haritada ara :   km  
Ortaköy'de 49 yerleşim bulundu.
sırala 
Karapınar köy - Ortaköy - Aksaray
1926h 📖: Karapınar
Camızlık köy - Ortaköy - Aksaray
1926h 📖: Camusluk
Pınarbaşı köy - Ortaköy - Aksaray
1866z 📖: Kabakulak
■ © 20.07.1866 Konya'nın Aksaray kazasına tabi Hacı Ahmedlü Aşireti'nin Kabakulak karyesi sakinlerinden olup mecruhen vefat eylemiş olan Kavasdaroğlu Himmet'in katilleri Hüseyin oğlu Mustafa ve Şabhaneli Hacı Ahmed oğlu Mehmed adlı şahısların muhakemelerine dair deyar heyran
Hıdırlı köy - Ortaköy - Aksaray
1926h 📖: Hıdırlı
Harmandalı bld - Ortaköy - Aksaray
1928 📖: Xarabendeli
Y190 Y190Nyssa?
1860z 📖: Xarmandalı (aş.) [ Tr xarbende "katırcı" ]
■ 4. ila 9. yy'larda piskoposluk makamı olan Nyssa kentini Roma dönemi yol rehberlerinden Itinerarium Antoninum bu mevkide gösterir. Ancak geleneğe göre asıl Nyssa Kayseri yakınındaki Nirze (şimdi Güzelköy) köyüdür. Belki iki ayrı Nyssa vardır. SN
■ © 02.11.1860 Konya dahilinda Harmandalı Aşireti'nden ve eşkiyadan Yaralıoğlu Süleyman, Onikan karyeli Mahmud, Hasan, Nevşehirli Arab Said, Hüseyin ve Ekecik Aşireti'nden Kürd Osman ve kardeşi Ömer'in icra olunan mahkemelerine dair Konya valisinin tahriratı ile Niğde Meclisi mazbatası. (10. Anadolu) deyar heyran
Hacıibrahimuşağı köy - Ortaköy - Aksaray
1901z 📖: Hacıibrahimuşağı
■ © 01.09.1901 Hacı İbrahim Uşağı karyesi ahalisinden Hacı Ali oğlu Kürd Mehmed'in mahkumiyeti. (Dahiliye) © 04.11.1901 Sabık Koçhisar Kazası Kaymakamı Ali Rıza Paşa'nın Aksaray'da Hacı İbrahim Uşağı köyünden Battal oğlu Mehmed'i tevkif ettirmesi, Tahsilat Komisyonu kararınca olduğundan kaymakamın muhakemesine gerek görülmediği. deyar heyran
Hocabeyli köy - Ortaköy - Aksaray
1926h 📖: Hocabeyli
Sinandıgökkaya köy - Ortaköy - Aksaray
K1997 📖: Qilorî
1926h 📖: Sınandı + Gökkaya
■ Çoğunluğu Diyarbakır kökenli Kürtler, azınlığı Bulgaristan muhaciri Türklerden oluşur. SN
Akpınar köy - Ortaköy - Aksaray
1926h 📖: Aflak
Çiftevi bld - Ortaköy - Aksaray
1926h 📖: Çiftevi
Devedamı bld - Ortaköy - Aksaray
1926h 📖: Devedamı
Ortaköy ilçe - Ortaköy - Aksaray
1775z 📖: Ortaköy
1876a 📖: Eyübeli / Eyüpili (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Eyüb ili kazası merkezi idi. SN
■ © 01.05.1775 İdam olunan ve muhallefatı miriden zabtedilen Ortaköylü Kör İsmail... deyar heyran
Gökler köy - Ortaköy - Aksaray
1926h 📖: Gökler
Balcı bld - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
■ Türk köyüdür. Kürd lakabı Doğu'dan gelenler için genelleyici olarak kullanılır. metonio
Bozkır bld - Ortaköy - Aksaray
1926h 📖: Bozkır
Pirli köy - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
1926h 📖: Pirli
Çatin köy - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
1926h 📖: Çatin
Kümbet köy - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
1926h 📖: Kümbed | Abdal
■ Kısmen Alevi (Abdal) yerleşimi
Sarıkaraman bld - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
