haritada ara :   km  
Orhangazi'de 27 yerleşim bulundu.
sırala 
Akharım mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖: Akharım
Eski adı: Ape
■ Günümüzde zeytin tarımı ve zeytinyağı üretimi yoğun bir şekilde yapılır. Köy halkı bu zanaatı çeşitli tarihlerde bölgeye gelen Çerkes, Boşnak, Arnavutlar'a da öğretmiştir. Berkay
■ Koord: 40° 24' 57'' D, 29° 20' 8'' K
Bayırköy mahalle - Orhangazi - Bursa
1911h 📖: Bayırköy
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Bursa ile İznik Gölü’nü birbirinden ayıran Arganthonios (Katırlı) Dağı burada olmalı. Manav
■ Köy 1880'li yıllarda Bulgaristan'dan gelen Muhacirler tarafından kurulmuştur. Göçmenler Bulgaristan'ın Osmanpazarı kentinin Enezler, Kırtıl, Cumalı köylerinden gelip Bursa'ya yerleşmiştir. Berkay
■ Koord: 40° 21' 29'' D, 29° 25' 3'' K
Cihan mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖: Cihan
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi.
■ Köy halkı 1880'li yıllarda Saraybosna kentinin Canpare köyünden gelen Boşnaklar'dır. Esasen köy Yörükleri göç esnasında konaklamak için tercih ettikleri bir yerdi. Osmanlı Devleti Boşnakları buraya yerleştirince Boşnaklar ile Yörükler arasında çok sert çatışmalar yaşandı. Nihayetinde yörükler bölgeden gittiler ve Boşnaklar köye temelli olarak rahatça yerleştiler. Berkay
■ Koord: 40° 32' 7'' D, 29° 20' 20'' K
Çakırlı mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖: Çakırlı
■ 1530 yılı Bursa yani eski adıyla Hüdavendigar Vilayeti Tahrir Defterlerinde kasabanın Gürle nahiyesine bağlı olarak kurulduğu Türkmen Taifelerinin Sevk ve iskan kanunu kapsamında bölgeye iskan edildiği açıkça görülmektedir. Kasaba günümüzde halen Türkmen yerleşimi olup, ilçe genelideki diğer kesimlerle akrabalıkları da vardır. Berkay
■ Koord: 40° 31' 7'' D, 29° 27' 2'' K
Çeltikçi mahalle - Orhangazi - Bursa
1604 📖: Çeltikçi
■ 1603-04 tarihli devşirme kayıtlarında Hıristiyan köyü olarak anılır. SN
■ Koord: 40° 27' 50'' D, 29° 17' 0'' K
Dutluca mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖: Dutluca
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 24' 20'' D, 29° 23' 8'' K
Fındıklı mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖: Fındıklı
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1898’de Bulgaristan muhacirleri yerleştirildi. SN
■ Koord: 40° 29' 21'' D, 29° 16' 4'' K
Gedelek mahalle - Orhangazi - Bursa
1890hk 📖: Gedelek
■ Köy eskiden İznik ilçesine bağlıydı. Daha sonraları Orhangazi'ye bağlandı. Esasen 15. yüzyılda kurulmuş bir köydür. Fakat Yunan Ordusunun Bursa'yı işgal ettiği dönemde köy halkı katliama uğradı ve bu katliamdan kurtulan olmadı. Cumhuriyetin ilanında sonra Orhangazi'deki diğer Türkmen köy ve kasabalarından gelen insanlar tarafından köy tekrar kuruldu. Köy günümüzde turşu üretimiyle öne çıkmaktadır. Berkay
■ Koord: 40° 26' 55'' D, 29° 15' 39'' K
Gemiç mahalle - Orhangazi - Bursa
1890hk 📖: Gemiç
■ Manav yerleşimi. Gemiç Dağı eteklerinde kuruludur. Domanos > Domaniç evrimini akla getirir. Gemos > Gemiç. Köy, çok eski bir yerleşimdir. İkinci bir Gemiç daha varmış bkz. Bolu vilayeti, Pazarköy kazası, Gemiç karyesi temettuat defteri. H-29-12-1261 Manav
■ Koord: 40° 24' 25'' D, 29° 16' 51'' K
Gölyaka mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖: Mamure [ Türkçe "kasaba" ]
1890hk 📖: Arapgazi
■ 20. yy başında Girit göçmeni yerleşimi.
