Ortaköy'de 49 yerleşim bulundu.
sırala 
  Pınarbaşı köy - Ortaköy - Aksaray
1866d: Kabakulak
■ © 20.07.1866 Konya'nın Aksaray kazasına tabi Hacı Ahmedlü Aşireti'nin Kabakulak karyesi sakinlerinden olup mecruhen vefat eylemiş olan Kavasdaroğlu Himmet'in katilleri Hüseyin oğlu Mustafa ve Şabhaneli Hacı Ahmed oğlu Mehmed adlı şahısların muhakemelerine dair deyar heyran
  Harmandalı bld - Ortaköy - Aksaray
1928k: Harabendeli [ Tr harbende "eşekçi (aş.)" ]
■ 4. ila 9. yy'larda piskoposluk makamı olan Nyssa kenti muhtemelen burasıdır. SN
■ © 02.11.1860 Konya dahilinda Harmandalı Aşireti'nden ve eşkiyadan Yaralıoğlu Süleyman, Onikan karyeli Mahmud, Hasan, Nevşehirli Arab Said, Hüseyin ve Ekecik Aşireti'nden Kürd Osman ve kardeşi Ömer'in icra olunan mahkemelerine dair Konya valisinin tahriratı ile Niğde Meclisi mazbatası. (10. Anadolu) deyar heyran
  Hacıibrahimuşağı köy - Ortaköy - Aksaray
■ © 01.09.1901 Hacı İbrahim Uşağı karyesi ahalisinden Hacı Ali oğlu Kürd Mehmed'in mahkumiyeti. (Dahiliye) © 04.11.1901 Sabık Koçhisar Kazası Kaymakamı Ali Rıza Paşa'nın Aksaray'da Hacı İbrahim Uşağı köyünden Battal oğlu Mehmed'i tevkif ettirmesi, Tahsilat Komisyonu kararınca olduğundan kaymakamın muhakemesine gerek görülmediği. deyar heyran
  SinandıGökkaya köy - Ortaköy - Aksaray
Kr: Qilorî
Kürd yerleşimi
■ Çoğunluğu Diyarbakır kökenli Kürtler, azınlığı Bulgaristan muhaciri Türklerden oluşan bir köydür. metonio
  Akpınar köy - Ortaköy - Aksaray
1910ht: Aflak
  Ortaköy ilçe - Ortaköy - Aksaray
1775d: Ortaköy
Kürd yerleşimi
■ © 01.05.1775 İdam olunan ve muhallefatı miriden zabtedilen Ortaköylü Kör İsmail... deyar heyran
  Balcı bld - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Kürtlerin büyük bölümü asimile olmuşlar. Mar(d)astan
■ Türk köyüdür. Kürd lakabı Doğu'dan gelenler için genelleyici olarak kullanılır. June 2015 election results: MHP 287, HDP 3, CHP 166, AKP 359 metonio
  Kümbet köy - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
1910ht: Kümbed | Abdal
■ Kısmen Alevi yerleşimi metonio
  Sarıkaraman bld - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
1910ht: Karaman
■ 1800 lu yıllarında Acem ve Saray Türkmenlerinin (= Piroğlu Türkm. sayısı 8000-10000 kişi) beyinin kaldığı yer. © 07.02.1712 Aksaray sancağında Salarlı Cemaati'nin Aşiret Beyi Pirioğlu Mustafa hakkındaki şikayetin esassızlığına ve hüsn-i haline şahadete dair. © »»» 09.06.1841 Aksaray'a dört saat mesafede bir yerde ve toplu bir halde oturan yüz elli hanelik Acem Aşireti muhacirleri namına mükerrer vergi tarh edildiğinden birisinin tenzili ricası. deyar heyran
  Reşadiye köy - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
1910ht: Ziyarettepe
Kürd yerleşimi
■ Yunus Emre'ye izafe edilen türbesi vardır. SN
■ Some Kurdish sources claims this village is Kurdish which is wrong. Source: https://www.youtube.com/watch?v=A2vEbg6GlKk (Listen from min 1:20 to 1:40). metonio
  Yaylacık köy - Ortaköy - Çorum
1946k: Göpsen
1928k: Göbsan
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kızılhamza köy - Ortaköy - Çorum
1926ht: Kızılhamza
Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Salbaş köy - Ortaköy - Çorum
1926ht: Salbaş
  Karacahacip bld - Ortaköy - Çorum
1926ht: Karacahacip
Sünni yerleşimi
  Oruçpınar köy - Ortaköy - Çorum
1926ht: Karadağ
■ 20. yy başında kısmen Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Şapsığ köyüdür. metonio
  Yukarıkuyucak bld - Ortaköy (Aydıncık bucağı) - Çorum
1926ht: MilliKuyucak
■ Halkının Tunceli'den geldikleri söylenmektedir. 1962 Yozgat ili Çekerek ilçesine baglı ıken TBMM kararı ıle Çorum'a baglanmıstır. Köyün kuruluş tarıhi yaklaşık olarak 1820 lara gider. Köye ilk yerleşen aileler daha sonra ayrılarak Dirgenli köyünü kurmuşlardır. TAYLAN
  Cevizli köy - Ortaköy - Çorum
1926ht: Cevizli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Ortaköy ilçe - Ortaköy - Çorum
1928k: Ortaköy
■ Asar ve Pınarköy köylerinin katılmasıyla belediye olmuştur. SN
  Aştavul bld - Ortaköy - Çorum
1530ta: Aştağul
1276am: UstâcOğul
■ Amasya Tarihi müellifi Hüseyin Hüsameddin Efendi'ye göre eskiden Mecitözü kazasının merkezi bu kasaba idi. SN
  İncesu köy - Ortaköy - Çorum
1926ht: İncesu
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi Kürtlerin ve Sünni Türklerin birlikte yaşadığı bir köydür. metonio
  Asar köy - Ortaköy - Çorum
1926ht: Asar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Senemoğlu köy - Ortaköy - Çorum
1926ht: Senemoğlu
Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km