haritada ara :   km  
Orhaneli'de 57 yerleşim bulundu.
sırala 
Ağaçhisar mahalle - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Ağaçhisar
■ Koord: 39° 51' 2'' D, 29° 5' 4'' K
Akalan mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Akalan
■ Koord: 39° 51' 42'' D, 29° 0' 46'' K
Akçabük mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Akçabük
■ Koord: 39° 56' 59'' D, 28° 55' 16'' K
Altıntaş mahalle - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Sağırlar
■ Koord: 39° 51' 48'' D, 28° 49' 13'' K
Argın mahalle - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Argın
■ Koord: 39° 50' 31'' D, 28° 56' 16'' K
Baloğlu mahalle - Orhaneli (Büyükorhan bucağı) - Bursa
1928 📖: Balıoğlu
■ Koord: 39° 45' 57'' D, 28° 59' 4'' K
Başköy mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Başköy
■ Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Nüfusun büyük kısmı Dersim sürgünü Alevilerdir. SN
■ Orhaneli'nin kuzeyindeki en uzak köydür. Koçu, Ortaköy ve Süleymanbey köyleriyle aynı kabileye mensup imiş. Tüm bu köylere İlbiseler adı verilmekteymiş. 1938 yılında Tunceli'den gönderilen Alevi Zazalar köye iskan edilmiştir. Lakin günümüzde Alevi Zazalar'ın hepsi İstanbul'a göç etmiştir. M. Hakan
■ Koord: 40° 3' 27'' D, 28° 50' 28'' K
Belenoluk mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Belenoluk [ Türkçe belen "dağ" ]
■ Koord: 39° 53' 35'' D, 29° 2' 37'' K
Celepler mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Celepler
■ Koord: 39° 47' 34'' D, 28° 58' 1'' K
Çeki mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Çeki
■ Koord: 39° 47' 15'' D, 29° 4' 16'' K
Çınarcık mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Çınarcık
■ Koord: 40° 2' 32'' D, 28° 47' 4'' K
Çivili mahalle - Orhaneli - Bursa
1908s 1928 📖: Çivili/Çiviler
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ 1908 Yıllığı’na göre Çiviler adı ile anıl­mıştır. Önceleri kasaba denilecek kadar büyük bir yerleşimi olduğu söyleniyor.Orman köyüdür. Köyde yoğunlukla orman işçiliği yapılmaktadır. M. Hakan
■ Koord: 39° 53' 14'' D, 28° 47' 36'' K
Çöreler mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Çöreler/Çorlar
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Eskiden Cebelicedid bucağına bağlı olan köy, Çorlar olarak da anılmıştır. Muallim Cevdet Yazmaları arasında, Çörek adlı bir köy vardır ki, Şahin Bey vakıfları arasında gös­terilmiştir. 1530 tarihli tahrir defterinde adı geçen eski bir köydür. M. Hakan
■ Koord: 39° 56' 36'' D, 28° 56' 42'' K
Dağgüney mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Cebel Güney [ Türkçe "dağgüney" ]
1911h 📖: Güney
Alevi-Türk yerleşimi
■ Bursa'da bulunan diğer Güney adlı köylerden ayırmak için Dağgüney denmiştir. Köyde Yaren Dede olarak anılan bir yatır vardır. Türkmen köyüdür. M. Hakan
■ Koord: 39° 56' 30'' D, 29° 3' 47'' K
Deliballılar mahalle - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Delibalılar
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Köye, Deliballar da denir. Köyün kuruluşuna ilişkin köylülerin anlatımına göre Deli Bâli adlı bir Yörük, anlaşamadığı kardeşi Kara İsa’dan ayrılarak bu köyü kurmuş. Kara İsa ovaya yerleşirken, Deli Bâli ise dağa yerleşmiş. M. Hakan
■ Koord: 39° 55' 54'' D, 28° 59' 42'' K
Demirci mahalle - Orhaneli - Bursa
1911h 📖: Demirci
■ Koord: 39° 47' 45'' D, 29° 0' 53'' K
Dereköy mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Dereköy
■ Koord: 39° 47' 48'' D, 28° 58' 40'' K
Dündar mahalle - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Dündar
■ Koord: 39° 53' 29'' D, 28° 51' 33'' K
Emir mahalle - Orhaneli (Büyükorhan bucağı) - Bursa
1928 📖: Emir
■ Koord: 39° 46' 0'' D, 29° 1' 13'' K
Erenler mahalle - Orhaneli - Bursa
