Ortahisar'da 67 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ayvalı mah - Ortahisar - Trabzon
1522t y: Xoxa [ Yun ]
  Gürbulak mah - Ortahisar - Trabzon
1522t y: Oksi
Y1432: Óksis [ Yun "ökseotu?" ]
  Akyazı mah - Ortahisar - Trabzon
1928 y: Suga [ Yun ]
  Gündoğdu mah - Ortahisar - Trabzon
1928 y: Munda [ Yun moundá "kuzyer, koyu" ]
  Ağıllı mah - Ortahisar - Trabzon
1928 y: Ağrit [ Yun ]
Y1432: Agrídi [ Yun "yabanlık" ]
  Uğurlu mah Trabzon - Ortahisar - Trabzon
1902hk y: Argaliya [ Yun argaliá "dokumacılar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Beşirli mah Trabzon - Ortahisar - Trabzon
1928: Xolamana
1902hk y: Xolameni [ Yun xôlomaini "topallar" ]
  Karakaya mah - Ortahisar - Trabzon
1928 y: Karlık Şumerya [ Yun xeimeriná "kışlaklar" ]
  Karlık mah - Ortahisar - Trabzon
■ Karlık esasen köyün sırtındaki dağın adıdır. SN
  Bengisu mah - Ortahisar - Trabzon
1522t y: Kisarna
Y1432: Kitharaína [ Yun ]
■ Halen Kisarna adı yaygın olarak kullanılmaktadır. SN
  Subaşı mah - Ortahisar - Trabzon
1876s: Zülmera
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Soğuksu mah - Ortahisar - Trabzon
1876s: Soğuksu
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Günay mah - Ortahisar (Esiroğlu bucağı) - Trabzon
Y1364 y: Sesera [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yalı mah - Ortahisar - Trabzon
1928 y: Faros [ Yun pháros "fener" ]
  Çamoba mah - Ortahisar - Trabzon
1928 y: Polita Πολίτα [ Yun ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Hızırbey mah - Ortahisar - Trabzon
1928 y: Eksota [ Yun eksotha ]
  Akoluk mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1876s y: Anifa [ Yun anyfa "yokuşlar" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Çağlayan mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1902hk: Zigana
Y1895: Zinganaí Ζιγγαναί [ Yun "çingeneler?" ]
1928 y: Ciganoy / Ziganoy (idari bölge)
■ Ciganoy/Ziganoy belki `Çingeneler` ya da `Ziganalılar` anlamında olabilir. Yerleşim biriminin merkezi 1946'dan sonra Ayvasil mevkiine taşındı. Daha sonra Çağlayan bucak merkezi ve Çağlayan beldesi adını aldı. Mahalleleri: Aşağı mah. (Ayvasil), Başkurt (Murlu), Çakılca (Fandak), Dereli, Kendirli (Zurha), Okçu (Yanika), Yanlı (İstili), Yanyamaç (Sovri). SN
  Gözalan mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1946 y: Munda Yeniköy [ Yun moundá "kuzyer, koyu" ]
Eski adı y: İstolos [ Yun stólos "donanma veya donatma" ]
  Düzyurt mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1946 y: Mesariya yk. [ Yun mesariá "ortaköy" ]
1522t: Mesariya
  Bahçecik mah Trabzon - Ortahisar - Trabzon
1902hk y: Kindinar [ Yun "tehlikeli" ]
  Kudretiye mah - Ortahisar - Trabzon
1928 y: Ayafilbo [ Yun áyios Filíppos "Aziz Filip" ]
  Gölçayır mah - Ortahisar - Trabzon
1928: Divranos
1522t y: Divrano [ Yun ]
  Ortahisar ilçe - Ortahisar - Trabzon
■ Trabzon'un tarihi sur içi semtinin adı olan Ortahisar, 2014 idari reformuyla Trabzon merkez ilçesinin adı olmuştur. SN
  Aydınlı mah Trabzon - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1946 y: Munda Güzelköy [ Yun moundá "kuzyer, koyu" ]
  Çakılca mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1902hk y: Fandak [ Yun ]
■ Harabe halindeki kilisenin freskleri 1334 veya daha eskiye aittir. (B&W I.266-268). SN
  Kamışlık mah Trabzon - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1876s y: Kaleman [ Yun kalaména "kamışlı" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Günümüzde Türk (Çepni) yerleşimi Tahtacı
