Nurdağı'da 39 yerleşim bulundu.
sırala 
  Nurdağı ilçe - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1961rg: Nurdağı
1847d: Gâvurdağı (idari bölge)
■ Gâvur Dağı'nın adı 1961'de Nur Dağı olarak düzeltildi. Adını dağdan alan Nurdağı ilçesi merkez kasabası 1976'da demiryolu kömür deposu bulunduğu için (bazı anlatımlara göre Hacı Ökkeş Kömüroğlu'na ait olduğu için) Kömürler olarak adlandırılan mevkide inşa edildi. SN
■ © 08.08.1847 Maraş'a bağlı Gavurdağı, Tik, Ekbaz ile Hacılar nahiyesinin Haleb eyaletine bağlanmasının uygun olup olmayacağının ilgili valiliklerden sorulması gerektiğine dair tezkire deyar heyran
■ Nüfusun Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu ilçe merkezinde önemli sayıda Kürtler de mevcuttur. Türk
  Sayburun mah Gözlühüyük - Nurdağı - Gaziantep
Türkmen yerleşimi
  Gözlühöyük mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928k: Kemezanlı [ Kürd "aş." ]
Kürd (Celikan/Bruki) yerleşimi
■ Köyün merkezi ve Kırkağaç mahallesi Kürt kökenli iken Sayburun mahallesi Türkmendir. metonio
■ Kürd CANBEK aşireti İbrahim
  Kömürler mah - Nurdağı (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1928k: Kömürler
1915hb: Kömürlü
Kürd (Bruki) yerleşimi
■ Adını Hacı Ökkeş Kömüroğlu'ndan aldığı anlatılır. SN
  Gedikli mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928k: Gedikli
1917ht: Karahöyük
Kürd (Celikan) yerleşimi
■ Çelikan aşireti Karaköse (Ağrı), Doğubeyazıt dolaylarından gelmiştir. Önceleri göçebe hayatı yaşıyorlardı. Malatya Çiti Çemen Yaylası yaylalıkları, Hamuk (Amik) Ovası kışlaklarıydı. Ankara Haymana; Konya Cihanbeyli, Adıyaman Çelikhan’a kadar yayılan bir aşirettir. deyar heyran
  Durmuşlar mah - Nurdağı - Gaziantep
1928k: Durmuşlar
Kürd yerleşimi
■ Antep-Maraş yöresinin en önemli dini ziyareti sayılan ve Nur Dağına adını veren Hz. Ukkaşe (Ökkeş) Türbesi bu köy yakınında dağ zirvesindedir. SN
  ÖkkeşZiyareti mv - Nurdağı - Gaziantep
■ Peygamber sahabesi olduğu rivayet edilen Hz. Ukkaşe b. Hasane türbesidir. Antik bir tapınak veya manastır yerine ikame edilmiştir. SN
  İçerisu mah - Nurdağı - Gaziantep
■ Alevi Türk ve Sunni Arap yerleşimi. Mert Çakmak
  Çakmak mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928k: MuhacirinCedit [ Tr "yeni muhacirler" ]
1917ht: Çakmak
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Nogaylar mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928k: MuhacirinAtik [ Tr "eski muhacirler" ]
1917ht: Noğaylar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Kısmen Kürd (Nogay) yerleşimi
  Atmalı mah - Nurdağı - Gaziantep
Kr: Qolikon
Kürd (Atmalı) yerleşimi
  Ataköy mah - Nurdağı - Gaziantep
Kr: Xortan [ Kürd "delikanlılar" ]
Eski adı: Hortlar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Alevi/Sunni Kürt karışık yerleşimidir. Mert Çakmak
  Naimler mah - Nurdağı - Gaziantep
Eski adı: -
Arap (Naim) yerleşimi
  Sakçagözü mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1884hk: Sakçagözü [ Tr sakça "saklı, mahfuz" ]
1928k: Keferdiz (idari bölge) [ Süry kfar "köy" ]
■ Kısmen Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ © »»» 22.02.1920 Islahiye kazası, Keferdiz nahiyesi merkezinin Sakçagöz olduğuna ve nahiye müdürünün orada vazife yaptığına dair Hariciye Nezareti'ne gönderilen yazı. deyar heyran
■ Çoğunlukla Alevi (Türkmen), Bir kısmı Sünni Türk ve Sünni Kürt yerleşimi Çolakdede
  İncirli mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1917ht: Havran + Havranpınarı [ Ar Havran "Suriye'de bir bölge ve aşiret" ]
■ Kısmen Arap yerleşimi
■ Sunni Arapların ve Sunni Türklerin beraber yaşadığı bir köydür. Köydeki Araplar El Hassanlar aşiretindendir. Mert Çakmak
  Beydilli mah Sakçagözü - Nurdağı - Gaziantep
1917ht: Kötüoba
  Şatırhöyük mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1917ht: Şatırhöyük [ Tr şatır "şen, neşeli" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1915 İngiliz haritasında Gülüşlüöyük adıyla geçen yer burası olmalıdır. SN
  Terken mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1928k: Terken [ Kürd têrkan/tîrkan "aş." ]
Türkmen (Tirkânlı) yerleşimi
■ 1870 dolayında Haymana (Ankara) dolaylarından gelmişlerdir. deyar heyran
■ Kürd olan Têrkan değil, Türkmen asıllı olan Tirkan aşiretinden Türk yerleşimi. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km