1911h 📖: Erenler
1530t 📖: İlbise / İlbiste
■ Koord: 40° 2' 44'' D, 28° 53' 36'' K
Eskidanişment mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Eski Danişmend
■ Koord: 39° 49' 42'' D, 29° 0' 21'' K
Fadıl mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Fadıl
Manav yerleşimi
■ Koord: 39° 48' 41'' D, 29° 7' 20'' K
Firuz mahalle - Orhaneli - Bursa
1530t 1946 📖 📖: Firuz/Firoz [ Türkçe firûz "uğurlu" ]
■ Firuz uğurlu demektir. Ancak köyün adının, Sultan Murad’ın komutanlarından Firuz Bey’den geldiğini sanıyorum. Firuz Bey 1402 yılında ölmüştür. Ünlü tarihçi ve divan şairi Dursun Bey, Hamza Bey’den Firuz Bey’in torunudur. Bursa’da mezarı olan Karşıduran Süleyman da bu kişinin oğludur. Bir de Yıldırım Bayezıd dönemi komutanlarından Firuz Bey vardır. Bu kişi 1413 yılında ölmüştür. Hüseyin Seyrek
■ Koord: 39° 56' 6'' D, 29° 6' 6'' K
Gazioluk mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Gazioluk
■ Koord: 39° 51' 13'' D, 28° 46' 54'' K
Girencik mahalle - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Gerencik
■ Koord: 39° 56' 24'' D, 28° 53' 42'' K
Göktepe mahalle - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Göktepe
■ Koord: 40° 1' 56'' D, 28° 56' 12'' K
Göynükbelen mahalle - Orhaneli - Bursa
1911h 📖: Göynükbeli
■ Koord: 39° 59' 22'' D, 29° 2' 46'' K
Gümüşpınar mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Burmu
1890hk 📖: Burunlar
■ Koord: 39° 54' 50'' D, 28° 51' 40'' K
Gümüşsuyu mahalle - Orhaneli - Bursa
1968 📖: Dönmeler
■ Koord: 40° 1' 38'' D, 29° 1' 18'' K
İkizoluk mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: İkizoluk
■ Koord: 39° 52' 48'' D, 28° 52' 32'' K
Kabaklar mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Kabaklar
■ 1530 yılı tahrir defterine göre Kabakulaklar olarak anılan ve 7 hane yaşayan köy bu olmalıdır. Hüseyin Seyrek
■ Koord: 39° 54' 11'' D, 29° 4' 57'' K
Kadı mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Kadı
■ Koord: 39° 48' 16'' D, 28° 59' 30'' K
Karaoğlanlar mahalle - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Karaoğlan
■ Koord: 39° 50' 26'' D, 28° 58' 28'' K
Karıncalı mahalle - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Karıncalı
■ Koord: 39° 58' 14'' D, 28° 51' 30'' K
Koçu mahalle - Orhaneli - Bursa
1360 📖: Koçi
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ 02/Za/1134 ''Sultan Orhan tarafından Kayğulu Bey'e hediye ve temlik edilen Atranos kazâsının Cebel-i Cedid nâhiyesi İlbise Koçi Karyesi... Manav
■ Başköy, Ortaköy ve Süleymanbey köyleriyle aynı kabileye mensuptur. Tüm bu köylere İlbiseler denilmektedir. M. Hakan
■ Koord: 40° 2' 50'' D, 28° 51' 34'' K
Kusumlar mahalle - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Kusumlar [ Türkçe "aş." ]
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Bozoklu Türkmenlerinin Kusun obasından gelen Türkmen ağaları nedeniyle bu adı almış olmalıdır. Adına 1689 tarihli bir kadı sicilinde rastlanır. M. Hakan
■ Koord: 39° 54' 23'' D, 28° 56' 20'' K
Küçükorhan mahalle - Orhaneli - Bursa
1911h 📖: Kç. Orhan
■ Koord: 39° 48' 12'' D, 29° 2' 8'' K
Letafet mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Letafet
■ Koord: 39° 53' 16'' D, 28° 44' 42'' K
Mahaller mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Mahaller
■ Koord: 39° 46' 33'' D, 29° 1' 24'' K
Nalınlar mahalle - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Nalınlar
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Koord: 40° 1' 26'' D, 28° 53' 47'' K
Orhaneli ilçe - Orhaneli - Bursa
1911h 📖: Beyce
1890hk 📖: Adranos / Atranos
1468 📖: Edrenos [ Yunanca ]
Y325: Hadrianoí akk. Hadrianoús [ Yunanca "Hadrianus kenti" ]
