haritada ara :   km  
Ortaköy'de 49 yerleşim bulundu.
sırala 
Akpınar köy - Ortaköy - Aksaray
1926h 📖: Aflak
■ Koord: 38° 45' 38'' D, 34° 0' 35'' K
Asar köy - Ortaköy - Çorum
1925h 📖: Asar
Alevi-Kürt veya Zaza (Kavli) yerleşimi
■ Koord: 40° 21' 52'' D, 35° 20' 48'' K
Aştavul belediye - Ortaköy - Çorum
1530t 📖: Aştağul
1276 📖: Ustâc Oğul
■ Amasya Tarihi müellifi Hüseyin Hüsameddin Efendi’ye göre eskiden Mecitözü kazasının merkezi bu kasaba idi. SN
■ Koord: 40° 17' 40'' D, 35° 17' 26'' K
Balcı mahalle (Ortaköy bağ) - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
■ Türk köyüdür. Kürd lakabı Doğu'dan gelenler için genelleyici olarak kullanılır. metonio
■ Koord: 38° 42' 57'' D, 34° 6' 41'' K
Bozkır köy - Ortaköy - Aksaray
1926h 📖: Bozkır
■ Koord: 38° 47' 28'' D, 34° 7' 21'' K
Büyükkışla köy - Ortaköy - Çorum
1925h 📖: By. Kışla
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Halkı Dersim kökenlidir. C.G.
■ Koord: 40° 20' 29'' D, 35° 20' 18'' K
Camuzluk köy - Ortaköy - Aksaray
1926h 📖: Camusluk
■ Koord: 38° 38' 59'' D, 33° 55' 55'' K
Ceceli köy - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
1926h 📖: Ceceli [ Türkçe "aş." ]
■ Koord: 38° 43' 49'' D, 34° 14' 53'' K
Cevizli köy - Ortaköy - Çorum
1925h 📖: Cevizli
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Halkı Dersim kökenlidir. C.G.
■ Koord: 40° 19' 46'' D, 35° 14' 8'' K
Cumalı köy - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
1926h 📖: Cumalı
■ Koord: 38° 40' 53'' D, 34° 10' 13'' K
Çetin köy - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
1926h 📖: Çatin
■ Koord: 38° 40' 47'' D, 34° 10' 58'' K
Çiftevi köy - Ortaköy - Aksaray
1926h 📖: Çiftevi
■ Koord: 38° 49' 53'' D, 34° 1' 37'' K
Devedamı köy - Ortaköy - Aksaray
1926h 📖: Devedamı
■ Koord: 38° 55' 29'' D, 34° 2' 11'' K
Durhasanlı köy - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
1926h 📖: Durhasanlı
■ Koord: 38° 44' 3'' D, 34° 11' 35'' K
Esentepe köy - Ortaköy (Aydıncık bucağı) - Çorum
1968 📖: Dirgenli
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 40° 13' 5'' D, 35° 14' 33'' K
Fındıklı köy - Ortaköy - Çorum
1925h 📖: Fındıklı
Alevi-Kürt veya Zaza (Kavli) yerleşimi
■ Koord: 40° 16' 20'' D, 35° 7' 16'' K
Gökkaya köy - Ortaköy - Aksaray
2000 📖: Sinandıgökkaya
K1997 📖: Qilorî
1926h 📖: Sınandı + Gökkaya
■ Çoğunluğu Diyarbakır kökenli Kürtler, azınlığı Bulgaristan muhaciri Türklerden oluşur. SN
■ Koord: 38° 39' 14'' D, 34° 0' 1'' K
Gökler köy - Ortaköy - Aksaray
1926h 📖: Gökler
■ Koord: 38° 47' 13'' D, 34° 2' 29'' K
Hacıibrahimuşağı köy - Ortaköy - Aksaray
1901z 📖: Hacıibrahimuşağı
■ © 01.09.1901 Hacı İbrahim Uşağı karyesi ahalisinden Hacı Ali oğlu Kürd Mehmed'in mahkumiyeti. (Dahiliye) © 04.11.1901 Sabık Koçhisar Kazası Kaymakamı Ali Rıza Paşa'nın Aksaray'da Hacı İbrahim Uşağı köyünden Battal oğlu Mehmed'i tevkif ettirmesi, Tahsilat Komisyonu kararınca olduğundan kaymakamın muhakemesine gerek görülmediği. deyar heyran
■ Koord: 38° 42' 32'' D, 33° 58' 3'' K
Hacımahmutuşağı köy - Ortaköy - Aksaray
1926h 📖: Hacımahmuduşağı
■ Koord: 38° 43' 27'' D, 33° 56' 33'' K
Harmandalı köy - Ortaköy - Aksaray
1928 📖: Xarabendeli
1860z 📖: Xarmandalı (aş.) [ Türkçe xarbende "katırcı" ]
Y190 Y190: Nyssa?
