haritada ara :   km  
Orta'da 27 yerleşim bulundu.
sırala 
Buğurören köy - Orta - Çankırı
1896s 📖: Buğurviran [ Türkçe buğur "deve" ]
■ Buğurcu Anadolu ve Balkanlar’ın çeşitli yerlerinde damızlık deve yetiştirmekle uğraşan ve ’Arap’ veya ’Çingene’ sayılan bir topluluktur. Osmanlı kayıtlarında Urbân-ı Buğurciyan olarak geçer; Halep kökenli oldukları söylenir. SN
■ Urbân-ı Buğurciyan isimli topluluk Türkmen kökenlidir Arap kılığında gezdikleri ve deve yetiştirdikleri için Arap sanılmaktadırlar. Eftalit
■ Koord: 40° 38' 44'' D, 32° 59' 49'' K
Büğdüz köy - Orta - Çankırı
1896s 📖: Büğdüz [ Türkçe "aş." ]
■ Koord: 40° 36' 19'' D, 33° 3' 9'' K
DereBayındır köy - Orta - Çankırı
1914hk 📖: Bayındır [ Türkçe Bayındır "aş." ]
■ Koord: 40° 34' 44'' D, 32° 59' 5'' K
Dodurga belediye - Orta - Çankırı
1914hk 📖: Dodurga [ Türkçe "aş." ]
■ Koord: 40° 36' 5'' D, 32° 59' 21'' K
Doğanlar köy - Orta - Çankırı
1530t 1928 📖 📖: Avrateli
■ 20. yy başında kısmen Alevi-Türk yerleşimi.
■ Mehmed Abdal Alevi ocağının yurdudur. Evvelce Alevi ve Sünni karışık nüfusu varken Aleviler Çubuk'un Yukarıkaraköy köyüne taşınmıştır. SN
■ Eski adı Avrat-eli olan Doğanlar köyü, 1530 yılına ait Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defterinde Kengiri (Çankırı) livası, Karı-Bazarı nahiyesinde “Avrat-Eri karyesi” olarak kayıtlıdır. Yine 1530 yılı, 438 numaralı defterde, Sis (Kozan) nahiyesinde kayıtlı ‘Avretlü Cema‘ati ile Kars (Kadirli/Osmaniye) kazasında Karamanlu taifesine bağlı ‘Avretlü cema‘ati vardır ve yine Maraş Yörükleri, Çimelü taifesine bağlı ‘Avretlü Yaycısı cema‘ati kayıtlıdır. Netice itibarıyla Avrat-eri/Avrat-eli köy adı bu aşiretlerle bağlantılıdır.
■ Eski bir Alevi köyüdür, 1826'da başlayan Alevi-Bektaşi arındırılması bu köyde de görülmüş ve son olarak 1938'den sonra Alevi Türkmenler köyü terk etmişlerdir. Köyde bölgenin önemli Alevi ocaklarından, Mehmed Abdal ocağı'nın atasının türbesi mevcuttur. Seddül Bahir
■ Koord: 40° 40' 24'' D, 33° 11' 53'' K
Elden köy - Orta - Çankırı
1896s 📖: Elden/İlden
■ Koord: 40° 39' 19'' D, 32° 57' 17'' K
Elmalı köy - Orta - Çankırı
1896s 📖: Elmalı
■ Koord: 40° 32' 45'' D, 33° 7' 45'' K
Gökçeören köy - Orta - Çankırı
1896s 1914hk 📖 📖: Gökçeviran/Gökçeören
■ Koord: 40° 33' 11'' D, 33° 3' 19'' K
Hasanhacı köy - Orta - Çankırı
1928 📖: Hasanhacı
1914hk 📖: Arslanhacı
■ Koord: 40° 35' 27'' D, 33° 2' 56'' K
Höyük köy - Orta - Çankırı
1896s 📖: Höyük
