Onikişubat'da 92 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çukurhisar mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
1902hk: Gançi
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Çokran mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
1928: Çokran [ Tr çokran/çokrağan "gürültüyle çıkan su, kaynarca" ]
  Saygılı mah - Onikişubat (Yenicekale bucağı) - Kahramanmaraş
1917h: Şuurlu
E1199: Şuğur
■ 11. yy ikinci yarısında Gatoğigos Krikor Vıgayaser burada Şuğri Garmravank (`Şuğur Kızılmanastırı`) adıyla bir manastır inşa etmiştir. Şuğur adı belki Arapça eṣ-ṣuğûr `sınır ülkesi` olabilir. SN
  Çağırgan mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
1928: Çağırgan
■ Efsanevi İslam evliyalardan olan Çağırkanlı Sultan ateşe girip yanmamasıyla meşhurdur. SN
  Yolyanı mah - Onikişubat (Yenicekale bucağı) - Kahramanmaraş
1917h: Anabat [ Erm "manastır" ]
E1902: Antreasyants Vank [ Erm "Antreas manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köye eski adını veren Aziz Antreas Manastırı (Antreasants Vank') 1199 yılından itibaren kaydedilmiştir. SN
  Yenicekale mah - Onikişubat (Yenicekale bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Yeniköy
E1902, 1928: Yenicekale (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Büyüksır mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
1914hk: Sır
■ Dört mahalleden oluşan dağınık bir köydür. Ceyhan Nehri üzerinde inşa edilen Sır Barajı bu köy sınırları içindedir. SN
  Fırnız x - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
E1199 y: Fôrnos (kale) [ Yun foúrnos? "fırın" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1199'da bir kale ve daha sonraki yüzyıllarda önemli bir Ermeni yerleşimi olan Furnus/Fırnız köyü halen yıkık ve metruktur. SN
  Suçatı mah - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
1917h: Suçatı
■ Baraj gölü altında kalan eski Suçatı mevkii yerine daha kuzeyde yeni yerleşim kuruldu. 1992'de Çağlayan köyünden ayrılarak bağımsız köy statüsü kazandı. SN
  Hartlap mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
1968: Elmacık
1868: Hartlap [ Erm hart'lap "kırmızı ve pürüzsüz gövdesi olan bir ağaç, arbutus andrachne" ]
  Dadağlı mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
1928: Dadağlı [ Tr dedeağılı? ]
  Çamlıbel mah - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
1918h: Fenk Köyü [ Erm vank "manastır" ]
E1199: Arekni (Vank) [ Erm "Arekin (manastırı)" ]
■ 12. yy'da beylik olan Gaban yöresinin manastırı idi. SN
  Süleymanlı mah - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
E1902, 1914hk: Zeytun [ Ar "zeytin" ]
Y400~a: Ulnia (başka yer) [ Yun "zeytinli" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Geç Bizans döneminde Yun «Ulnia» `zeytinli` adıyla anılan yer, şimdiki Zeytun kasabasının 20 km kadar güneyinde Eskiköy denilen yer olmalıdır. Zeytun bunun Arapça ve Türkçe çevirisidir. 1375'ten sonra Dulkadriye ve Osmanlı egemenliği altında bazı ayrıcalıklara sahip bir Ermeni yerleşimi idi. 1860'lardan 20. yy başına dek Ermeni ulusal direnişinin öncüsü ve odak noktalarından biri oldu. SN
■ Selânik Karaferya kasabasından mübadil muhacirler iskân edildi. Manav
  Menzelet mv - Onikişubat - Kahramanmaraş
1917h: Menzelet (dağ)
■ Ceyhan Nehri üzerinde 1989'da tamamlanan Menzelet barajının bulunduğu boğazdır. SN
  Çakırlar mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
1968: Çakıllıhasanağa [ Tr çakal/çakallı "aş." ]
  Dönükler mah Maksutlu - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
1928: Dönükler
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Binevler mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
2000: Fatih
1928: Dönüklü
■ Etnik açıdan sakıncalı olan Dönüklü adı yerine 25.01.2000 tarihli bakanlar kurulu kararıyla daha uygun bulunan 'Fatih' adı verildi. Daha sonra Binevler adıyla Maraş Büyükşehir belediyesine entegre edildi. SN
  Selimiye mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
1960: Türkoğlu
■ Araplar köyüne bağlı mahalle iken ayrıldı. SN
  Alabaş mv - Onikişubat (Süleymanlı bucağı) - Kahramanmaraş
E1902: Alabaş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Zeytun nahiyesinin en ulaşılmaz kısmını oluşturan bu köyde, 19. yy sonunda dağınık yerleşim halinde 300 hane Ermeni nüfus yaşamaktaydı. Zeytun isyanlarının asıl çekirdeği bu bölgeydi. SN
  Kale mah - Onikişubat - Kahramanmaraş
1563t, 1876a: Camustil [ Tr "manda höyüğü" ]
■ Osmanlı döneminde Camustil/Camustel nahiyesi merkez köyü idi. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  Güredil kale - Onikişubat - Kahramanmaraş
E1885: Güredin
E1199: Medzkar [ Erm "kocakaya" ]
■ 12. yy sonlarında beylik merkezi olarak anılan Medzkar kalesi olmalıdır. Medzkar adının işaret ettiği büyük kaya şimdi Ali Kayası adını taşır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km