Nusaybin'de 94 yerleşim bulundu.
sırala 
  Küçükkardeş köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
k1946 MYK: Cinatahesso
k1928 K: Cinatahıso [ Kürd Cinata Hiso "Hüseyin meclisi" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Heybeli köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
Kr Tan: Dêrcemmê
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Büyükkardeş köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
k1946 MYK: Cinatamuho
k1928 K: Cinatamıho [ Kürd cinata Miho "Muhammed meclisi" ]
  Koru köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
k1928 K: Xarabbaba [ Kürd xirabê baba "babaören" ]
■ Kürdçesi Xerêb Manav
  Doğuş köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
Kr LQ: Qûzo [ Kürd "eğikyamaç" ]
  Güvenli köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
Kr LQ: Xirbeka [ Kürd "viranlar (veya ağıllar)" ]
  Akarsu bld - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
k1928 K: İstilil [ Kürd istilîl "aş." ]
  Karaca köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
Kr LQ: Xerabreşik [ Kürd "karacaören" ]
  İlkadım köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
k1928 K: Habisê
Kürd (Bubilan) yerleşimi
  Yavruköy köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
k1928 K: Kurikistilil [ Kürd kurikê stilîl "İstilil (aş.) uşağı" ]
  Durakbaşı köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
Os NG 70-71: Sercehan
S1881 Socin: Zircixân
■ Muhtemelen Sirêçke (Tandır Köyü) Hanı anlamında. SN
  Yandere köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
Kr LQ: Hatix
k1928 K: Adıx
hy1914 Kiep: MelikAtax
Y553 Pr: Ataxas
■ Prokopius'un 6. yy'da Jüstinyen tarafından tahkim edildiğini bildirdiği Atachas adlı yer olmalıdır. SN
  Günebakan köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
k1928 K: Zorava [ Kürd "gürsu" ]
Kürd (Bubilan) yerleşimi
  Doğanlı köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
Kr LQ: Talat
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  EskiMağara köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
k1928 K: Ziving [ Kürd "kışlak" ]
  Çölova köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
Kr Tan: Mendêra
k1928 K: Menderé
Kürd (Bubilan) yerleşimi
  Eskiyol köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
Kr LQ: Çûva
Kürd (Bubilan) yerleşimi
  Kuyular köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
Kr LQ: Cibilgirav [ Kürd cebel girav "ada dağı (cezire dağı)" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Yolindi köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
Kr Tan: Ciltin
k1928 K: Cibiltin/Cebeltin [ Ar cebel tîn "tîn dağı" ]
Kürd (Koçekan) yerleşimi
  Çalı köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
Kr Tan: Çalê [ Kürd "kuyu" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Açıkköy köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
Kr Tan: Bamidê
k1928 K: Bamedi
Kürd (Koçekan) yerleşimi
  Dirim köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
Kr Tan: Şabanê
k1928 K: Şabani
S1881 Socin: Şo'bân
Kürd (Koçekan) yerleşimi
  Narlı mz - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: XirbêHinarê [ Kürd "narlı ören" ]
  Akağıl köy - Nusaybin - Mardin
hy1914 k1928 Kiep, K: Dêrzendîk [ Kürd "Zındık kilisesi" ]
Kürd yerleşimi
■ Bir aşirete bağlı olmayıp bağımsız köydür. SN
  Akçatarla köy - Nusaybin - Mardin
k1928 K: Dalé
Kürd (Koçekan) yerleşimi
  Tepeören köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
Kr LQ: Xirbêzil [ Kürd "kamışören" ]
k1928 K: Xırbezil
  Açıkyol köy - Nusaybin - Mardin
k1928 K: Haferi
  Görentepe köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
Kr LQ: Bizgûr
S1900-: BêthGuryô [ Süry "aslanyurdu" ]
Kürd (Omeryan) yerleşimi
  Çatalözü köy - Nusaybin - Mardin
k1946 MYK: Girincik
k1928 K: Girançik [ Kürd "Ançik (?) tepe" ]
hy1914 Kiep: Bestuniki?
