Nusaybin'de 96 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kuşyaka mz - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Gurik [ Kr ]
  Küçükkardeş mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖 Cinata Hiso [ Kr "Hüseyin meclisi" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Heybeli mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011 📖 Dêrcemmê
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Büyükkardeş mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖 Cinata Muho [ Kr "Muhammed meclisi" ]
  Koru mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖 Xarebbaba [ Kr Xirbê Baba "babaören" ]
1914hk 📖 Babo
  Doğuş mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖 Qûzo [ Kr "çifte kumru" ]
  Güvenli mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖 Xirbeka [ Kr "viranlar (veya ağıllar)" ]
  Dallıağaç mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1914hk 📖 Herbî
  Akarsu mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖 İstilîl [ Kr "aş." ]
  İlkadım mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖 Habisê
Kürt (Sünni) (Bubilan) yerleşimi
  Yavruköy mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖 Kurikistilil [ Kr kurikê stilîl "İstilil (aş.) uşağı" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Karaca mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖 Xerabreşik [ Kr "karacaören" ]
  Durakbaşı mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖 Qesra Serçixanê
1914hk 📖 Sarçiqa
S1881 📖 Sircixân
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Yandere mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖 Hatix
1928 📖 Adıx
1914hk 📖 Melik Hateh
Y553 📖 Ataxas [ Sür ]
■ Tarihçi Procopius'un 6. yy'da Jüstinyen tarafından tahkim edildiğini bildirdiği Ataxas adlı yer olduğu savunulmuştur. Ancak daha büyük olasılıkla bu yer Lice ilçesindeki Antak kalesidir. SN
  Günebakan mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖 Zorava [ Kr "zorunlu iskan" ]
Kürt (Sünni) (Bubilan) yerleşimi
  EskiMağara mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖 Ziving [ Kr "kışlak" ]
  Doğanlı mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖 Talat
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Çölova mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011 📖 Mendêra
1914hk 📖 Mendere / Menderî
Kürt (Sünni) (Bubilan) yerleşimi
  Eskiyol mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖 Çuvî
1914hk 📖 Çuvâ
Kürt (Sünni) (Bubilan) yerleşimi
  Kuyular mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖 Cebelgirav [ Kr "acısu dağı" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Yolindi mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011 📖 Ciltin
1928 📖 Cebeltîn [ Ar "sıcaktepe" ]
Kürt (Sünni) (Koçekan) yerleşimi
  Pınarbaşı mz - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Serkanî [ Kr "pınarbaşı" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Çalı mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011 📖 Çalê [ Kr "çukur" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Açıkköy mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011 📖 Bamidê [ Sür ]
1928 📖 Bamedi
Kürt (Sünni) (Koçekan) yerleşimi
  Dirim mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011 📖 Şabanê
1928 📖 Şabani
S1881 📖 Şo'bân
Kürt (Sünni) (Koçekan) yerleşimi
  Narlı mz - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Xirbê Hinarê [ Kr "narlı ören" ]
  Dursun mz - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Xirbêcelal [ Kr "Celal ören" ]
  Erdoğdu mz - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Bezek
  Akağıl mah - Nusaybin - Mardin
1914hk 📖 Deyrzendîk [ Kr dêr zenguk? "çanlı kilisesi" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Bir aşirete bağlı olmayıp bağımsız köydür. SN
  Akçatarla mah - Nusaybin - Mardin
1928 📖 Dale
Kürt (Sünni) (Koçekan) yerleşimi
  Tepeören x - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖 Xırbezil [ Kr xirbêzil "kamışören" ]
■ Terk edilmiş ve yıkılmıştır. SN
  Açıkyol mah - Nusaybin - Mardin
1928 📖 Haferi
  Görentepe mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1914hk 📖 Bizgûr
S1900~ 📖 Bêth Guryô [ Sür "aslanyurdu" ]
Kürt (Sünni) (Omeryan) yerleşimi
  Kumluca mz - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Xerabşemdîna [ Kr "Semseddin öreni? Şemdinliler öreni?" ]
  Çatalözü mah - Nusaybin - Mardin
1928 📖 Girançik / Kerancik [ Kr ]
  Nusaybin ilçe - Nusaybin - Mardin
1914hk 📖 Nseybîn
Y630 📖 Nisibis esk. Antioxeia tês Mygdonías
E474 📖 Mıdzpin [Mtsbin] Մծբին
Y-146 📖 Nisibis