■ 1900 yılında Girit muhacirleri iskan edildi, Mamure adı verildi. SN
■ Koord: 40° 24' 50'' D, 29° 21' 34'' K
Gürle mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖: Gürle Müslim
1468 📖: Gürle
Y1308 📖: Kroúlla [ Anadolu Dilleri ]
■ Koord: 40° 24' 20'' D, 29° 18' 1'' K
Hamzalı mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖: HamzaAli
1890hk 📖: Hamzali
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 1897 yılında Borçka’nın Maçahel bölgesi muhacirleri iskan edildi. SN
■ Koord: 40° 31' 32'' D, 29° 15' 43'' K
Heceler mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖: Heceler
■ Aslı muhtemelen Hacıaliler olmalıdır. SN
■ Koord: 40° 23' 26'' D, 29° 26' 9'' K
Karsak mahalle - Orhangazi - Bursa
E1902 📖: Karsak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Surp Asdvadzadzin Kilisesi ile, erkekler için Ğevontyan ve kızlar için Santukhdyan okullarının bulunduğu büyük bir Ermeni köyü idi. Bölgedeki Ermeni köyleri ekseriyetle 17. asırda kurulmuştu. Manav
■ Koord: 40° 24' 13'' D, 29° 15' 29'' K
Keramet mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖: Keramet
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Koord: 40° 30' 33'' D, 29° 28' 29'' K
Mahmudiye mahalle - Orhangazi - Bursa
■ Koord: 40° 33' 6'' D, 29° 27' 49'' K
Narlıca mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖: Narlıca
■ Köyü 18. yüzyılın ortalarında Sadrazam Şehit Ali Paşa'nın kurarak çeşme, cami, sıbyan mektebi, talim ocağı vakfetmiştir. Köye İç Anadolu'dan getirilen nüfus iskan edilmiştir. Kasaba Bursa kent merkezine yoğun olarak göç vermiştir. Merkezde yaşayanlar özellikle dolmuş soförlüğü yapmaktadır. Berkay
■ Koord: 40° 23' 12'' D, 29° 28' 57'' K
Orhangazi ilçe - Orhangazi - Bursa
1928 📖: Pazaryeri
1928 📖: Orhangazi (idari bölge)
1890hk 📖: Pazarköy
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Merkezi Pazarköy olan Orhangazi kazası 1893'te teşkil edilmiş, 1913'te neo-Osmanlıcı devlet ideolojisi çerçevesinde Orhan Gazi adı verilmiştir. İlçe merkezi ve on kadar köyün nüfusu 1915 olaylarına dek Ermenilerden oluşmaktaydı. SN
■ 1311 tarihli (1893-94) Hüdavendigar Vilayet Salnamesi'ne göre Pazarköy toplam nüfus 22996, Ermeni nüfusu: 16912. Abdullah
■ Koord: 40° 29' 16'' D, 29° 18' 30'' K
Ortaköy mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖: Ortaköy
E1902 📖: Xaruk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 19. yy sonunda 200 hane Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. Rivayete göre köy 17. yy’da kurulmuştu. SN
■ Helenistan'ın Makedonya bölgesinde bulunan Vodina'dan getirilen mübâdil Slavlar iskân edilmiştir. Manav
■ Cumhuriyetin ilanından sonra ilk olarak Yunanistan'ın Vodina kentinden gelen Muhacirler köye yerleşir. Ardından Boşnaklar ve Bektaşi Arnavutlar'da köye yerleşir. Berkay
■ Koord: 40° 33' 19'' D, 29° 20' 24'' K
Örnekköy mahalle - Orhangazi - Bursa
Eski adı: Velipaşa Çf.
