haritada ara :   km  
Nusaybin'de 99 yerleşim bulundu.
sırala 
Kuşyaka mz - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Gurik [ Kr ]
Kürt-Sünni (Bubilan) yerleşimi
Küçükkardeş mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖: Cinata Hiso [ Kr "Hüseyin meclisi" ]
Kürt-Sünni (Omeryan) yerleşimi
Heybeli mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011 📖: Dêrcemmê
Kürt-Sünni (Omeryan) yerleşimi
Büyükkardeş mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖: Cinata Muho [ Kr "Muhammed meclisi" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Koru mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖: Xarebbaba [ Kr Xirbê Baba "babaören" ]
1914hk 📖: Babo
Doğuş mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖: Qûzo [ Kr "çifte kumru" ]
Güvenli mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖: Xirbeka [ Kr "viranlar (veya ağıllar)" ]
Akarsu mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖: İstilîl [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni yerleşimi
İlkadım mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖: Habisê
Kürt-Sünni (Bubilan) yerleşimi
Yavruköy mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖: Kurikistilil [ Kr kurikê stilîl "İstilil (aş.) uşağı" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Karaca mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖: Xerabreşik [ Kr "karacaören" ]
Durakbaşı mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖: Qesra Serçixanê
1914hk 📖: Sarçiqa
S1881 📖: Sircixân
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
Yandere mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖: Hatix
1928 📖: Adıx
1914hk 📖: Melik Hateh
Y553 📖: Ataxas [ Sür ]
■ Tarihçi Procopius'un 6. yy'da Jüstinyen tarafından tahkim edildiğini bildirdiği Ataxas adlı yer olduğu savunulmuştur. Ancak daha büyük olasılıkla bu yer Lice ilçesindeki Antak kalesidir. SN
Günebakan mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖: Zorava [ Kr "güçlü su" ]
Kürt-Sünni (Bubilan) yerleşimi
Çölova mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011 📖: Mendêra
1914hk 📖: Mendere / Menderî
Kürt-Sünni (Bubilan) yerleşimi
EskiMağara mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖: Ziving [ Kr "kışlak" ]
Doğanlı mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖: Talat
Kürt-Sünni (Omeryan) yerleşimi
Eskiyol mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖: Çuvî
1914hk 📖: Çuvâ
Kürt-Sünni (Bubilan) yerleşimi
Kuyular mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K1980 📖: Cibilgirav [ Kr cîh bi gravê "takas edilmiş" ]
Kürt-Sünni (Omeryan) yerleşimi
Yolindi mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011 📖: Ciltin
1928 📖: Cebeltîn [ Ar "sıcaktepe" ]
Kürt-Sünni (Koçekan) yerleşimi
Pınarbaşı mz - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Serkanî [ Kr "pınarbaşı" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
Çalı mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011 📖: Çalê [ Kr "kuyu" ]
Kürt-Sünni (Omeryan) yerleşimi
Açıkköy mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011 📖: Bamidê [ Sür ]
1928 📖: Bamedi
Kürt-Sünni (Koçekan) yerleşimi
Dirim mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2011 📖: Şabanê
1928 📖: Şabani
S1881 📖: Şo'bân
Kürt-Sünni (Koçekan) yerleşimi
Narlı mz - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Xirbê Hinarê [ Kr "narlı ören" ]
Dursun mz - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Xirbêcelal [ Kr "Celal ören" ]