  Kendirli mah - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1928: Zuruxa
1902hk: Zurxa [ Laz "tepe" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Bazı Yunanca kaynaklarda görülen Durxa yazımı yanlış olsa gerekir. SN
  Yanlıca mah Trabzon - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1902hk: İstila
1876s y: İstela [ Yun ]
  Çukurçayır mah Trabzon - Ortahisar - Trabzon
1928 y: Mesarya [ Yun mesária "ortaköy" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Başkurt mah Çağlayan - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1928: Murlu
1522t y: Murla [ Yun ]
  Kutlugün mah - Ortahisar - Trabzon
1522t y: Mesariya [ Yun mesariá "ortayer" ]
  Yanyamaç mah Trabzon - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1946 y: Ciganoy / Ziganoy Soğri [ Yun tzikánogía "Tzik (Çerkez?) yurdu" ]
1522t: Sovri
■ Ciganoy için Trabzon Merkez Çağlayan ve Vakfıkebir Karatepe maddelerine bakınız. SN
  Toklu mah Trabzon - Ortahisar - Trabzon
1928 y: Kalciya [ Yun ]
1583t: Kalciyos
  Yeşilbük mah - Ortahisar - Trabzon
1928 y: Nefsi Kilat
Y1895: Kiladi Κοιλάδι [ Yun "küçük çukur" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Hortokop ve Kiladi mahallelerinden oluşan Yeşilbük köyünün merkez mahallesidir. Hortokop eski Rum yerleşimi, Kiladi ise Çepni adı verilen İslam yerleşimi idi. SN
■ Köy Hortokop ve Kilat olarak ikiye ayrılır. Kilat mahallesi Çepni Türkmenidir. Köy ve civarındaki Çepni köylerinin 18. yüzyılda Alevî olduğu söyleniyor fakat köy halkı bunu reddetmektedir. Ancak köydeki en eski caminin 95-100 yıllık olması ve eski dergâh kalıntıları bunu kanıtlamaktadır. Tahtacı
  İncesu mah - Ortahisar - Trabzon
1928 y: Kilat Xortokop [ Yun xortokópi "otlak" ]
■ Kiladi (Yeşilbük) köyü Hortokop mahallesi. SN
  Okçu mah Trabzon - Ortahisar (Çağlayan bucağı) - Trabzon
1928 y: Yanika [ Yun ]
  Değirmendere neh - Ortahisar - Trabzon
E1819: Değirmendere
Y-399: Pyksitês [ Yun "şimşirli" ]
  Bulak mah - Ortahisar - Trabzon
1902hk y: Stefanos [ Yun "taç" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi.
  Kalkınma mah Trabzon - Ortahisar - Trabzon
Eski adı y: Gamboz [ Yun kámpos "düzlük, ova" ]
  Bostancı mah Trabzon - Ortahisar - Trabzon
1928 y: Hos Dimasya [ Yun ]
■ Bkz. Konaklar. SN
  Dolaylı mah - Ortahisar - Trabzon
1928: Canbur
1902hk y: Zambur [ Yun ]
■ Türk (Çepni) yerleşimi Tahtacı
  Çilekli mah - Ortahisar - Trabzon
1928 y: Hos Kirasya [ Yun kerásia "kirazlı" ]
■ Bkz. Konaklar. SN
  Konaklar mah Trabzon - Ortahisar - Trabzon
1928 y: Hos Konak
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Bölge adı olan Xótsa/Xotsi 1432 tarihli bir Trabzon imp. fermanında anılmıştır. SN
  Pelitli mah - Ortahisar - Trabzon
1928 y: Hos Palavrak [ Yun paremboláki "setçik" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Hos adı için komşu Konaklar köyüne bakınız. Yakın tarihte Ogün Samast'ın yetiştiği mahalle olarak şan kazandı. SN
  Kavala mah - Ortahisar - Trabzon
1902hb: Kavala
■ Köy halkının önemli bir kısmının kökeni Sivas-Tokat civarından gelmedir. metonio
  Çimenli mah - Ortahisar - Trabzon
1876s y: Hos Meşalos [ Yun ]
■ Bkz. Konaklar. SN
  Yalıncak mah - Ortahisar - Trabzon
1928 y: Gomera
Y1364: Komerá
■ Köy halkının kökeni Kıpçak Türkler'ine dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Kovata mv - Ortahisar - Trabzon
1902hb y: Kovata [ Yun ]


Grafik harita göster     haritada ara : km