As-891 📖 Naṣîbina [ Sür nṣîbîn "yerleşim, koloni" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ MÖ 896 tarihli Adad-Nirari II yazıtında Naṣîbîna adıyla anılan önemli bir Arami kenti idi. Aramice/Süryanice Naṣîbîn (modern İbranice Netsivin), Erm Mtsbin biçimleri Antik çağdan beri kaydedilmiştir. Aramice isim muhtemelen `iskan, bir yerde toplanma` anlamında «ṣwb» kökünden gelir. ■ Kentin büyük bir bölümü 2014 yılında TC kuvvetlerince tahrip edildi. SN
■ Kurtce ismi Nisêbîn. erdem
■ Kürtleşmiş Macar kökenli aileler de bulunmaktadır, bu aileler 1848 Olaylarında Osmanlı topraklarına iltica edip Müslüman olarak kalan ailelerdir. metonio
  Abdülkadirpaşa mz - Nusaybin - Mardin
1968 📖 Yakınköy
1914hk 📖 Veysikî [ Kr Weysikî "Veyisler (öz.)" ]
  Çağlar mah - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Şanîşê
1914hk 📖 Şahnişîn [ Kr "balkon, cihannüma" ]
Kürt (Sünni) (Koçekan) yerleşimi
  Bahçebaşı mah - Nusaybin - Mardin
K2011 📖 Bawirnê [ Kr "dindar, mümin" ]
1928 📖 Baverni
S1881 📖 Buwera
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Koçekan) yerleşimi
  Kalecik mah - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Keleya Bunisra [ Kr "Bunisra kalesi" ]
1928 📖 Kale
Kürt (Sünni) yerleşimi
  Gürün mah - Nusaybin - Mardin
1914hk 📖 Güriyan [ Kr "uyuzlar?" ]
Kürt (Sünni) (Koçekan) yerleşimi
  Kolaçlı mz - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Hetabînê
  Beylik mah - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Baqsiyan
1928 📖 Baksiyan
S1881 📖 Bequsyone
  Demirtepe mah - Nusaybin - Mardin
1928 📖 Girhesin [ Kr girê hesin "demirtepe" ]
  Duruca mah - Nusaybin - Mardin
1914hk 📖 Kârtaven
1526t 📖 Kertuvin [ Sür kfer tôbin "bereket köy" ]
  Düzce mah - Nusaybin - Mardin
1946 📖 Şolbabekir
1928 📖 Şolbekir
  Sürmeli mv - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Dêra Çomera
1914hk 📖 Deyrçomer [ Kr "Çomeran (aş.) manastır" ]
Kürt (Sünni) (Çomeri) yerleşimi
■ Midyat Pirkandan gelen Çömerilere aittir. H. Azam ve Avde'nin büyük katkısı vardır. Köklü bir aşirettir. rutem
  Yolbilen mah - Nusaybin - Mardin
1914hk 📖 Arbet
  Kasrik mah - Nusaybin - Mardin
K 📖 Qasirkê [ Kr "saraycık" ]
Kürt (Sünni) (Çomeri) yerleşimi
■ H. Azem ve oğullarına aittir. Çömeri aşireti yaşamaktadır. rutem
  Kayadibi mah - Nusaybin - Mardin
1928 📖 Mendikân [ Kr "aş." ]
Kürt (Sünni) (Çomeri) yerleşimi
  Yelekli mz - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Qutbî
  Nergizli mah - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Nêrgizok
1914hk 📖 Nergizlü
  Topaçlı mz - Nusaybin - Mardin
K2011 📖 Şiwêşkê
1928 📖 Şivîşik / Şiveşik [ Kr ]
  Tepealtı mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1526t 📖 Tell Yaˁkub [ Ar/Sür "Yakup höyük" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kasıkan) yerleşimi
  Tepeüstü mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1914hk 📖 Tell Minar / Tilminar [ Ar tell menâr "kulehöyük" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Kasıkan) yerleşimi
  Eskihisar mah - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Marîn
Y553 📖 Mardis [ Sür merdô "hisar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Çomeri) yerleşimi
■ Halen Merdis Kalesi adı verilen görkemli kalenin imp. Iustinianos zamanında tahkim edildiğini Prokopios belirtir. 363'ten 640'lardaki Arap fethine dek Bizans'ın doğu sınırı bu noktada idi. SN
  Dağiçi mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖 Xirabêmişka [ Kr "fareli ören" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Belki Süryanice «Ḥarbâ maşkô» `tulumören`. SN
  Üçyol mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1928 📖 Sîderî / Sederi [ Kr sêderiyê "üç kapılı" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ 1980'lerde terkedildikten sonra yakın dönemde Almanya'dan dönen Süryanilerce iskân edildi. SN
  Bagok dağ - Nusaybin - Mardin
S504 📖 İzla
Y378 📖 İzala (dağ) [ Sür ]
As-859 📖 İzalla (idari bölge)
■ MÖ 9. yy'da II. Assurnasirpal yazıtında anılan İzalla dağı, Süryani kültürünün önemli bir odak noktası olagelmiştir. Malatya yöresindeki İzoli aşiretinin kökeninin buralı olması gerekir. SN
  Girmeli mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖 Gîrêmîran
1869s 📖 Giremîra / Girêmara [ Kr "beylertepesi" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
  ? mv - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
S1881 📖 Mor Malka [ Sür "Aziz Malxus (manastırı)" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Kantar mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1914hk 📖 Kantar
  Üçköy mah - Nusaybin - Mardin
1928 1946 📖 📖 Xarabali / Harapali
S1881 📖 Harabâle [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
  Dibek mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2011 📖 Badibbe
1928 📖 Badîbe