1926h 📖: Karaman
■ 1800 lu yıllarında Acem ve Saray Türkmenlerinin (= Piroğlu Türkm. sayısı 8000-10000 kişi) beyinin kaldığı yer. © 07.02.1712 Aksaray sancağında Salarlı Cemaati'nin Aşiret Beyi Pirioğlu Mustafa hakkındaki şikayetin esassızlığına ve hüsn-i haline şahadete dair. © »»» 09.06.1841 Aksaray'a dört saat mesafede bir yerde ve toplu bir halde oturan yüz elli hanelik Acem Aşireti muhacirleri namına mükerrer vergi tarh edildiğinden birisinin tenzili ricası. deyar heyran
Reşadiye köy - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
1926h 📖: Ziyarettepe
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yunus Emre'ye izafe edilen türbesi vardır. SN
Ceceli köy - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
1926h 📖: Ceceli [ Tr "aş." ]
Yaylacık köy - Ortaköy - Çorum
1946 📖: Göpsen
1928 📖: Göbsan
Alevi-Kürt/Zaza (Kavli) yerleşimi
Kızılhamza köy - Ortaköy - Çorum
1925h 📖: Kızılhamza
Alevi-Türk yerleşimi
Fındıklı köy - Ortaköy - Çorum
1925h 📖: Fındıklı
Alevi-Kürt/Zaza (Kavli) yerleşimi
Salbaş köy - Ortaköy - Çorum
1925h 📖: Salbaş
Karacahacip bld - Ortaköy - Çorum
1925h 📖: Karacahacip
Sünni yerleşimi
Oruçpınar köy - Ortaköy - Çorum
1925h 📖: Karadağ
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
Kavakalan köy - Ortaköy - Çorum
1925h 📖: Kavakalan
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Halkı ekseriya Dersim kökenlidir. Cihad Gümüs
Yukarıkuyucak bld - Ortaköy (Aydıncık bucağı) - Çorum
1925h 📖: Milli Kuyucak
Alevi-Kürt/Zaza (Canbeg) yerleşimi
■ Halkının Tunceli'den geldikleri söylenmektedir. 1962 Yozgat ili Çekerek ilçesine baglı ıken TBMM kararı ıle Çorum'a baglanmıstır. Köyün kuruluş tarıhi yaklaşık olarak 1820 lara gider. Köye ilk yerleşen aileler daha sonra ayrılarak Dirgenli köyünü kurmuşlardır. TAYLAN
Cevizli köy - Ortaköy - Çorum
1925h 📖: Cevizli
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Halkı Dersim kökenlidir. Cihad Gümüs
Esentepe köy - Ortaköy (Aydıncık bucağı) - Çorum
1968 📖: Dirgenli
Alevi-Türk yerleşimi
Ortaköy ilçe - Ortaköy - Çorum
1928 📖: Ortaköy
■ Asar ve Pınarköy köylerinin katılmasıyla belediye olmuştur. SN
Aştavul bld - Ortaköy - Çorum
1530t 📖: Aştağul
1276 📖: Ustâc Oğul
■ Amasya Tarihi müellifi Hüseyin Hüsameddin Efendi'ye göre eskiden Mecitözü kazasının merkezi bu kasaba idi. SN
Büyükkışla köy - Ortaköy - Çorum
1925h 📖: BüyükKışla
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Halkı Dersim kökenlidir. Cihad Gümüs
İncesu köy - Ortaköy - Çorum
1925h 📖: İncesu
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Alevi Kürtlerin ve Sünni Türklerin birlikte yaşadığı bir köydür. metonio
Asar köy - Ortaköy - Çorum
1925h 📖: Asar
Alevi-Kürt/Zaza (Kavli) yerleşimi
Senemoğlu köy - Ortaköy - Çorum
1925h 📖: Senemoğlu
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Halkı Erzincan Kalecik köyünden gelmiştir. Cihad Gümüs


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.