. Berkay
■ Koord: 40° 16' 20'' D, 29° 5' 35'' K
Dereçavuş mahalle - Osmangazi - Bursa
1928 📖: Dereçavuş
Manav yerleşimi
■ Koord: 40° 16' 41'' D, 29° 0' 25'' K
Doburca mahalle - Osmangazi - Bursa
1928 📖: Dobrica
■ Koord: 40° 11' 12'' D, 29° 0' 7'' K
Doğancı mahalle - Osmangazi - Bursa
1928 📖: Doğancı
■ Köy 15. yüzyılda Bursa'ya iskan edilen Macanoğulları adında bir Yörük sülalesi tarafından kurulmuştur. Köy halkının geçmiş devirde Manavlar ile çeşitli kavgalar yaşadığı biliniyor. Berkay
■ Koord: 40° 7' 59'' D, 28° 57' 54'' K
Dürdane mahalle - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1521t 📖: Dürdane
Manav yerleşimi
■ Koord: 40° 20' 19'' D, 29° 4' 57'' K
Ebuishak mahalle - Osmangazi - Bursa
Eski adı: Kamberler
■ Daha evvel Bursa'nın en meşhur Roman mahallesi iken 2012 yılında kentsel dönüşüm ile çehresi değişmiştir. Romanlar ekseriya Yıldırım ilçesi Hacivat mahallesine geçmiştir. C.G.
■ Koord: 40° 11' 9'' D, 29° 4' 21'' K
Emek mahalle - Osmangazi - Bursa
1912h 📖: Yaylaçayırı
■ Koord: 40° 15' 26'' D, 28° 57' 57'' K
Geçit mahalle (Emek bağ) - Osmangazi - Bursa
1928 📖: Geçid
■ Koord: 40° 15' 52'' D, 28° 57' 21'' K
Gökçeören mahalle - Osmangazi - Bursa
1521t 📖: Gökçeviran
■ Koord: 40° 8' 52'' D, 28° 59' 21'' K
Gündoğdu mahalle - Osmangazi - Bursa
1360 📖: Filadar
Y1308 📖: Palladári [ Yunanca "saraycık" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ Bizans döneminden kalma Rum yerleşimi halen terk edilmiş olup yeni kasaba kurulmuştur. 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
■ 1303 senesinde gerçekleşen tekfur harpleri ve teslimiyetinden sonra Bursa ovasındaki Rum köylerinin bir kısmı, özel müsâde ile yerlerinde kalmışlar. Bursa kalesindeki Rumlara da Osmanlıyı övmeye gönderilmişler ve kale teslim olmuş (Bursa Araştırmaları Vakfı). 1924'de Vodinalı Pomaklarla Komotinili (Gümülcine) diğer mübâdiller iskân edildi. Rumların köyü ne vakit terkettikleri bilinmiyor, hepsi veya mühim bir kısmı Kapadokyalı, Pontoslu ve Doğu Trakyalı Helen mültecilerle Edessanın en büyük köylerinden Exaplatanos (Slavca ismi Kapinja) köyüne iskân edilmişler. Filadar, çevresindeki Susurluk, Çeltik ve Ulubad ile 1780 târihli Fransız haritasının birinde görülmektedir. Manav
■ Koord: 40° 19' 55'' D, 29° 1' 57'' K
Güneybayırı mahalle - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1928 📖: Kızılköy
■ Koord: 40° 4' 1'' D, 29° 2' 17'' K
Güneybudaklar mahalle - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1911h 📖: Güney Budaklar
■ Kısmen Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 0' 38'' D, 29° 9' 38'' K
Hamitler mahalle - Osmangazi - Bursa
1928 📖: Hamitler
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 14' 40'' D, 28° 58' 52'' K
Hüseyinalanı mahalle - Osmangazi - Bursa
1911h 📖: Hüseyniye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 40° 7' 5'' D, 29° 1' 21'' K
İnkaya mahalle - Osmangazi - Bursa
1928 📖: İnkaya
■ Köy kireçli bir kaya üzerine kurulduğu için çok sayıda mağara oluşmuş. Bu nedenle mağara kayası anlamına gelen İnkaya adı verilmiş. Köyde eskiden Rumların yaşadığına dair bazı izler var. Mesela köyün doğusunda Saint Agapius, köyün altında ise Abramitler Manastırı adında ibadethaneler vardı. Günümüzde Abramitlerin sadece bazı kalıntıları kalmış. Rumların ne zaman gittiği bilinmiyor. Günümüzde yerli köyü olarak bilinmektedir. Berkay