Erdoğdu mz - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Bezek
Akağıl mah - Nusaybin - Mardin
1914hk 📖: Deyrzendîk [ Kr dêr zenguk? "çanlı kilisesi" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Bir aşirete bağlı olmayıp bağımsız köydür. SN
Akçatarla mah - Nusaybin - Mardin
1928 📖: Dale
Kürt-Sünni (Koçekan) yerleşimi
Tepeören x - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1928 📖: Xirbezil [ Kr xirbêzil "kamışören" ]
■ Terk edilmiş ve yıkılmıştır. SN
Açıkyol mah - Nusaybin - Mardin
1928 📖: Haferi
Görentepe mah - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
1914hk 📖: Bizgûr
S1900~ 📖: Bêth Guryô [ Sür "aslanyurdu" ]
Kürt-Sünni (Omeryan) yerleşimi
Kumluca mz - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Xerabşemdîna [ Kr "Semseddin öreni? Şemdinliler öreni?" ]
Nusaybin ilçe - Nusaybin - Mardin
Kr : Nisêbin
1914hk 📖: Nseybîn
E474 📖: Mıdzpin [Mtsbin] Մծբին
S373 : Ṣawbāʾ ܨܘܒܐ
Y-146 📖: Nisibis
As-891 📖: Naṣîbina [ Sür nṣîbîn "yerleşim, koloni" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ MÖ 896 tarihli Adad-Nirari II yazıtında Naṣîbîna adıyla anılan önemli bir Arami kenti idi. Aramice/Süryanice Naṣîbîn (modern İbranice Netsivin), Erm Mtsbin biçimleri Antik Çağ'dan beri kaydedilmiştir. Aramice isim muhtemelen `iskan, bir yerde toplanma` anlamında «ṣwb» kökünden gelir. ■ Nusaybin nüfusu 20. yy başlarına dek büyük oranda Süryani iken günümüzde ezici çoğunlukla Kürttür. Kentin büyük bir bölümü 2014 yılında TC kuvvetlerince tahrip edilmiştir. SN
■ Kürtleşmiş Macar kökenli aileler de bulunmaktadır, bu aileler 1848 Olaylarında Osmanlı topraklarına iltica edip Müslüman olarak kalan ailelerdir. metonio
■ Nusaybin'de Kamışlo kentine göç etmelerinden önce çok kalabalık bir Kürt Yahudi grubu yaşamaktaydı. LakedemonianZvingi
? mz - Nusaybin - Mardin
1943ha 📖: Xirbezizil
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Harabedir. SN
Abdülkadirpaşa mz - Nusaybin - Mardin
1968 📖: Yakınköy
1914hk 📖: Veysikî [ Kr Weysikî "Veyisler (öz.)" ]
Çağlar mah - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Şanîşê
1914hk 📖: Şahnişîn [ Kr "balkon, cihannüma" ]
Kürt-Sünni (Koçekan) yerleşimi
Bahçebaşı mah - Nusaybin - Mardin
K2011 📖: Bawirnê [ Kr "dindar, mümin" ]
1928 📖: Baverni
S1881 📖: Buwera
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Koçekan) yerleşimi
Kalecik mah - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Keleya Bunisra [ Kr "Bunisra kalesi" ]
1928 📖: Kale
Kürt-Sünni yerleşimi
Gürün mah - Nusaybin - Mardin
1914hk 📖: Güriyan [ Kr "uyuzlar?" ]
Kürt-Sünni (Koçekan) yerleşimi
Kolaçlı mz - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Hetabînê
Beylik mah - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Baqsiyan
1928 📖: Baksiyan
S1881 📖: Bequsyone
Taşlıca mz - Nusaybin - Mardin
1946 📖: Hop [ Kr "bent, baraj" ]
Demirtepe mah - Nusaybin - Mardin
1928 📖: Girhesin [ Kr girê hesin "demirtepe" ]
Duruca mah - Nusaybin - Mardin
1914hk 📖: Kârtaven
1526t 📖: Kertuvin [ Sür kfer tôbin "bereket köy" ]
Düzce mah - Nusaybin - Mardin
1946 📖: Şolbabekir
1928 📖: Şolbekir
Sürmeli x - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Dêra Çomera
1914hk 📖: Deyrçomer [ Kr "Çomeran (aş.) kilisesi" ]
Kürt-Sünni (Çomeri) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Midyat Pirkandan gelen Çömerilere aittir. H. Azam ve Avde'nin büyük katkısı vardır. Köklü bir aşirettir. rutem
Yolbilen mah - Nusaybin - Mardin
1914hk 📖: Arbet
Kasrik mah - Nusaybin - Mardin
K 📖: Qasirkê [ Kr "saraycık" ]
Kürt-Sünni (Çomeri) yerleşimi
