Nurhak'da 12 yerleşim bulundu.
sırala 
  Değirmenkaya mah Barış - Nurhak - Maraş
Kr: Mîralî/Mîralîyan [ Kürd "Bey Aliler" ]
Eski adı: Milyanlı [ Kürd milkî/milan/milyan "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Hançıplaklar mah Barış - Nurhak - Maraş
hy1914 Kiep: Çıplaklar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kürtçe/eski ismi: Molebutton. Salawan dağı eteklerine kurulmuş köyün altından geçen Elbistan Nurhak yolunda iki eski ermeni kervancı hanı olduğu söylenir; Zillihan ve Hançıplaklar isimleri buradan gelir. Erken yaylası Holan Yaylasıdır. Salawan dağının en yükseğindeki yaylada eski bir su kuyusu Birê Artanê (kürtçe) vardır. cemo
  Barış bld - Nurhak - Maraş
hy1914 Kiep: Derbent
■ Birkaç köy ve mezranın Derbent mahallesinde birleştirilmesiyle oluşturulmuş belediye idi. SN
  Umutlu köy - Nurhak - Maraş
k1928 K: Tevekkeli
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Maraş, Adıyaman ve Alanya'ya kadar uzanan alanda eskiden göçer olarak yaşayan Tevekkelli/Tevekküllü cemaatinin yerleşimidir. SN
  Ağcaşar köy - Nurhak - Maraş
hy1914 Kiep: Ağcaşehir
Alevi yerleşimi
■ Köy Kürt-Türk karışık bir Alevi köydür, üç Türk-Alevi aile Elbistan ilçe merkezinden gelmiştir. Kürt-Aleviler ise Sinemilli konfederasyonundan ve Şemsikan aşiretindendir. metonio
  Alçiçek mah Barış - Nurhak - Maraş
Kr: Qopon
Eski adı: Çığrasanlı
  Biçin köy - Nurhak - Maraş
Alevi yerleşimi
■ Çamrak ve Haramideresi adlı iki mezrası mevcuttur. SN
■ Köyün tamamı Alevi mezhebinden olup iki sülale Cerit Türkmenidir, bir sülale ise Nurhak ilçe merkezinden gelen Türkmenlerdir. Geri kalan sülaleler Kürttür, çoğunluğu Sinemilli Konfederasyonundandır. metonio
  Gürsel köy - Nurhak - Maraş
Alevi yerleşimi
  Nurhak dağ - Nurhak - Maraş
Kr: Niqirheq/Nuqurhaq (dağ)
■ 'Nur-i Hak' (`tanrı ışığı`) adı yakıştırmadır. Eski kaynaklarda Nuğurhak/Nuqurhak biçimi kullanılır. SN
  Nurhak ilçe - Nurhak - Maraş
hy1914 Kiep: Cellad
hy1914 Kiep: Nurhak (başka yer)
■ 23.09.1944'te eski Cellat köyü mevkiinde kurulan yeni nahiye merkezidir. SN
■ İlçe merkezi Alevi/Sünni Türk çoğunluklu bir yerleşimdir fakat Alevi Kürtler de bulunmaktadır. metonio
  Kullar bld - Nurhak - Maraş
2000-2008: Yeşilkent
hy1914 Kiep: Kullar
Sünni Türk yerleşimi
■ 2000 yılında Yeşilkent olarak düzeltilen belediyeye 2008'de yeniden Kullar adı verilmiştir. SN
  Tatlar bld - Nurhak - Maraş
1960 DİE: Kullartatları [ Tat ]
hy1914 Kiep: Tatlar [ Tr "Acem, İranlı, 'yabancı'" ]
Sünni yerleşimi
■ Kullar köyüne bağla Tatlar mahallesi (sonradan köyü) iken 1994'te belediye oldu. SN
■ Türk köyüdür. Remzi


Grafik harita göster     haritada ara : km