Osmaneli'de 28 yerleşim bulundu.
sırala 
  Avdan köy - Osmaneli - Bilecik
1928k: Avdan
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Orhaniye köy - Osmaneli - Bilecik
1928k: Orhaniye
Pomak yerleşimi
  Çiftlik köy - Osmaneli - Bilecik
1928k: Çiftlik
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Bereket köy - Osmaneli - Bilecik
1928k: Bereket
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Oğulpaşa köy - Osmaneli - Bilecik
1928k: Oğulpaşa
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Yeşilçimen de Manav. Manav
  Belenalan köy - Osmaneli - Bilecik
1928k: Belenalan
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Rivâyete göre ''ölece'' denen hastalık kümes hayvanlarına bulaşınca eski köylerini Göksu denen yerden buraya taşımışlar. Manav
  Boyunkaya köy - Osmaneli - Bilecik
1928k: Bilheriz
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Hisarcık köy - Osmaneli - Bilecik
1928k: Hisarcık
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Beşevler köyü de Manav. Manav
  Düzmeşe köy - Osmaneli - Bilecik
1928k: Düzmeşe
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 180 hâneden 60 hâneye düşen köyde ziraât durma noktasına gelmiştir. Etrafta târihi eserler mevcuttur. Son 15 sene içerisinde Yalova, Ankara ve Adanadan emekli kişiler köy etrafında yaklaşık 14 tâne müstâkil ev yapıp yerleşti. Yeni kurulan çiftiği Adanalı bir Kürd işletmekte. Manav
  Çerkeşli köy - Osmaneli - Bilecik
1487t: Çerkeşli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Sarıyazı köy - Osmaneli - Bilecik
1928k: Epsere [ Yun ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Adliye köy - Osmaneli - Bilecik
1928k: Adliye
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Daha sonra Rumeli muhâcirleri ile Gürcüler köyde hâne kurmuşlar. Manav
  Ağlan köy - Osmaneli - Bilecik
1928k: Ağlan [ Tr ak alan ]
■ Manav yerleşimi Manav
  Balçıkhisar köy - Osmaneli - Bilecik
1928k: Balçıkhisar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Ericek köy - Osmaneli - Bilecik
1928k: Ericek
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Günüören köy - Osmaneli - Bilecik
1928k: Günüviran [ Tr ]
■ 20. yy başında Manav/Rum yerleşimi.
  Selçik köy - Osmaneli - Bilecik
1928k: Selçik
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Osmaneli ilçe - Osmaneli - Bilecik
1660eç: Lefke
Y1150: Léukai [ Yun "kavaklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kilise binâsı ile böcekhâne hâlen ayaktadır. 14. asır başında bölgede bulunan Osmanlılar fetihten sonra Samsa isimli bir Ruma gösterdiği faydalardan ötürü Lefke su ağzındaki hisarcığı hediye etmiştir. Manav
  BüyükYenice köy - Osmaneli - Bilecik
1928k: B. Yenice
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Ciciler köy - Osmaneli - Bilecik
1928k: Ciciler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Kızılöz köy - Osmaneli - Bilecik
1928k: Kızılöz
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Kazancı köy - Osmaneli - Bilecik
1928k: Kazancı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Medetli köy - Osmaneli - Bilecik
1487t: Mededlü
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Köy kuruluşunun 12. asırdan çok daha evvel olduğu rivâyet edilir. Manav
  Borcak köy - Osmaneli - Bilecik
1928k: Borucuk
  Soğucakpınar köy - Osmaneli - Bilecik
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 1931 senesine kadar Gölpazarına bağlı idi. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km