■ Koord: 40° 10' 57'' D, 29° 0' 56'' K
İsmetiye mahalle - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1928 📖: İsmetiye
1521t 📖: Kelesen
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Pomak/Alevi-Türk yerleşimi
■ 20. yy başında çoğu Gürcistan göçmeni Hıristiyan Rumlarla meskûndu. SN
■ Köyde Rumeli Göçmeni Alevi-Türkler ve Yunanistan'dan gelme Pomaklar yaşar. Mursallı
■ Halkının bir çoğu Kavala ve Drama civârında bilhassa Platania köyünde, diğer kalanı Makedonya bölgesindeki Skafidi, Ksiropotamos, İasmos, Vathitopos, Tsakoles, Petrana, Koudoinia, Kallifiton, Charitomeni, Sosandra, Kato Neirokopion, Vateron, Amisiana, Nea Zichna, Zigos, Nikiforos, Monastiraki, Mirkinos, Efkarpias, Sounion gibi çeşitli köylerde iskân edildiler. Manav
■ Koord: 40° 15' 44'' D, 29° 6' 37'' K
Karabalçık mahalle - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1928 📖: Karabalçık
Yörük yerleşimi
■ Koord: 40° 18' 29'' D, 29° 5' 33'' K
Karaislah mahalle - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1928 📖: Karaislah
■ 20. yy başında Ahıska Türkü yerleşimi.
■ Karaislah köyünün Cebel (Dağ) kesimine 1896’da Gürcü muhacirler iskan edildi. SN
■ Köy halkı 1893 yılında Artvin'in Yusufeli ilçesinden gelmiştir. Osmanlı kaynaklarında köydeki insanlar ''Lisan bilmez Gürcüler'' olarak kayıt altına alınmış. Haliyle gelen kişilerin kimliğini sorgularsak Ahıska Türkü veya Kıpçak Türkü'de olabilirler. Berkay
■ Koord: 40° 1' 17'' D, 29° 7' 32'' K
Kirazlı mahalle - Osmangazi - Bursa
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Bulgaristan Muhaciri Türkler tarafından kurulmuştur. Berkay
■ Koord: 40° 5' 57'' D, 29° 2' 30'' K
Küçükdeliller mahalle - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1911h 📖: Deliler Sağir
■ Koord: 40° 0' 35'' D, 29° 11' 25'' K
Mollafenari mahalle - Osmangazi - Bursa
Eski adı: Mollafenari
■ Bursa'nın eski mahallelerinden biridir. Mahalleye adına veren mescidi, 1434 yılında ölen ünlü İslam bilgini Molla Fenari yaptırmıştır. Cumhuriyetten sonra 1950'li yıllara kadar Alaşar adını alan mahalle, bu tarihte tekrar Mollafenari adına dönüşmüştür. Mahallede çoğunlukla, eski Bursalılar ile dağ köylerinden gelenler ve Arnavutlar yaşamaktadır. Hüseyin Seyrek
■ Koord: 40° 10' 37'' D, 29° 3' 13'' K
Mürseller mahalle - Osmangazi - Bursa
1521t 📖: Mürseller
■ Koord: 40° 5' 41'' D, 29° 1' 35'' K
Nilüferköy mahalle - Osmangazi - Bursa
1928 📖: Nilüfer
■ Koord: 40° 17' 3'' D, 28° 56' 57'' K
Osmangazi ilçe - Osmangazi - Bursa
■ 1987 yılında Bursa Merkez ilçesinin bölünmesiyle oluşturulan yapay ilçelerdendir. Rastgele bir isim verilmiştir. SN
■ Koord: 40° 13' 20'' D, 29° 0' 16'' K
Ovaakça mahalle - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1521t 📖: Akçaköy
■ Koord: 40° 17' 56'' D, 29° 3' 27'' K
Panayır mahalle - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1928 📖: Panayır
1521t 📖: Panaya [ Yunanca panagiá "Meryemana" ]
Arnavut/Alevi-Türk yerleşimi
■ Mahalledeki Aleviler,1938'de zorunlu göçe tabi tutulan Tuncelililerdir. Mursallı
■ Koord: 40° 14' 43'' D, 29° 4' 4'' K
Seçköy mahalle - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1928 📖: Seçköy