S1881 📖 Beth Debbe [ Sür "ayıyurdu (veya kurtyurdu)" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Raitê adı verilen mıntıkanın başlıca köyüdür. Bölgede yedi Süryani köyü bulunur (Badıbbe, Harabe Mışka, Sederi, Kfer Tahtayto, Habab, Harabalê, Arbo). SN
  Günyurdu mah - Nusaybin - Mardin
1928 📖 Merbab
S1881 📖 Morbobo [ Sür "Aziz Bab" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Odabaşı mah - Nusaybin - Mardin
1928 📖 Gundik Şükrî [ Kr "Şükrü köyü" ]
  Güzelsu mz - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖 Hibab
1869s 📖 Habab [ Sür ]
S1836 : Ehbab / Aehwo
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Taşköy mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖 Arboy
1928 📖 Arbo [ Sür "teke" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
  Hasantepe mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1928 📖 Tell Hasan [ Ar/Kr "Hasan höyük" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Kaleli x - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2011 📖 Efşê
1914hk 📖 Evşî / Auşe [ Sür ]
Êzidi yerleşimi
■ Boşaltılmış ve yıkılmıştır. SN
  Yakınca mz - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Êlim
  Balaban mah - Nusaybin - Mardin
1946 📖 Birgüriye [ Kr ]
S1900~ 📖 Bîr Gerbo [ Sür "uyuz kuyusu" ]
Kürt (Sünni) (Gelturi) yerleşimi
■ Diğer adı Bira Qederé: kader kuyusu, Mehmet Uzun. zérgeni
  Sınırtepe mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖 Eznawir
1941ha 📖 Aznaur / Aznavur
Kürt (Sünni) (Kasıkan) yerleşimi
■ Ermenice, Gürcüce ve Çerkesçe `derebeyi, ağa` anlamına gelen Aznavur sözcüğünün bu coğrafyadaki işlevini kestirmek güçtür. SN
  Güneli mah - Nusaybin - Mardin
K2011 📖 Geliyê Sora
1928 📖 Gelisoran [ Kr geliyê sûran "Süryaniler boğazı" ]
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
  Yerköy mah - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Binerdka
1914hk 📖 Binerdik
Müslüman Arap (Mhellemi) yerleşimi
  Saray mz - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Girevş
1914hk 📖 Giravşî / Girevş [ Kr ]
  Çilesiz mah - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Mezre Mihoka [ Kr "Küçük Muhammed mezrası" ]
S1900~ 📖 Mezre / Mrze
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Ocaklı mz - Nusaybin - Mardin
1928 📖 Pîrelîka [ Kr "pir Aliler" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
  Mağaracık x - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖 Berkurk
1928 📖 Berhok / Berhök
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Tekir mz - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Gundikê Sediq [ Kr "Sadık köycüğü" ]
1914hk 📖 Gündik
  Söğütlü mah - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Girêbiyan [ Kr "söğüttepe" ]
1914hk 📖 Girebîya
  Tekağaç x - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Mişawil
1914hk 📖 Mişavil
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve yıkılmıştır. SN
  İkiztepe mah - Nusaybin - Mardin
1946 📖 Tezharap
1914hk 📖 Tezxarab [ Kr "yeniören" ]
  Sapanlı mz - Nusaybin - Mardin
K 📖 Fisqîn
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
  Bakacık mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1914hk 📖 Kinik
S1900~ 📖 Knanekê
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Arpalı mz - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Qudb
  Değirmencik mah - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Kolika / Kölika [ Kr "çardak, kulübe" ]
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
  Gürkaynak mah - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Xacirlû
1914hk 📖 Hacelô / Hacirlü
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Yazyurdu mah - Nusaybin - Mardin
K 📖 Qesirbelek [ Kr "alaca konak" ]
1914hk 📖 Kasr Belak
  Taşağıl mz - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2011 📖 Banımnım
1928 📖 Bâmunˁim
S1881 📖 Bêth Menaˁem [ Sür "Menaem (öz.) yurdu" ]
S1286 📖 Bêth Maˁanim
■ Kartmin (Yayvantepe) ile Kîvah (Mağaraköy) güneyinde olduğu anlaşılan bu yer hem Süryani hem yerel Kürt tarihinde zikredilir. Tam yeri tesbit edilemedi. Belki Altan Tan'ın Deyrik adıyla belirttiği yer olabilir. SN
  Turgut mah - Nusaybin - Mardin
K1980 📖 Kemîna [ Kr "pusular, tuzaklar" ]
  Kocadağ mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖 Mezrê Geliyêpîran [ Kr "dedeler deresi mezrası" ]
  Pazar mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2011 📖 Bazar
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
  Kozluca köy - Nusaybin (Oyalı bucağı) - Mardin
1914hk 📖 Bavarda
S1900~ 📖 Bêth Werde [ Sür "güllük" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.Haritada yeri belli olmayanlar.
  Taşlıca mz - Nusaybin - Mardin
1946 📖 Hop [ Kr "bent, baraj" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km