■ 4. ila 9. yy’larda piskoposluk makamı olan Nyssa kentini Roma dönemi yol rehberlerinden Itinerarium Antoninum bu mevkide gösterir. Ancak geleneğe göre asıl Nyssa Kayseri yakınındaki Nirze (şimdi Güzelköy) köyüdür. Belki iki ayrı Nyssa vardır. SN
■ © 02.11.1860 Konya dahilinda Harmandalı Aşireti'nden ve eşkiyadan Yaralıoğlu Süleyman, Onikan karyeli Mahmud, Hasan, Nevşehirli Arab Said, Hüseyin ve Ekecik Aşireti'nden Kürd Osman ve kardeşi Ömer'in icra olunan mahkemelerine dair Konya valisinin tahriratı ile Niğde Meclisi mazbatası. (10. Anadolu) deyar heyran
■ Koord: 38° 56' 1'' D, 33° 57' 2'' K
Hıdırlı köy - Ortaköy - Aksaray
1926h 📖: Hıdırlı
■ Koord: 38° 41' 30'' D, 33° 56' 55'' K
Hocabeyli köy - Ortaköy - Aksaray
1926h 📖: Hocabeyli
■ Koord: 38° 44' 44'' D, 33° 59' 33'' K
İncesu köy - Ortaköy - Çorum
1925h 📖: İncesu
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Alevi Kürtlerin ve Sünni Türklerin birlikte yaşadığı bir köydür. metonio
■ Koord: 40° 16' 11'' D, 35° 20' 20'' K
İsaklı mahalle (Karapınar bağ) - Ortaköy - Aksaray
2000 📖: İsaklıkarapınar
1926h 📖: İshaklı
■ Koord: 38° 40' 26'' D, 33° 53' 50'' K
Karahacip köy - Ortaköy - Çorum
1925h 📖: Karacahacip
Sünni Türk yerleşimi
■ Halkı kısmen 93 Harbi muhaciri olup Erzurum, Bayburt, Ardahan gibi yerlerden gelmiştir. C.G.
■ Koord: 40° 15' 28'' D, 35° 10' 8'' K
Karapınar köy - Ortaköy - Aksaray
1926h 📖: Karapınar
■ Koord: 38° 40' 39'' D, 33° 54' 52'' K
Kavakalanı köy - Ortaköy - Çorum
1925h 📖: Kavakalan
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Halkı ekseriya Dersim kökenlidir. C.G.
■ Koord: 40° 18' 26'' D, 35° 13' 14'' K
Kızılhamza köy - Ortaköy - Çorum
1925h 📖: Kızılhamza
Alevi-Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 15' 35'' D, 35° 6' 9'' K
Kümbet köy - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
1926h 📖: Kümbed | Abdal
■ Kısmen Alevi (Abdal) yerleşimi
■ Koord: 38° 42' 44'' D, 34° 11' 50'' K
Namlıkışla köy - Ortaköy - Aksaray
1928 📖: Kanlıkışla
■ Koord: 38° 45' 37'' D, 33° 59' 13'' K
Oğuzlar köy - Ortaköy - Aksaray
■ Koord: 38° 40' 9'' D, 33° 56' 24'' K
Ortaköy ilçe - Ortaköy - Çorum
1928 📖: Ortaköy
■ Asar ve Pınarköy köylerinin katılmasıyla belediye olmuştur. SN
■ Koord: 40° 16' 22'' D, 35° 14' 52'' K
Ortaköy ilçe - Ortaköy - Aksaray
1876a 📖: Eyübeli / Eyüpili (idari bölge)
1775z 📖: Ortaköy
■ 20. yy başında kısmen Kürt-Sünni yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Eyüb ili kazası merkezi idi. SN
■ © 01.05.1775 İdam olunan ve muhallefatı miriden zabtedilen Ortaköylü Kör İsmail... deyar heyran
■ Koord: 38° 44' 9'' D, 34° 2' 25'' K
Oruçpınar köy - Ortaköy - Çorum
1925h 📖: Karadağ
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Şapsığ) yerleşimi.
