Orta'da 27 yerleşim bulundu.
sırala 
  Elden köy - Orta - Çankırı
1928k: Elden
  TutmaçBayındır köy - Orta - Çankırı
1943ha: TutmaçBayındır [ Tr Bayındır "aş." ]
  DereBayındır köy - Orta - Çankırı
1928k: DereBayındır [ Tr Bayındır "aş." ]
  OrtaBayındır köy - Orta - Çankırı
1943ha: OrtaBayındır [ Tr Bayındır "aş." ]
  Dodurga bld - Orta - Çankırı
1928k: Dodurga [ Tr "aş." ]
  Buğurören köy - Orta - Çankırı
1928k: Buğurviran [ Tr buğur "deve" ]
■ Buğur adı Anadolu'nun çeşitli yerlerinde damızlık deve yetiştirmekle iştigal eden ve Urbân-ı Buğurciyan adıyla bilinen Arap veya (kimi ifadelere göre) Halepli Türkmen kökenli cemaatten dolayı verilmiş olmalıdır. SN
  Kısaç köy - Orta - Çankırı
1928k: Kısaç
  Yuva köy - Orta - Çankırı
1928k: Yuva
  Büğdüz köy - Orta - Çankırı
1928k: Büğdüz [ Tr "aş." ]
  Salur köy - Orta - Çankırı
1928k: Salur [ Tr "aş." ]
  Özlü bld - Orta - Çankırı
1928k: Buhya
  Yaylakent bld - Orta - Çankırı
1919hb: Baştaxt
1817ç, 1928k: Basdak
  Kalfat bld - Orta - Çankırı
1928k: Kalfat [ Tr "halife, kalfa" ]
■ © 19.01.1743 Kangırı'da Hatuniye Vakfı karyelerinden Kalfat karyesinin eskiden beri tahsis olunan yaylaklarını, Türkmen aşireti gelip geçerken mahv ve harap ettiklerinden... deyar heyran
  Orta ilçe - Orta - Çankırı
1928k: Orta
1831n: Karıpazarı
  Sakaeli köy - Orta - Çankırı
1928k: Sakaeli
  Höyük köy - Orta - Çankırı
1928k: Höyük
  Sancar köy - Orta - Çankırı
1928k: Sancar
  Doğanlar köy - Orta - Çankırı
1928k: Avrateli
■ Eski adı Avrat-eli olan Doğanlar köyü, 1530 yılına ait Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defterinde Kengiri (Çankırı) livası, Karı-Bazarı nahiyesinde “Avrat-Eri karyesi” olarak kayıtlıdır. Yine 1530 yılı, 438 numaralı defterde, Sis (Kozan) nahiyesinde kayıtlı ‘Avretlü Cema‘ati ile Kars (Kadirli/Osmaniye) kazasında Karamanlu taifesine bağlı ‘Avretlü cema‘ati vardır ve yine Maraş Yörükleri, Çimelü taifesine bağlı ‘Avretlü Yaycısı cema‘ati kayıtlıdır. Netice itibarıyla Avrat-eri/Avrat-eli köy adı bu aşiretlerle bağlantılıdır.
■ Eski bir Alevi köyüdür, 1826'da başlayan Alevi-Bektaşi arındırılması bu köyde de görülmüş ve son olarak 1938'den sonra Alevi Türkmenler köyü terk etmişlerdir. Köyde bölgenin önemli Alevi ocaklarından, Mehmed abdal ocağı'nın atasının türbesi mevcuttur. Seddül Bahir
  Yenice köy - Orta - Çankırı
1928k: Yenice


Grafik harita göster     haritada ara : km