■ H. Azem ve oğullarına aittir. Çömeri aşireti yaşamaktadır. rutem
Kayadibi mah - Nusaybin - Mardin
1928 📖: Mendikân [ Kr "aş." ]
Kürt-Sünni (Çomeri) yerleşimi
Yelekli mz - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Qutbî
Nergizli mah - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Nêrgizok
1914hk 📖: Nergizlü
Topaçlı mz - Nusaybin - Mardin
K2011 📖: Şiwêşkê
1928 📖: Şivîşik / Şiveşik [ Kr ]
Tepealtı mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1526t 📖: Tell Yaˁkub [ Ar/Sür "Yakup höyük" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Kasıkan) yerleşimi
Tepeüstü mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1914hk 📖: Tell Minar / Tilminar [ Ar tell menâr "kulehöyük" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Kasıkan) yerleşimi
Eskihisar mah - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Marîn
Y553 📖: Mardis [ Sür merdô "hisar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Çomeri) yerleşimi
■ Halen Merdis Kalesi adı verilen görkemli kalenin imp. Iustinianos zamanında tahkim edildiğini Prokopios belirtir. 363'ten 640'lardaki Arap fethine dek Bizans'ın doğu sınırı bu noktada idi. SN
Dağiçi mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖: Xirabêmişka [ Kr "fareli ören" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Belki Süryanice «Ḥarbâ maşkô» `tulumören`. SN
Üçyol mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1928 📖: Sîderî / Sederi [ Kr sêderiyê "üç kapılı" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ 1980'lerde terkedildikten sonra yakın dönemde Almanya'dan dönen Süryanilerce iskân edildi. SN
Bagok dağ - Nusaybin - Mardin
S504 📖: İzla
Y378 📖: İzala (dağ) [ Sür ]
As-859 📖: İzalla (idari bölge)
■ MÖ 9. yy'da II. Assurnasirpal yazıtında anılan İzalla dağı, Süryani kültürünün önemli bir odak noktası olagelmiştir. Malatya yöresindeki İzoli aşiretinin kökeninin buralı olması gerekir. SN
Girmeli mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖: Gîrêmîran
1869s 📖: Giremîra / Girêmara [ Kr "beylertepesi" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
? mv - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
S1881 📖: Mor Malka [ Sür "Aziz Malxus (manastırı)" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Kantar mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1914hk 📖: Kantar
Üçköy mah - Nusaybin - Mardin
1928 1946 📖Xarabali / Harapali
S1881 📖: Harabâle [ Sür ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
Dibek mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2011 📖: Badibbe
1928 📖: Badîbe
S1881 📖: Beth Debbe [ Sür "ayıyurdu (veya kurtyurdu)" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
■ Raitê adı verilen mıntıkanın başlıca köyüdür. Bölgede yedi Süryani köyü bulunur (Badıbbe, Harabe Mışka, Sederi, Kfer Tahtayto, Habab, Harabalê, Arbo). SN
Odabaşı mah - Nusaybin - Mardin
1928 📖: Gundik Şükrî [ Kr "Şükrü köyü" ]
Günyurdu mah - Nusaybin - Mardin
1928 📖: Merbab
S1881 📖: Morbobo [ Sür "Aziz Bab" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
Güzelsu mz - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖: Hibab
1869s 📖: Habab [ Sür ]
S1836 : Ehbab / Aehwo
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
Taşköy mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖: Arboy
1928 📖: Arbo [ Sür "teke" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Süryani yerleşimi
Hasantepe mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1928 📖: Tell Hasan [ Ar/Kr "Hasan höyük" ]
■ 20. yy başında yerleşimi.