■ Koord: 40° 27' 56'' D, 29° 19' 10'' K
Paşapınarı mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖: Mamca
■ Koord: 40° 23' 18'' D, 29° 27' 30'' K
Selimiye ölü yerleşim - Orhangazi - Bursa
1912h 📖: Ayvalıca
■ Tüm +iye takılı Osmanlı yerleşimleri gibi 19. yy sonlarında muhacir iskânı amacıyla kurulmuş, daha sonra terk edilmiştir. SN
■ Koord: 40° 32' 29'' D, 29° 29' 13'' K
Sölöz mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖: Müslim Sölöz
Y120 📖: Solóeis akk. Soloiás (neh)
■ İznik yakınındaki Soloeis ırmağından Plutarxos (öl. 120) söz eder. Sölöz adı bundan uyarlanmıştır. Eski Sölöz’ün yakınında Ermeni muhacirler 17. yy sonlarında Yenisölöz kasabasını kurdular. SN
■ Koord: 40° 23' 40'' D, 29° 24' 59'' K
Üreğil mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖: Üreğil [ Türkçe "aş." ]
■ Koord: 40° 31' 26'' D, 29° 24' 34'' K
Yenigürle mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖: Gürle Cedit [ Türkçe "yeni Gürle" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Gürle’nin ayrı köy olan Ermeni mahallesine 1900 yılında Rumeli muhacirleri iskan edildi. SN
■ Koord: 40° 24' 31'' D, 29° 18' 36'' K
Yeniköy mahalle - Orhangazi - Bursa
E1902 📖: Cedid köy
1604 📖: Yeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kafkas göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bursa'da Ermenilerin en yoğun yaşadıkları merkez olmuştur. 1899'da beldede 4 236 Ermeniye karşılık sadece 32 Türk yaşamaklaydı. 1325 H. (1907) tarihli Hudavendigâr Vilâyeti Salnâmesinde, ilçe merkezi Pazarköy'de (Orhangazi) 432 hane variken, o zamanki adıyla Cedit (Yeniköy) 1146 hane gösterilmişti. IraTzourou
■ Koord: 40° 32' 5'' D, 29° 21' 13'' K
Yenisölöz mahalle - Orhangazi - Bursa
1928 📖: Cedid Sölöz [ Türkçe "yeni Sölöz" ]
1924h 📖: Tacettin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Rumeli göçmeni/Pomak yerleşimi
■ 17. asırda Samanlı dağlarına gelmiş bulunan Ermeniler Sölözün yukarısındaki bu yaylada köy kurdular. Sölöz halkı Müslüman olduğu için buraya Gevur Sölöz denmiştir. SN
■ 17. asırda Samanlı dağlarına gelmiş bulunan Ermeniler Sölözün yukarısındaki bu yaylada köy kurdular. Sölöz halkı Müslüman olduğu için buraya Gevur Sölöz denmiştir. Vodinanın (Edessa) 55 hâne 370 karışık nüfuslu Lipor (Kato Lipochorion) köyünden 15 hâne takriben 120 Çingene mübâdil buraya iskân edildi. Bugün ''Selânikliler'' olarak bilinirler. Balkan harbinden sonra halihazırda yöreye gelmiş bulunan Drama Pepeleš köylüsü de ayrı bir köyde topluca bir mahallede iskân edilmiş, bir kısım Pepeleşli Geliboludaki Tayfur ile Balıkesirdeki Kocapınar köylerinde iskân edildi. Daha sonradan bir kaç hane de Gürcü eklendi. Manav
■ Koord: 40° 22' 54'' D, 29° 23' 31'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.