  Nusaybin ilçe - Nusaybin - Mardin
hy1914 Kiep: Nseybîn
Y146MÖ Pol: Nisibis
Asr NAsT: Naṣîbina [ Süry nṣîbîn "cemyeri? oymaklar?" ]
Kürd yerleşimi
■ MÖ 896 tarihli Adad-Nirari II yazıtında Asurca Naṣîbîna adıyla anılan önemli bir Arami (Süryani) kenti idi. Aramice ve İbranice Nṣîbîn (modern İbranice Netsivin), Erm Mtspin biçimleri Antik çağdan beri kaydedilmiştir. Süryanice isim `toplanma, bir araya gelme` anlamında ṣwb kökünden gelir. SN
■ Kurtce ismi Nisêbîn. erdem
■ Kürtleşmiş Macar kökenli aileler de bulunmaktadır, bu aileler 1848 Olaylarında Osmanlı topraklarına iltica edip Müslüman olarak kalan ailelerdir. metonio
  Abdülkadirpaşa mz - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: Weysikî [ Kürd "Veyisler (öz.)" ]
1960 DİE: Yakınköy
  Dursun mz - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: Xirbêcelal [ Kürd "Celal ören" ]
  Çağlar köy - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: Şanîşê
k1928 K: Şahnişin [ Kürd şahnişîn "balkon, cihannüma" ]
Kürd (Koçekan) yerleşimi
  Kumluca mz - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: Xerabşemdîna [ Kürd "Şemdinliler harabesi" ]
  Bahçebaşı köy - Nusaybin - Mardin
Kr Tan: Bawirnê [ Kürd "dindar, mümin" ]
k1928 K: Baverni
Kürd (Koçekan) yerleşimi
  Kuşyaka mz - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: Gurik
  Kalecik köy - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: KeleyaBunisra [ Kürd "Bunisra kalesi" ]
k1928 K: Kale
Kürd yerleşimi
  Pınarbaşı mz - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: SerêKaniyê [ Kürd "pınarbaşı" ]
  Gürün köy - Nusaybin - Mardin
k1928 K: Gurîn
hy1914 Kiwp: Gurian
Kürd (Koçekan) yerleşimi
  Taşlıca mz - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: Hop [ Kürd hop "bent" ]
  Tekağaç mz - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: Mişawil
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
  Beylik köy - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: Baqsiyan
k1928 K: Baksiyan
S1900-: Bequsyone [ Süry ]
  Demirtepe köy - Nusaybin - Mardin
k1946 MYK: Girhessin
k1928 K: Girhesin [ Kürd girêhesin "demirtepe" ]
  Duruca bld - Nusaybin - Mardin
1526, k1928 NG, K: Kertuvin [ Süry kfar tôbin "bereket köy" ]
  Düzce köy - Nusaybin - Mardin
k1946 MYK: Şolbabekir
k1928 K: Şolbekir
  Sürmeli mv - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: DêraÇomera [ Kürd Çomera "aş." ]
hy1914 Kiep: DêrÇamur
Kürd (Çomeri) yerleşimi
■ Midyat Pirkandan gelen Çömerilere aittir. H. Azam ve Avde'nin büyük katkısı vardır. Köklü bir aşirettir. rutem
  Yolbilen köy - Nusaybin - Mardin
k1928 K: ˁArbet
  Kasrik köy - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: Qasirkê [ Kürd "saraycık" ]
■ H. Azem ve oğullarına aittir. Çömeri aşireti yaşamaktadır. rutem
  Kayadibi köy - Nusaybin - Mardin
Kr Tan: Mendikân
k1928 K: Mendikan [ Kürd mendik/mendan "aş." ]
Kürd (Çomeri) yerleşimi
  Nergizli köy - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: Nêrgizok
hy1914 Kiep: Nergizlü [ Tr ]
  Topaçlı mz - Nusaybin - Mardin
Kr Tan: Şiwêşkê
k1928 K: Şivîşk [ Kürd ]
  Tepealtı köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1526, k1928 NG, K: Tilyakub [ Kürd/Süry tell yaˁkub "Yakup tepesi" ]
Kürd (Kasıkan) yerleşimi
  Tepeüstü köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
k1928 K: Tilminar [ Kürd/Süry tell menâr "kuletepe, fenertepe" ]
hy1914 Kiep: TellMinar
Kürd (Kasıkan) yerleşimi
  Eskihisar köy - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: Marîn
Kürd (Çomeri) yerleşimi
  Dağiçi köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
Kr LQ: Xerabêmişka [ Kürd "fareli ören?" ]
Süryani yerleşimi
■ Bir rivayete göre Süry Ḥarbâ maşkô `tulumören`. SN
  Üçyol köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
Kr LQ: Sêderiyê [ Kürd "üçkapılı" ]
k1946 MYK: Sideri
k1928 K: Séderi [ Kürd ]
Süryani yerleşimi
■ 1980'lerde terkedildikten sonra yakın dönemde Almanya'dan dönen Süryanilerce iskân edildi. SN
  Girmeli bld - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
Kr LQ: Gîrêmîran [ Kürd "beyler tepesi" ]
1869, k1928 S-Di, K: Giremira [ "beytepesi" ]
  ? mv - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
