Osmaneli'de 30 yerleşim bulundu.
sırala 
  Avdan köy - Osmaneli - Bilecik
1928: Avdan
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Orhaniye köy - Osmaneli - Bilecik
1928: Orhaniye
Pomak yerleşimi
  Çiftlik köy - Osmaneli - Bilecik
1928: Çiftlik
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Bereket köy - Osmaneli - Bilecik
1928: Bereket
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Oğulpaşa köy - Osmaneli - Bilecik
1910h: Oğulpaşa
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Yeşilçimen de Manav. Manav
  Yeşilçimen köy - Osmaneli - Bilecik
1910h: -
  Belenalan köy - Osmaneli - Bilecik
1928: Belenalan
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Rivâyete göre ''ölece'' denen hastalık kümes hayvanlarına bulaşınca eski köylerini Göksu denen yerden buraya taşımışlar. Manav
  Boyunkaya köy - Osmaneli - Bilecik
1928: Bilheriz
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Hisarcık köy - Osmaneli - Bilecik
1928: Hisarcık
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Beşevler köyü de Manav. Manav
  Düzmeşe köy - Osmaneli - Bilecik
1928: Düzmeşe
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 180 hâneden 60 hâneye düşen köyde ziraât durma noktasına gelmiştir. Etrafta târihi eserler mevcuttur. Son 15 sene içerisinde Yalova, Ankara ve Adanadan emekli kişiler köy etrafında yaklaşık 14 tâne müstâkil ev yapıp yerleşti. Yeni kurulan çiftiği Adanalı bir Kürd işletmekte. Manav
  Beşevler köy - Osmaneli - Bilecik
1910h: -
  Sarıyazı köy - Osmaneli - Bilecik
1928 y: Epsere [ Yun ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Adliye köy - Osmaneli - Bilecik
1928: Adliye
■ 20. yy başında kısmen Manav yerleşimi.
■ Daha sonra Rumeli muhâcirleri ile Gürcüler köyde hâne kurmuşlar. Manav
  Çerkeşli köy - Osmaneli - Bilecik
1487a: Çerkeşli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Ağlan köy - Osmaneli - Bilecik
1928: Ağlan [ Tr ak alan ]
■ Manav yerleşimi Manav
  Balçıkhisar köy - Osmaneli - Bilecik
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Ericek köy - Osmaneli - Bilecik
1928: Ericek
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Günüören köy - Osmaneli - Bilecik
1928: Günüviran [ Tr ]
■ 20. yy başında Manav/Rum yerleşimi.
  Selçik köy - Osmaneli - Bilecik
1928: Selçik
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Osmaneli ilçe - Osmaneli - Bilecik
1484, 1910h y: Lefke
Y1150: Léukai [ Yun "kavaklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Kilise binâsı ile böcekhâne hâlen ayaktadır. 14. asır başında bölgede bulunan Osmanlılar fetihten sonra Samsa isimli bir Ruma gösterdiği faydalardan ötürü Lefke su ağzındaki hisarcığı hediye etmiştir. Manav
  BüyükYenice köy - Osmaneli - Bilecik
1928: B. Yenice
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Ciciler köy - Osmaneli - Bilecik
1928: Ciciler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Kızılöz köy - Osmaneli - Bilecik
1928: Kızılöz
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Kazancı köy - Osmaneli - Bilecik
1928: Kazancı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Medetli köy - Osmaneli - Bilecik
1487a: Mededlü
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Köy kuruluşunun 12. asırdan çok daha evvel olduğu rivâyet edilir. Manav
  Soğucakpınar köy - Osmaneli - Bilecik
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 1931 senesine kadar Gölpazarına bağlı idi. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km