■ Koord: 40° 16' 55'' D, 35° 11' 25'' K
Ozancık köy - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
1926h 📖: Ozancık
■ Koord: 38° 40' 5'' D, 34° 12' 10'' K
Pınarbaşı köy - Ortaköy - Aksaray
1866z 📖: Kabakulak
■ © 20.07.1866 Konya'nın Aksaray kazasına tabi Hacı Ahmedlü Aşireti'nin Kabakulak karyesi sakinlerinden olup mecruhen vefat eylemiş olan Kavasdaroğlu Himmet'in katilleri Hüseyin oğlu Mustafa ve Şabhaneli Hacı Ahmed oğlu Mehmed adlı şahısların muhakemelerine dair deyar heyran
■ Koord: 38° 42' 33'' D, 33° 56' 14'' K
Pirli köy - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
1926h 📖: Pirli
■ Koord: 38° 43' 50'' D, 34° 9' 49'' K
Reşadiye köy - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
1926h 📖: Ziyarettepe
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yunus Emre’ye izafe edilen türbesi vardır. SN
■ Koord: 38° 48' 12'' D, 34° 13' 29'' K
Salarıalaca köy - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
1926h 📖: Alaca
■ Koord: 38° 49' 18'' D, 34° 5' 37'' K
Salarıgödeler köy - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
1926h 📖: Gödeler
■ Koord: 38° 42' 11'' D, 34° 10' 5'' K
Salbaş köy - Ortaköy - Çorum
1925h 📖: Salbaş
■ Koord: 40° 15' 57'' D, 35° 8' 26'' K
Sarıkaraman köy - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
1926h 📖: Karaman
■ 1800 lu yıllarında Acem ve Saray Türkmenlerinin (= Piroğlu Türkm. sayısı 8000-10000 kişi) beyinin kaldığı yer. © 07.02.1712 Aksaray sancağında Salarlı Cemaati'nin Aşiret Beyi Pirioğlu Mustafa hakkındaki şikayetin esassızlığına ve hüsn-i haline şahadete dair. © »»» 09.06.1841 Aksaray'a dört saat mesafede bir yerde ve toplu bir halde oturan yüz elli hanelik Acem Aşireti muhacirleri namına mükerrer vergi tarh edildiğinden birisinin tenzili ricası. deyar heyran
■ Koord: 38° 46' 16'' D, 34° 11' 51'' K
Satansarı köy - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
1926h 📖: Satansarı
■ Koord: 38° 46' 32'' D, 34° 15' 38'' K
Seksenuşağı köy - Ortaköy - Aksaray
1926h 📖: Seksenuşağı
■ Koord: 38° 42' 25'' D, 34° 0' 28'' K
Senemoğlu köy - Ortaköy - Çorum
1925h 📖: Senemoğlu
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Halkı Erzincan Kalecik köyünden gelmiştir. C.G.
■ Koord: 40° 18' 59'' D, 35° 21' 33'' K
Yaylacık köy - Ortaköy - Çorum
1946 📖: Göpsen
1928 📖: Göbsan
Alevi-Kürt veya Zaza (Kavli) yerleşimi
■ Koord: 40° 16' 39'' D, 35° 5' 2'' K
Yıldırımlar köy - Ortaköy - Aksaray
■ Koord: 38° 40' 15'' D, 33° 58' 53'' K
Yukarıkuyucak köy - Ortaköy (Aydıncık bucağı) - Çorum
1925h 📖: Milli Kuyucak
Alevi-Kürt veya Zaza (Canbeg) yerleşimi
■ Halkının Tunceli'den geldikleri söylenmektedir. 1962 Yozgat ili Çekerek ilçesine baglı ıken TBMM kararı ıle Çorum'a baglanmıstır. Köyün kuruluş tarıhi yaklaşık olarak 1820 lara gider. Köye ilk yerleşen aileler daha sonra ayrılarak Dirgenli köyünü kurmuşlardır. TAYLAN
■ Koord: 40° 12' 18'' D, 35° 13' 31'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.