■ Roma imp. Hadrianus’a (117-138) atfedilen çok sayıda kentten biridir. İlçeye tarihi adını veren Adranos Kalesi kasabanın kuzeybatısındaki dağdadır. Kasaba adı Osmanlı kayıtlarında Beyce olarak geçer. SN
■ Bursa'nın Sünni Türkmen nüfusu ağırlıklı ilçelerinden birisidir. Nadireten göçmen gelmiş olsa da onlar Bursa veya İnegöl'e gitmişlerdir. M. Hakan
■ Koord: 39° 54' 11'' D, 28° 59' 20'' K
Ortaköy mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Ortaköy
■ Koord: 40° 2' 58'' D, 28° 51' 6'' K
Osmaniye mahalle - Orhaneli - Bursa
1911h 📖: Osmaniye
1890hk 📖: Çanakdere
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ 1902 yılında Batum muhacirleri iskan edilerek Osmaniye adı verildi. SN
■ Koord: 40° 1' 49'' D, 28° 58' 41'' K
Sadağı mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Sadağı
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Koord: 39° 53' 1'' D, 28° 55' 32'' K
Semerci mahalle - Orhaneli (Büyükorhan bucağı) - Bursa
1928 📖: Semerci
■ Koord: 39° 46' 29'' D, 28° 58' 21'' K
Serçeler mahalle - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Serçeler
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Koord: 39° 53' 38'' D, 28° 57' 13'' K
Sırıl mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Sırıl
■ Koord: 39° 47' 55'' D, 29° 6' 15'' K
Söğüt mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Söğüt
■ Koord: 39° 49' 9'' D, 29° 1' 43'' K
Süleymanbey mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Süleymanbey
■ Koord: 40° 3' 3'' D, 28° 50' 7'' K
Şükriye mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Şükriye
1890hk 📖: Mekri [ Yunanca makrí "uzun" ]
■ Eski adı Mekri-Megri'dir. Bursa'da Megri adı taşıyan üç köy vardı. M. Hakan
■ Koord: 39° 54' 48'' D, 29° 2' 11'' K
Tepecik mahalle - Orhaneli - Bursa
1360 📖: Tepecik
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ 1360 tarihli Orhan Gazi vakfında adı anılan Tepecik olmalıdır. SN
■ Eski bir Rum köyüdür. XV. yüzyılda 83 Hıristiyan hanenin yaşadığı iri bir kasabadır. Köydeki Hıristiyan hanelerin büyük bölümü Bağban kâfiri olarak kaydedildiğine göre, köylülerin başlıca geçimi bağcılık ve şarapçılık olmalı. 1895 ve 1908 Yıllığı'na göre 111 hane bulu­nan köy, Rumlar 1922 yılında gittikten sonra terk edilmiştir. 1927 Salnamesine göre köye 2.384 hane göçmen iskân edildiği yazılıdır. Oysa çevre köylerde yaşayanlara göre, Tepecik tümüyle yandığı için hiçbir hane bu köye iskân edilmemiştir. Bugün Demirtaş’ın altındaki Yeşilkent bölgesinde, köyün kalıntıları halen bulunmaktadır. Diğer belgelere göre Tepecik köyü önce 1855 depreminde çok büyük tahribat görmüş, adeta yerle bir olmuştu. M. Hakan
■ Koord: 39° 49' 21'' D, 28° 57' 27'' K
Topuk mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Topuk
■ Koord: 39° 58' 53'' D, 28° 59' 37'' K
Yakuplar mahalle - Orhaneli (Büyükorhan bucağı) - Bursa
1928 📖: Yakuplar
■ Koord: 39° 44' 58'' D, 29° 1' 35'' K
Yazlıca mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Karasi [ Türkçe "kara İsa" ]
■ Köyün adı bir olasılıkla, karaya çalan anlamına gelen Türkçe "karasağı" sözcüğünden gelmiş. Diğer söylentiye göre Kara İsa adlı bir Yörük, anlaşamadığı kardeşi Deli Bâli’dan ayrılarak bu köyü kurmuş. Dağ köyüdür. Karasi ile Firoz Köyü arasında bulunan Uluçınar bölgesi, önemli bir dinlenme ve piknik alanıdır. Hüseyin Seyrek
■ Koord: 39° 56' 51'' D, 29° 4' 27'' K
YeniDanişment mahalle - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Yeni Danişmend
■ Koord: 39° 52' 54'' D, 28° 49' 17'' K
Yeşiller mahalle - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Yeşillü
■ 20. yy başında Yörük yerleşimi.
■ Koord: 39° 52' 40'' D, 28° 53' 29'' K
Yörücekler mahalle - Orhaneli - Bursa
1890hk 📖: Çorumlar [ Türkçe "aş." ]
■ Koord: 39° 57' 28'' D, 28° 53' 23'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.