Ordu'da 651 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
  Çökek mah - Akkuş - Ordu
1928k: Çökek
  Taşoluk mah - Akkuş - Ordu
1928k: Taşoluk
  Dağyolu mah - Akkuş - Ordu
1928k: Eldirti
  Salman mah - Akkuş - Ordu
1928k: Salman
  Seferli mah - Akkuş - Ordu
1928k: Seferli
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Alan mah - Akkuş - Ordu
1916ht: Alan
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Akpınar mah - Akkuş - Ordu
1968k: Kuzköy
  Ortabölme mah - Akkuş - Ordu
1928k: Ortabölme
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Külekçili mah - Akkuş - Ordu
1928k: Külekçili [ Tr külek "tahta kova" ]
  Meyvalı mah - Akkuş - Ordu
1928k: Damuz
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Yeniköy mah - Akkuş - Ordu
Eski adı: -
  Çamlıca mah - Akkuş - Ordu
1968k: Alaniçi
1928k: Fartana [ Yun ]
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Kuşçulu mah - Akkuş - Ordu
1928k: Kuşçulu
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Yeşilköy mah - Akkuş - Ordu
Eski adı: -
  Çavdar mah - Akkuş - Ordu
1928k: Çavdar
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Kemikgeriş mah - Akkuş - Ordu
1916ht: Kemikgeriş
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Gedikli mah - Akkuş - Ordu
1928k: Gedikli
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Çukur mah - Akkuş - Ordu
1928k: Çukur
Alevi yerleşimi
  Ketendere mah - Akkuş - Ordu
1928k: Ketendere
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi.
  Ormancık mah - Akkuş - Ordu
1916ht: Kemah
  Şenbolluk mah - İkizce - Ordu
Eski adı: Bolluk + Şentepe
■ Ziliftar mahallesi Gürcü yerleşimidir. meriç
  Yolbaşı mah - Akkuş - Ordu
1928k: Kömran
Alevi yerleşimi
  Akkuş ilçe - Akkuş - Ordu
1928k: Karakuş
1916ht: Yazlıkbelen
  Çaldere mah - Akkuş - Ordu
1928k: Çaldere
  Gökçebayır mah - Akkuş - Ordu
1928k: Tifi
  Muratlı mah - Akkuş - Ordu
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Köklük mah - Çaybaşı - Ordu
E1912: Köklük
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Gözdere, Düztarla, Eğribel, Tekedam, Xaçdur, Manastır, Yamurca, Yusuflar/Suflar, Seyle/Seylan, Ozan mahalleleriyle 20. yy başında Ünye'ye bağlı çoğunlukla Ermeni nüfusa sahip bir yerleşimdi. SN
  Pelitliyatak mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1916ht: Pelitliyatak
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Karaçal mah - Akkuş - Ordu
1928k: Karaçal
  Esentepe mah - Akkuş - Ordu
1928k: Kabakulak
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Dumantepe mah - İkizce (Çaybaşı bucağı) - Ordu
■ Gürcü yerleşimi meriç
  Akbaba mah - Çaybaşı - Ordu
1946k: Akbaba
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Yeşilgüneycik mah - Akkuş - Ordu
Eski adı: -
  Yenikent mah - Ünye - Ordu
1946k: Çerkezdağı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni/Gürcü yerleşimi.
  Nurettin mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1837c: Nureddin
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Ekincik mah Yenikent - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1928k: Ekincik
Eski adı: Öksüzuşağı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Damyeri mah - Akkuş - Ordu
1928k: Damyeri
  Çatak mah - Ünye - Ordu
1916ht: Çatak
  Ataköy mah - Ünye - Ordu
Eski adı: -
  Velibayraktar mah Tekkiraz - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1837c, 1928k: Kinexor/Genexor
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Dereköy mah - Ünye - Ordu
1916ht: Dereköy
  Yenikızılcakese mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Bu köyde bulunan demir yatakları 19. yy'da Rum madenciler tarafından işletilmekteydi. SN
  Ortaköy mah - Ünye - Ordu
Eski adı: -
  Tuzak mah - Akkuş - Ordu
1928k: Tuzak
  Tekkiraz mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1928k: Tekkiraz
1837, 1906hk: Fenaris [ Yun fanaritsa? "fenercik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Bir dönem Fenaris kazası merkezi olmuştur. 1837'de bu kazanın köyleri Kilas, Goraz , Genehor, Sırma, İçeri Bükü, Nureddin, Kızılca Kilise ile Yağısan, Dizdar ve Yaycı, Sofu, Çukur, Koruklu, Baltalu Yatak ve Cınkırt, Karaağaç Tepesi olarak sayılmıştır. SN
  Yavi mah - Ünye - Ordu
1455c: Yavi
  Sırma mah Tekkiraz - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1891: Kadavat [ Yun katabathys "aşağı bayır" ]
1837c: Sırma
  Aydıntepe mah - Ünye - Ordu
1455c, 1928k: Zenbek
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Çayırlı mah Fatih - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1928k: Havzıkara
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Kocuklu mah - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
Eski adı: -
Alevi yerleşimi
  Yağbasan mah Tekkiraz - Ünye (Tekkiraz bucağı) - Ordu
1837c: Yağbasan [ Tr "düşman-basan" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Göbü mah - Ünye - Ordu
1928k: Göbü
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Çatılı mah - Kumru - Ordu
1455c, 1928k: Tevkür [ Erm takavor "bey, tekfur" ]
  HızarbaşıGünlük mah - Ünye - Ordu
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Divanıtürk mah - Kumru - Ordu
1968k: Es. Divan
1928k: Divanıtürk
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.Haritada yeri belli olmayanlar.
  Dereiçi mah Perşembe - Perşembe - Ordu
1928k: Kozağzı


Grafik harita göster     haritada ara : km