S1881 Socin: MârMelko [ Süry "Aziz Malxus (manastırı)" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Kantar köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
hy1914 Kiep: Kantar
  Üçköy köy - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: Xirbêelî [ Kürd "Aliören" ]
k1928 K: Xırbelî
S1900-: Arkah [ Süry ]
Süryani yerleşimi
  Dibek köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
Kr Tan: Badibbe
k1928 K: Badıbé
S1900-: BethDêbe [ Süry "ayıyurdu (veya kurtyurdu)" ]
Süryani yerleşimi
■ Raitê adı verilen mıntıkanın başlıca köyüdür. Bölgede yedi Süryani köyü bulunur (Badıbbe, Harabe Mışka, Sederi, Kfer Tahtayto, Habab, Harabalê, Arbo). SN
  Günyurdu köy - Nusaybin - Mardin
k1928 K: Merbab [ Süry marbôbi "Aziz Bab" ]
  Odabaşı köy - Nusaybin - Mardin
k1928 K: GundikŞükrî [ Kürd gundikê şukrî "Şükrü köyü" ]
  Güzelsu mz - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
Kr LQ: Hibab
1869 S-Di, K: Habab [ Süry ]
S1900-: İhvo
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Taşköy köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
Kr LQ: Arboy
k1928 K: Arbo [ Süry "teke" ]
Süryani yerleşimi
  Hasantepe köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
k1928 K: Tilhasan [ Kürd "Hasan tepe" ]
  Çiğdem köy - Nusaybin - Mardin
k1946 MYK: Girimara
k1928 K: Giremîran [ Kürd girêmîran "beytepe" ]
  Kaleli köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
Kr LQ: Hepşê [ Kürd ]
Kr Tan: Efşê
Êzidi yerleşimi
  Balaban köy - Nusaybin - Mardin
k1946 MYK: Birguriye [ Kürd ]
hy1914 Kiep: DêrGuriya
S1900-: BîrGerbo [ Süry "uyuzkuyusu" ]
Kürd (Gelturi) yerleşimi
■ Diğer adı Bira Qederé: kader kuyusu, Mehmet Uzun. zérgeni
  Sınırtepe köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
Kr LQ: Eznawir
k1928 K: Aznaur
Kürd (Kasıkan) yerleşimi
  Güneli köy - Nusaybin - Mardin
Kr Tan: GeliyêSora
k1928 K: Gelisoran [ Kürd geliyê soran "kızıllarboğazı" ]
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
  Yerköy köy - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: Binerdka
Mıhallemi yerleşimi
  Saray mz - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: Girevş
k1946 MYK: Girefş
hy1914 Kiep: Girebşe
  Çilesiz köy - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: Mezremihoka [ Kürd "Küçük Muhammed mezrası" ]
  Ocaklı mz - Nusaybin - Mardin
k1928 K: Pîrelîka [ Kürd "pir Aliler" ]
  Mağaracık mz - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
Kr LQ: Berkurk
k1946 MYK: Berhök
k1928 K: Berhok
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
  Tekir mz - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: GundikêSediq [ Kürd "Sadık mezrası" ]
  Söğütlü köy - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: Girêbiyan [ Kürd "söğüttepe" ]
hy1914 Kiep: Girebiya
  İkiztepe köy - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: Têzxerab [ Kürd "yeniören" ]
hy1914 Kiep: Tezxarab
  Sapanlı mz - Nusaybin - Mardin
Kr LQ, Tan: Fisqîn
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
  Arpalı mz - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: Qudb
  Değirmencik köy - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: Kolika/Qolika [ Kürd "çardak, kulübe" ]
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
  Gürkaynak köy - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: Xacırlu [ Kürd xaçir "haçlı" ]
hy1914 Kiep: Hacelô
  Yazyurdu köy - Nusaybin - Mardin
Kr: Qesirbelek [ Kürd "alacakonak" ]
hy1914 Kiep: KasrBelak
  Taşağıl mz - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
Kr Tan: Banımnım
k1928 K: Bâmunˁim
S1881 Socin: BêthMenaˁem [ Süry "Menaem (öz.) yurdu" ]
S1286 Frc: BêthMaˁanim
■ Kartmin (Yayvantepe) ile Kîvah (Mağaraköy) güneyinde olduğu anlaşılan bu yer hem Süryani hem yerel Kürt tarihinde zikredilir. Tam yeri tesbit edilemedi. Acaba Altan Tan'ın Deyrik adıyla belirttiği yer olabilir mi? SN
  Pazar köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
Kr Tan: Bazarê
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
  Turgut köy - Nusaybin - Mardin
Kr LQ: Kemîna [ Kürd "pusular, tuzaklar" ]
  Kocadağ köy - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
Kr LQ: MezrêGeliyêpîran [ Kürd "dedeler deresi mezrası" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km