■ Koord: 40° 35' 19'' D, 33° 10' 47'' K
Kalfat köy - Orta - Çankırı
1743z 📖: Kalfat / Xalfat [ Türkçe "halife, kalfa" ]
■ İngiltere başbakanı Boris Johnson’ın büyük dedesi olan, yazar ve Milli Mücadele muhaliflerinden Ali Kemal Bey’in ailesi bu kasabalıdır. SN
■ © 19.01.1743 Kangırı'da Hatuniye Vakfı karyelerinden Kalfat karyesinin eskiden beri tahsis olunan yaylaklarını, Türkmen aşireti gelip geçerken mahv ve harap ettiklerinden... deyar heyran
■ Boris Johnson'ın ailesi köyde 'Sarıoğlangiller' olarak anılmaktadır. Dördüncü kuşak dedesi Hacı Ahmet Rıza Efendi'nin 1813'te doğup yaşadığı ev hala ayaktadır. Onun oğlu Ali Kemal bir süre Osmanlı İmparatorluğu'nda dahiliye ve maarif nazırlığı yapmış bir yazardır. Utku Oziz
■ Koord: 40° 40' 12'' D, 33° 6' 8'' K
Karaağaç köy - Orta - Çankırı
1896s 📖: Karaağaç
■ Koord: 40° 37' 55'' D, 33° 10' 13'' K
Kayılar köy - Orta - Çankırı
1928 📖: By. + Kç. Kayı
1914hk 📖: Aş. + Yk. Hacı
■ Koord: 40° 32' 15'' D, 33° 5' 20'' K
Kayıören köy - Orta - Çankırı
1943ha 📖: Kayıviran
1896s 📖: Kç. Kayı [ Türkçe "aş." ]
■ Koord: 40° 34' 43'' D, 32° 57' 15'' K
Kırsakal köy - Orta - Çankırı
1914hk 📖: Kırksakal
■ Koord: 40° 39' 31'' D, 33° 8' 59'' K
Kısaç köy - Orta - Çankırı
1896s 📖: Kısaç
■ Koord: 40° 38' 48'' D, 33° 1' 40'' K
Orta ilçe - Orta - Çankırı
1896s 📖: Orta
1831 1876a 📖 📖: Karıpazarı
■ Koord: 40° 37' 29'' D, 33° 6' 28'' K
OrtaBayındır köy - Orta - Çankırı
1943ha 📖: Orta Bayındır [ Türkçe Bayındır "aş." ]
■ Koord: 40° 33' 53'' D, 32° 59' 6'' K
Özlü köy - Orta - Çankırı
1896s 📖: Buhya/Buğya
■ Koord: 40° 31' 13'' D, 33° 3' 40'' K
Sakaeli köy - Orta - Çankırı
1914hk 📖: Sakalın [ Türkçe "sakal in?" ]
■ Koord: 40° 40' 48'' D, 33° 10' 23'' K
Sakarcaören köy - Orta - Çankırı
1896s 📖: Sakarca
■ Koord: 40° 37' 9'' D, 33° 9' 2'' K
Salur köy - Orta - Çankırı
1896s 📖: Salur [ Türkçe "aş." ]
■ Koord: 40° 38' 41'' D, 33° 3' 37'' K
Sancar köy - Orta - Çankırı
1896s 📖: Sancar
■ Koord: 40° 39' 5'' D, 33° 10' 54'' K
TutmaçBayındır köy - Orta - Çankırı
1943ha 📖: Tutmaç Bayındır [ Türkçe Bayındır "aş." ]
■ Koord: 40° 33' 9'' D, 32° 58' 16'' K
Yaylakent belediye - Orta - Çankırı
1914hk 📖: Baştaht
1817y 📖: Basdak
■ Koord: 40° 35' 28'' D, 33° 5' 49'' K
Yenice köy - Orta - Çankırı
1914hk 📖: Yenice
■ Koord: 40° 33' 31'' D, 33° 13' 27'' K
Yuva köy - Orta - Çankırı
1914hk 📖: Yuva
■ Koord: 40° 37' 15'' D, 33° 2' 12'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.