Oğuzeli'de 77 yerleşim bulundu.
sırala 
  Büyükşahinbey mah - Oğuzeli - Gaziantep
1543t 📖 Körkün
  Çatalsu mah - Oğuzeli - Gaziantep
1543t 📖 Arkık
  Taşyazı mah - Oğuzeli - Gaziantep
1928 📖 Hengirmen [ Kr hengirmend "kovancı" ]
1543t 📖 Hangirman
  Yazılı mah - Oğuzeli - Gaziantep
1928 📖 Tünb
  Yalnızbağ mah Gürsu - Oğuzeli - Gaziantep
1928 📖 Nafak
1543t 📖 Nafak / Nafax
  Beşdeli mah - Oğuzeli - Gaziantep
1917h 📖 Beşdeli
  İnceyol mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Semavin aş.
1543t 📖 Semavin
  Sazgın mah - Oğuzeli - Gaziantep
1928 📖 Sazgın
1543t 📖 Sazğun
  Kayalıpınar mah - Oğuzeli - Gaziantep
1543t 📖 Mülk
  Gebe mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Gebe
  Altınyurt mah - Oğuzeli - Gaziantep
1928 📖 Şiveydin
1543t 📖 Şifîdin [ Ar ]
  Gürsu mah Yeşildere - Oğuzeli - Gaziantep
1960 📖 Gürsu
  Çavuşbaşı mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Dahni / Dahne
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Tüzel mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Tüzel
  İkizkuyu mah - Oğuzeli - Gaziantep
1928 📖 Suboğazı
  Küçükkaracaören mah - Oğuzeli - Gaziantep
K 📖 Dero [ Kr "manastır" ]
1928 📖 K. Karacaviran
Türkmen (Elbeyli) yerleşimi
  Yeşildere mah - Oğuzeli - Gaziantep
1915hb 📖 Hacar
  Duruköy mah - Oğuzeli - Gaziantep
1928 📖 Hameyli
1543t 📖 Humayri [ Ar "kızılcık" ]
  Çaybaşı mah Gürsu - Oğuzeli - Gaziantep
1928 📖 Çağdiğin [ Tr çerdiğin "ordu beyi" ]
  Arslanlı mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Şeyxbilecan [ Kr şêxbilêcan ]
Türkmen (Barak/Karakeçili) yerleşimi
  Sevindi mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Sevindi
  Aydınkaya mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Kantara [ Ar/Tr "taşköprü" ]
  Koçaklar mah - Oğuzeli - Gaziantep
1917h 📖 Dehebi
  Ambarcık mah - Oğuzeli - Gaziantep
1543t 📖 Ambarcık
  Hötoğlu mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Hötoğlu
Türkmen yerleşimi
■ Köy de Barak ve Karakeçili Türkmenleri yaşamaktadır. Burak Atay
  Yakacık mah - Oğuzeli - Gaziantep
1928 📖 Zirami
1543t 📖 Zıranba
Türkmen yerleşimi
  YukarıGüneyse mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Geneyse yk.
1543t 📖 Geneyse [ Sür knêsa "kilise" ]
  Büyükkaracaören mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1928 📖 B. Karacaviran
Türkmen (Barak/Karakeçili) yerleşimi
  Gündoğan mah - Oğuzeli - Gaziantep
1543t 📖 Tell Bâşir
E1136 📖 Tılbaşar [ Ar "Basar höyüğü" ]
As-859 📖 Bisuru
■ 1098 yılında Kont Baudoin de Boulogne bu yeri zaptetti. Urfa Haçlı kontları zamanında önemli bir yerleşim ve hisar idi. 1148'de Urfa Kontu Joscelin de Courtenay bu yerde Türklere esir düştü; 1 dinar karşılığında Nureddin Zengi'ye satıldı ve dokuz yıl hapiste kaldıktan sonra öldü. SN
  Yeniköy mah - Oğuzeli - Gaziantep
1928 📖 Yeniköy
  Sütlüce mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Kürd Osman
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Cumhuriyet mah - Oğuzeli - Gaziantep
1917h 📖 Cafertayyar Ziyareti
  İnkılap mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1928 📖 İnkılap
Türkmen yerleşimi
  Oğuzeli ilçe - Oğuzeli - Gaziantep
1917h 📖 Kızılhisar yk. [ Tr "yukarı kızılhisar" ]
1543t 📖 Kızılhisar
1928 📖 Akçakoyunlu (idari bölge)
Türkmen yerleşimi
■ Eski Akçakoyunlu nahiyesi merkezi olan Kızılhisar kasabası 1946'da Oğuzeli adıyla ilçe oldu. SN
■ 1900: Tîlbaşar (Kurdî) ctnfrt
  Üçkubbe mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Üçkubbe
Türkmen (Elbeyli) yerleşimi
  Karataş mah - Oğuzeli - Gaziantep
1543t 📖 Karataş
  Kayacık mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Kayacık
  Akçamezra mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Akçamezra
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Üçdamlar mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Kandevir