Kaleli x - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2011 📖: Efşê
1914hk 📖: Evşî / Auşe [ Sür ]
Êzidi yerleşimi
■ Boşaltılmış ve yıkılmıştır. SN
Yakınca mz - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Êlim
Kürt-Sünni yerleşimi
Balaban mah - Nusaybin - Mardin
1946 📖: Birgüriye [ Kr ]
S1900~ 📖: Bîr Gerbo [ Sür "uyuz kuyusu" ]
Kürt-Sünni (Gelturi) yerleşimi
■ Diğer adı Bira Qederé: kader kuyusu, Mehmet Uzun. zérgeni
Sınırtepe mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖: Eznawir
1941ha 📖: Aznaur / Aznavur
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Kasıkan) yerleşimi
■ Ermenice, Gürcüce ve Çerkesçe `derebeyi, ağa` anlamına gelen Aznavur sözcüğünün bu coğrafyadaki işlevini kestirmek güçtür. SN
Güneli mah - Nusaybin - Mardin
K2011 📖: Geliyê Sora
1928 📖: Gelisoran [ Kr geliyê sûran "Süryaniler boğazı" ]
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
Yerköy mah - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Binerdka
1914hk 📖: Binerdik
Müslüman Arap (Mhellemi) yerleşimi
Saray mz - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Girevş
1914hk 📖: Giravşî / Girevş [ Kr ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Çilesiz mah - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Mezre Mihoka [ Kr "Küçük Muhammed mezrası" ]
S1900~ 📖: Mezre / Mrze
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Ocaklı mz - Nusaybin - Mardin
1928 📖: Pîrelîka [ Kr "pir Aliler" ]
1946 📖: Pirali
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Mağaracık x - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖: Berkurk
1928 📖: Berhok / Berhök
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Tekir mz - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Gundikê Sediq [ Kr "Sadık köycüğü" ]
1914hk 📖: Gündik
Kürt-Sünni yerleşimi
Söğütlü mah - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Girêbiyan [ Kr "söğüttepe" ]
1914hk 📖: Girebîya
Kürt-Sünni yerleşimi
Tekağaç x - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Mişawil
1914hk 📖: Mişavil
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve yıkılmıştır. SN
İkiztepe mah - Nusaybin - Mardin
1946 📖: Tezharap
1914hk 📖: Tezxarab [ Kr "yeniören" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Sapanlı mz - Nusaybin - Mardin
K 📖: Fisqîn
Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
Bakacık x - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1914hk 📖: Kinik
S1900~ 📖: Knanekê
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Arpalı mz - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Qudb
Kürt-Sünni yerleşimi
Değirmencik x - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Kolika / Kölika [ Kr "çardak, kulübe" ]
■ 20. yy başında Êzidi (Dasıkan) yerleşimi. Şimdi kaydedilmemiş/boş yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
Gürkaynak mah - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Xacirlû
1914hk 📖: Hacelô / Hacirlü
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Yazyurdu mah - Nusaybin - Mardin
K 📖: Qesirbelek [ Kr "alaca konak" ]
1914hk 📖: Kasr Belak
Taşağıl mz - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2011 📖: Banımnım
1928 📖: Bâmunˁim
S1881 📖: Bêth Menaˁem [ Sür "Menaem (öz.) yurdu" ]
S1286 📖: Bêth Maˁanim
■ Kartmin (Yayvantepe) ile Kîvah'ın (Mağaraköy) güneyinde olduğu anlaşılan bu yer hem Süryani hem yerel Kürt tarihinde zikredilir. Tam yeri tespit edilemedi. Belki Altan Tan'ın Deyrik adıyla belirttiği yer olabilir. SN
Şirvan mz - Nusaybin - Mardin
1943ha 📖: Şervan
Turgut mah - Nusaybin - Mardin
K1980 📖: Kemîna [ Kr "pusular, tuzaklar" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Kocadağ mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K1980 📖: Mezrê Geliyêpîran [ Kr "dedeler deresi mezrası" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
Pazar mah - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
K2011 📖: Bazar
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Êzidi (Dasıkan) yerleşimi
Yeşilce Kozluca mz - Nusaybin (Oyalı bucağı) - Mardin
Eski adı: Şexadır
Kozluca köy - Nusaybin (Oyalı bucağı) - Mardin
1914hk 📖: Bavarda/Baverd
S1900~ 📖: Bêth Werde [ Sür "güllük" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.