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 19' 28'' D, 29° 11' 50'' K
Seferışıklar mahalle - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1911h 📖: Sakar Aşıklar
■ Koord: 40° 0' 22'' D, 29° 4' 56'' K
Selçukgazi mahalle - Osmangazi (Demirtaş bucağı) - Bursa
1928 📖: Selçukgazi
■ Koord: 40° 19' 42'' D, 29° 7' 15'' K
Soğanlı mahalle - Osmangazi - Bursa
1928 📖: Soğanlı
1521t 📖: Eşekyedi
■ Bugün mahallede çoğunlukla Bulgaristan’ın Kızanlı kazası Hemitli, Saranlı ve Boyasıllı köyleri ile Filibe ve Karlıova bölgesinden gelen Türk göçmenlerle, Bursa'nın dağ köylerinden gelen Bursalı Türkmenler ve Yörükler yaşamaktadır. Numune Çiftliği içinde Ali Baba adlı bir mezar olup, önceleri halk burasını adak yeri olarak kullanmaktaydı.1938 yılında zorunlu göçe tâbi tutulan Tuncelili Alevi Zazalar'da yerleştirilmiştir. M. Hakan
■ Koord: 40° 12' 35'' D, 29° 2' 37'' K
Soğukpınar mahalle - Osmangazi (Soğukpınar bucağı) - Bursa
1928 📖: Cihangir
1911h 📖: Soğukpınar
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Kurulduğunda, adı Cihangir olan Soğukpınar, şimdiki adını, kurulduğu yerleşim biriminin üst kısmında bulunan ve 1900'lü yıllarda Bursa-Antalya bağlantısını sağlayan ana güzergâhtaki, hâlen doğal olarak çıkan soğuk sudan (pınar) almaktadır. manahozçepardi
■ Koord: 40° 3' 26'' D, 29° 7' 3'' K
Sultaniye ölü yerleşim - Osmangazi - Bursa
1912h 📖: Sultaniye
■ 1980'e dek sayım kayıtlarında görülen Sultaniye köyünden iz kalmamıştır. (Baraj gölü altında kalmış olabilir?) SN
■ Koord: 40° 5' 33'' D, 28° 57' 9'' K
Süleymaniye mahalle - Osmangazi - Bursa
1928 📖: Süleymaniye
1888 📖: Elmaçukuru
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Koord: 40° 8' 17'' D, 29° 3' 39'' K
Tuzaklı mahalle - Osmangazi - Bursa
1928 📖: Tuzaklı
■ Koord: 40° 6' 28'' D, 28° 59' 54'' K
Uluçam mahalle - Osmangazi - Bursa
1928 📖: Şeytan Budaklar
■ Koord: 40° 3' 28'' D, 29° 0' 15'' K
Uludağ dağ - Osmangazi - Bursa
1665 📖: Keşiş Dağı
Y-450 📖: Ólympos (Mysias) [ Yunanca "Mysia (ülkesi) Olimpos'u" ]
■ Antik Yunan coğrafyasında Olympos adını taşıyan sayısız dağdan biridir. Sözcük Yunan-öncesi bir dilde muhtemelen `dağ` anlamına gelir. ■ Erken Osmanlı döneminde dağda yaşayan çok sayıda münzevi Ortodoks keşişten ötürü Keşiş Dağı adı verilmiştir. SN
■ Koord: 40° 5' 2'' D, 29° 10' 4'' K
Yeniceabat mahalle - Osmangazi - Bursa
1521t 📖: Yenice
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 15' 34'' D, 29° 2' 33'' K
Yiğitali mahalle - Osmangazi - Bursa
1521t 1928 📖 📖: Çongara [ Türkçe "aş." ]
■ Koord: 40° 10' 16'' D, 29° 1' 15'' K
Yunuseli mahalle - Osmangazi - Bursa
1928 📖: Biladıyunus
Y1900~ 📖: Platíenos Πλατύαινος [ Yunanca "yassı Enez" ]
1521t 📖: Baladyanos
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Arnavut yerleşimi
■ Yunanca addan halk etimolojisi yoluyla türetilmiş olan Bilad-ı Yunus adı ’Yunuseli’ olarak Türkçeleştirilmiştir. SN
■ Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ile köydeki Rumlar Yunanistana gönderildi. Onların yerine de Yunanistan'ın Karacaova bölgesi ile Kılkış bölgesindeki Paroya köyünden gelen Arnavutlar iskan edilmiştir. Berkay
■ Koord: 40° 15' 1'' D, 29° 0' 27'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.