  Belören mah - Oğuzeli - Gaziantep
1543t 📖 Belviran
  Kuruçay mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Kefersarı [ Ar/Sür "? köyü" ]
Türkmen yerleşimi
■ 1920'lerde Fransız İşgaline karşı Halep Türkmenlerinin önderliğini yapan Beğdili aşireti reisi Nüveyran Oğuz'un mülkü idi. SN
  Çaybeyi mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Yona
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Kaşyolu mah - Oğuzeli - Gaziantep
1917h 📖 Kerim
  Karadibek mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1946 📖 Harnuba
1543t 📖 Xarnuba [ Ar "keçiboynuzu" ]
Alevi yerleşimi
  Yeşiltepe mah - Oğuzeli - Gaziantep
Eski adı: -
  Direkli mah - Oğuzeli - Gaziantep
1928 📖 Direkli
1543t 📖 Direklüce
  Tınazdere mah - Oğuzeli - Gaziantep
1543t 📖 Hülümen
  Dutluca mah - Oğuzeli - Gaziantep
1928 📖 Tutluca
  Karaburun mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Karaburun
  Doğanpınar mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1946 📖 Haral
1543t 📖 Xarar
■ Kısmen Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Gaziantep Vilâyeti Oğuzeli Kazasına bağlı Akçakoyunlu Nahiyesinin merkezi Haral Köyüne nakledilmiş ve nahiyenin adı da Haral olarak değiştirilmiştir (Resmi Gazete, 24 Haziran 1957). Taner A.
  Ermiş mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1946 📖 Hüseymin
1928 📖 Hasamîn / Hüsameyn
1543t 📖 Hüsâmî [ Ar ]
  Kılavuz mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Kılavuz
1543t 📖 'İtakiye [ Ar "azatlı" ]
  Acar mah - Oğuzeli - Gaziantep
1933 📖 Acar
  Asmacık mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Tell Xâlid [ Ar "Halit höyüğü" ]
  Uğurova mah - Oğuzeli - Gaziantep
1928 📖 Rumevlek aş. [ Tr evlek "tarla" ]
1543t 📖 Rumevlek aş.
  Sergili mah - Oğuzeli - Gaziantep
1928 📖 Beledin
1543t 📖 Beredin
  Hatunlu mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Hatuniye [ Ar ]
  Dibecik mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Vasıli
1543t 📖 Vasıliye [ Ar "ulaşlı" ]
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ 17. yy'da Arap Şammar ve Aneze aşiretlerine karşı savaşan Karaşıhlı Türkmenlerinin karargahı (konalgası) olarak dönemin destanlarında anılan Vasılı köyüdür. SN
  Karaman mah - Oğuzeli - Gaziantep
1543t 📖 Karaman
  Ulaşlı mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Kınnab
  Dokuzyol mah - Oğuzeli - Gaziantep
1543t 📖 Uruş
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Aşağıgüneyse mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Geneyse yk.
1543t 📖 Güneyse [ Sür knêsa "kilise" ]
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Ekinveren mah - Oğuzeli - Gaziantep
1928 📖 Tilsevet
1543t 📖 Tell Sevâd [ Ar "karahöyük" ]
  Dikmetaş mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Dikmetaş
  Güveçli mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
hl 📖 Germik
1543t 📖 Gemrük
  Taşçanak mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Vartanos [ Erm vartanots "güllük" ]
  Kersentaş mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Kersentaş
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Kovanlı mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1543t 📖 Zambır [ Ar "arı" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
  Çatalçam mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Şibib
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Taşlı mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Mukbili
  Kabacaağaç mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Kabaağaç
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Devehöyüğü mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Deve Höyüğü
1543t 📖 Dede-öyüğü
  Keçili mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Keçili
Türkmen (Barak) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km