Orta'da 28 yerleşim bulundu.
sırala 
  Buğurören köy - Orta - Çankırı
1928 K: Buğurviran [ Tr buğur "deve" ]
■ Buğur adı Anadolu'nun çeşitli yerlerinde damızlık deve yetiştirmekle iştigal eden ve Urbân-ı Buğurciyan adıyla bilinen Arap veya (kimi ifadelere göre) Halepli Türkmen kökenli cemaatten dolayı verilmiş olmalıdır. SN
  Büğdüz köy - Orta - Çankırı
1928 K: Büğdüz [ Tr "aş." ]
  Özlü bld - Orta - Çankırı
1928 K: Buhya
  Kayılar köy - Orta - Çankırı
1928 K: Kayıkebir [ Tr "büyük Kayı (aş.)" ]
  Yaylakent bld - Orta - Çankırı
1817 KDem: Basdak
  Kalfat bld - Orta - Çankırı
■ © 19.01.1743 Kangırı'da Hatuniye Vakfı karyelerinden Kalafat karyesinin eskiden beri tahsis olunan yaylaklarını, Türkmen aşireti gelip geçerken mahv ve harap ettiklerinden... deyar heyran
  Orta ilçe - Orta - Çankırı
1521, 1831 Tah, EZK, EZK: Karıpazarı
  Doğanlar köy - Orta - Çankırı
1928 K: Avrateli
■ Eski adı Avrat-eli olan Doğanlar köyü, 1530 yılına ait Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defterinde Kengiri (Çankırı) livası, Karı-Bazarı nahiyesinde “Avrat-Eri karyesi” olarak kayıtlıdır. Yine 1530 yılı, 438 numaralı defterde, Sis (Kozan) nahiyesinde kayıtlı ‘Avretlü Cema‘ati ile Kars (Kadirli/Osmaniye) kazasında Karamanlu taifesine bağlı ‘Avretlü cema‘ati vardır ve yine Maraş Yörükleri, Çimelü taifesine bağlı ‘Avretlü Yaycısı cema‘ati kayıtlıdır. Netice itibarıyla Avrat-eri/Avrat-eli köy adı bu aşiretlerle bağlantılıdır.
■ Eski bir Alevi köyüdür, 1826'da başlayan Alevi-Bektaşi arındırılması bu köyde de görülmüş ve son olarak 1938'den sonra Alevi Türkmenler köyü terk etmişlerdir. Köyde bölgenin önemli Alevi ocaklarından, Mehmed abdal ocağı'nın atasının türbesi mevcuttur. Seddül Bahir


Grafik harita göster     haritada ara : km